Спасокукоцьким-Кочергіним. У два сухих тази для миття рук наливають по5 млМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спасокукоцьким-Кочергіним. У два сухих тази для миття рук наливають по5 мл96° спирту і обпалюють їх поверхню. Потім в обидва тази наливають по2 л

Дистильованої води і добавляють10 мл чистого нашатирного спирту. У такому

0,5 % розчині нашатирного спирту миють руки за допомогою серветок почерго-во по3 хв(рис1.2.6). Попереднє обмивання рук щітками не обов’язкове, його

Здійснюють лише при забрудненні рук. Потім руки висушують стерильним руш-

Профілактика хірургічної інфекції

ником і протягом5 хв обробляють серветка-ми, змоченими70° або96° спиртом. Міжпаль-цеві проміжки і нігті додатково змащують5 %

Спиртовим розчином йоду(йодонатом).

Спосіб Фюрбрінгера полягає у митті рук

під проточною водою двома щітками, протя-гом5 хв кожною(рис. 1.2.7). Після цього руки

витирають стерильними серветками або руш-ником і обробляють почергово70° спиртом і0,5 % розчином дихлориду ртуті

(сулема) протягом3 хв. Кінчики пальців змащують5 % спиртовим розчином

Йоду(йодонатом).

Спосіб Альфельда. Із усіх методів цей застосовують найчастіше. Руки миють

Двома стерильними щітками теплою проточною водою з милом протягом10 хв,

після чого витирають стерильним рушником і обробляють96° спиртом протягом

5 хв, нігтьові ложа змазують5 % спиртовим розчином йоду(йодонатом).

Із сучасних методів обробки є декілька способів:

Обробка рук хлоргексидином(гібітан). Гібітан випускають у вигляді20 %

водного розчину по500 мл. Для миття рук використовується0,5 % спиртовий

розчин. Для цього препарат розводиться у70° етиловому спирті у співвідно-шенні1:40. Після звичайного гігієнічного миття рук теплою водою з милом

Руки витирають стерильною серветкою, а потім два рази обробляють протя-гом3 хв серветками, змоченими в розчині. Додаткова обробка спиртом чи

Іншим засобом не потрібна.

Обробка дегміцидом. Застосовується1 % розчин дегміциду в концентрації

Частина препарату і29 дистильованої води). Обробляється, як хлоргек-сидином.

Обробка рук розчином С-4 (первамур). Спосіб приготування: беруть30 %

розчин пероксиду водню(172 мл) і85 % мурашиної кислоти(81 мг), почергово

Зливають у скляну пляшку, перемішують і поміщають у каструлю з холодною

Водою на1-1,5 год. Після охолодження цей розчин розводять водою(можна водо-провідною) до10 л. Розчин повинен бути використаний протягом доби. У п’яти

Літрах робочого розчину можуть мити руки10-11 чоловік. Спочатку руки миють

Рис. 1.2.7. Миття рук під

Проточною водою щітками.

Рис. 1.2.6. Подавання тазу: а– правильне;

Б– неправильне.

А б

Загальна хірургія

Упродовж1 хв проточною водою з

Милом(без щіток), а потім протягом

Хв в розчині С-4 (без серветок).

Обробка рук за допомогою роз-чину“Стериліум”. Руки миють із

Милом під проточною водою впро-довж1-2 хв. Витирають стерильним

Рушником і обробляють розчином

“Стериліум” двічі протягом2 хв.

Після миття рук за одним із

Вищевказаних методів їх витира-ють насухо стерильними серветка-ми, одягають халат і рукавички

(рис. 1.2.8).

Одягання стерильного халата

Обробивши руки, операційна сестра спочатку одягає маску і після цього

надягає стерильний халат(рис.1.2.9). Для цього вона обережно бере з бікса

Згорнутий халат і розгортає його, слідкуючи за тим, щоб зовнішня поверхня

Стерильного халата не доторкнулась сусідніх предметів та одягу сестри. Про-сувати потрібно відразу обидві руки в рукави халата, накинувши його на себе

Спереду. Санітарка операційного блоку підтягує халат ззаду, після цього опе-раційна сестра дістає з кишені халата поясок і тримає його на відстані30-40

См від себе так, щоб вільні кінці пояса звисали. Санітарка обережно, не торка-ючись халата, заводить їх назад і там зав’язує. Зав’язки на рукавах сестра

Зав’язує сама.

Після повторної обробки рук96 % розчином спирту протягом2 хв, сестра

надягає стерильні рукавички(рис.1.2.10). Рукавички повинні бути одягнутими

Рис. 1.2.8. Витирання рук: а– правильне;

Б– неправильне.

