Наступні рекомендації фахівців направлені на те, щоб допомогти людині уМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наступні рекомендації фахівців направлені на те, щоб допомогти людині уформуванні і підтримці відносин, що викликають задоволення:

Виявляйте активну цікавість до інших людей і старайтеся самі бути досить

Відкритими для інших людей. Пасивність, відсутність комунікативних навиків —

Шлях до самоти.

Вчиться розуміти і приймати знаки уваги і дружби. Пам'ятайте про те, що

Відносини постійно еволюціонують. Потрібно бути готовим до змін у відносинах,

Розуміти, що в житті можливі зради і розриви.

Не всі відносини слід зберігати. Якщо спілкування з кимось приводить до

Енергетичного виснаження, підриває вашу упевненість в собі, необхідно

Перервати цей зв'язок, поки він не згубив вас.

Саморозкриття

Саморозкриття - це добровільне відкриття іншому власного «Я», своїх

Суб’єктивних станів, таємниць, намірів.

Як комунікативна дія, саморозкриття володіє наступними особливостями:

 змістом повідомлення виступає інформація про своє «Я». Вона надається,

Як правило, у вербальній формі, але може бути доповнена інформацією

Отриманою з невербальних джерел в результаті спостереження за особливостями

поведінки людини, його емоційним станом, вибором одягу тощо;

 це цілеспрямоване повідомлення: інформація навмисно повідомляється

іншій людині;

 інформація, що повідомляється, зазвичай недоступна з інших джерел;

Повідомлення характеризується інтимною глибиною, правдивістю, при цьому

Важливе значення має контекст або навколишнє оточення, в якому воно

Передається.

Багато дій можуть виглядати як саморозкриття, але лише 2 % наших

Повідомлень можна кваліфікувати як саморозкриття.

За характером змісту повідомлень розрізняють описове і оціночне

Саморозкриття. В процесі першого ми повідомляємо іншому такі факти про себе,

Які інакше йому не доступні. В ході оціночного саморозкриття ми повідомляємо

Про наші погляди і почуття — про те, що нам хтось подобається, ми переживаємо

Почуття провини, ненавидимо рано вставати тощо.

Саморозкриття може виконувати в спілкуванні різні функції.

Емоційна розрядка: після емоційно напруженої ситуації з’являється

потреба розповісти іншій людині про пережиті емоції;

Прояснення власних відчуттів (саморозуміння): ми можемо прояснити

Власні погляди, думки, установки, почуття, розповівши про них іншим.

Коректування самосприймання: спостерігаючи за реакцією слухача, ми

Отримуємо інформацію про адекватність власних оцінок («це абсолютно

Нормально», «неабияк перебільшуєш»).

Стимулювання взаємності: саморозкриття накладає психологічні

Зобов'язання на іншого, спонукаючи його до взаємності. У ряді ситуацій воно

Може бути використане навмисно, з метою спонукати іншого до більшої

Відвертості.

Формування враження: інформація про себе може бути використана для

Створення потрібного образу: наприклад, розповідь про проблеми в сім'ї має на

Меті створення образу людини, яка потребує підтримки.

Вплив на розвиток відносин: повідомлення про почуття і наміри

Використовується як спосіб просування відносин (наприклад, метою

Повідомлення «я тебе люблю» або «я втомився від тебе» може бути переведення

Відносин на відповідний рівень).

Саморозкриття багатовимірне. Його можна оцінювати за наступними

параметрами:

 об'єм повідомлень особистого характеру;

 ступінь їх інтимності для суб'єкта;

 тривалість, темп і швидкість саморозкриття;

 його емоційна тональність (хвастощі, бравада або збентеження, сором);

 гнучкість, здатність особи регулювати свою відвертість залежно від реакції

Співбесідника і ситуації спілкування.

