Фізіономічні стереотипи і стереотипи зовнішностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фізіономічні стереотипи і стереотипи зовнішностіСоціальні стереотипи — одна з основ формування першого враження.

61

Соціальний стереотип — стійке уявлення про які-небудь явища або людей,

властиве представникам тієї або іншої групи.

Будь-який соціальний стереотип є породженням певної групи людей, і

окрема людина користується їм лише в тому випадку, якщо відносить себе до цієї

групи. Скрізь, де можна виділити різні групи, існують і стереотипи, які

визначають уявлення цих груп одна про одну, і адекватно вони можуть

використовуватись тільки в міжгрупових відносинах для швидкого орієнтування в

ситуації і визначенні людей як представників різних груп. Орієнтування і

визначення відбуваються миттєво — за знаками групової приналежності

спрацьовує механізм стереотипізації і актуалізується відповідний соціальний

стереотип. При цьому абсолютно неважливо, що відбувається насправді, який

особистий досвід власника стереотипу, — головне, не помилитися у визначенні.

Ситуації першого знайомства відносяться саме до міжгрупового рівня

спілкування, оскільки для людей як соціальних істот головне — вирішити

питання про групову приналежність партнера. Тому найбільш важливими

характеристиками партнера в даній ситуації є ті, які дозволяють віднести його до

певної категорії, групи, саме ці характеристики сприймаються найточніше. Решта

рис і особливостей, що опинилися не у фокусі, просто добудовуються за певними

схемами.

Звірення нової інформації з соціальними еталонами і стереотипами, які

виробляються суспільством і є частиною даної культури, засвоюються людиною з

дитинства є одним із способів засвоєння і переробки інформації (наприклад,

«лікар повинен бути в білому халат чистому халаті, завжди мати при собі трубку,

уміти заспокоїти хворого»).

Процес утворення стереотипів неминучий і спрямовується як різними

видами мистецтва, так і групами, у сфері впливу яких знаходиться людина. Вплив

літератури простежується у відборі тих ознак, якими наділяють діти добрих,

розумних, злих, розсіяних людей. Злі неначе прийшли з народних казок, де зло

втілюється в образі Баби-яги з гачкуватим носом, зморшкуватим обличчям,

скуйовдженим волоссям і тому подібне. Стереотипи, що зафіксували в собі

зв'язки між рисами зовнішності і рисами характеру, надзвичайно численні. Досить

згадати широко поширене переконання, що люди з великим лобом розумні (у

американській критичній літературі навіть узаконений ряд спеціальних термінів

— «література для високолобих», «книги для низькочолих» і т. п.). Нерідко

використовуються аналогії-стереотипи: «рот дещо баб'ячий», «ніс з тих, що

називається римським». Частина припущень, що базується на ознаках фізичного

складу, відноситься до спроб визначити національність, походження. (приклади:

«смуглява, ймовірно, південка», «чимось нагадує горянку, можливо, з Вірменії»).

Спостереження за експресією раніше незнайомої людини, слугують для висновків

про глибинні, особистісні властивості людини («в діях не відчувається гарячності,

поспішності, дії розмірені і спокійні»).

Роль установки в сприйманні

62

Установка на сприймання рис, аналогічних власним, особливо виявляється

при характеристиці інтересів іншої людини. Система цінностей людини, загальна

спрямованість особистості завжди відбиваються в її установках і відносинах.

Як свідчать факти, значення слова у формуванні сприйняття людини може

бути дуже великим. А. А. Бодальов (Бодалев А. А. Восприятие и понимание

человека человеком. — М., 1982. С.37-39.) показував фотографії однієї і тієї ж

людини різним групам людей, супроводжуючи їх короткою настановною

характеристикою типу «герой», «злочинець» і тому подібне В тих випадках, коли

установка спрацьовувала, а це відбувалося не завжди, словесні портрети одних і

тих же описуваних людей кардинально різнилися. Виявилось також, що є люди,

не схильні до стереотипного сприйняття, і є такі, які вибірково стереотипні.

Нижче приводиться опис даного експерименту.

П’ятдесяти восьми дорослим досліджуваним по черзі демонструвались

фотографії дівчини-старшокласниці, молодої жінки, молодого хлопця і чоловіка

похилого віку. Вони бачили кожну з фотографій протягом п'яти секунд і повинні

були словесно відтворити зовнішність людини, яку вони тільки що розглядали.

