МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИПісля закінчення вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого матеріалу.

Самостійне виконання контрольної роботи дає змогу студентам глибше вивчити програмний матеріал дисципліни, сформувати навички культури логічного міркування, умінняпрацювати з нормативними документами і текстами, аналізувати, аргументувати, критикувати.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і практичного завдання. Питання і завдання контрольної роботи розподілено в таблиці за сто варіантною системою. Номер варіанта визначається за двома останніми цифрами шифру особової справи студента-заочника. По вертикалі у таблиці беруть передостанню цифру шифру, по горизонталі - останню. На перетині граф розміщено номери питань, на які слід відповісти.

Відповіді на теоретичні питання повинні бути чіткими і конкретними, обґрунтованими. Рішення практичного завдання повинно опиратись на теоретичний матеріал. Відповідь повинна бути логічно послідовною, конкретною і достатньо аргументованою.

Безпосереднє вирішення задач потрібно починати з уважного і ретельного вивчення та засвоєння фактичних обставин викладеної справи.

Робота над вирішенням завдань повинна мати творчий, аналітичний, критичний і самостійний характер з тим, щоб забезпечити всебічно і добре обґрунтовані висновки, які б базувались виключно на нормах діючого законодавства.

Висновки завдань повинні базуватись на аналізі та юридичній оцінці норм законів і підзаконних актів України, міжнародно-правових актів, які щойно використані у процесі вирішення завдань.

Рішення можуть вважатися обґрунтованими, якщо в процесі даються відповідні посилання на офіційно визнані джерела публікування нормативно-правових актів: відомості Верховної Ради України, зібрання постанов і розпоряджень Уряду України, бюлетені законодавства і юридичної практики України, збірники поточного законодавства, нормативних актів, судової практики, збірники рішень та арбітражної практики Вищого господарського суду України, офіційні друковані газетні видання Верховної Ради України(“Голос України”), органів державної виконавчої влади (“Урядовий кур’єр”), інші газети та друковані офіційні видання нормативно-правових актів міністерств та відомств України або інкорпоровані нормативно-правові акти у формі окремих зібрань. Можуть бути використані правові комп’ютерні програми.

Під час виконання роботи слід опрацювати рекомендовану літературу.

Контрольну роботу потрібно виконувати охайно, грамотно. Сторінки контрольної роботи слід пронумерувати, а в кінці зазначити використану літературу, поставити підпис і дату виконання. Роботи виконані не за своїм варіантом не рецензуються.


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

1. Поняття, предмет, метод і функції цивільного права. Основні принципи цивільного права.

2. Цивільне законодавство: поняття, структура. Аналогія права і аналогія закону.

3. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, особливості і види.

4. Здійснення суб’єктивних цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Порядок і способи захисту цивільних прав.

5. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи, ім’я та місце проживання фізичної особи.

6. Порядок, умови і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою.

7. Поняття та ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб.

8. Створення і припинення юридичної особи.

9. Господарські товариства: поняття, види. Виробничий кооператив.

10. Держава Україна як особливий суб’єкт цивільного права. Зміст цивільної правосуб’єктності територіальних громад та Автономної Республіки Крим.

11. Поняття і види об’єктів цивільних прав. Особисті немайнові права фізичної особи, їх види.

12. Підстави виникнення цивільних правовідносин.

13. Поняття та види правочинів. Умови чинності правочину. Нікчемні і заперечувані правочину.

14. Представництво: поняття, підстави, повноваження представника, види.

15. Довіреність, її види. Зміст, форма і строк дії довіреності.

16. Поняття та юридичне значення строків і термінів у цивільному праві. Порядок обчислення строків.

17. Позовна давність: поняття, види. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

18. Поняття власності та права власності. Зміст права власності.

19. Форми власності в Україні.

20. Право приватної власності: суб’єкти, об’єкти; умови виникнення та припинення. Право власності на житло.

21. Право державної власності: суб’єкти, об’єкти; підстави виникнення, зміст і здійснення.

