П.Екмана показали, що про брехню і обман можуть свідчити довго незмінний або 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

П.Екмана показали, що про брехню і обман можуть свідчити довго незмінний абоНевчасний вираз обличчя. Особливо важливу інформацію про щирість або

Нещирість людини дає її усмішка. Головною відмінністю фальшивої усмішки від

Щирої є невчасність, асиметричність.

Агресивно-конфліктна взаємодія

Існують інші деструктивні форми взаємодії, де страждають, хоча і нерівною

Мірі, обидві сторони. Це — спілкування, пронизане агресією.

Агресивність як властивість особистості неминуче додає спілкуванню і

взаємодії деструктивний відтінок. Вона може приймати найрізноманітніші форми:

Мстивість, ворожість, докори і погрози, образи і самопокарання, крики і сварки,

Тихе бурчання, невідступна критика (у інших — самозвинувачення). Часто за цим

Стоїть неусвідомлене прагнення «дістати» співрозмовника, партнера.

Агресивна поведінка - напад з власної ініціативи з метою заподіяти фізичну,

Матеріальну або моральну шкоду (за допомогою грубих, глузливих, уїдливих слів і

вчинків).

Агресивно-конфліктна взаємодія тримає партнера в напрузі і активізує у

нього різноманітні способи психологічного захисту. Агресія має різні прояви:

Хамство, садомазохізм, заздрість, злорадість тощо. Багато форм спортивних

Змагань (бокс, боротьба, футбол, хокей тощо) припускають і провокують

Агресивність. У них спостерігаються невиправдані і несподівані агресивні дії. В

Простих життєвих ситуаціях можливі уявна агресія і аутоагресія.

Образа також є формою деструктивного і агресивного за своєю природою

Впливу. Вона сполучає підкреслену жалість до себе з не завжди усвідомлюваними

Мстивими спонуками. В образі може бути присутній сильний елемент

Садомазохізму, що роздуває образу до грандіозних масштабів.

Агресивна поведінка супроводжується сильними емоційними

Переживаннями, такими як гнів, злорадість, прикрість тощо. Вона має своє

Експресивне оформлення. У арсеналі виразної поведінки агресивних людей —

Жести загрози, презирства, ворожості і зухвалої упертості.

У спілкуванні можуть виявлятися різні види агресії, такі як інструментальна

І навмисна агресія.

Інструментальна (операціональна) агресія — це застосування агресивного

Засобу впливу в досягненні позитивних цілей, яке супроводжується негативним

Ефектом (вирвати зуб без наркозу; знести будинок бульдозером на очах

Мешканців і т. д.).

Навмисна (інтенціональна) агресія — прагнення завдати шкоди з

Усвідомленням наслідків. Її відрізняє отримання задоволення від досягнення мети.

Така агресія заснована на складній мотивації (наприклад, схвалення групи, що

Мотивує грубість, хуліганство).

Заподіюючи біль, прикрість іншій людині, «агресор» прагне підтримати

Свою високу самооцінку, відчуття гідності. Навіть якщо шкода не була заподіяна,

Один намір робить дії агресивними.

Приховані форми агресивної поведінки важко розпізнаються.

Існують дві полярні точки зору на проблему джерел агресивності:

Агресія є природженою, біологічно обумовленою, існує у формі потягу,

Інстинкту. Отже, агресивність як форма прояву активності спочатку властива

Організму і передається спадково.

Агресія — результат навчання, виховання, єдине її джерело — зовнішні

Умови.

Нерідко люди висувають цілком конкретні обґрунтування на користь

Агресивної поведінки. Експерименти показують, що пряма агресія великою мірою

Знімає напругу. Тривала вербальна агресія (образи) не зменшує, а збільшує

Ворожість. Виникає звичка реагувати агресивно.

Вербальна агресія також може виступати як засіб, що полегшує наступні

Агресивні дії. Якщо людина знаходиться в ситуації фрустрації, то спроба

Провокації агресії з боку іншої особи приводять до зменшення агресії, а жалість і

Симпатія - до збільшення агресивності. Як виявилось, пояснення причин вчинків

Знижує агресію.

Відомо також, що люди, які діють анонімно або в групі схильні поступати

Агресивніше, оскільки знижується неспокій з приводу соціальної оцінки,

Знімаються внутрішні обмежувачі.

