Від однієї стадії до іншої, що супроводжується драматичними змінами почуттів іМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Від однієї стадії до іншої, що супроводжується драматичними змінами почуттів іЕмоцій, невизначеністю, переговорами.

Одиницею аналізу міжособистісних відносин виступає почуття як стійке

Емоційне ставлення однієї людини до іншої. Ядро відносин складають свідомі

Зусилля партнерів, спрямовані на те, щоб зробити свої почуття зрозумілими або,

Навпаки, приховати їх; щоб досягти згоди щодо того, ким вони хочуть бути один

Для одного. Почуття і супроводжуючі їх дії задають матрицю відносин,

Відповідно до якої будується спілкування. Це можуть бути любов, відданість,

Ненависть, заздрість, обурення. Переживання, які виникають в процесі взаємодії,

Здатні зруйнувати, укріпити, змінити відносини.

Сутність і функції емоцій і почуттів

Людськими емоціями і почуттями є специфічні способи реагування людей

На зміни, що відбуваються у внутрішньому або зовнішньому середовищі. Основна

Відмінність між ними пов'язана з такими параметрами, як

Тривалість/короткочасність, стійкість/мінливість.

Емоції — особливий клас психічних процесів і станів, пов'язаний з інстинктами,

Потребами і мотивами, який відображає значущість впливаючих на індивіда

Явищ і ситуацій для здійснення його життєдіяльності у формі безпосереднього

Переживання (задоволення, радості, страху і т. д.).

Почуття — стійке емоційне ставлення людини до явищ дійсності, яке

Відображає значення цих явищ у зв'язку з її потребами і мотивами.

На відміну від власне емоцій і афектів, пов'язаних з конкретними

Ситуаціями, почуття викликаються явищами, що мають для людини стабільну

Мотиваційну значущість.

Емоції і почуття знаходяться в складній взаємодії. В процесі розвитку

Конкретної людини почуття виявляються пізніше, ніж власне емоції, і виникають

Як результат узагальнення окремих емоцій. Проте, сформовані почуття багато в

Чому визначають виникнення і зміст ситуативних емоцій. Одне і те ж почуття

Може реалізовуватися в різних емоціях, причому нерідко різних за знаком. Цим

Пояснюється така властивість відчуттів, як подвійність (амбівалентність).

В той же час, будучи формами переживань людини, емоції і почуття мають

між собою багато принципово спільних рис. Схожість їх полягає перш за все в

Тому, що вони є мотивуючою системою в життєдіяльності людини.

Основні характеристики емоційно-чуттєвого переживання включають:

 певний рівень збудження (загальна зміна швидкості і інтенсивності

протікання психічних, моторних і вегетативних процесів);

 знак (яке значення — позитивне або негативне — має для суб'єкта подія,

предмет, людина);

 предметність (спрямованість на щось або когось, адресність ставлення);

 модальність, або зміст і якість емоції і почуття (наприклад, здивування,

Радість, тривога, печаль і т. д.).

Саме наявність знаку відрізняє емоційно-чуттєві переживання від всіх

Інших реакцій організму на навколишнє середовище. За допомогою емоцій

Людина відокремлює небезпечне і безпечне, приємне і неприємне, проводить

Вибір моделі поведінки, відповідної його актуальним потребам, а в

Міжособистісних відносинах — вибір партнерів, способи і засоби взаємодії з

Ними.

Зазвичай виділяють наступні форми, в яких реалізується організуюча

функція емоцій:

- виразні рухи, або реакції;

- емоційні дії;

- опис емоційного стану.

Виразні реакції — наслідок емоційного збудження (тобто вони носять, як

Правило, реактивний характер), це зовнішній прояв емоцій. Кожна емоція

Супроводжується фізичними змінами в міміці, тілі, голосі, в зовнішності в цілому.

Тим самим наші почуття дають знати про те, як люди, ідеї і середовище

Впливають на нас.

Емоційні дії здійснюються для того, щоб проявити або редукувати

Емоційний стан. Вони викликаються не тільки пережитими емоціями, але і зовсім

Іншими причинами, наприклад, бажанням заслужити схвалення або страхом

Викликати чиєсь незадоволення. Емоційні дії можуть представляти

Складноорганізовану діяльність. Скажімо, для того, щоб виразити свій гнів,

Людина пише сатиричний памфлет. Індійці, щоб виразити свої відчуття (любов,

Гнів і т. д.), розмальовують обличчя різними фарбами. Емоційна дія може

Виконуватись для досягнення певного емоційного ефекту.

