Біологічну пробу. Оптимальна температура зберігання– 30Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Біологічну пробу. Оптимальна температура зберігання– 30ОС(24 місяці).

Фібриноген виготовляється із свіжої донорської крові за допомогою вису-шування. Він містить активний антигемофільний глобулін. Випускається у

флаконах по250-500 мл, що містять1-2 г фібриногену. Термін придатності–

Роки. Перед вливанням фібриноген розводять удвічі дистильованій воді або

Ізотонічному розчині хлориду натрію.

Застосовують при різних кровотечах, фібринолізі, синдромі ДВЗ, травма-тичному шоці.

Імунобіологічні препарати виготовляють із донорської і плацентарної плаз-ми шляхом активної імунізації донорів відповідним антигеном. Вони містять

Великий набір антитіл проти різних бактерій і вірусів. Одержаний препарат

Імуноглобуліну має високу специфічну активність проти відповідного збуд-ника захворювання.

Серед таких препаратів широко використовують антистафілококовийg-глобулін, поліглобулін, антирезус(Д), антигрипозний, антигепатичний імуног-лобулін тощо. Всі імунологічні препарати випускають в ампулах по1; 1,5;

5 мл і зберігають у холодильнику при температурі2-10 °С. Термін зберігання–

До трьох років. Вводять за схемою внутрішньом’язово.

Кровозамінники

Кровозамінники– це препарати, які при введенні в організм хворого

здійснюють лікувальний ефект, схожий до донорської крові(табл. 1.5.5). Кро-возамінники в основному використовуються з метою корекції змін в організмі:

Підвищення артеріального тиску, дезінтоксикації, відновлення ОЦК, синтезу

Білкових фракцій крові тощо. Як правило, це плазмозамінні засоби.

Залежно від дії всі кровозамінники поділяються на шість груп:

Кровозамінники гемодинамічної дії, їх ще називають протишоковими. Ме-ханізм їх дії спрямований на нормалізацію гемодинаміки, збільшення ОЦК. Крім

Цього, вони зменшують стаз і агрегацію еритроцитів, покращують реологічні

Властивості крові. До цієї групи кровозамінників відносяться: рефортан; стабі-зол; інфезол; поліфер; перфторан; реополіглюкін; реоглюман; желатиноль тощо.

2. Розчини дезінтоксикаційної дії: а) неогемодез; б) полідез, в) ентеродез і

Т.ін. Лікувальний ефект від дії цих розчинів зумовлений тим, що вони зв’язу-ють токсини і виводять їх через нирковий бар’єр. Крім того, ці препарати поліп-шують реологічні властивості крові, мікроциркуляцію і створюють умови для

Переходу внутрішньоклітинної рідини у судинне русло, що, в свою чергу, веде

До збільшення ОЦК і покращання гемодинаміки. Останнім часом для дезінток-сикації використовують декілька лікарських засобів або один комплексний.

Для їх виготовлення застосовують гомеопатичну технологію і компоненти

Рослинного, мінерального, тваринного походження, каталізатори, вітаміни,

Медіатори, ембріональні тканини тварин.

Загальна хірургія

Назва засобу Термін зберігання Основні показання

1. Кровозамінники гемодинамічної дії(протишокові):

Рефортан4 роки шок, крововтрата

Поліфер4 роки шок, крововтрата

Перфторан

(Т-5-18°) – 2 р.

+4°– 2 тиж.

Шок, крововтрата, для

Покращання мікроциркуляції

Реополіглюкін5 років

Шок, крововтрата, для

Покращання мікроциркуляції

Реоглюман до5 років

Шок, крововтрата, для

Покращання мікроциркуляції

Желатиноль на етикетці

Шок, для покращання

Мікроциркуляції

Сольові розчини(рінгер-лактат, дисоль, цесол і т.п.)

На етикетці

Шок, крововтрата, інтоксикація,

Гіповолемія

2. Розчини дезінтоксикаційної дії:

Неогемодез5 років ендо- та екзоінтоксикація

Полідез до5 років ендо- та екзоінтоксикація

Ентеродез до5 років ендо- та екзоінтоксикація

Розчин маніту1 рік ендо- та екзоінтоксикація

Сорбілакт, реосорбілакт,

Мафусол і т.п.

