Спогад про власний досвід подібних ситуацій («Не переживайте, зі мноюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спогад про власний досвід подібних ситуацій («Не переживайте, зі мноюТеж відбувається щось подібне, коли я захоплений якою-небудь ідеєю»).

Зі свого боку, для відновлення статус-кво збентежена людина може або

Обернути подію на жарт, вибачитись тощо.

Важливо, що для подолання збентеження обом сторонам необхідно

Докласти зусиль до того, щоб відновити «публічний імідж» потерпілого, або

Підтвердити, що те, що трапилося ніяк не вплинуло на ставлення до нього.

Заздрість — це почуття, що виникає, коли індивід не має того, чим володіє інша

Людина, і пристрасно бажає мати цей предмет (якість, досягнення, успіх) або

Позбавити предмету заздрості іншу людину.

Почуття заздрості схоже на відчуття страху, тривоги, гніву, злість і є одним

З найглибших переживань. В основі заздрості завжди лежить соціальне

Порівняння, хоча сам процес соціального порівняння не завжди породжує

Заздрість. Реакцією на порівняння може бути зниження самоповаги, що

супроводжується смутком, непривітним ставленням або навіть ненавистю;

Бажання або реальне нанесення шкоди. Таким чином, заздрість виявляється на

трьох рівнях (Муздибаєв, 1997):

 на рівні свідомості — як усвідомлення більш низького свого положення;

 на рівні емоційного переживання — як почуття роздратування або злість через

таке положення;

 на рівні реальної поведінки — як різного роду деструктивні акти, спрямовані на

Руйнування, усунення предмету заздрості.

Фундаментальна передумова заздрості — перевага іншої людини і

Усвідомлення у зв'язку з цим свого нижчого положення. Той, що заздрить

Інтерпретує чужий успіх як свою поразку.

Правда, можливості для порівняння обмежені певними соціальними

Рамками. Заздрісник, як правило, порівнює своє положення, свої досягнення з

Положенням і досягненнями тих, хто близький йому за соціальним положенням

(«гончар заздрить гончареві», «король заздрить королеві»). Життя людей,

Близьких по статусу, більш доступне для порівняння і аналізу. Крім того,

Безпосереднє оточення є референтною групою, тією точкою відліку, якою суб'єкт

Вимірює і оцінює свої досягнення і невдачі. Заздрісника пригноблюють, в

Основному, невеликі відмінності. Згідно з наявними емпіричними даними,

Виникненню заздрості в чималою мірою сприяють такі риси характеру, як

Честолюбство, пихатість, егоїзм, лінь. Вона не виникає у незалежної,

Самодостатньої, неупередженої особи, яка зосереджена на власних, а не чужих

Справах.

Розрізняють декілька форм, або видів, заздрості: злобну (або ворожу) і

Незлобну (або змагання). У народі говорять про чорну і білу заздрість. Деякі

Автори як особливий вид виділяє депресивну заздрість, теж викликану станом

Приниження, але є результатом почуття несправедливості. Незлобна заздрість —

Прагнення мати те, що має інший. Злобна заздрість — бажання того, щоб інший

Не мав того, що має.

На соціальному рівні методами стримування заздрості можуть слугувати:

Пошана до індивідуальної свободи, терпимість до відмінностей, розкриття в

Засобах масової інформації ганебності заздрості, нарешті, релігія, що проповідує

Відмову від спокуси робити замах на чуже. На індивідуальному рівні стримують

Виникнення відчуття заздрості самоконтроль і самовиховання.

Ревнощі. Заздрість і ревнощі протилежні за своїм предметом: перша завжди

Є засмученням з приводу чужого успіху або добробуту; друга прагне до

Збереження того, що вже є у суб'єкта. Сучасні словники протиставляють заздрість

і ревнощі за спрямованістю пристрасті, відповідно «до себе» і «від себе»:

Заздрість виникає з бажання придбати те, що інший має, тоді як ревнощі

Виникають із страху втратити вже придбане. Обидва почуття мають

Міжособистісний контекст.

Причина виникнення ревнощів, як вважають деякі дослідники, у почутті

Ураженої гордості і в «порушенні прав власності», реальному чи вигаданому.

Ревнивець виступає як захисник власності. Можливо, тому ревнощі, на відміну

Від заздрості, частіше зустрічають соціальне схвалення, а іноді навіть

Заохочуються, а не засуджуються громадськістю.