Б а

Рис. 1.2.9. Методика одягання маски та одягання халата: а– одягання маски; б–

Одягання халата; в– зав’язування халата; г– зовнішній вигляд операційної сестри.

Г в б

а

Профілактика хірургічної інфекції

Так, щоб їх краї заходили поверх зав’язок халата.

Використання гумових рукавичок дозволяє забез-печити стерильність рук під час операції. Слід па-м’ятати, що у20-30 % випадків у членів операцій-ної бригади рукавички пошкоджуються під час опе-рацій. На сьогодні рукавички використовують не

Тільки для операцій, перев’язок, маніпуляцій, а й при

Обстеженні хворих.

Для профілактики хірургічної інфекції важли-ве значення має регулярний контроль за стерильні-стю рук учасників операції. З цією метою один раз

У15-20 днів, перед початком операції проводять

Посіви з рук хірургів і операційних сестер.

Методика обробки операційного поля

Операційне поле– місце дії хірурга, повинно

Бути без мікроорганізмів. Безпосередньо перед опе-рацією поголене операційне поле обробляють за ме-тодом Гросіха-Філончикова. Суть його полягає в

Тому, що шкіру операційного поля обробляють

Рази одним з антисептиків. Останнім часом

Найбільш часто використовують розчин йодонату.

Його готують перед операцією(ex tempore): кон-центрований5 % розчин йодонату розчиняють кип’яченою або стерильною во-дою у співвідношенні1:5. Перше змазування шкіри операційного поля здійсню-ють після попереднього її миття бензином або спиртом, протирають два рази

Стерильними тампонами, змоченими розчином йодонату. Друге– перед розрі-зом, після накривання хворого стерильними простирадлами, третє– перед за-шиванням шкіри і четверте– після накладання швів на шкіру. Крім цих обов’яз-кових чотирьох обробок, шкіру операційного поля слід змазувати кожен раз,

коли міняють білизну навколо рани(забруднення, розширення рани тощо). Опе-раційне поле можна обробляти і0,5 % спиртовим розчином хлоргексидину, над-мурашиною кислотою, дегміцидом, кутасептом, 1 % розчином рокалу та ін. Для

Ізоляції шкіри операційного поля застосовуються спеціальні плівки(протекто-ри) або прокладки, виготовлені з клейонки. При наявності гнійників у ділянці

операційного поля від планових операцій необхідно утриматись.

Стерилізація перев’язувального матеріалу і білизни.

Основним видом перев’язувального матеріалу, що використовується в

Перев’язочній операційній, є марля.

Заготовка перев’язувального матеріалу. Марля повинна бути білою, м’якою,

Гігроскопічною і знежиреною. Ширина фабричних кусків марлі60-70 см. Перев’я-зувальний матеріал готують на чистому столі ретельно вимитими руками. Ос-новне правило складання перев’язувального матеріалу– обов’язкове підвертан-ня країв марлі всередину для запобігання попаданню дрібних ниточок у рану.

Рис. 1.2.10. Методика

Одягання рукавичок.

Загальна хірургія

Для хірургічної роботи готують серветки трьох розмірів: великі, середні і

Малі. Великі серветки складають із шматків марлі розміром40х60 см, середні

– 37,5х30 см, малі– 20х15 см. Готують їх наступним чином: від загального

шматка беруть10-12 шарів марлі і розрізають її ножицями по лініях, що вка-зані на схемі(рис. 1.2.11). З цих шматків готують великі серветки. Середину

Великого шматка також розрізають уздовж поперечних ниток марлі на три

Рівні смужки, які в свою чергу розрізають двічі навпіл. Отримані кусочки марлі

Розміром20х15 см використовують для приготування малих серветок.

При цьому з одного краю обрізають смужку шириною20 см, з якої готу-ють великі серветки, з другого– смужку шириною5 см, яку використовують

Для кульок. Середину шматка марлі, що залишилась, ріжуть на рівні полови-ни: один раз у поздовжньому, другий– у поперечному напрямку. З отриманих

Кусків готують середні серветки. Великі серветки згортають у такому поряд-ку: обидва обрізаних краї на глибину5-6 см закладають всередину, потім марлю

Ще раз складають навпіл. Згортання середньої серветки починають із підгор-тання трьох сторін(розрізані краї) всередину на глибину3-5 см, потім сервет-ку згинають удвоє спочатку вздовж поперечної, а потім поздовжньої нитки.

У кусочках марлі, з яких складають малі серветки, всі сторони утворені роз-різаними краями, тому вони повинні бути закладені всередину серветки. Перши-ми підвертають краї великих сторін із таким розрахунком, щоб вони заходили

Дещо один на другий; потім вільні краї менших сторін загинають всередину так,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.02 с.)