Здійснюється в перервах між роботою або в спеціально відведений час. Най-кращі умови для очищення та вентиляції повітря в операційній створюються за 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Здійснюється в перервах між роботою або в спеціально відведений час. Най-кращі умови для очищення та вентиляції повітря в операційній створюються заДопомогою кондиціонування, яке забезпечує обмін його до10 раз на годину.

Для проведення особливо чистих і складних хірургічних втручань у су-часних операційних використовують ламінарний потік стерильного повітря з

Обміном його до500 разів на годину.

Обладнання операційної повинно складатись тільки з апаратури і пред-метів, які необхідні для роботи: операційного стола(рис. 1.1.8); стола для опе-раційної медичної сестри(рис. 1.1.9),

де розміщують хірургічні інструмен-ти, шовний матеріал, серветки, куль-ки та ін; біксів(рис. 1.1.10); електро-відсмоктувача; термокоагулятора;

Анестезіологічної апаратури. Кисневі

Балони і балони з наркотичними га-зами повинні бути винесені за межі

Операційної. Подачу таких газів

Здійснюють за допомогою спеціаль-них трубопроводів.

Рис. 1.1.8. Стіл операційний

Універсальний.

Рис. 1.1.10. Бікси на підставках. Рис. 1.1.9. Столик операційної сестри.

Організація хірургічної роботи

Робота в операційній організовується так, щоб ніщо не заважало прове-денню операції. Все необхідне повинно бути передбаченим. Працювати по-трібно без зайвого поспіху, невиправданого зволікання і залучення додатко-вих членів операційної бригади.

Вхід в операційний блок повинен бути один. Усі співробітники його одяга-ють спеціальні халати або костюми(костюми, штани і куртка), які по кольору

Відрізняються від одягу інших відділень. Виходити в операційному одязі за межі

Операційного блоку заборонено. Перед входом в операційну всі члени опера-ційної бригади одягають чотиришарову маску, яка повинна щільно прилягати

До обличчя, ретельно прибирають волосся під шапочку і одягають бахіли. В

Операційний блок категорично забороняється заходити у вуличному взутті і

Входити персоналу, що не бере участі в операції. Особи, які безпосередньо не

зайняті в операції(студенти, курсанти), до-пускаються в операційну в супроводі стар-шого(викладача). Форма їхнього одягу по-винна бути така: хірургічний халат, шапоч-ка, маска, тапочки, бахіли(рис. 1.1.11).

Заборонено входити у шерстяному одязі, що

Виглядає з-під халата. Переміщення присутніх

В операційній має бути мінімальним. Вони не

Повинні заважати роботі і порушувати прави-ла асептики. Заборонено наближатися до опе-раційного столу і хірурга ближче ніж на півмет-ра, заходити в зону між операційним і вели-ким матеріально-інструментальним столом.

Спілкування членів операційної бригади

Повинно бути мінімальним, тільки між хірур-гом, асистентами і операційною медичною се-строю. Будь-яке переміщення в операційній

Визначається тільки необхідністю допомоги

В проведенні операції.

Медичні працівники операційного блоку

Повинні слідкувати за собою. При наявності

Найменших гнійників, каріозних зубів, тонзиліту вони проходять курс ліку-вання. Всі працівники операційного блоку підлягають регулярному бактеріо-логічному контролю, при наявності хронічних джерел інфекції і відсутності

Ефекту від лікування вони переводяться на інше місце роботи.

Прибирання операційної

Розрізняють такі види прибирання:

1. Попереднє прибирання проводять перед початком кожного операційного дня:

Протирають підлогу, стіни, стелю– видаляють пил, що осів за ніч. Прибирання опе-раційної здійснюють тільки вологим способом із застосуванням розчинів, у які вхо-Рис. 1.1.11. Форма операційної

Сестри.

Загальна хірургія

дять різні дезінфекційні речовини(діоцид у розведенні1:1000, 0,1 % розчин хлорного

вапна, 0,2 % розчин хлораміну, 1,5 % розчин лізолу, сода, зелене мило та ін.). Після

Обробки стін, підлоги, стелі хімічними речовинами, їх миють теплою водою зі шлан-га. Після закінчення прибирання, все обладнання протирають вологою ганчіркою

І на6-8 год включають бактерицидні лампи(БУВ-15, БУВ-30 та ін.).