Найважливіша функція ревнощів — захист Я-концепції (Муздибаєв, 1997).

Багато аспектів уявлень людини про своє Я пов'язані з сексуальними

Відносинами. Тому загроза втрати партнера обертається загрозою руйнування Я-

Концепції особистості. Втім, мова може йти не тільки про сексуальних партнерів.

Ревнощі виникають між друзями, між учнями, між співробітниками, між дітьми

Тощо. Близькі люди можуть ревнувати один одного до певного заняття (спорту,

Роботи і т. п.), тобто до надмірного, на їх погляд, захоплення. Заздрість і ревнощі

втручаються навіть в ділові відносини. Виділяють декілька форм ревнощів:

Деспотичні ревнощі — той, що ревнує сприймає подружжя або партнера як

Спосіб задоволення своїх потреб, тому не може і не хоче поважати його

Особистість, прагне підпорядкувати її собі. Ревнощі в цьому випадку —

Інструмент підкорення; інша форма — ревнощі, що виникають з відчуття

Власної неповноцінності. Така людина продовжує сумніватися в своїх чеснотах і

Здатності захоплювати, навіть коли її люблять. Вона намагається всіма способами

Перешкодити партнеру спілкуватися з іншими, щоб уникнути будь-якого

Порівняння. Часто небезпеку порівняння намагаються заздалегідь нейтралізувати

Критикою оточуючих, твердженнями про загальну порочність тощо.

Часто звинувачення в зраді не мають ніякої реальної підстави — це

Своєрідний спосіб приписати свої вчинки або бажання іншому, перевести на нього

Справжню або можливу провину. Ревнощі залежать не тільки від інтенсивності

Переживань, сили відчуттів, але і від властивостей особи, рівня її культури.

Можна навіть без особливих почуттів любові відчувати сильні ревнощі.

Таким чином, збентеження, соромливість, заздрість і ревнощі, будучи

Поширеними соціальними емоціями, додають міжособистісним відносинам

Нестійкий напружений характер, а часто представляють загрозу для їх існування.

В зв'язку з цим набуває особливої актуальності проблема управління емоціями і

Почуттями.

Способи управління емоціями і почуттями

Усвідомлення емоцій

Управління емоціями і почуттями в першу чергу передбачає їх

Усвідомлення і контроль за формою прояву. У міжособистісному спілкуванні

Йдеться як про контроль за власними переживаннями, так і про здатність

Розпізнавати, вірно інтерпретувати і впливати на переживання партнерів зі

Спілкування. Коли ми говоримо, що людина усвідомлює свій стан, то маємо на

Увазі, що деякий стан зафіксований у людини настільки виразно, що з’являється

Можливість управління та контролю за цим станом і людина здатна виразити цей

Стан в знаковій формі.

При цьому ступінь усвідомленості емоцій і відчуттів може бути різним.

Людина може знати, що він переживає щось і що це переживання явно

Відрізняється від всіх попередніх. Інший рівень, який можна назвати власне

Усвідомленням, виявляється в тому, що людина здатна знання про свій стан

Висловити в словесних (вербальних) категоріях. Саме на цьому рівні можливий

контроль над емоціями, тобто:

• здатність передбачати їх розвиток;

• розуміння чинників, від яких залежить їх сила, тривалість і їх наслідки.

Одне з головних спостережень, зроблених Фрейдом, а пізніше

Підтверджених численними експериментальними дослідженням, полягає в тому,

Що емоційні процеси усвідомлюються не повністю і не завжди. Не

Усвідомлюються, перш за все, ті процеси, які виникли і формувалися в ранньому

Дитинстві. Тому багато емоційних переживань і асоціації цього періоду ніколи не

Отримують свого виразу в знакових формах, хоча і можуть брати участь в

Регуляції поведінки дорослої людини. Не усвідомлюються і почуття, що стали

Звичними, до людей, з якими є найбільш тісний зв'язок. Поки почуття

Формуються, існує високий ступінь усвідомлення. Але у міру того як взаємини

Встановлюються, усвідомлення відповідно зменшується, поки те, що відбувається

Не починає сприйматися як належне.

Основний показник зрілої нормальної емоції — її довільний характер.

Довільність при цьому розуміється як можливість опосередкованого управлінняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.014 с.)