Суб'єктивна задоволеність відносинами — фактор більш значущий, ніжМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Суб'єктивна задоволеність відносинами — фактор більш значущий, ніжКількість друзів і частота контактів з ними. Почуття самотності не зменшується

При інтенсивному спілкуванні, воно може зникнути лише в довірчих відносинах з

Відчуттям емоційної і людської близькості партнера.

Самотній, не знаходячи друзів, стає аутистичним, надмірно закритим.

Відчуженим. Людина, яка випала із звичних соціальних зв’язків (при переїзді,

Зміні роботи, розпаді сім'ї), свою тимчасову відокремленість може переживати як

Глобальну самоту, впасти в депресію (Лабіринти самоти, 1989). Багато творчих

Особистостей переживають гостре відчуття самоти.

Джеффрі Янг виділив 12 причин виникнення хронічного почуття

самотності (Лабіринти самоти, 1989, с. 575-580):

Нездатність переносити вимушену самоту.

Низька самоповага.

Соціальна тривожність

Комунікативна незграбність, невмілість.

Недовіра до людей.

Внутрішня скутість.

7. Поведінковий компонент (постійний вибір невдалих партнерів).

Страх перед суперником, страх бути знехтуваним.

Сексуальна тривожність.

Страх перед емоційною близькістю.

Невпевнена пасивність.

Нереалістичні домагання.

Аутистичність

Для розуміння аутистичності як якості особистості, що обумовлює дефіцит

Спілкування, слід підкреслити, що аутизм, аутизація — терміни, що позначають

Хворобливий розвиток, аутистичність — якість особистості, що виявляється в

Нормі і не відноситься до сфери психопатології.

До властивостей непатологічного аутистичного мислення відносять

Переважне орієнтування на внутрішні критерії, зниження і втрату здібності до

Інтуїтивного розуміння оточуючих, до адекватного емоційного реагування, до

Програвання різноманітних ролей.

У загальну картину поведінки і розвитку дитини при аутизмі входять

наступні ознаки:

 відчуття провини, невпевненості, незадоволеності життям; песимізм,

відчуття самоти, інші люди сприймаються як загроза;

 презирство до себе поєднується з ворожістю до інших і засудженням

людських слабкостей;

 блискуча механічна пам'ять і буквальність у використанні слів;

 враження розвиненого інтелекту завдяки успішності в окремих навичках і

розумному виразу обличчя;

 монотонне повторення звуків і рухів;

 хороше фізичне здоров'я; напружений вираз обличчя при людях і

задоволене при їх відході;

 «обличчя принца» — недитяче, сонне, маловиразне;

 страх змін в обстановці; ритуали;

 монотонні механічні ігри з неігровими предметами;

 затримка розвитку мови;

 відмежованість від зовнішнього світу; самоізоляція;

 непереносимість погляду в очі (одна з важливих ознак), погляд крізь

людей;

 підвищена сенситивність;

 симбіотична прихильність до матери;

 незграбність, негнучкість.

Всі перераховані ознаки аутизму в знятому, пом'якшеному вигляді можуть

Бути присутніми у дитини і характеризуватися як аутистичність. Проте

Аутистичність може бути скоректована спільними зусиллями батьків і

Психотерапевтів. Така дитина володіє компенсаторними механізмами, які при

Сприятливих відносинах в сім'ї дозволяють задовільно адаптуватися в середовищі

Однолітків.

Причини появи аутистичності різні. Однією з головних причин вважають

Пригноблення функцій правої півкулі мозку, його гіпоактивацію і внаслідок цього

Затримку аутоідентифікації. Провокуючим чинником аутистичності можуть стати

Хвороби і соматичні ускладнення (кір, кашлюк, краснуха, інтоксикації). До

Теперішнього часу нараховується більше 30 патогенних чинників (токсикоз при

Пологах, психотравма матери при вагітності, хвороби першого року життя, старі

Батьки, обставини народження дитини).

Аутистичні діти, як правило, — перші, а часто і єдині в сім'ї. Характерними

Рисами такої сім'ї є гіперпіклування, форсована інтелектуалізація в дитинстві,

Наявність депресивного батька. Сім'я часто буває неповною, глибоко

Конфліктною. Порушення комунікації між батьками в сім'ї можуть викликати

Аутистичні форми спілкування у дитини.

