Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із вітчизняними постачальниками та нарахування податкового кредиту за податкомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із вітчизняними постачальниками та нарахування податкового кредиту за податкомНа додану вартість

Порядок нарахування податкового кредиту за податком на додану вартість при проведенні інших операцій з контрагентами наведено у таблиці 4.7

 

Таблиця 4.7

 

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку податкового кредиту

За податком на додану вартість при здійсненні інших операцій

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція ра­хунків, субрахунків
Дебет Кредит
Відображено витрати на відрядження підзвітних осіб 15,20,28, 23, 91, 92, 93, 976
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість
Відображено допоставку постачальником запасів в рахунок раніше виставленої претензії 20, 22, 28
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість
Відображено витрати на освітлення, опалення, водопостачання, водовідведення тощо 91,92,93 631,685
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 631,685

При здійсненні експортно-імпортних операцій справляння податку на додану вартість має низку особливостей, які впливають на проведення розрахунків з іноземними партнерами та бюджетом.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну ді­яльність» [16] експорт товарів- це продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам (у тому числі з оплатою не у грошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Податковим кодексом України передбачено при проведенні експортних опе­рацій до об'єкта оподаткування податком на додану вартість включати операції з вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту. Як було зазначено вище, оподаткування експортних операцій має певні особли­вості, головна з них полягає у тому, що операції з продажу товарів, які були екс­портовані платником податку за межі митної території України оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою. Застосування такої ставки при експорті товарів передбачає можливість отримання платником податку екс­портного відшкодування за податком на додану вартість.

Підставою для відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку екс­портних операцій є належним чином оформлені транспортні, експедиторські, страхові, складські, розрахункові, митні, банківські документи тощо.

Приклад 4.7

25 вересня поточного року ТзОВ «Дунай» за зовнішньоекономічним контр­актом відвантажило товар на експорт іноземному покупцю. Контрактна вартість товарів становить 11 200 Євро, а собівартість їх реалізації - 76 200 грн. Сума митних платежів складає 250 грн.

ТзОВ «Дунай» нарахувало та оплатило транспортній організації послуги з перевезення товарів до пункту призначення у сумі 3 900 грн., в т.ч. ПДВ. За умо-

 

 

вами контракту 07 жовтня поточного року покупець-нерезидент погасив свою заборгованість.

Офіційні курси евро до гривні, установлені НБУ на дату балансу та дати здійснення операцій:

- 25 вересня поточного року 10,45 грн.

- 30 вересня поточного року 10,48 грн.

- 07 жовтня поточного року 10,44 грн.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Ду­най» експортних операцій наведено у таблиці 4.8.

4.8 Бухгалтерські проведення з обліку експортних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума
Дебет Кредит
- 3
25.09 3 поточного рахунка сплачено митні платежі 250 грн.
25.09 Визнано дохід у сумі реалізованих на експорт товарів підприємству-нерезиденту 11 200 Євро х 10,45 =117 040 грн. 11 200 Євро
117 040 грн.
25.09 Відображено собівартість реалізованих товарів 76 200 грн.
25.09 Нараховано митні платежі при експорті товарів 250 грн.
25.09 Відображено транспортні витрати 3 900 грн. £900 грн. * 20% _ 3 250 г 120% 3 250 грн.
25.09 Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 3 900 грн. х 20% -650эр„, 120% 650 грн.
30.09 Визнано дохід на суму позитивної операційної курсової різниці 11 200 Євро х (10,45- 10,48) = 336 грн. 336 грн.
30.09 Списано на фінансовий результат:      
чистий дохід від реалізації товарів 117 040 грн.
інший операційний дохід 336 грн.
собівартість реалізованих товарів 76 200 грн.
витрати на збут 3 250 грн. + 250 грн. = 3 500 грн. 3 500 грн.
07.10 На валютний рахунок зараховано грошові кошти від покупця-нерезидента 11 200 Євро х 10,44 = 116 928 грн. 11 200 Євро
116 928 грн.
07.10 Визнано втрати на суму негативної операційної курсової різниці 11 200 Євро х (10,48-10,44) =448 грн. 448 грн.

 

 

Операції імпорту товарів тобто операції з ввезення товарів на митну терито­рію України є об'єктом оподаткування податку на додану вартість. У відповід­ності до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [16] імпорт товарів- це купівля (в тому числі з оплатою у не грошовій формі) українськи­ми суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у іноземних суб'єктів товарів із ввезенням їх на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Податковим кодексом України [52] базою оподаткування податком на додану вартістьпри ввезенні товарів на митну територію України визначено їх договірну (контрактну) вартість, але не нижче митної вартості товарів, визначе­ної у відповідності до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акциз­ного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів. Таким чином, сума погтатт/ на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію Українирозраховується за

формулою:

(4.4)

де, MB - митна вартість імпортованих товарів на митну територію України; М - сума нарахованого мита; АП - сума нарахованого акцизного податку; С - ставка податку на додану вартість.

При визначенні бази оподаткування податком на додану вартість перераху­нок іноземної валюти у національну здійснюється за офіційним курсом націо­нальної валюти до іноземної, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а в разі нараху­вання суми податкового зобов'язання митним органом (у випадках, коли митна декларація не подавалася) на день визначення податкового зобов'язання.

При імпорті товарів підставою для відображення у бухгалтерському об­ліку податкового кредиту є належним чином оформлена вантажна митна декларація,яка засвідчує факт сплати податкового зобов'язання за податком на додану вартість. Податкове зобов'язання виникає за датою надання такої декла­рації.

Приклад 4.8

ТзОВ «Асканій» уклало зовнішньоекономічний контракт на придбання то­варів у підприємства-нерезидента. 17 вересня поточного року ТзОВ «Асканій» отримано товар контрактною вартістю 9 600 Євро. 12 жовтня поточного року Товариством за всю партію придбаних товарів перераховано грошові кошти з валютного рахунка іноземному постачальнику.

Мито становить 10 % митної вартості імпортованих товарів, а плата за митне оформлення 200 гривень.

Офіційні курси євро до гривні, установлені НБУ на дату балансу та дати здійснення операцій:

 

-

-

-

- 17 вересня поточного року 10,50 грн.

- 30 вересня поточного року 10,48 грн.

- 12 жовтня поточного року 10,52 грн.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Ак-саній» імпортних операцій наведено у таблиці 4.9.

Таблиця 4.9Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.28.137 (0.013 с.)