22. Право комунальної власності: суб’єкти, об’єкти, підстави виникнення.

23. Право спільної власності: поняття, види.

24. Способи захисту права власності.

25. Загальна характеристика речових прав на чуже майно. Сервітут, емфітевзис, суперфіций.

26. Право інтелектуальної власності.

27. Авторське право. Суміжні права.

28. Наукове відкриття: поняття, оформлення, суб’єктивні права автора.

29. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

30. Зобов’язання: поняття, елементи, підстави виникнення. Зобов’язальне право.

31. Договір: поняття, значення, функції. Стадії укладання договору.

32. Зміст і тлумачення договору. Зміна і розірвання договору.

33. Поняття та принципи виконання зобов’язань. Суб’єкти виконання, місце, строк і спосіб виконання.

34. Види забезпечення виконання зобов’язань.

35. Поняття, значення цивільно-правової відповідальності, її види, умови.

36. Підстави звільнення від відповідальності. Припинення зобов’язань.

37. Договір купівлі-продажу.

38. Договір міни (бартер).

39. Договір дарування. Пожертва.

40. Договір поставки.

41. Договір контрактації.

42. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

43. Договір ренти.

44. Договір довічного утримання (догляду).

45. Договір найму (оренди).

46. Договір прокату.

47. Договір найму (оренди ) земельної ділянки.

48. Договір лізингу. Міжнародний лізинг.

49. Договір позички.

50. Житловий фонд України, його склад і призначення.

51. Забезпечення громадян житловими приміщеннями. Ордер на житлове приміщення і його юридичне значення.

52. Договір найму житлового приміщення в будинках державних і комунальних житлових фондів.

53. Збереження житла за тимчасово відсутнім громадянином. Зміна договору найму житлового приміщення.

54. Договір підряду.

55. Договір будівельного підряду.

56. Договір перевезення вантажу.

57. Договір перевезення пасажирів і багажу.

58. Договір чартеру (фрахтування). Договір транспортного експедирування. Договір буксирування.

59. Страхування, його правове регулювання. Форми страхування. Види обов’язкового і добровільного страхування.

60. Договір страхування. Співстрахування. Перестрахування.

61. Договір позики.

62. Договір банківського рахунку.

63. Договір факторингу.

64. Договір доручення.

65. Договір комісії.

66. Договір зберігання і управління майном.

67. Авторські договори.

68. Ліцензійний договір.

69. Договір комерційної концесії (франчайзингу).

70. Договір про спільну діяльність.

71. Зобов’язання із заподіяння шкоди. Відшкодування моральної шкоди.

72. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування або створення загрози здоров’ю, життю, майну та з безпідставного набуття, збереження майна.

73. Спадкування: поняття, види, час і місце відкриття спадщини. Усунення від права на спадкування.

74. Спадкування за заповітом.

75. Спадкування за законом.

76. Прийняття спадщини.

77. Спадковий договір.


ПЕРЕЛІК ЗАДАЧ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

ЗАДАЧА № 1

Під час свого виступу по республіканському телебаченню президент страхової фірми „Траст-Інвест” Кривчук зауважив, що його фірма займає провідне місце на ринку страхових послуг України. На відміну від нuх деякі інші фірми, наприклад, страхова компанія „Інвета”, не забезпечують інтересів своїх клієнтів, проводять пасивну політику і не мають авторитету серед страхових компаній.

Через деякий час після цього фірма «Інвета» звернулася до господарського суду з позовом, в якому просила суд своїм рішенням зобов’язати фірму „Траст-Інвест” спростувати поширені по телебаченню відомості, оскільки вони не відповідають дійсності, порочать ділову репутацію фірми і завдають ім значних збитків.

На яке питанuя розраховане завдання? Яке рішення повинен винести господарський суд?