Поточне прибирання здійснюється під час операції: витирають підлогу,

Забруднену кров’ю, гноєм; спеціальними затискачами підбирають серветки,

Кульки. Після закінчення операції виносять вміст тазиків, забруднену опера-ційну білизну, інструментарій та ін. Не дозволено обслуговуючому персона-лу(операційній санітарці) підбирати гній ганчіркою, оскільки в подальшому

Інфекція буде рознесена по всьому операційному блоці. Гній необхідно зібрати

Окремою серветкою або куском вати. Операційна санітарка проводить при-бирання в гумових рукавичках, які в кінці роботи кип’ятить або викидає. Інстру-ментарій, що використовували під час операції, дезінфікують у розчині анти-септика, після чого ретельно очищають і промивають у проточній воді. Якщо

Його використовували при гнійних операціях, то ще додатково кип’ятять про-тягом15 хв. Промитий інструментарій поміщають у сушильну шафу і сушать

При температурі85

С до повного зникнення вологи. Для наступної операції

Інструменти потрібно стерилізувати за встановленим порядком.

Післяопераційне прибирання проводять після закінчення чергової опе-рації перед початком наступного хірургічного втручання.

Заключне прибирання проводять після закінчення операційного дня. Ре-тельно миють підлогу, стіни, протирають обладнання та ін.

Генеральне прибирання здійснюють один раз на тиждень. Проводять ме-ханічну і хімічну обробку(дезінфекцію) підлоги, стелі, стін, вікон.

Додаткові приміщення операційного блоку

Передопераційна кімната призначена для підготовки операційної сестри, хірур-га і асистентів до операції. Підготовка розпочинається з миття рук за допомогою

Спеціальних умивальників, тазиків. У передопераційній повинні бути ножиці для

обрізування нігтів, годинник(краще пісочний годинник на3 і5 хв), щітки, мило.

Інструментальна кімната використовується для зберігання хірургічного

Інструментарію і апаратури. Вони зберігаються в спеціальних скляних шафах.

Матеріальна кімната використовується для підготовки операційного

Матеріалу(серветок, кульок, ниток) і операційної білизни. У ній зберігають-ся запаси спирту, шовного матеріалу і різних медикаментозних препаратів,

Необхідних під час виконання операції.

Стерилізаційна, або автоклавна, кімната призначена для встановлення

Сухожарових стерилізаторів, кип’ятильників і автоклавів для стерилізації опе-раційної білизни та підготовки хірургічного інструментарію до операції.

Положення про перев’язочну. Вимоги до перев’язочної такі ж, як і до опе-раційної(світла кімната, стеля якої пофарбована масляною фарбою, стіни і

підлога вистелені плиткою; рис. 1.1.12).

Організація хірургічної роботи

У перев’язочній необхідно підтримува-ти ідеальну чистоту. Стіл для інструментів

І перев’язувального матеріалу накривають

Так само, як і в операційній(рис1.1.13.).

Інструменти подають корнцангом.

Перев’язку проводять тільки за допомо-гою інструментів. Їх стерилізують у самій

Перев’язочній або в стерилізаційній

Кімнаті операційного блоку. Перев’язоч-на повинна бути забезпечена централь-ною подачею холодної і теплої води. Оп-тимальна температура у приміщенні– 18-20

ОС. У перев’язочній не повинно бути

Сторонніх предметів, одягу, крім столу

Для перев’язок, столу для інструментів і

Перев’язувального матеріалу, шафи для

Медикаментів та інструментів і стільців

Для хворих. При проведенні перев’язок не-обхідно враховувати ступінь чистоти

Ран. Хворих з ускладненнями, гнійними

Ранами перев’язують в останню чергу. У

Кінці робочого дня проводять вологе при-бирання перев’язочної і опромінення уль-трафіолетовим променем(кварцування).

У великих хірургічних відділеннях, як пра-вило, є дві перев’язочні– для“чистих” і

“гнійних” хворих.

Інфекційний контроль за роботою

Хірургічного стаціонару

З метою профілактики гнійних захво-рювань і дотримання санітарно-гігіє-нічних норм бактеріологічна лабораторія

Санітарно-епідеміологічної станції, якій

Підпорядковується лікувальний заклад,

Здійснює один раз у15-20 днів бактеріо-логічний контроль забрудненості повітря

(операційної, перев’язочної, палат); конт-роль якості дезінфекції, обробки рук пер-соналу, стерильності хірургічного мате-ріалу й інструментів.

Контроль за мікробним забрудненням повітря в операційній і перев’язочнійПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.024 с.)