Методика визначення величини резерву сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика визначення величини резерву сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості 

Місяць Фактично списано безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію,товари, роботи, послуги (грн.) Сальдо дебіторської заборгованості за продукціюдовари, роботи, послуги відповідної групи на кінець місяця (грн.)
1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група
Липень 600,00 800,00 950,00 20 000,00 18 000,00 17 000,00
Серпень - 400,00 700,00 22 000,00 12 000,00 14 000,00
Вересень 750,00 500,00   15 000,00 13 000,00 14 500,00
Жовтень 300,00 - 770,00 16 000,00 12 000,00 11 000,00
Листопад - 650,00 - 18 000,00 11 500,00 13 000,00
Грудень 550,00 850,00 1 400,00 17 000,00 14 000,00 16 000,00
РАЗОМ 2 200,00 3 200,00 3 820,00 X X X

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості становить:

першої-(600 : 20 000 + 750 : 15 000 + 300 : 16 000 + 550 : 17 000): 6 = 0,022;

другої-(800 : 18 000 + 400 : 12 000 + 500 : 13 000 + 650 : 11 500 + 850 : 14 000): 6 = 0,039; '

третьої - (950 : 17000 + 700 : 14000 + 770 : 11000 + 1400 : 16 000): 6 - 0,044.

Величина резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду поточного року має становити:

17 000 х 0,022 + 14 000 х 0,039 + 16 000 х 0,044 = 1 624,00 грн.

Третій спосіб - визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості на початоквідповідного періоду за по­передні 3-5 роки. За даним способом коефіцієнт сумнівності визначається за формулою:

(5.5) де: Б, - фактично списана сума безнадійної заборгованості за вибраний період; - сума дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні роки.

В свою чергу резерв сумнівних боргів обчислюють за формулою:

(5.6) де: - сума поточної дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду.

Списання дебіторської заборгованості, за якою термін позовної давності ми­нув, а також інших боргів, які не можуть бути стягнені здійснюється на підставі даних проведеної інвентаризації розрахунків та наказу керівника підприємства.

Фактична сума списаних безнадійних боргів рідко збігається із сформо­ваним резервом сумнівних боргів тому частина безнадійної заборгованості, яка перевищує суму такого резерву, підлягає списанню на інші операційні витрати звітного періоду(табл. 5.33)

Таблиця 5.33 Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку сумнівних та безнадійних боргів

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кре­дит
Створено резерв сумнівних боргів
Списано безнадійну заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги):    
за рахунок сформованого резерву
у сумі, що перевищує сформований резерв сумнівних боргів
Відображено дохід від зменшення резерву сумнівних боргів
Списано на фінансовий результат операційної діяльності:    
доходи від зменшення резерву сумнівних боргів
витрати, зумовлені операціями із списанням безнадійної заборгованості

Приклад 5.12

20 березня 2011 року ТзОВ «Інко» за договором купівлі-продажу реалізувало ТзОВ «Орекс» продукцію з наступною оплатою на суму 21 600 грн., в т.ч. ПДВ, собівартістю якої становила 14 400 грн. Постачальником розраховано коефіці­єнт сумнівності (із використанням способу питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході) - 0,024. Станом на 30 листопада поточного року ТзОВ «Інко» сформовано резерв сумнівних боргів у сумі 20 120 грн.

ЗО листопада 2012 року ТзОВ «Орекс» за рішенням суду визнано банкрутом, тому за розпорядженням керівника ТзОВ «Інко» неоплачена дебіторська забор­гованість підлягає списанню.

У таблиці 5.34 відображено порядок ведення обліку операцій з утворення та списання дебіторської заборгованості, за умови, що резерв сумнівних боргів станом на 30.11.2012 року становить 20120 грн.

Таблиця 5.34 Бухгалтерські проведення з обліку дебіторської заборгованості

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
20.02. м. р. Визнано дохід від реалізації готової продукції ТзОВ «Орекс» 21 600,00
20.03. м. р. Відображено податкове зобов'язання за по­датком на додану вартість 21600 х 20% = 23600 грн 120% 3 600,00
20.03. м. р. Відображено собівартість реалізованої готової продукції 14 400,00
31.03. м. р. Сформовано резерв сумнівних боргів (21 600 грн. - 3 600 грн.) х 0,024 = 432,00 грн. 432,00

Продовження табл. 5.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03. м. p. На фінансовий результат операційної діяль­ності списано:      
чистий дохід від реалізації готової продукції 21 600,00 грн. - 3 600,00 грн. = 18 000,00 грн. 18 000,00
собівартість реалізованої продукції- 14 400,00
інші операційні витрати в частині сфор­мованого резерву сумнівних боргів 432,00
30.11. п. р. Заборгованість ТзОВ «Орекс» списано:      
за рахунок сформованого резерву сум­нівних боргів 20 120,00
у сумі, яка перевищує сформований резерв 21 600,00 грн. - 20 120,00 грн. = 1 480,00 грн. 1 480,00
30.11. п. p. На фінансовий результат списано інші опера­ційні витрати в частині сумнівних та безна­дійних боргів 1 480,00


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.02 с.)