 

 

ЗАДАЧА № 2

Тринадцятирічний Сірченко за участь у телевізійних передачах отримав нагороду в сумі сто сорок гривнів. На ці гроші він купив авторучку за 2 грн. і електричний калькулятор за 20 грн. Батьки Сірченка вирішили, що він нерозумно потратив гроші, бо в сім’ї вже є декілька авторучок і калькулятор. Вони віднесли покупку до магазину, вимагаючи від директора повернення грошей. Директор відмовився задовольнити ці вимоги. При цьому він пояснив, що Сірченко зробив покупки за свої власні гроші, якuми неповнолітні мають право розпоряджатись самі.

Наяке питання розраховане завдання? Вирішіть справу.

 

ЗАДАЧА №3

Шудрак видала своєму чоловікові розписку про те, що під час складання заповіту вона зробить в ньому вказівку про усунення від спадщини її старшого сина Петра. Після смерті Шудрак, з’ясувалося, що у заповіті її старший син указаний як спадкоємець. Більше того – Шудрак заповіла йому належне їй цінне майно, зокрема, житловий будинок у селі Пісочин під Харковом. Чоловік померлої звернувся до суду з позовом про визнання заповіту недійсним. Він послався при цьому на письмове зобов’язання його дружини.

На яке питання розраховане завдання?

Вирішіть справу.

 

ЗАДАЧА № 4

Вікуліна 16 років вступила у шлюб. Через три місяці вони з чоловіком вирішили переїхати в інше місце на постійне проживання, а приватний будинок. який належав Вікуліній - продати. Довідавшись про наміри дочкu, їїбатько, вважаючи себе законним представником неповнолітньої, у нотаріальній конторі заявив, що він не дасть своєї згоди на продаж будинку, який належить його дочці. Нотаріус відмовив у посвідченні договору купівлі-продажу будинку. Вікуліна звернулась до суду із скаргою на дії нотаріуса.

Як слід вирішити справу? Чи правильні дії нотаріуса?

 

 

ЗАДАЧА № 5

Сімнадцятирічна Вербенко працювала у приватному підприємстві секретаркою. Свій заробіток витрачала на придбанuя дорогої косметики. Ії мати наполягала, щоб донька більш розумно витрачала гроші з огляду на те, що їх сім’я не є забезпеченою. Але вона не прислуховувалась до цих зауважень. Мати звернулась до суду з позовом про обмеження її доньки у дієздатності.

Вирішіть справу. Чи може суд обмежити Верберко у дієздатності?

 

ЗАДАЧА № 6

Лапиков купив у свого знайомого Дрінчука фотоапарат за 50 грн. Наступного дня до Дрінчука звернулась дружuна Лапикова з вимогою повернути фотоапарат. Вона пояснила, що її чоловік у судовому порядку був обмежений у дієздатності внаслідок зловживання спиртними налоями. У звязку з цим він не мав права самостійно укладати цивільно-правові правочини, а вона не давала згоди на укладання правочину купівлі-продажу фотоапарата. Дрінчук зауважив, що зі слів Лапикова той виграв фотоапарат в лотерею, а тому може розпоряджатись ним самостійно.

На яке питанuя розраховане завдання? Вирішіть суперечку.

 

 

ЗАДАЧА №7

Неповнолітній Антоненко працював на заводі, його середній заробіток складав 400 грн. за місяць. Він вирішив придбати магнітофон, а для цього продати куплений радіоприймач. Антоненко передав радіоприймач покупцеві, який зобов’язався заплатити необхідну суму грошей через місяць. Дізнавшись про цей правочин, мати Антоненка поставила вимогу про його розірвання і повернення радіоприймача. Вона твердила, що на її думку цей правочин суперечить інтересам її сина, який зовсім не може отримати гроші від покупця. Покупець заявив, що мати не може втручатися в дії свого сина, тому що той працює, радіоприймач був куплений ним за його гроші і є його власністю.

На яке питання розраховане завдання?

Як треба вирішити суперечку.

 

ЗАДАЧА № 8

Під час відпустки Іванчук плив теплоходом по Чорному морю. В ніч на 16 липня внаслідок аварії теплоход затонув. Серед врятованих пасажирів Іванчука не було. Дізнавшись про це, дружина Іванчука звернулась до суду із заявою про встановлення факту смерті чоловіка, оскільки її дітям і їй потрібно призначити пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

На яке питання теми розраховане завдяння? Яке рішення повинен винести суд?

