ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік тварин в бухгалтерії підприємстваОрганізація синтетичного та аналітичного обліку руху тварин у сіль­ськогосподарських підприємствах залежить від форми обліку, що засто­совується.

Синтетичний облік молодняка та тварин на вирощуванні і відго­дівлі ведуть на рахунку 21 „Тварини на вирощуванні та відгодівлі", де обліковують молодняк усіх видів з моменту одержання приплоду до переве­дення в основне стадо чи вибуття, тварин на відгодівлі, а також поголів'я осно­вного стада птиці, кролів та звірів (нутрій, лисиць тощо). До рахунку 21 відкривають такі субрахунки:

• 211 „Молодняк тварин на відгодівлі"

• 212 „Тварини на відгодівлі"

• 213 „Птиця"

• 214 „Звірі"

• 215 „Кролі"

• 216 „Сім'ї бджіл"

• 217 „Доросла худоба, що вибракувана з основного стада"

• 218 „Худоба, що прийнята від населення для реалізації".

Аналітичний облік тварин і птиці в бухгалтерії сільськогосподарських під­приємств здійснюється за кількістю голів, живою масою і вартістю (окремо виді­ляють племінних тварин) за такими виробничими і віковими групами:

Велика рогата худоба:

1) телички на випоюванні;

2) бички на випоюванні;

3) телички на дорощуванні;

4) бички на дорощуванні;

5) телиці для ремонту стада;

6) нетелі;

7) корови-первістки для реалізації;

8) корови — донори ембріонів.

Свині:

1) підсосні свинки під матками;

2) підсосні кабанчики під матками;

3) свинки на дорощуванні;

4) кабанчики на дорощуванні;

5) ремонтні свинки;

6) ремонтні кабанчики;

7) свиноматки, що перевіряються.

Вівці та кози (тонкорунні, напівтонкорунні тощо):

1) ярки народження поточного року;

2) баранчики народження поточного року;

3) ярки народження минулого року;

4) баранчики народження минулого року;

5) переярки.

Коні та інша робоча худоба:

1) молодняк племінних коней (за породами, роками народження і статтю);

2) молодняк робочих коней (за роками народження і статтю).

Звірі:

1) доросле стадо;

2) молодняк поточного року;

3) молодняк минулого року.

Кролі (за породами):

1)основне стадо; 2) молодняк. Птиця — кури, качки, гуси, індики, цесарки:

1) молодняк;

2) доросле стадо.

Птиця (у спеціалізованих яєчних господарствах):

1) молодняк у віці від 1 до 150 днів (за технологічними групами, прийн­ятими в господарстві);

2) курчата на відгодівлі;

3) несучки маточного стада;

4) півні;

5) промислове стадо несучок;

6) ремонтний молодняк.

Кури м'ясного напрямку:

1) молодняк у віці від 1 до 180 днів (за технологічними групами, прийн­ятими в господарстві);

2) м'ясні курчата (бройлери);

3) кури (маточне стадо);

4) півні.

Дані про рух тварин і птиці на сільськогосподарському підприємстві за умо­ви використання журнально-ордерної форми обліку для підприємств агропромис­лового комплексу, що затверджена наказом Мінагрополітики України від 07.03.2001р. №49, відображають за кореспондуючими рахунками в Журналі-ордері № 9 с.-г. та відомості.

У Журналі-ордері № 9 с.-г. та відомості накопичують за фермами дані про наявність та рух за каналами надходження і вибуття поголів'я за місяць та наростаючим підсумком з початку року по видах тварин за обліковими група­ми. У Журналі-ордері № 9 с.-г. та відомості ведуть також аналітичний облік поголів'я худоби, що прийнята від населення для реалізації. Облік ведеться за видами худоби.

Місячні дані за кожним видом тварин і статевих групах у вартісному виразі за наявністю худоби на початок і кінець місяця, їх руху по відповідних каналах переносять до Оборотної відомості № 9а с.-г. аналітичного обліку за рахунком 21 „Тварини на вирощуванні та відгодівлі". Підсумкові дані з дебету і кредиту ра­хунку 21 в розрізі кореспондуючих рахунків переносять на лицьову сторону Журналу-ордера № 9 с.-г. для подальшого рознесення кредиту рахунку в кореспон­денції з іншими рахунками до Головної книги.

Аналітичний облік поголів'я робочої і продуктивної худоби здійснюється на підставі „Звіту про рух тварин і птиці на фермі" (сільгоспоблік, ф. 102) в Жур­налі-ордері № 9 с.-г. та відомості. Облік ведеться за видами робочої і продуктив­ної худоби.

Нижче наведено схему запису в реєстрах з обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі (рис. 18.1.).

Підсумкові дані аналітичного обліку щодо наявності і руху робочої і продуктивної худоби по рахунку 107 „Робоча і продуктивна худоба" перено­сять в Журнал-ордер № 13 с.-г. в розділ „Аналітичні дані до рахунків 10, 11, 12, 15, 18". 508

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.004 с.)