Визначаємо квартальну ставку відсоткаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначаємо квартальну ставку відсотка18% : 4 квартали = 4,5 %.

Обчислюємо ефективну ставку відсотка

Визначаємо суму амортизації дисконту та амортизовану собівартість

облігацій(табл. 2.12).

 

Таблиця 2.12
Розрахунок суми амортизації дисконту
та амортизованої собівартості облігацій
________________

Період Номінальна сума відсо­тка*, грн. Сума відсотка за ефективною ставкою**, грн. Сума амортиза­ції дисконту***, грн. Амортизована со­бівартість****, грн.
  - - - 91 200,00
1 (30.06.10 р.) 4500 5 380,80 880,80 92 080,80
2 (30.09.10 р.) 4500 5 432,77 932,77 93 013,57
3 (31.12.10 р.) 4500 5 487,80 987,80 94 001,37
4(31.03.11 р.) 4500 5 546,08 1 046,08 95 047,45
5(30.06.11 р.) 4500 5 607,80 1 107,80 96 155,25
6 (30.09.11 р.) 4500 5 673,16 1 173,16 97 328,41
7(31.12.11 р.) 4500 5 742,38 1 242,38 98 570,79
8 (31.03.12 р.) 4500 5 929,21 1 429,21 100 000,00

 

100 000 грн. х 0,045 = 4 500 грн. - визначається як добуток номінальної вартості випущених об­лігацій та квартальної ставки відсотка

** 91 200 грн. х 0,059 = 5 380,80 грн. - обчислюється як добуток собівартості облігацій на початок нарахування амортизації дисконту (амортизованої собівартості у наступні періоди) та ефективної ставки відсотка

*** 5 380,80 грн. - 4 500,00 грн. = 880,80 грн. - визначається як різниця суми відсотка за ефектив­ною ставкою та номінальної суми відсотка

**** Амортизована собівартість облігацій визначається: 1) на початок нарахування амортизації дисконту як різниця вартості продажу облігацій та суми понесених витрат на реалізацію таких боргових цінних паперів (92 700 грн. - 1 500 грн. = 91 200 грн.); 2) на кінець кожного наступного звітного періоду - як сума амортизованої собівартості на початок періоду та нарахованої аморти­зації дисконту (91 200 грн. + 880,80 грн. = 92 080,80 грн.)

Порядок відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку операцій за прикладом 2.5 наведено у таблиці 2.13.

Таблиця 2.13

Бухгалтерські проведення з обліку операцій за облігаціями,
_______________ проданими з дисконтом_______________

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
31 березня 2010 року
3 поточного рахунка сплачено кошти за реє­страцію інформації про випуск облігацій 1 500,00
На поточний рахунок отримано кошти за про­дані облігації 92 700,00
Відображено суму дисконту за проданими облігаціями 8 800,00
Зменшено зобов'язання за облігаціями на суму витрат, пов'язаних з їх випуском і роз­міщенням 1 500,00

Період (30.06.2010 р.)

 

Продовження табл. 2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визнано фінансові витрати у сумі:      
нарахованої амортизації дисконту за проданими облігаціями 880,80
нарахованих відсотків за облігаціями 4 500,00
3 поточного рахунка погашено заборгованість за нарахованими відсотками за облігаціями 4 500,00
Списано на фінансовий результат фінансові витрати 5 380,80
2 період (30.09.2010 p.)
Визнано фінансові витрати у сумі:      
нарахованої амортизації дисконту за проданими облігаціями 932,77
нарахованих відсотків за облігаціями 4 500,00
3 поточного рахунка погашено заборгованість за нарахованими відсотками за облігаціями 4 500,00
Списано на фінансовий результат фінансові витрати 5 432,77
3 період (31.12.2010 p.)
Визнано фінансові витрати у сумі:      
нарахованої амортизації дисконту за проданими облігаціями 987,80
нарахованих відсотків за облігаціями 4 500,00
3 поточного рахунка погашено заборгованість за нарахованими відсотками за облігаціями 4 500,00
Списано на фінансовий результат фінансові витрати 4 500,00
4 період (31.03.2011 p.)
Визнано фінансові витрати у сумі:      
нарахованої амортизації дисконту за проданими облігаціями 1046,08
нарахованих відсотків за облігаціями 4 500,00
3 поточного рахунка погашено заборгованість за нарахованими відсотками за облігаціями 4 500,00
Списано на фінансовий результат фінансові витрати 5 546,08
Переведено заборгованість за довгострокови­ми облігаціями до складу поточної 100 000,00
Бухгалтерські проведення за 5-7 періоди відображаються ідентично першому-третьому періодам
8 період (31.03.2012 р.)
Визнано фінансові витрати у сумі:      
нарахованої амортизації дисконту за проданими облігаціями 1429,21
нарахованих відсотків за облігаціями 4 500,00
Списано на фінансовий результат фінансові витрати 5 929,21
3 поточного рахунка погашено зобов'язання:      
за нарахованими відсотками 4500,00
за облігаціями 100 000,00

 

Амортизація премії розраховується у наступній послідовності:

1) обчислюється ефективна ставка відсотка за облігаціями, проданими
з премією

де П -премія.

2) визначається сума відсотка за ефективною ставкою (формула 2.2).

3) обчислюється сума амортизації премії(Х^я) як різниця між номіналь­ною сумою відсотка та сумою відсотка за ефективною ставкою:

(2.6)

4) визначається амортизована собівартість зобов'язання за облігаціями,
випущеними з премією
(АСЗОп) шляхом зменшення фактичної (балансової)
вартості зобов'язань на суму накопиченої амортизації премії:

(2.7)-

Приклад 2.6

ТзОВ «Зоря» 31.03.2010 року випустило облігації номінальною вартістю 100 000 грн. терміном погашення 2 роки. Відповідно до умов випуску відсотки за облігаціями нараховуються і виплачуються один раз на півроку із розрахунку 12 % річних від номінальної вартості. Облігації продано безготівковим розрахун­ком за 104 000 грн.,комісійні брокеру та витрати за реєстрацію інформації про випуск облігацій склали 1 600 грн.

Отже, премія за проданими облігаціями складає 4 000 грн. (104 000 грн. -100 000 грн.). Сума премії зменшується на витрати, понесені при розміщен­ні і випуску облігацій, тому амортизації підлягає премія у сумі 2 400 грн. (4 000 грн. - 1 600 грн.).

Амортизація премії розраховується у наступній послідовності:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.009 с.)