 

 

ЗАДАЧА № 9

Два товариства з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство і троє громадян вирішили створити відкрите акціонерне товариство «Статус» для будівництва жилих будинків. Засновників акціонерного товариства цікавить ряд питань:

1. В якій формі вони мають укласти між собою договір, які права та обов’язки засновників можуть бути в ньому закріплені?

2. В якому порядку товариство повинно здійснювати розповсюдженяя своїх акцій?

З. З якого часу товариство вважається створеним?

Дайте відповіді на запитання.

 

ЗАДАЧА № 10

Сімнадцятирічний Гніденко мав намір у спеціалізованій крамниці купити газовий балончик, як він пояснив, для самозахисту. Але йому було відмовлено на тій підставі, що, по-перше, він неповнолітній, а по-друге, газова зброя - це об’єкт, обмежений в обігу.

Зробіть висновок по справі.

ЗАДАЧА № 1 1

Здійснивши оплату за акордеон, покупець зажадав передачі чохла до нього. Але продавець заявив, що за чохол треба заплатити окремо.

Дайте правовий аналіз суnеречки, яка виникла, і зробіть відповідний висновок.

 

 

ЗАДАЧА № 12

Карабов, погрожуючи зброєю, заволодів шапкою з дорогого хутра, що належала Семенку. Згодом дізнавшись, що з цього факту порушено кримінальну справу, Карабов на квартирі потерпілого передав останньому певну суму грошей, наче за куплену річ. На суді Семенко пояснив, що він отримав гроші, але у значно меншому розмірі, ніж дійсна ціна речі, і зробив це задля того, щоб не мати в майбутньому неприємностей з боку Карабова.

На цьому прикладі покажіть умови дійсності правочину і дайте аргументовану відповідь, чи є підстави вважати правочин купівлі-продажу шапки недійсною?

 

 

ЗАДАЧА № 1 3

Після смерті Стулюка, його спадкоємці звернулися з позовом до Рубкіна про витребування грошей, які відповідач заборгував покійному за куплену у останнього колекцію старовинних монет. Рубкін відмовився сплатити гроші, посилаючись на те, щ колекція йому була подарована.

На підтвердження позовних вимог спадкоємці подали до суду письмовий договір купівлі-продажу, підписаний Стулюком і Рубкіним, що зберігався в архіві покійного. В судовому порядку свідки підтвердили, що за житгя покійний неодноразово висловлював намір подарувати свою колекцію другу дитинства Рубкіну.

Зробіть висновок по справі.

 

 

ЗАДАЧА № 1 4

Скибенко в літку 2006 року купила у Вормитева будинок. Правочин було укладено у письмовій формі, але у нотаріуса не посвідчено. Через рік Скибенко зі своєю племінницею звернулася до нотаріуса з проханням посвідчити договір дарування цього будинку, але нотаріус це прохання не задовольнив, пояснивши, що Скибенко за “домашнім правочином” не набула права власності на будинок, а тому і не має права ним розпоряджатись. Скибенко звернулась до Вормитева з проханням посвідчити у нотаріуса договір купівлі-продажу, але останній зажадав доплати великої суми, оскільки гроші за рік знецінились.

Не отримавши від покупця згоди на свої вимоги, Вормитев від нотаріального посвідчення правочину став ухилятись.

Скибенко звернулась за юридичною допомогою до адвоката. Від імені останнього зробіть висновок по справі.

 

ЗАДАЧА №15

Прошун 1 вересня 2005 р. стороком на 3 місяці передав у борг Стрименку гроші в розмірі мінімального заробітку. Двічі позикодавець (1 листопада 2005р., та 10 березня 2006р.) вимагав повернення боргу, але Стрименко обмежувався обіцянками. У серпні 2006р. Стрименко дав письмове зобов’язання до 1 грудня 2006 року сплатити борг або ж передати позикодавцю в погашення боргу в зазначений термін велосипед. Але своєї обіцянки він не виконав. Тому 5 січня 2007 року Прошун заявив позов про повернення боргу. Велосипед на цей час було продано. Суд у позові відмовив, посилаючись на те, що з часу укладення договору минуло більше 3 років. А це означає, що строк позовної давності пропущено без поважних причин.