Описи емоцій виконують функцію посередника між індивідом і його

Емоцією. Зріла емоція доступна опосередкованій регуляції, рефлексії, основним

Засобом якої є мова. В процесі соціалізації людина з об’єкта природної спонтанної

емоції (наприклад, новонароджена дитина), перетворюється на суб'єкт емоції,

Може сказати про те, що вона відчуває. Цей процес лежить в основі формування

Знарядь управління емоціями і почуттями.

Емоції і почуття виконують регулюючу функцію у взаємодії між людьми

Завдяки тому, що постають як готовність діяти певним чином стосовно тих або

Інших людей та визначають стосунки. Так, ненавидіти когось — означає бути

Готовим діяти агресивно або захищатися від нього.

На активність емоційних проявів істотний вплив справляє ступінь

інтенсивності емоцій і почуттів. Виділяють наступні рівні інтенсивності емоцій:

 нейтральний стан — відсутність явно вираженого емоційного процесу;

 помірний рівень емоції — емоція вже достатньо виразна, щоб

Усвідомлюватись, але ще не настільки сильна, щоб порушити протікання дій,

з'являються виразні реакції;

 високий рівень інтенсивності — емоція спрямовує дії людини, людина

Поводиться емоційно, проявляє гнів, радість, ніжність, тривогу.

В емоційному стані високого рівня інтенсивності людина схильна

Сприймати, пригадувати тільки те, що відповідає домінуючій емоції. Виникає

Своєрідне «зачароване коло»: зміст того, що сприймається і згадується, підсилює і

Зміцнює емоцію, а це, у свою чергу, зміцнює тенденцію до зосередження на

Утриманні емоції. Наприклад, людина в стані глибокого неспокою помічає в собі і

Навколо себе все нові приводи для тривоги, підсилюючи її, в стані образи — все

Нові приводи для того, щоб відчути себе ображеною; закохана — все нові чесноти

Коханої особи. Саме тому, як правило, безуспішними виявляються спроби

Вплинути на сильні емоції за допомогою умовлянь, пояснень і інших способів

Раціональної дії. Зі всієї інформації, що повідомляється, людина вибирає,

Сприймає, запам'ятовує тільки те, що відповідає домінуючому емоційному

Процесу. У таких випадках важливіше допомогти людині розрядити емоцію, тобто

Створити такі умови, за яких якнайповніший вираз емоції знижує на деякий час її

Інтенсивність, після чого з'являється можливість усунути джерело емоції і

Попередити її повторення. Інший спосіб виходу з такого становища — створення

Нового емоційного осередку, достатньо сильного, щоб загальмувати колишню

Емоцію.

Іноді сильні емоції приводять до парадоксального ефекту «блокування»

Всього, що з ними пов'язане. У такому разі людина перестає помічати явища, які

Викликають ці емоції, починає забувати пов'язані з ними події, спрямовує потік

Асоціацій якнайдалі від них. Такий стан спостерігався у деяких в'язнів

Концтаборів, у хронічних безробітних та ін.

Дуже високий рівень інтенсивності веде до повного відключення всіх

Неемоційних механізмів, регулюючих поведінку. Так виявляються лють, паніка,

Екстаз, шаленство, відчай і тому подібне При цьому зміни в психічній діяльності

Не залежать від «знаку» емоції. Люди, «сп'янілі щастям» такою ж мірою

Відключені від реальності, як і люди, що «збожеволілі від горя» або «не

Пам'ятають себе від люті».

Виникнувши, почуття мають тенденцію зберігатись, в більшості випадків

Люди неохоче змінюють своє ставлення до оточуючого та ухитряються зберігати

Одну і ту ж оцінку кожного зі своїх знайомих майже незалежно від того, що ті

Насправді роблять.

Почуття можуть передувати явній дії. Наприклад, образи майбутнього

Здатні викликати страх, радість, приємні передчуття змін, впливаючи на

Теперішню ситуацію, актуальні рішення та дії людини.

Особливості емоційно-чуттєвих переживань у міжособистісному

Спілкуванні

Репертуар почуттів у кожної людини формується в процесі його

Спілкування з обмеженим числом людей, що входять в його оточення. РеакціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.008 с.)