Рік ендо- та екзоінтоксикація

3. Засоби для парентерального живлення:

Гідролізин5 років

Для парентерального харчування

(гідролізат білків)

Амінопептид5 років

Для парентерального харчування

(гідролізат білків)

Поліамін на етикетці

Для парентерального

харчування(гідролізат білків)

Інфузамін на етикетці

Для парентерального

харчування(гідролізат білків)

Аміносол на етикетці

Для парентерального

Харчування(збалансований

Набір амінокислот)

інфузоліпол10 %,

Лактопротеїн, лактосорбал

Роки

Для парентерального харчування

(комплекс амінокислот)

глюкоза5, 10, 20, 40 %

На етикетці

Різний

Для парентерального харчування

(жирова емульсія)

Для парентерального харчування

4. Регулятори водно-електролітного та кислотно-основного станів:

Сольові розчини

глюкоза5 %

Дісоль

Трисоль і т.п.

На етикетці

Корекція водно-електролітного

Обміну та кислотно-основної

Рівноваги

Таблиця1.5.5

Кровозамінні засоби

Інфузійно-трансфузійна терапія

Засоби для парентерального живлення. Вливання цих розчинів показа-но в тих випадках, коли хворий із тих чи інших причин не може приймати їжу

Або вона не всмоктується в шлунково-кишковому тракті. Препарати для па-рентерального живлення можна розділити на три групи: білкові, жирові та

Препарати для забезпечення вуглеводного обміну. Основний принцип, покла-дений в основу парентерального живлення, полягає у забезпеченні організму

Енергією, білками, жирами і вуглеводами, що дає змогу протистояти таким

Агресивним чинникам, як інфекція, опіки, травми та хірургічне втручання. На

Сьогодні розрізняють повне і часткове парентеральне живлення. Повне жив-лення передбачає введення в організм людини внутрішньовенно усіх компо-нентів, що забезпечують життєдіяльність.

До білкових препаратів відносяться: а) гідролізин; б) амінопептид; в) інфу-замін; г) поліамін; д) амінозол; та ін. Це в основному гідролізати, які виготов-ляються із сироваткових білків крові тварин і людини шляхом гідролізу фер-ментами, основами, кислотами. Вони являють собою суміш амінокислот і про-стих пептидів. Випускаються ці препарати у флаконах по200-400 мл. Введення

Білкових препаратів створює позитивний азотний баланс– це“золоте прави-ло” парентерального живлення. Відомо, що середня кількість азоту в білку

становить16 % (у6,25 г білка міститься1 г азоту). Якщо відома кількість

Азоту, що виділяється, можна вираховувати потрібну кількість білка.

Для корекції жирового обміну застосовуються жирові емульсії– це білого

Кольору молокоподібні рідини. Для виготовлення жирових емульсій використо-вуються в основному жири рослинного походження. Випускаються жирові

Емульсії у флаконах по400 мл. До них відносяться: інфузоліпол, ліпофундин,

Ліпомайз, інтраліпід, ліпофізан і т. ін. За допомогою жирових емульсій організм

Забезпечується необхідними жирними кислотами і жиророзчинними вітамінами.

Для забезпечення вуглеводного обміну широко використовується в різних

Концентраціях глюкоза, кращими за глюкозу є фруктоза та інверсійний цу-кор(суміш глюкози з фруктозою). Кориснішим, ніж вуглеводи, джерелом енергії

Є спирти(етиловий спирт, сорбіт, маніт, ксиліт).

Регулятори водно-електролітного і кислотно-основного станів. З цією

метою використовуються сольові кристалоїдні розчини: 0,85 % розчин хлори-5. Кровозамінники-гемокоректори:

Емульсія фторвуглецевої

Сполуки

На етикетці

Крововтрата, інтоксикація,

Отруєння

Розчин гемоглобіну на етикетці крововтрата, отруєння

6. Кровозамінники комплексної дії:

декстрани+ альбумін на етикетці

Шок, крововтрата, для

Парентерального харчування

гідроксіетилкрохмал+

Гемодез

На етикетці шок, крововтрата, інтоксикація

Продовження таблиці1.5.5

Загальна хірургія

Ду натрію, розчин Рінгера-Локка(хлорид натрію9 г, хлорид калію0,25 г, хло-рид кальцію0,23 г, сода0,2 г, глюкоза1 г, вода1000 мл), та осмодіуретики

(манітол, сорбітол). Сольові розчини застосовуються в основному для корекції

Водно-електролітного обміну при зневодненні організму, інтоксикації, вели-ких крововтратах. Вони швидко всмоктуються і виводяться з кров’яного рус-ла й організму в цілому.

Кровозамінники-гемокоректори. Вони виконують одну з головних

Функцій крові– перенесення кисню. До них відносяться розчин модифіковано-го гемоглобіну(геленпол) та емульсії фторвуглецевої сполуки(перфторан,

Перфукол, флюсол-Д. Найчастіше використовують перфторан, який являє со-бою субмікронну емульсію на основі перфторорганічних сполук і має вираже-ну газотранспортну функцію. Його можна переливати без урахування групиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.01 с.)