Як належить вирішити справу?

Зробіть аргументований висновок.

 

ЗАДАЧА № 1 6

1 липня 2006 року Зимовіт видав довіреність Петлюку строком на три місяці, щоб останній продав телевізор по ціні, не нижчій ніж 10 мінімальнuх зарплат. Довіреність була посвідчена у ЖЕК. Позаяк комісійний магазин відмовився прийняти телевізор на комісію, а покупця Петлюк не знайшов, він, не повідомивши свого довірителя, 10 вересня того ж року видав просту письмову довіреність (в порядку передоручення) своєму синові строком на шість місяців. Той телевізор продав, але по ціні, вдвічі нижчій за вказану у першій довіреності. Зимовіт зажадав від Петлюка відповідної доплати або ж повернення телевізора, на що останній відповів, що всі претензії слід адресувати не йому, а сину.

Як повинна бути вирішена справа?

Чи змінилося б рішення, якщо б Петлюк видав довіреність своєму синові за згодою Зимовіта?

 

ЗАДАЧА №17

Коросун домовився з бригадою підрядчиків на виконання робіт зі зведення будинку. У договір потрапив пункт, згідно з яким позов до підрядчиків у разі порушення умов угоди може бути заявлено протягом одного року від часу прийнятгя замовником роботи.

Чи допущено порушення юридичних норм, що регулюють позовну давність?

Зробіть аргументований висновок.

 

ЗАДАЧА № 1 8

У квітні 2004 року Вересун виявив своє пальто у Станкова, який викрав його у власника в лютому 2003 року. У березні 2006 р. Вересун звернувся з позовом до суду про витребування пальта та про відшкодування витрат на його ремонт. Станков проти позову заперечував, вважаючи, що позивачем пропущено строк позовної давності. Останній же, навпаки, вважав, що перебіг строку почався з часу, коли він вuявив порушника свого права приватної власності і тому цей строк він не проnустив.

Як потрібно вирішити справу?

З якого часу починається перебіг строку позовної давності?

 

 

ЗАДАЧА № 19

Об’єднання «Зорі» за недопоставку йому за договором десяти моторів у першому кварталі 2005 р. звернулося з позовом до господарського суду про стягнення з підприємства неустойки та збитків . Господарський суд, знайшовши, що позов про стягнення неустойкu і збитків було заявлено у грудні 2005 року, в позові відмовив у зв’язку з пропуском строку позовної давності. Об’єднання оскаржило це рішення, посилаючись на те, що по-перше, воно неодноразово вимагало від підприємства (в квітні і червні) оплати неустойкu і збитків, і 10 серпня 2006 р. відповідач обіцяв до 1 вересня їх оnлатити, по-друге, що строк давності по стягненuю збитків не закінчився, оскількu їх можна стягнути протягом 3-річного строку позовної давності.

Чи правомірні доводи позивача?

 

 

ЗАДАЧА № 20

Барсов за нотаріально посвідченим договором подарував своєму nлеміннику Скачку піаніно. Той відразу не спромігся перевезти піаніно до себе додому, і невістка Барсова через три дні після його смерті передала піаніно Лесенку. Дізнавшись про це, Скачко звернувся до суду з позовом про витребуванuя піаніно.

Яке рішенuя повинен винести суд?

 

 

ЗАДАЧА № 21

Трачук і Блокін були співвласниками будинку, який належав їм на праві приватної власності. Блокін, який проживав на другому поверсі, добудував веранду. Трачук звернувся з позовом до суду про її знесення. У позовній заяві він твердив, що добудова зменшила природне освітлення в його кімнаті і йому треба користуватися електроосвітленням.

