ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ліцензування діяльності у сфері громадського харчуванняВиди господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а та­кож порядок видачі ліцензій визначені Законом України „Про ліцензуван­ня певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775-ІП та Законом України „Про державне регулювання виробництва і обігу спир­ту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР.

У сфері громадського харчування ліцензуванню підлягає діяльність з:

ü роздрібної торгівлі алкогольними напоями;

ü роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю на кожне місце торгівлі становить:

v алкогольними напоями— 4000 гривень,

v тютюновими виробами — 2000 гривень,

На території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю становить:

алкогольними напоями — 500 гривень

тютюновими виробами — 250 гривень

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Мі­ністрів України в містах, районах, за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби України, а в сільській місцевості — і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тю­тюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зарахову­ється до бюджету.

Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької ді­яльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію, (тобто — роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами) і адресу мі­сця торгівлі.

Слід зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвер­дження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями" від 30.07.96 р. та Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами" від 24.07.2002 року № 218 встановлено ще низку вимог щодо реалізації алкоголь­них напоїв та тютюнових виробів.


Ліцензії повинні придбаватися як суб'єктами підприємницької діяльності, які застосовують звичайну систему, так і суб'єктами підприємництва, які застосову­ють згідно з Указом Президента України від 28 червня 1999 року № 746/99 (із змінами і доповненнями) „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звіт­ності суб'єктів малого підприємництва" спрощену систему оподаткування. Цим Указом передбачено, що його дія не поширюється на підприємців — фізичних осіб, які здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними і тютюновими виробами. Це означає, що підприємець — платник єдиного податку не може торгувати ні тютю­ном, ні лікеро-горілчаними виробами. Однак при цьому потрібно мати на увазі, що поняття „лікеро-горілчані вироби" і поняття „алкогольні напої" далеко не то­тожні. Не всі алкогольні напої є лікеро-горілчаними. Так, не є лікеро-горілчани­ми вино, коньяк, шампанське, пиво. Отже, підприємець, який торгує зазначеними видами алкогольних напоїв, має повне право перейти на сплату єдиного податку або залишатися серед його платників і повинен мати ліцензію на торгівлю алко­гольними напоями, оскільки всі вищеперелічені напої саме такими і є. Виняток становить лише пиво — на торгівлю ним ліцензія не потрібна.

Відповідно до законодавства бланки ліцензій є бланками суворого обліку, мають облікову серію і номер. Тому бланк ліцензії слід облікову­вати упродовж всього терміну дії ліцензії на рахунку 08 „Бланки суворо­го обліку". Отримання ліцензії відображається за дебетом 08 рахунку, а списання (припинення дії) за кредитом цього рахунку.

Оскільки ліцензії видаються на тривалий період (більше 1 року) і враховую­чи один із принципів бухгалтерського обліку — принцип відповідності доходів і витрат, витрати, пов'язані з оплатою вартості ліцензій, слід обліковувати на ра­хунку 39 „Витрати майбутніх періодів" з наступним щомісячним списанням на витрати підприємства.

Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпо­рядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво, згідно зі ст. 1 Закону України „Про збір на розвиток виноградарс­тва, садівництва і хмелярства" від 09.04.99 p. № 587-XIV, є платниками цього виду збору.

Згідно з Порядком справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ від 29.06.99 р. № 1170, даний збір сплачується на всьому шляху проходження товару від виробника до споживача і справляється при кожній реалізації алкогольних напоїв та пива. Згідно із Законом № 587 об'єктом обкладення збором є виручка від реалізації алкогольних напоїв і пива, яка також включає суми ПДВ та акциз­ного збору.

Ставка збору на розвиток виноградарства становить один відсоток від виру­чки, отриманої від реалізації алкогольних напоїв та пива.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.004 с.)