Від купівлі-продажу іноземної валютиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Від купівлі-продажу іноземної валюти 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція субрахунків
Дебет Кредит
Відображено різницю між сумою одержаної від продажу іноземної валюти за курсом МВРУ та балансовою вартістю валюти за курсом Н§У:    
додатну
від'ємну
Списано на фінансовий результат операційної діяльності:    
інший операційний дохід від купівлі-продажу іноземної валюти
інший операційні витрати від купівлі-продажу іноземної валюти

Приклад 5.8

23 березня поточного року ТзОВ «Альянс» на валютний рахунок отримало передоплату від іноземного покупця в сумі 5 400 дол. США. 24 березня поточно­го року банком 50 % іноземної валюти продано на Міжбанківському валютному ринку України за курсом 8,08 грн./ дол. США, а виручку від продажу валюти зараховано на поточний рахунок Товариства у національній валюті.

За умовами договору на розрахунково-касове обслуговування банк самостій­но від суми проданої валюти знімає комісійну винагороду в розмірі 0,5 %.

Курс НБУ становив:

- 23 березня 2012 р. - 7,99 грн./ дол. США;

- 24 березня 2012 р. - 8,03 грн./ дол. США.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних із розрахунки з іноземним покупцем та з продажу іноземної валюти наведено у таблиці 5.27.

 

Таблиця 5.27

Бухгалтерські проведення з обліку реалізації іноземної валюти

ТзОВ «Альянс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн./ доп. США
Дебет Кредит
23.03. п. р. На розподільчий рахунок отримано пе­редоплату за експортним контрактом від іноземного покупця за курсом НБУ 5 400 дол. США *7,99 = 43 146,00 грн. 5 400,00 дол. США
43 146,00 грн.
24.03. п. р. Зараховано на поточний валютний рахунок 2 700 дол. США (5 400 дол. США х 0,5) як 50 % експортної виручки за курсом НБУ 2 700 дол. США х 8,03 = 21 681,00 грн. 2 700,00 дол. США
21 681,00 грн.
24.03. п. р. Банком списано з розподільчого рахунка іноземну валюту для обов'язкового про­дажу за курсом НБУ 2 700 дол. США х 8,03 = 21 681,00 грн. 2 700,00 дол. США
21 681,00 грн.
24.03. П. р. Визнано дохід у сумі позитивної операцій­ної курсової різниці від переоцінки грошо­вих коштів на транзитному рахунку 5 400 дол. США х (7,99 - 8,03) = 216,00 грн. 216,00 грн.
24.03. п. р. Відображено нарахування комісійної винагороди банку за послуги, пов'язані з продажем іноземної валюти 5 400 дол. США х 8,08 х 0,005 = 218,16 грн. 218,16 грн.
24.03. п. р. На поточний рахунок Товариства отримано кошти у національній валюті (за вираху­ванням комісійної винагороди банку) від продажу іноземної валюти за курсом МВРУ 5400дал. США х 6,08- 218,16 = 43 413,84грн. 43 413,84 грн.
24.03. п. р. Відображено додатну різницю між сумою, одержаною від продажу іноземної валюти за курсом МВРУ та балансовою вартістю валюти, визначеною за курсом НБУ 5 400 дол. США х (8,08 - 8,03) = 270,00 грн. 270,00 грн.
24.03. п. р. Відображено залік зобов'язань, що утвори­лися в результаті продажу іноземної валюти 43 362,00 грн.
31.03. п. р. Списано на фінансовий результат опера­ційної діяльності:      
дохід від продажу іноземної валюти 270,00 грн.
позитивну операційну курсову різницю 216,00 грн.
адміністративні витрати 218,16 грн.

Приклад 5.9

ТзОВ «Берегове», що здійснює зовнішньоекономічну діяльність станом на 31 грудня попереднього року на валютному рахунку має залишок 1 000 дол. США. 10 січня поточного року установою банку за дорученням Товариства про­дано на міжбанківській валютній біржі 1 000 дол. США за курсом 7,94 грн./дол. США. За виконання даної операції банк, відповідно до умов договору, утримав комісійну винагороду в сумі

 

Курс НБУ становив:

- 31 грудня попереднього року - 7,98 грн./дол. США;

- 10 січня поточного року - 7,95 грн./дол. США. Комісійна винагорода банку становить 30 грн.

Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій з продажу іно­земної валюти наведено у таблиці 5.28.

Таблиця 5.28 Бухгалтерські проведення з обліку операцій із продажу іноземної валюти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків Сума, грн./ дол. США
Дебет Кредит
10.01. п. р. Перераховано банку з поточного валютного ра­хунка іноземну валюту для продажу за курсом НБУ 1 000 дол. США * 7,95 = 7 950,00 грн. 1 000,00 $
7 950,00 грн.
10.01. п. р. Визнано витрати у сумі негативної операційної курсової різниці від переоцінки грошових коштів на валютному рахунку 1 000 доп. США х (7,95 - 7,98) = 30,00 грн. 30,00 грн.
10.01. п. р. На поточний рахунок зараховано кошти у націо­нальній валюті від продажу іноземної валюти, за вирахуванням комісійної винагороди банку 7,94^1 000 доп. США - ЗО грн. = 7 910,00 грн. 7 910,00 грн.
10.01. п. р. Відображено нарахування комісійної вина­городи банку за послуги, пов'язані з продажем іноземної валюти 30,00
10.01. п. р. Відображено від'ємну різницю між сумою, одержаною від продажу іноземної валюти за курсом МВРУ та балансовою вартістю валюти, визначеною за курсом НБУ 1 000 дол. США х (7,94-7,95) = 10,00 грн. 10,00 грн.
10.01. п. р. Відображено залік зобов'язань, що утворилися в результаті продажу валюти 7 950,00 грн.
31.01. п.р. Списано на фінансовий результат операційної діяльності:      
адміністративні витрати 30,00
втрати від продажу іноземної валюти 10,00
негативну операційну курсову різницю 30,00


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 135; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.007 с.)