Досліди виховання через «покарання іншого» показують, що спостереження

За покараним агресором не підсилює агресивної поведінки дитини. Значно

Стримує агресію присутність неагресивних людей.

Агресивна поведінка заразлива. Цей факт підтверджують наслідки

Перегляду агресивних фільмів. Багато країн відмовилися від військових іграшок і

Ввели цензуру на сцени з застосуванням вогнепальної зброї в кіно і на телебаченні

(у 1974 р. — Ямайка, в 1980 р. — Швеція).

У опорі агресії велику роль відіграє емпатія: чим емпатія вище, тим рідше

Людина проявлятиме агресію. Агресивність формується у дитини в умовах

Жорсткого авторитарного виховання, використання надмірних покарань.

Таким чином, агресивна поведінка, агресивність привносять в спілкування

Риси деструктивності, роз'єднують людей і тримають їх в напрузі, залишаючи

Після себе довгий шлейф прикрості, смутку, дискомфорту.

Криміногенне спілкування

Специфічною формою деструктивного спілкування є криміногенне

Спілкування, яке поширене не тільки серед засуджених, але й в середовищі, з

Якого виходять кримінальні елементи.

Криміногенне спілкування характеризується підвищеною стресогенністю і

Конфліктністю. Спілкування тут часто виконує особливі функції — такі як обмін

Злочинним досвідом, створення передумов, приготування і маскування злочинів,

Умисне їх здійснення. Воно також використовується для зняття емоційної напруги

Шляхом інтер- і аутоагресії.

Основні ознаки криміногенного спілкування наступні:

 антисуспільна спрямованість;

 психологічна стресогенність і конфліктність;

 ірраціональність конфліктів, що виникають на порожньому місці і з

нікчемного приводу;

 жорстко заданий рольовий характер, умовність і незвичайна

конспіративність, специфіка засобів зв'язку і сфери дій;

 специфіка причин виникнення контактів і своєрідність механізму

Психічного впливу.

Механізми психологічного впливу характеризуються особливою хитрістю,

Застосуванням погроз, образ, чуток; серед них важливе місце займає симуляція як

Особливий маніпулятивний обман. Комунікативний вплив носить умисний

Характер, перетворюючись на інтенсивне психічне і психологічне інформаційне

Насильство з метою скоєння злочину без фізичних дій.

Отже, ми розглянули дефіцитне, дефектне і деструктивне спілкування,

Виявивши як схожі риси, так і відмінність. Найбільшу відмінність можна виявити

В мотивах спілкування, способах і обраних засобах, а також в змісті і кінцевих

Результатах взаємодії.

Висновки

Існують три категорії труднощів неформального спілкування: порушення,

Бар’єри і власне труднощі. Всі вони мають психологічний (мотиваційно-

Змістовий) і комунікативний (процесуальний) аспекти та розрізняються: за

ступенем важкості протікання і психологічними наслідками, б) за ступенем

задоволеності спілкуванням і залученості до нього обох партнерів, в) за

Можливістю і способами усунення труднощів. Порушення міжособистісного

Спілкування корегуються через усвідомлення і зміну системи відносин. Труднощі

Неформального спілкування, на відміну від комунікативних бар'єрів,

Супроводжуються нервово-психічною напругою. Вони розрізняються за ступенем

Нервово-психічної напруги, за типом ситуацій, в яких мають тенденцію виникати,

І за ступенем впливу на успішність спілкування. Аутистичність, відчуженість,

Самотність — різні форми труднощів в міжособистісному довірчому спілкуванні.

Дефекти спілкування — це перешкоди, що створюються людиною, яка має

Певні особистісні властивості; вони виявляються в згорнутості контактів і

Змістової сторони спілкування, ненавмисному спотворенні дійсних мотивів

Співрозмовника, зниженні успішності спілкування і задоволеності спілкуванням зі

Сторони партнера. Акцентуація характеру і розвиток у суб'єкта психологічного

Захисту роблять спілкування дефектним за змістом, за способами взаємодії і за

Кінцевими результатами цієї взаємодії. Тривожність, ригідність — властивості

Особистості, що приводять до стійких дефектів спілкування.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.011 с.)