Відомо, що ці діти часто починають говорити раніше, ніж ходити; їх

Відрізняє проблемний склад мислення і високий інтелект — дорослість поведінки

І мови; зовнішньо вони виглядають як холодні, гордовиті, замкнуті.

У спілкуванні для них властива недоречна прямолінійність; вони мають

Численні внутрішні проблеми, не уміють налагодити контакт з однолітками. Вони

Мають обмежену кількість друзів, незвичайні інтереси і захоплення, які часто не

Відповідають віку, випереджають його. Рухова незграбність, невмілість в спорті

Також скорочують число потенційних друзів.

Якщо контактність і адаптивність аутистичних такі ж невисокі, як у

Інтровертів і відчужених, то сумісність з іншими у них значно нижча. Причина

Цього — в агресивності і потенційній конфліктності. В цілому успішність

Спілкування цієї групи досить невисока — на рівні глибоко сором’язливих людей

І тих, хто страждає від почуття самотності.

Відчуженість

Відчуженість - охолодження і розрив стосунків з найближчим оточенням,

Випадання з соціальних зв'язків, на особовому рівні виявляється як відчуття

безсилля перед повсякденними проблемами, безглуздості того, що відбувається;

Супроводжується апатією і аполітичністю, недовірою, дефіцитом теплого

Сердечного спілкування.

Відчуженість як почуття і стан перетворюється на відчуження від реальних

Людей, їх турбот і життя.

У одній з перших робіт М.Симен (за: Ратайчак, 1983) була представлена

концепція відчуженості, що включає п'ять вимірювань:

 відчуття безсилля («від моїх вчинків нічого не залежить»);

 відчуття безглуздя («не ясно, в що вірити»);

 відсутність норм («відчуття аномії»);

 відчуття ізоляції («ізоляція від цінностей і суспільства»);

 відчуття чужості всьому («втрата сенсу праці, задоволення від роботи»).

Стрижнем відчуженості є аномія, яка визначається як стан дезорганізації

Особистості, що виникає в результаті її дезорієнтації. Причиною такої

Дезорієнтації може бути соціальна ситуація, в якій наявний конфлікт норм і особа

Стикається з суперечливими вимогами, або ситуація відсутності норм. Наковці

Виділяють аномію суспільства та аномію особистості, яка формує відчуття

Безглуздості існування, тривожності, безсилля, послаблює почуття

Відповідальності.

Складений психологічний портрет відчуженої людини, в яку увійшли –

Ставлення людини до світу і до себе. Ставлення відчуженої людини до світу

характеризують наступні риси:

 світ сприймається як застиглий, схемний;

 низький рівень знань про особливості соціально-політичної системи;

 немає інтересу до культури і інтелектуальних видів діяльності;

 віра в надприродні сили, астрологію, долю;

 менш логічне мислення, пізнавальна замкнутість;

 нав'язливі стани і ригідність;

 насилу зосереджуються і ухвалюють рішення;

 схильність засмучуватися, високий рівень страхів;

 байдужість до групової поведінки.

Для ставлення до себе характерні:

 неадекватність і презирство;

 екстремізм, послаблення відчуття відповідальності, гіркота і заздрість;

 відчуття провини, невпевненості, незадоволеності життям; песимізм,

відчуття самоти; інші сприймаються як загроза;

 презирство до себе поєднується з ворожістю до інших і засудженням

Людських слабкостей.

В порівнянні з аутистичними і інтровертованими, відчужені менш

Задоволені спілкуванням, не довіряють людям; у них вища тривожність і

Напруженість, а також показники агресивності. Хоча сміливість спілкування у них

Вища, ніж у аутистичних і інтровертів, внутрішня недисциплінованість, погана

Самоорганізація і те, що вони не стурбовані соціальними вимогами, значно

Знижують контактність і адаптивність. Самота при аутистичності неминуча, при

Відчуженості — є вимушеною, при інтроверсії — є добровільною.

Дефектне спілкування

Дефектне спілкування — це відносно неповноцінне спілкування, яке

Меншою мірою виявляється в ділових контактах, але заважає щирості,

Довірливості, легкості і людській близькості в неформальному міжособистісному

Спілкуванні.

Дефекти спілкування - перешкоди, що створюються людиною, яка має певніПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 163; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.008 с.)