До правил саморозкриття можна віднести взаємність, доцільність,

Своєчасність. Загальне правило взаємності говорить, що відвертість і довіра

Вимагають відгуку у відповідь, тим самим поглиблюючи загальний рівень

Інтимності, або комунікації. Неможливо розкриватися перед людьми, які не

Виявляють до вас цікавості. Ряд досліджень показує, що нам більше подобаються

Люди, які розкриваються на тому ж рівні інтимності, що і ми. Якщо хтось

Розкриває перед нами більш інтимні деталі, це оцінюється нами як вторгнення на

Нашу інтимну територію. Якщо, навпаки, ми розкриваємося на більш інтимному

Рівні, ніж інші, — ми відчуваємо себе уразливими. Правило доцільності і

Своєчасності звучить таким чином: надто повне або поспішне саморозкриття, яке

Не відповідає стадії розвитку особистих взаємин або не враховує стану

Співрозмовника, прийнятний для нього рівень діалогу, сприймається як

Порушення меж інтимності, спроба вторгнення у внутрішній світ, що спонукає

Співбесідника замкнутися або навіть перервати контакт.

Отже, саморозкриття може мати як позитивний, так і негативний результат.

Дослідники виділяють категорії ризику саморозкриття. Розглянемо деякі з них.

 Ризик відторгнення. В результаті отриманої інформації відносини

Руйнуються.

 Ризик формування негативного образу. Навіть якщо відторгнення не

Відбудеться, інформація може створити негативне враження, яке знижує як повагу

До іншого, так і самоповагу.

 Зниження задоволеності відносинами. Відносини можуть бути послаблені,

Якщо бажання і потреби сторін різні.

 Втрата контролю у відносинах. Якщо ви призналися в слабкості, ваш

Контроль над тим, як інша людина сприймає вас, знижується.

 Зниження самооцінки партнера. Розкривши своє ставлення до партнера,

Можливо ви відчуєте себе краще, але самоповага партнера може постраждати.

 Прояв нетактовності. Відвертість не завжди ввічлива.

 Зрада. Отриману від нас інформацію інші можуть використовувати в своїх

Інтересах на шкоду нам.

Ризиком саморозкриття пояснюється те, що люди використовують у

відносинах брехню. Дослідження показують наступне: близько 55 % опитаних

використовують брехню для «збереження обличчя» — як свого, так і партнера;

приблизно 22 % опитаних брешуть для того, щоб уникнути напруги або

конфлікту або ради збереження відносин; 10 % використовують брехню для

управління соціальною взаємодією; близько 3 % вдаються до брехні з метою

Досягнення особистої влади. Разом з тим розкриття брехні — серйозна загроза для

Збереження довірчих відносин.

Таким чином, саморозкриття абсолютно необхідне для психологічного

Здоров'я і зростання. Люди не можуть бути самими собою, поки не знають себе, а

Кращий спосіб досягти цього — поділитися своїм внутрішнім «Я» з іншою

Людиною. Разом з тим культ повної душевної відвертості є однобічним і може

Викликати психологічні труднощі як і культ емоційної стриманості і замкнутості.

Оптимальним з погляду душевного здоров'я особи є стан, коли індивід здатний

Бути повністю щирим з небагатьма близькими людьми і підтримувати середній

Рівень саморозкриття з рештою.

Висновки

Історія відносин складається з подій, кожна з яких має свою дату, а також з їх

Причин і наслідків.

Процес розвитку міжособистісних відносин включає ряд послідовних етапів,

або стадій. Як правило, виділяють наступні стадії: а) стадія зближення; б) стадія

близькості; у) стадія диференціації; г) стадія віддалення; д) стадія розпаду

Відносин. Проходження кожної стадії пов'язане з досягненням важливих для

Суб'єкта цілей, яким відповідають фактори міжособистісної атракції, способи

Міжособистісної комунікації, форми прояву емоцій і почуттів.

Теорія фільтрів — один з підходів, що дозволяє аналізувати розвиток

Міжособистісних відносин. Згідно цієї концепції, пара при своєму просуванні від

Поверхневого знайомства до глибшого міжособистісного спілкування повинна

Подолати ряд своєрідних фільтрів. Якщо вона не пройшла через який-небудь

Фільтр, взаємини в ній припиняються або зберігаються вимушено, позитивні

Почуття партнерів один до одного або зникають, або змінюються на неприязнь і

Ворожість.

З розвитком відносин партнери все більше враховують внутрішній світ один

Одного. Якщо спочатку інший сприймається як об'єкт, носій певних властивостей,

То поступово формується ставлення до нього як до суб'єкта, з яким створюється

Спільна картина світу. Чіткі і більш менш загальні для всіх пар зв'язкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.018 с.)