Поступаються місцем унікальним для кожної пари залежностям.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поступаються місцем унікальним для кожної пари залежностям.5.Позитивні емоційні відносини між людьми стабілізують три групи чинників:

Включеність партнерів в спільну діяльність; наявність у партнерів певних

особистих властивостей (здатність до самоактуалізації, саморозкриття);

Переважання отримуваних в результаті міжособистісного спілкування

«прибутків» над «витратами».

Саморозкриття в спілкуванні керується такими правилами, як взаємність,

Доцільність своєчасність.

Питання для самоперевірки

Назвіть стадії розвитку міжособистісних відносин.

У чому полягає основна ідея концепції фільтрів?

Які психологічні завдання вирішують партнери при проходженні початкової

Стадії міжособистісних відносин?

Чи згодні ви з твердженням, що на етапі залицяння відносини носять

Переважно безособовий характер? Прокоментуйте свою відповідь.

Які основні завдання етапу диференціації?

Як поводяться люди, що віддаляються один від одного?

Які цілі реалізуються на фазі «обробки» в період розпаду відносин?

Чи можуть відносини минути яку-небудь із стадій?

Які чинники стабілізують відносини між людьми?

Чому люди з високим рівнем самоактуалізації здатні до збереження

Стабільних емоційних відносин?

Перерахуєте особливості саморозкриття як комунікативної дії. Які функції

Воно виконує в спілкуванні?

Що таке «ризик саморозкриття»? Наведіть приклади ситуацій, в яких ризик

Саморозкриття має місце.

Якими можуть бути мотиви використання брехні і обману в повсякденних

Відносинах?

Які чинники впливають на вибір оптимального рівня саморозкриття?

Основні поняття

Міжособистісна подія

Самоактуалізуюча особистість

Стабілъні міжособистісні відносини

Теорія фільтрів

Саморозкриття

Описове саморозкриття

Оціночне саморозкриття

Агресивне саморозкриття

Навчальні завдання

Завдання 1. Прочитайте уривок з роману Л. Н. Толстого «Ганна Кареніна» і

Визначте, яку стадію відносин переживають подружжя Кареніних.

«Побачивши, що він не в змозі почати говорити, вона почала сама.

— Олексій Олександрович, — сказала вона, поглядаючи на нього і не опускаючи

Очей під спрямованим на її зачіску поглядом, — я злочинна жінка, я погана жінка,

Але я та ж сама, що була, що я сказала вам тоді, і приїхала сказати вам, що я не

Можу нічого змінити.

— Я вас не питав про це, — сказав він раптом, рішуче і з ненавистю дивлячись

Їй прямо в очі, — я так і припускав. — Під впливом гніву він, мабуть, знову цілком

Оволодів всіма своїми здібностями. — Але, як я вам говорив тоді і писав, —

Заговорив він різким, тонким голосом, — я тепер повторюю, що я не зобов'язаний

Цього знати. Я ігнорую це. Не всі дружини такі добрі, як ви, щоб так поспішати

Повідомляти таку приємну звістку чоловікам. — Він особливо вдарив на слові

«приємне». — Я ігнорую це до тих пір, поки світ не знає цього, поки моє ім'я не

Зганьблене. І тому я тільки попереджаю Вас, що наші відносини повинні бути

Такі, які вони завжди були, і що тільки в тому випадку, якщо ви компрометуєте

Себе, я повинен буду вжити заходів, щоб захистити свою честь».

Завдання 2. Як відомо, відносин між головними героями роману О. С. Пушкіна

«Євгеній Онєгін» — Тетяною і Євгенієм — не досягли стадії близькості. Опишіть

В термінах теорії фільтрів, які бар'єри не змогли подолати пушкінські персонажі.

Завдання 3. Спираючись на теорію обміну, проаналізуйте свої відносини з двома-

Трьома людьми з погляду отримуваного вами «прибутку» і зроблених вами

Витрат. На основі проведеного аналізу побудуйте прогноз розвитку ваших

Відносин з цими людьми в майбутньому.

Завдання 4. Відповівши на ці питання, Ви зможете точніше оцінити місце

Саморозкриття у Вашому комунікативному стилі.

1.

 Чи хочу я значної близькості з людьми?

 Що для мене означає близькість або інтимність: відверті розмови, фізична

Близькість, дотики?

 Чи подобається мені, коли інші діляться зі мною чимось важливим в їх

Житті, включаючи їх секрети і глибокі почуття?

 Чи подобається мені ділитися з іншими чимось важливим в своєму житті —

Моїми секретами і моїми почуттями?

