Рів, вироблених на митній території УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рів, вироблених на митній території України 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція ра­хунків, субрахунків
Дебет Кредит
Визнано дохід від реалізації підакцизної продукції (товарів) 701,702
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість 701,702
Відображено податкове зобов'язання з акцизного податку 701,702
Відображено собівартість реалізованої підакцизної готової продукції (товарів) 901,902 26,28
3 поточного рахунка перераховано до бюджету акцизний податок

Приклад 4.9

ТзОВ «Альянс» 29 січня поточного року придбала ліцензію на виробництво
алкогольних напоїв. Відповідно до Податкового кодексу України акцизний по­
даток на спирт етиловий, неденатурований становить 42,12 грн. за 1 літр 100
відсоткового спирту. ч

У період з 01 по 28 лютого поточного року ТзОВ «Альянс» виготовило на­ступну кількість горілчаних виробів (таблиця 4.12).

Таблиця 4.12

Інформація про виробництво алкогольних напоїв ТзОВ «Альянс»

№ з/п Найменування горілчаних виробів Обсяг виробництва, пляшок Ємкість, мл. Міцність, %
Горілка «Цісарська особлива» 0,75 38 %
Горілка «Карпатська» 0,75 40%
Горілка «Оригінальна» 13 580 0,25 38 %
Горілка «Люксова» 21 820 0,25 40%
Бальзам «Український» 19 750 0,5 45%
Горілка «Оригінальна» 18 950 0,5 38%

Послідовність визначення акцизного податку з виготовлених на митній тери­торії України алкогольних напоїв наведено у таблиці 4.13.

 

 

Таблиця 4.13

Порядок визначення акцизного податку при виробництві виробів із вмістом спирту

 

 

№ з/п Найменування горілчаних виробів Акцизний податок
Порядок розрахунку Сума, грн.
1. Плата за одну акцизну марку із заокругленням до тисячних, грн.
Горілка «Цісарська особлива» 42,12x0,75x0,38 12,004
Горілка «Карпатська» 42,12 х 0,75 х 0,40 12,636
Горілка «Оригінальна» 42,12 х 0,25 х 0,38 4,001
Горілка «Люксова» 42,12 х 0,25 х 0,40 4,212
Бальзам «Український» 42,12 х 0,5 х 0,45 9,477
Горілка «Оригінальна» 42,12x0,5x0,38 8,003
2. Акцизний податок, грн.
Горілка «Цісарська особлива» 15 910x12,004 190 983,64
Горілка «Карпатська» 21400x12,636 270 410,40
Горілка «Оригінальна» 13 580x4,001 54 333,58
Горілка «Люксова» 21 820 х 4,212 91 905,84
Бальзам «Український» 19 750x9,477 187 170,75
Горілка «Оригінальна» 18 950x8,003 151 656,85
  Разом акцизний податок: j 946 461,06

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Альянс» операцій з нарахування та перерахування акцизного податку до бюджету відображено у таблиці 4.14.

Таблиця 4.14
________ Бухгалтерські проведення з обліку акцизного податку____

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено податкове зобов'язання з акцизного податку 946 461,06
3 поточного рахунка до бюджету перераховано акциз­ний податок 946 461,06

Приклад 4.10

ТзОВ «Лекс» здійснює виробництво тютюнових виробів. У лютому поточ­ного року Товариством виготовлено та реалізовано наступну кількість сигарет:

3) сигарети з фільтром «Мальборо» - 2 500 пачок за максимальною роз­дрібною ціною 11,05 грн./пач.;

4) сигарети «Пріма» - 3 000 пачок за максимальною роздрібною ціною 3,55 грн./пач.

Адвалорні ставки встановлюються у відсотках до реалізованого товару, а специфічні - до величини, визначеної в одиницях виміру.

Пунктом 215.3.2 статті 215 Податкового кодексу України встановлені наступ­ні ставки акцизного податку:

 

 

-

-

- для сигарет з фільтром: адвалорна ставка - 25 %, специфічна - 96,21 гривень за 1 000 штук;

- для сигарет без фільтру: адвалорна ставка - 20 %, специфічна - 43,03 гривень за 1 000 штук.

У відповідності до статті 221 Податкового кодексу України [52] акцизний податок з тютюнових виробів обчислюється одночасно за адвалорними та спе­цифічними ставками, проте сума акцизного податку не повинна бути менша за мінімальне акцизне зобов'язання:

- для сигарет з фільтром 165,35 грн. за 1 000 шт.;

- для сигарет без фільтру 61,47 грн. за 1 000 шт.

Сума акцизного податку, яка підлягає сплаті до бюджету, обчислюється у на­ступній послідовності.