Перед кожним показом одній і тій же фотографії групам випробовуваних

давалися різні установки. Так, одній групі випробовуваних, перш ніж показати

фотографію молодої жінки, говорили: «Зараз вам буде показана фотографія

вчительки», а інший: «Зараз ви побачите портрет артистки». Перед пред'явленням

фотографії юнака одну групу випробовуваних попереджали, що вони побачать

портрет героя, а другій групі, перш ніж показати цю ж фотографію, говорили, що

на ній зображений злочинець. Було отримано 224 звіти про сприйняття ними

названих вище осіб; з них 35 % описів виявилися зробленими під впливом

установки. Ось зразки «портретів»:

1) установка «злочинець». «Цей звірюка зрозуміти щось хоче. Розумно

дивиться і без відриву. Стандартне бандитське підборіддя, мішки під очима,

фігура масивна, нахилена вперед»; «Людина опустилася, дуже озлоблена,

неохайно одягнена, незачесана. Можна думати, що, до того як стати злочинцем,

він був службовцем або інтелігентом. Дуже злий погляд»;

2) установка «герой». «Молода людина років 25-30. Обличчя вольове,

мужнє, з правильними рисами. Погляд дуже виразний. Волосся скуйовджене, не

голений, комір сорочки розстебнутий. Мабуть, це герой якоїсь сутички, хоча у

нього і не військова форма (одягнений в клітчасту сорочку)»;

3) установка «письменник». «Дуже вольова особа. Очі, що нічого не

бояться, дивляться спідлоба. Губи стислі, відчуваються душевна сила і

стійкість. Вираз обличчя гордий»; «Портрет чоловіка приблизно 50-53 років.

Відкрита особа, крупні риси. Сиве, вірніше, сивіюче волосся; лоб опуклий з

горизонтальними складками зморшок. Дуже виразні очі, які зазвичай бувають у

розумних проникливих людей. Навколо очей безліч зморшок, що додають обличчю

дещо лукавий вираз. Так і здається, що ця людина при зустрічі обов'язково почне з

жарту. Нижню частину обличчя не пам'ятаю. Запам'яталися руки невеликі,

неробочі, покриті волоссям. Портрет письменника... Мені здається, що це

обличчя людини, що любить дітей і що пише для них. Судячи з невимушеного

63

вигляду, він звик позувати, напевно, це відомий письменник. Ще раз хочеться

підкреслити, що найбільш запам'ятовуються в портреті очі. Людина з такими

очима, мабуть, добре знає і любить життя, людей...»;

4) установка «учений». «Людина шістдесяти років, лиса, з цигаркою в

руці. Риси обличчя великі, правильні. Голова велика, лоб високий і широкий,

справжній лоб ученого. Погляд і вираз обличчя ученого говорять про те, що він

напружено і болісно вирішує якусь проблему».

Таким чином, сприймання іншого завжди одночасно і вірне і невірне,

правильне і неправильне, точніше відносно головних в даний момент

характеристик і менш точне відносно решти. Пам'ятаючи про це, можна

сформулювати наступні правила сприйняття:

Правило 1. Коли ми спілкуємося з людиною, ми повинні усвідомлювати, що

взаємодіємо з особистістю, а не зі стереотипом.

Правило 2. Для поліпшення сприймання іншої людини ми повинні

докладати зусиль, щоб бачити як схожість, так і відмінності між людьми.

Поза сумнівом, загальні здібності, інтелект, уміння використовувати свій

досвід, наявність системи уявлень про типи особистостей, виробленої на

особистому досвіді, розвинена інтуїція, уміння співпереживати роблять людину

проникливою, своєрідним провидцем в складній сфері взаємодії людей.

Коли ми поспішно намагаємося скласти судження про людину, зростає

ймовірність того, що воно буде помилковим і поверхневим. Лабрюйєр сказав: «Не

можна судити про людину з першого погляду. Чесноти зазвичай оповиті

покривом скромності, недоліки прикриті маскою лицемірства» (Афоризми, 1966).

Потрібен певний час, щоб відокремити помилкове від істинного. Як показують

експерименти, найбільш точне враження про людину формується за період

двотижневого знайомства. Далі нарощуються помилки, починають впливати

взаємини, прихильність-неприхильність, симпатія-антипатія, припущення про те,

як людина ставиться до того, що сприймає, формуються упередження.

У ряді досліджень підтвердження отримували наступні припущення: а)

деякі люди легше і точніше судять про інших, краще розуміють їх поведінку; б)

про деякі риси легше судити, ніж про інші; в) люди точніше судять про тих, хто

схожий до них. На думку психологів, серед людей, які точніше оцінюють інших,

частіше зустрічаются ті, хто у своїх висновках спирається на спостереження за

поведінкою, а не на стереотипи, є менш авторитарними особистостями і

об'єктивно ставляться до себе. Людина з неглибоким внутрішнім світом і

обмеженим запасом знань не в змозі оцінити складнішу особистість. Ще Б.

Паскаль писав: «Чим розумніше людина, тим більше вона знаходить оригінальних

людей» (Афоризми, 1966).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.023 с.)