Бухгалтерські проведення з обліку імпортних операційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерські проведення з обліку імпортних операцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн./ Євро
Дебет Кредит
17.09 3 поточного рахунка сплачено митні платежі:      
мито (9 600 Євро х 10,50) х 0,1 = 10 080 грн. 10 080,00 грн.
митний збір 200,00 грн.
податкове зобов'язання за податком на додану вартість (9 600 Євро х 10,50 + 10 080 грн.) х 0,2 = = 22 176 грн. 22 176,00 грн.
17.09 Від іноземного постачальника оприбутковано товар 9 600 Євро х 10,50 = 100 800 грн. 9 600 Євро
100 800,00 грн.
17.09 До первісної вартості імпортованого товару включено:      
мито 10 080,00 грн.
митний збір 200,00 грн.
17.09 Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 22 176,00 грн.
30.09 Визнано дохід на суму позитивної операційної курсової різниці 9 600 Євро х (10,50 - 10,48) = 192 грн. 192,00 грн.
30.09 Списано на фінансовий результат інший опера­ційний дохід 192,00 грн.
12.10 3 валютного рахунка перераховано грошові ко­шти в рахунок погашення заборгованості перед іноземним постачальником 9 600 Євро х 10,52 = 100 992 грн. 9 600 Євро
12.10 Визнано втрати на суму негативної операційної курсової різниці • . 9 600 Євро* (10,48-10,52) = 384 грн. 384,00 грн.
12.10 Списано на фінансовий результат інші витрати операційної діяльності 384,00 грн.

У системі рахунків бухгалтерського обліку порядок відображення операцій із сплати та відшкодування з бюджету податку на додану вартість наведено у таблиці 4.10.

 

 

Таблиця 4.10
Кореспонденція субрахунків з обліку сплати або відшкодування
_______________ податку на додану вартість
_________________

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків
Дебет Кредит
3 поточного рахунка перераховано до бюджету податок на додану вартість
На поточний рахунок зараховано бюджетне відшкодування за подат­ком на додану вартість

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК

РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ

ЗА АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ

Акцизний податок є загальнодержавними непрямим податком, який вклю­чається до ціни підакцизних товарів і в кінцевому підсумку сплачується не ви­робником продукції, а покупцем товарів. Метою стягнення акцизного податкує поповнення дохідної частини бюджету за рахунок оподаткування високорен­табельних, монопольних товарів, які не є товарами першої необхідності та спо­живаються більш забезпеченими верствами населення.

Акцизний податок- це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції). Відповідно до статті 215 шостого розділу Податкового кодексу України [52] до підакцизних товарів належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- нафтопродукти, скраплений газ;

- автомобілі легкові та кузови до них, причепи (напівпричепи), мотоцикли. Платниками акцизного податку є:

 

1) особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію)на митній терито­рії України, у тому числі з давальницької сировини;

2) особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (про­дукцію)на митну територію України;

3) фізична особа- резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, які підлягають опо­даткуванню, відповідно до митного законодавства;

4) особа, яка реалізує:

 

- конфісковані підакцизні товари (продукцію);

- підакцизні товари (продукцію), за якими не встановлено право влас­ності фізичних або юридичних осіб;

- підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кін­ця строку зберігання;

 

 

- підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку. 5) замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (про­дукція) з давальницької сировини. Об'єктами оподаткування акцизним податком с операції з:

- реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);

- реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції)з метою власно­го споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутно­го капіталу, а також передачі своїм працівникам;

- ввезення підакцизних товарів (продукції)на митну територію України;

- реалізації конфіскованих та визнаних підакцизних товарів,за якими не встановлено право власності та за якими не звернувся власник до кін­ця строку зберігання,

- реалізації підакцизних товарів, що за правомуспадкування чи на ін­ших законних підставах переходять у власність держави.

Податковим кодексом України пропонується базу оподаткування акциз­ним податком визначати при застосуванні:

1) адвалорної ставки- виходячи з вартості підакцизних товарів за макси­мальними роздрібними цінами, без урахування суми акцизного податку та податку на додану вартість;

2) специфічних ставок- виходячи із суми метричних одиниць виміру, ваги, об'єму, кількості або іншого натурального показника.

На законодавчому рівні передбаченоможливість одночасного використан­ня платниками податку адвалорної та специфічної ставки.

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за акциз­ним податком у робочому Плані рахунків бухгалтерського обліку може бути передбачено використання аналітичного рахунка № 6412 «Розрахунки за акцизним податком», на якому суми податкових зобов'язань з акцизного податку відображаються за кредитом, а їх сплата- за дебетом.

Акцизний податок нараховується як з товарів, вироблених на митній терито­рії України, так і з ввезених на її територію.

1. Суми акцизного податку, які підлягають сплаті з підакцизних това­рів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно,виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок акцизного податку, які діють на дату виникнення по­даткових зобов'язань. Акцизний податок з товарів, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній та розраховується за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару, і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Акцизний податок для виробників підакцизних товарів нараховуютьсяза ставками у відсотках від обороту з продажу, виходячи з вартості товарів, ви-

 

готовлених на митній території України без суми податку на додану вартість та акцизного податку.

У системі рахунків бухгалтерського обліку порядок відображення операцій з нарахування та перерахування акцизного податку з товарів, які вироблені на митній території України наведено у таблиці 4.11.

Таблиця 4.11 Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку акцизного податку з това-Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.011 с.)