1. Визначається сума акцизного податку для сигарет з фільтром:

1.1) за адвалорними ставками

 

2 500 пач. х 11,05 грн. х 0,25 = б 906,25 грн.

 

1.2) за специфічними ставками

а) визначається кількість проданих сигарет

 

2 500 пач. х 20 шт. (кількість сигарет у кожній пачці) = 50 000 шт.

б) визначається акцизний податок

 

50 000 шт. : 1 000 шт. х 96,21 = 4 810,5 грн.

1.3) загальна сума акцизного податку для сигарет з фільтром

6 906,25 + 4 810,5 = 11 716,75 грц.

 

1.4) визначається мінімальне акцизне зобов'язання за акцизним податком

 

50 000 шт. : 1 000 шт. х 165,35 = 8 267,50 грн

. Оскільки визначена сума акцизного податку для сигарет з фільтром переви­щує мінімальне акцизне зобов'язання за таким податком, то сума, що підлягає сплаті до бюджету, становить 11 716,75 грн.

2. Визначається сума акцизного податку для сигарет без фільтру:

2.1) за адвалорними ставками

З 000 пач. х 3,55 грн. х 0,2 = 2 130,00 грн.

2.2) за специфічними ставками

а) визначається кількість проданих сигарет

3 000 пач. х 20 шт. (кількість сигарет у кожній пачці) = 60 000 шт.

б) визначається акцизний податок

60 000 шт. : 1 000 шт. х 43,03 = 2 581,80 грн.

2.3) загальна сума акцизного податку для сигарет без фільтру

2 130,00 + 2 581,80 = 4 711,80 грн.

2.4) визначається мінімальне акцизне зобов'язання за акцизним податком

60 000 шт. : 1 000 шт. х 61,47 = 3 688,20 грн.

Оскільки визначена сума акцизного податку для сигарет без фільтру переви­щує мінімальне акцизне зобов'язання за таким податком, то сума, що підлягає сплаті до бюджету становить 4 711,80 грн.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ «Лекс» операцій з нарахування та перерахування акцизного податку до бюджету відображено у таблиці 4.15.

 

 

2. Суми акцизного податку з товарів, які ввозяться на митну територію України визначаютьсяплатниками податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок акцизного податку.

Відповідно до статті 188 Митного кодексу України [41] імпорт - це такий митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій те­риторії та можуть'використовуватися без будь-яких митних обмежень.

Для оформлення товарів у режимі «імпорт» до митного органу подаєть­ся комплект наступних документів:

- зовнішньоекономічний контракт;

- вантажно-митна декларація;

- декларація митної вартості товарів;

- документи про сплату податків та митних зборів;

дозвільні документи, оформлені у відповідності до вимог законодавства про заходи нетарифного регулювання.

 

 

Податок із підакцизних товарів, які ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення.

При ввезенні підакцизних товарів на митну територію України із за­стосуванням специфічних ставок акцизний податок обчислюється за фор­мулою:

(4.5)

де: СА- сума акцизного податку, обчислена із застосуванням специфічних ставок з одиниці товару; Н- кількість товару у фізичних одиницях виміру, встановлених Податковим

кодексом України; А - ставка акцизного податку.

У разі встановлення ставок акцизного податку в іноземній валюті ак­цизний податок обчислюється за формулою:

(4.6)

де: Kg - валютний (обмінний) курс Національного банку України, що діє на дату подання митної декларації.

 

При ввезенні підакцизних товарів на митну територію України із засто­суванням адвалорних ставок акцизний податок обчислюється за формулою.

(4.7)

де: Сал - сума акцизного податку за адвалорного ставкою;

В - вартість товарів за встановленими імпортером максимальними роздріб­ними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на до­дану вартість та з урахуванням акцизного податку; А - адвалорна ставка акцизного податку.

Вартість товарів (продукції) за встановленими імпортером максималь­ними роздрібними цінами на товари (продукцію) без податку на додану вар­тість та з урахуванням акцизного податку розраховується за формулою:

де: МРЦ- максимальна роздрібна ціна;

ПДВ - сума податку на додану вартість у складі максимальної роздрібної

ціни; К - кількість ввезеного товару в одиницях виміру, на які встановлено макси­мальну роздрібну ціну.

При ввезені матеріальних активів на митну територію України сума акциз­ного податку у відповідності до вимог П(С)БО 9 «Запаси» [80] та П(С)БО 7 «Основні засоби» [78] включається до первісної вартості імпортованих активів (табл. 4.16).

Таблиця 4.16 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку імпорту товарів,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.01 с.)