 З якими людьми я близький зараз?

 Чи заохочую я інших до більшої близькості зі мною? Як я це роблю?

 Чи можна сказати, що близькість з людьми дещо лякає мене? Якщо так, що

Саме мене лякає?

2.

 Як я дію, якщо відчуваю, що відштовхнутий кимось?

 Чи був я коли-небудь дійсно залишений або знехтуваний кимось?

 У разі знехтування як я намагаюся керувати своїми почуттями?

 Чи буває, що я уникаю знайомитися або увійти до групи, оскільки

Побоююсь що не буду прийнятий?

 Чи можуть інші люди легко відлякати мене?

 Чи легко я ображаюся і що я роблю, коли скривджений?

 Чи уникаю я тих, хто, можливо, хоче зблизитись зі мною?

 Що я роблю, коли інші хочуть подружитися зі мною, а я не хочу?

Завдання 5. Проявом якого типу наслідків саморозкриття (ризики саморозкриття)

є наступний діалог:

— Ну, вже якщо ти питаєш, мені нудно з тобою.

— Я знаю, це мій недолік, я взагалі не розумію, як ти можеш залишатися зі

Мною.

а) відштовхнення;

б)зниження контролю у відносинах;

в) нетактовність;

г) зрада;

д) зниження самооцінки.

Література

Доценко Е. Л. Міжособистісне спілкування: семантика і механізми. — Тюмень,

1998.

Розділ 6. ПРОБЛЕМНЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ

Тема 12. Труднощі ті дефекти спілкування

Порушення, бар'єри, труднощі спілкування

Дефіцитне спілкування

Дефектне спілкування

Деструктивне спілкування

Порушення, бар'єри, труднощі спілкування

У особистісному неформальному спілкуванні існують особливі труднощі, з

Якими людям не доводиться стикатися при вирішенні професійних трудових

Задач, в процесі спільної діяльності. Мова йде про порушення спілкування які

Можуть супроводжувати цілком задовільні міжособистісні відносини. Під ними

Розуміються різноманітні і досить стійкі труднощі спілкування, які, як правило,

Пов’язані зі складними переживаннями, відчуттям психологічного дискомфорту.

До їх числа відносяться аутистичність, гостре відчуття самотності, відчуженість,

Нетовариськість; труднощі в соціальній комунікабельності — невміння

Вибачитись, висловити співчуття, правильно і гідно вийти з конфлікту; складності

В досягненні згоди, виробленні спільної позиції. Більшість з них викликає в

Суб'єктові спілкування постійні негативні емоції, страх нових контактів,

Невпевненість і настороженість, напруженість в багатьох ситуаціях спілкування.

З численних термінів, що позначають труднощі спілкування і

використовуються в повсякденній і науковій мові, можна назвати наступні:

Комунікативні і психологічні бар'єри, порушення, дефекти, збої, розлади,

Перешкоди і власне труднощі.

Виділимо три основні поняття — порушення, труднощі і бар'єри.

Порушення, труднощі і бар'єри об'єднує те, що всі вони виникають ненавмисно,

Протікають зовні безконфліктно і супроводжуються внутрішньою напругою,

Невдоволеністю в спілкуванні, негативними емоціями. Розрізняються вони за

Складністю протікання і психологічними наслідками, за ступенем невдоволеності

Спілкуванням і залученості до нього партнерів, за можливістю і способами

Усунення. За ступенем прояву цих критеріїв трудності спілкування можна

Розташувати в наступному порядку: порушення (найглибше переживаються),

Труднощі, бар'єри.

Порушення міжособистісного спілкування — двостороннє ускладнення

Спілкування і відносин, психологічна сторона якого обумовлена такими

Особистісними якостями, як егоїзм, підозрілість, авторитарність, нещирість.

Руйнування відносин внаслідок підозрілості, маніпулятивності, заздрості,

Ревнощів веде до затяжних порушень в області міжособистісних контактів, при

Цьому до певної міри «страждають» і контакти з іншими людьми, збільшуються

Неадекватність, дратівливість тощо.

Порушення міжособистісного неформального спілкування є найбільш

Важкими за психологічними наслідками ускладненнями у сфері спілкування. Вони

Важко усуваються, вимагають втручання психотерапевта або психолога,

Коректуються через усвідомлення і зміну системи відносин.

З питання комунікативних бар'єрів якнайповніша робота останніх років

Належить Е.В.Залюбовській (Залюбовская, 1984).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.011 с.)