Послідовність нарахування заробітної плати Ільків Н. О. за вересень поточного року.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Послідовність нарахування заробітної плати Ільків Н. О. за вересень поточного року.1. Визначаємо суму заробітної плати Ільків Н. О., якою відпрацьовано по­
вний робочий місяць та за умови, що у поточному місяці встановлено 20 робо­
чих днів.

1 800 грн. ч

-—х 20 дн. = 1 800 грн.

20 дн.

2. Обчислюємо доплату Ільків Н. О. за 10 робочих днів, протягом яких бух­
галтер виконувала обов'язки касира.

1400 грн.

^—-х0,4x10 дн.-280 грн.

20 р. дн.

3. Розраховуємо суму нарахованих виплат Ільків Н. О. за вересень поточного
року.

1 800 грн. + 280 грн. = 2 080 грн.

4. Доплата за роботу в надурочний час,до якого належить час, відпрацьо­
ваний працівником у звичайний робочий день понад тривалість, установлену
для даної професії; час, відпрацьований у передвихідні і передсвяткові дні понад
установлену тривалість. Понаднормові роботи не повинні перевищувати для
кожного працівника 4 год. протягом 2 днів поспіль і 120 годин на рік.

 

Оплата праці за роботу в надурочний час оплачується: 1) за погодинною системою оплати праці у подвійному розмірі годинної тарифної ставки; 2) за відрядною системою - в розмірі 100 % тарифної ставки працівника від­повідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною сис­темою, - за всі відпрацьовані надурочні години. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.

 

Приклад 3.7

Кузіву I. В., який працює за погодинною формою оплати праці, встановлено годинну тарифну ставку у розмірі 9 грн. за годину. 15 квітня поточного року Ку-зівим І. В. відпрацьовано 10 год., в тому числі 2 год. - надурочно.

Послідовність визначення заробітної плати за 15 квітня поточного року:

1. Обчислюємо заробітну плату за відпрацьований основний час

 

8 год. х9 грн. = 72 грн.

 

2. Визначаємо доплату за роботу в надурочний час

 

2 год. х9 грн. *2 = 72 грн.

 

3. Знаходимо суму нарахованої заробітної плати за 15 квітня поточного
року

72 год. +36 грн. = 108 грн.

Приклад 3.8

Дмитренко С. К. працює за відрядною формою оплати праці, відрядна роз­цінка якого становить 6,80 грн. за одиницю виготовленої продукції. Погодинна тарифна ставка працівника такої ж кваліфікації становить 13,40 грн. за годину. 23 квітня поточного року Дмитренком С. К. за зміну виготовлено 30 виробів, в тому числі 6 виробів за 2 год. роботи в надурочний час.

Послідовність визначення заробітної плати за 23 квітня поточного року:

1. Обчислюємо заробітну плату за виготовлену продукцію в основний ро­
бочий час

(ЗО вир. - 6 вир.) х 6,80 грн. = 163,20 грн.

 

2. Визначаємо доплату за продукцію, виготовлену у надурочний час

 

6 вир. х 6,80 грн. + 13,40 грн. х 2 = 67,60 грн

.

3. Знаходимо суму нарахованої заробітної плати за 23 квітня поточного
року

163,20 грн. + 67,60 грн. = 230,80 грн

 

Залежно від конкретних виробничих і організаційно-технічних умов влас-[иком підприємства або уповноваженим органом розробляється Положення іро преміювання, надання матеріальної допомоги та інших видів доплат надбавок працівникам.Таке положення погоджується з профспілковим ко-іітетом і включається як додаток до трудового (колективного) договору. Пре-іії- це грошова винагорода, виплачувана працівнику понад нараховану уму заробітної плати і, зазвичай, пов'язана з продуктивністю праці такого рацівника у звітному періоді.

 

Премії нараховуютьсяв абсолютній сумі або у відсотках від посадових кладів чи середньомісячного заробітку та не нараховуються працівникам за час і. тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці. Надбавки виплачу­ться в однаковому розмірі за кожен місяць. Водночас, премії бути нерегулярни-и, а їх розмір змінюється із місяця в місяць залежно від досягнених результатів и інших показників.

Премії надаються працівникам до державних і професійних свят та ювілей-нх дат, а також за досягнення певних результатів роботи. Розмір останніх зале-ить від основних та додаткових показників діяльності підприємства і особис-

 

 

того вкладу кожного працівника у такий результат перевиконання встановлених якісних та кількісних показників роботи. Преміювання повинно відображати важливі напрями виробничої діяльності підприємства і його підрозділів та впли­вати на ефективність і якість роботи кожного працівника.

Як зазначено у п. 3.2 посібника до Фонду оплати праці відноситься надана працівникам матеріальна допомога (на оздоровлення, для вирішення соціаль­но-побутових питань, у зв'язку з екологічним станом тощо). Підставою для на­рахування та виплати такої допомоги є розпорядження (наказ) керівника під­приємства щодо конкретної події. Наприклад, у наказі на відпустку фіксується розпорядження про одночасне надання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Матеріальна допомога виплачується працівникам при настанні певних обставин чи подій: на оздоровлення перед відпусткою, у зв'язку з екологіч­ним станом, державними святами та включається до фонду оплати праці, якщо вона відповідає двом умовам:

1) має систематичний характер;

2) видається всім або більшості працівників.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.009 с.)