За довгостроковими векселями виданими 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За довгостроковими векселями виданими 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрах., pax.
Дебет Кредит
Видано вексель в погашення зобов'язань перед постачальниками:    
в національній валюті
в іноземній валюті
Нараховано відсотки за виданими векселями
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість від суми нарахованих відсотків
Відображено курсові різниці на суму заборгованості за виданими довго­строковими векселями:    
визнано втрати від операційних (неопераційних) курсових різниць (при зростанні курсу іноземної валюти до національної) 945, 974
визнано дохід від операційних (неопераційних) курсових різниць (при зменшенні курсу іноземної валюти до національної) 714, 744
Переведено частину заборгованості за короткостроковим векселем до довгострокової 621, 622 511, ■512
Переведено заборгованість за довгостроковим векселем до поточної 511, 512 611,612
Із поточного рахунка погашено зобов'язання за виданими векселями:    
в національній валюті
в іноземній валюті
Списано заборгованість після закінчення строку вексельної давності

Приклад 2.2

ТзОВ «Плай» 24 квітня поточного року отримало від ТзОВ «Любава» мате­ріали на суму 264 000 грн. (у тому числі ПДВ - 44 000 грн.) та розрахувалося із постачальником простим довгостроковим векселем, термін погашення якого 24 жовтня наступного року. Заборгованість за виданим векселем погашена вчас­но. У таблиці 2.7 наведено порядок відображення зазначених операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Таблиця 2.7

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з постачальниками

Та за виданими довгостроковими векселями

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрах., pax. Сума, грн.
Дебет Кредит
24 квітня поточного року
Отримано матеріали від постачальника 220 000,00
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 44 000,00

 

 

Продовження табл. 2.7

Придбано бланк простого векселя у відділенні банку 4,50
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 0,90
3 поточного рахунка погашено заборгованість перед бан­ком за вексельний бланк 5,40
Відображено вартість вексельного бланка на позабалансо­вому рахунку - 5,40
Відображено нарахування державного мита за вексельний бланк(неоподатковуваний мінімум - 17 грн.) 17грн. у-0,1 = 1,7грн. 1,70
3 поточного рахунка перераховано до бюджету державне мито 1,70
Видано постачальнику простий довгостроковий вексель 264 000,00
Визнано інші витрати операційної діяльності у сумі вартості бланка виданого векселя 4,50
Списано з позабалансового рахунка вартість вексельного бланка - 5,40
Списано на фінансовий результат інші витрати операційної діяльності 6,20
24 жовтня поточного року
Переведено заборгованість за довгостроковим векселем у складу поточної 264 000,00
24 жовтня наступного року
3 поточного рахунка погашено заборгованість за виданим векселем 264 000,00

Приклад 2.3

ПАТ «Смерічка» реалізувало готову продукцію ПАТ «Верба» на суму 240 720 грн. (у тому числі ПДВ - 40 120 грн.). В свою чергу, останнє поставило продукцію ПАТ «Сімон» на суму 300 000 грн. (у тому числі ПДВ - 50 000 грн.), собівартість якої становить 210 000 грн. Відповідно до умов додаткової угоди ПАТ «Верба» видає ПАТ «Смерічка» довгостроковий переказний вексель номі­нальною вартістю 240 720 грн., а акцептує вексель ПАТ «Сімон». Порядок відо­браження операцій за переказним векселем в системі рахунків бухгалтерського обліку векселедавця та платника за векселем наведено у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Бухгалтерські проведення з обліку операцій за виданим довгостроковим переказним векселем

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрах., pax. Сума, грн.
Дебет Кредит
ПАТ «Верба» - векселедавець
Отримано виробничі запаси від ПАТ «Смерічка» 200 600
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 40 120

 

 

Продовження табл. 2.8

 

 

Визнано дохід від реалізації готової продукції ПАТ «Сімон» 300 000
Відображено податкові зобов'язання за податком на додану вартість 50 000
Відображено собівартість реалізованої готової продукції 210 000
Видано переказний вексель ПАТ «Смерічка» 240 720
Переведено заборгованість за довгостроковим векселем до поточної (при настанні періоду погашення векселя, що менший 12 місяців) 240 720
Проведено взаємозалік заборгованості ПАТ «Сімон» (після проведення ним акцепту векселя) 240 720
На поточний рахунок від ПАТ «Сімон» отримано залишок дебіторської заборгованості 300 000 грн- 240 720 грн.= 59 280 грн. 59 280
Списано на фінансовий результат:      
чистий дохід від реалізації готової продукції 250 000
собівартість реалізованої готової продукції 210 000
ПАТ «Сімон» - платник за векселем
Отримано виробничі запаси від ПАТ «Верба» 250 000
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 50 000 ■
Акцептовано переказний вексель 240 720
3 поточного рахунка погашено заборгованість перед ПАТ «Верба» на різницю між сумою кредиторської заборгованос­ті та акцептованим векселем 300 000 грн. -240 720 грн. = 59 280 грн. 59 280
Переведено заборгованість за довгостроковим векселем до поточної (при настанні періоду погашення векселя, що менший 12 місяців) 240 720
3 поточного рахунка погашено заборгованість перед ПАТ «Смерічка» за акцептованим векселем 240 720

Приклад 2.4

ТзОВ «Альянс» у січні 2011 року оприбутковано запаси від ПАТ «Вест» на суму 364 800 грн. (в тому числі ПДВ - 60 800 грн.). Відповідно до додаткової угоди ТзОВ «Альянс» видає постачальнику простий процентний вексель термі­ном на 13 місяців під 18 % річних, номінальною вартістю 364 800 грн.

Порядок відображення зазначених операцій в системі рахунків бухгалтер­ського обліку ТзОВ «Альянс» наведено у таблиці 2.9.Таблиця 2.9

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.215.230 (0.009 с.)