Приклад 5,13. Облік доходів від операційних курсових різниць. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад 5,13. Облік доходів від операційних курсових різниць.Станом на 31 березня поточного року ТзОВ «Експорт-продукт», що здійснює експортно-імпортні операції має наступні монетарні статті:

- грошові кошти на валютному рахунку 11 200 євро

- дебіторська заборгованість іноземних покупців 8 400 євро Господарські операції Товариства за квітень поточного року, що зумовили

виникнення курсових різниць наведено у таблиці 5.36.

Таблиця 5.36 Господарські операції, що зумовили визнання операційних курсових різниць

№ з/п Дата Показники Сума, євро
06 квітня п. р. На валютний рахунок частково отримано кошти від інозем­ного покупця 5000
14 квітня п. р. Від фірми «Nokia» товари Отримано 4200
25 квітня п. р. 3 валютного рахунку перераховано кошти фірмі «Nokia» 4200

 

Порядок відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку розрахун­ків із іноземними контрагентами та визнаних курсових різниць наведено у та­блиці 5.37.

 

Таблиця 5.37

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків
_____ із підприемствами-нерезидентами_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн./ Євро
Дебет Кредит
06.04 п. р. На валютний рахунок частково отримано грошові кошти від іноземного покупця 5 000 євро х 11,28 грн. = 56 400,00 грн. 5 000,00 Євро
56 400,00 грн.
06.04 п. р. Визнано дохід у сумі позитивної операцій­ної курсової різниці на залишок:      
дебіторської заборгованості 8 400 евро х (11,28 грн. - 11,25 грн.) = = 252,00 грн. 252,00 грн.
грошових коштів на валютному рахунку 11 200 евро х (11,28 грн. - 11,25 грн.) = = 336,00 грн. 336,00 грн.
14.04 п. р. Від фірми «Nokia» отримано товари за зо­внішньоекономічним контрактом 4 200 евро х 11,32 грн. = 47 544,00 грн. 4 200,00 Євро
47 544,00 грн.
25.04. п. р. 3 валютного рахунка перераховано кошти фірмі «Nokia» 4 200 евро х 11,30 грн. = 47 460,00 грн. 4 200,00 Євро
47 460,00 грн.
25.04 п. р. Визнано дохід у сумі позитивної опера­ційної курсової різниці, нарахованої на залишок:    
кредиторської заборгованості 4 200 евро х (11,32 грн. - 11,30 грн.) = = 84,00 грн. 84,00 грн.
коштів на валютному рахунку (11 200 евро + 5 000 евро) х (11,30 грн. -- 11,28 грн.) =324,00 грн. 324,00 грн.
30.04 п. р. Визнано дохід у сумі позитивної опера­ційної курсової різниці, нарахованої на залишок:      
дебіторській заборгованості (8 400 евро - 5 000 евро) х х (11,35 грн. - 11,28 грн.) = 238,00 грн. 238,00 грн.
грошових коштів на валютному рахунку (11 200 евро + 5 000 евро - 4 200 евро) х х (11,35 грн. - 11,30 грн.) = 600,00 грн. 600,00 грн.

Приклад 5.14

ТзОВ «Весна» здійснює експортно-імпортні операції. Станом на 31 березня поточного року на рахунках бухгалтерського обліку відображено залишки в іно­земній валюті (табл. 5.38).

 

 

5.38 Інформація про залишки монетарних статтях Балансу в іноземній валюті

№ з/п Номер субра­хунків Назва субрахунків бухгалтерського обліку Сума, евро
№312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» 32 500,00
№362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 11 400,00
№632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» 24 600,00

У квітні поточного року Товариством проведено наступні операції із інозем­ними контрагентами:

1) 09 квітня поточного року на валютний рахунок від іноземного покупця отримано грошові кошти в рахунок погашення дебіторської заборгова­ності у сумі 11 400 евро;

2) 21 квітня поточного року з валютного рахунка частково погашена забор­гованість перед іноземним постачальником у сумі 18 500 евро.

Курси іноземної валюти до національної на:

10,56 грн./Євро 10.54 грн./Євро 10,58 грн./Євро; 10.55 грнУЄвро

 

- 31 березня поточного року

- 09 квітня поточного року

- 21 квітня поточного року

- 30 квітня поточного року

У таблиці 5.39 наведено порядок відображення в системі рахунків бухгалтер­ського обліку розрахунків із іноземними контрагентами та визнаних курсових різниць.

Таблиця 5.39 Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із підприємствами-нерезидентами

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, евро/ грн.
Дебет Кредит
09.04. п. р. На валютний рахунок отримано кошти від іно­земного покупця 11 400 евро х 10,54 = 120 156,00 грн. 11 400,00 євро
120 156,00 грн.
09.04. п. р. Визнано витрати у сумі від'ємної операційної курсової різниці, розрахованої на залишок:      
дебіторської заборгованості 11400 евро х (10,54 грн. - 10,56 грн.) = = - 228,00 грн. 228,00 грн.
грошових коштів на валютному рахунку 32500 евро х (10,54 грн. - 10,56 грн.) = = -650,00 грн. 650,00 грн.
21.04. п. р. 3 валютного рахунка погашено заборгованість перед іноземним постачальником 18500 евро х 10,58 грн. = 195 730,00 грн. 18 500,00 євро
195 730,00 грн.

 

Продовження табл. 5.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04. п. р. Відображено операційну курсову різницю:      
визнано втрати від переоцінки кредитор­ської заборгованості 24600 евро х (10,56 грн. - 10,58 грн.) = = - 492,00 грн. 492,00 грн.
визнано дохід від переоцінки грошових коштів на валютному рахунку 32500 евро + 11400 евро х (10,58 грн. -- 10,54 грн.) = 1 756,00 грн. 1 756,00 грн.
30.04. п. p. Відображено операційні курсові різниці за монетарними статтями:      
визнано дохід від переоцінки кредитор­ської заборгованості (24600 евро - 18500 евро) х (10,58 грн. -- 10,55 грн.) = 183,00 грн. 183,00 грн.
визнано втрати від переоцінки коштів на валютному рахунку (32500 евро + 11400 евро - 18500 евро) * х (10,55 грн. - 10,58 грн.) = 762,00 грн. 762,00 грн.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.006 с.)