Патентування діяльності у сфері громадського харчування
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Патентування діяльності у сфері громадського харчуванняЯк правило, розрахунки з покупцями на підприємствах громадсь­кого харчування здійснюються за готівкові кошти. Для ведення діяль­ності за готівкові кошти підприємству громадського харчування згідно зі ст. 1 Закону України „Про патентування деяких видів підприємниць­кої діяльності" від 23.03.96 р. № 98/96-ВР необхідно придбати торговий патент на кожний пункт продажу товарів (надання послуг).

Згідно із Законом торговий патент — це державне свідоцтво, яке підтвер­джує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокрем­леного) підрозділу займатися зазначеними у цьому Законі видами підприємниць­кої діяльності.

Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється підприємс­твами громадського харчування або їх структурними підрозділами у пунктах про­дажу товарів. Під торговельною діяльністю слід розуміти роздрібну та оптову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток. Під пунктами продажу товарів у сфері громадського харчування слід розуміти фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, заку­сочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадсь­кого харчування.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокрем­лені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного підрозділу (торгової точки). Тобто, якщо підприємство громадського харчування має 3-4 структурні підрозділи, то потрібно придбавати і стільки ж патентів (на кожний пункт продажу).

У деяких випадках при проведенні готівкових розрахунків з покупцями тор­говий патент купувати не потрібно. Зокрема, не вимагає патентування діяльність у сфері громадського харчування на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі навчальних закладах, з обслуговування виключно працівників цих підприємств, установ, організацій та учнів і студентів у навчальних закладах. Крім того, згідно зі ст. 6 Указу Президента України „Про спрощену систему опо­даткування, обліку і звітності" від 03.07.98 р. № 727/98 платникам єдиного пода­тку також не потрібно купувати торговий патент.

Також патент не потрібен, якщо суб'єкти підприємницької діяльності (або їх структурні підрозділи) здійснюють торговельну діяльність виключно з викорис­танням таких видів товарів вітчизняного виробництва:

· хліб і хлібобулочні вироби;

· борошно пшеничне та житнє;

· сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;

· молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавка­ми і без них;

· продукти дитячого харчування;

· безалкогольні напої;

· морозиво;

· яловичина та свинина;

· домашня птиця;

· яйця;

· риба;

· ягоди і фрукти;

· мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл;

· картопля і плодоовочева продукція;

· комбікорми для продажу населенню.

Для одержання торгового патенту підприємство громадського харчування повинно подати до органу податкової служби заяву за встановленою формою. Торговий патент видається суб'єкту підприємницької діяльності під розписку у триденний термін з дня подачі заявки. Торговий патент повинен бути розміщений у відкритому і доступному для огляду місці.

У випадку здійснення в одному пункті продажу двох чи трьох видів торгове­льної діяльності (роздрібна, оптова торгівля, громадське харчування) придбавається один торговельний патент за максимальною вартістю (Положення про виго­товлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затверджене постановою КМУ від 13.07.98 р. № 1077). Вартість торгового патенту встановлює відповід­ний орган місцевого самоврядування з урахуванням місцезнаходження пункту продажу та асортиментного переліку товарів.

Вартість торгового патенту за календарний місяць встановлюється у межах таких граничних рівнів:

o на території міста Києва, обласних центрів — від 60 до 320 гривень;

o на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім
обласних центрів) і районних центрів — від 30 до 160 гривень;

o на території інших населених пунктів — до 80 гривень.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяль­ності проводиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному. Під час придбання торгового патенту суб'єкт підприємництва вносить од­норазову плату в розмірі торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір плати за патент, яку належить здійснити в останній місяць його дії.

Термін дії торгового патенту становить 12 календарних місяців.


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.011 с.)