Чи підлягає позов задоволенню?

Чи змінилося б рішення, якщо Блокін був власником всього будинку, а Трачук -наймачем першого поверху цього будинку?

 

ЗАДАЧА №22

Маркусу за правом власності належав автомобіль іноземної марки, який у зв’язку з відсутністю гаража зберігався на його подвір’ї. У березні 2005р. невідомі викрали автомобіль. У травні 2006 р. під час технічного огляду робітниками ДАІ було виявлено двигун з автомобіля Маркуса, встановлений на автомобілі Сандака. Дізнавшись про це, Маркус звернувся з позовом про повернення двигуна. Сандак пояснив, що придбав його у незнайомців на одному з автомобільних ринків Харкова. Про те, що двигун крадений, не знав, оскількu продавці стверджували, що двигун купили у крамниці.

На судовому засіданні було встановлено, що Сандак є добросовісним набувачем двигуна.

На яке питання теми розраховане завдання? Яке рішення повинен винести суд?

 

 

ЗАДАЧА № 2 3

Ханкін (власник автомобіля «Волга-24») по дорозі на роботу в листопаді 2005 року вчинив наїзд на одинадцятирічну Марину Старченко, завдавши їй тяжких ушкоджень. Порушена проти Ханкіна кримінальна справа була припинена за відсутністю в його діяннях складу злочину.

Батько Марини у квітні 2006 року звернувся до суду з позовом до Ханкіна про стягнення 5000 грн. (вартість одягу, якuй став непридатним для вжuтку, санаторно­курортної путівки та проїзду позивача до місця лікування його донькu і назад, одноразова сума, витрачена на додаткове харчування з листопада 2005р. по квітень 2006 р.). Суд задовольнив позов Старченка.

Відповідач оскаржuв рішення суду.

Чи правuльне рішення суду?

Які збитки підлягають стягненню?

 

 

ЗАДАЧА № 24

1 вересня Рафаленко купив в універмазі костюм і чоботи. У присутності продавця він поміряв куплені речі і уважно їх оглянув. Вдома Рафаленко ще раз nриміряв костюм і дійшов висновку, що його колір і фасон йому не підходить. Тому костюм він через декілька днів приніс до магазину, щоб замінити. Через місяць після придбання чобіт з’ясувалося, що вони мають серйозні недоліки: погано зшиті і різняться за кольором. Універмаг відмовив Рафаленку в проханні прийняти куплені речі і замінити їх на інші, якісні, або повернути гроші за них, посилаючись на те, що під час придбання той мав змогу добре оглянути товар і, крім того, чоботи Рафаленко вже носив. На думку адміністрації дефекти були наявні і покупець не має права вимагати зміни речей. Повернути гроші взагалі неможливо, бо вони вже інкасовані.

Як треба вирішити суnеречку?

Чи обгрунтовані заперечення універмагу?

 

ЗАДАЧА № 25

Громадянка Сокирко і громадянин Удатний прийняли рішення вступити до шлюбу. При цьому вони звернулися до адвоката з проханням скласти їм проект шлюбного договору. Їх цікавить, чи можна включити у шлюбний договір такі умови:

1. Гр-н Удатний хоче, щоб після реєстрації шлюбу його автомобіль вважався сумісним майном подружжя;

2. Гр-ка Сокuрко хоче, щоб майбутній чоловік зобов’язався купити пля сім’ї нову квартиру в м.Києві;

3. Сторони бажають, щоб у випадку розподілу майна їх долі були такими чоловікові 2/3, а дружuні 1/3 частини майна.

Окрім того, заявителів цікавить, які наслідки передбачені законом за невиконання умов шлюбного договору.

Чи можливо за невиконання шлюбного договору вимагати розірвання шлюбу?

Дайте відповіді на заnитання.

 

 

ЗАДАЧА № 26

Подружжя Старагапів прожило у шлюбі 7 років. В січні 2004 р. шлюб був розірваний. З матір’ю залишилася дитина, на утриманні якої рішенням суду з батька стягувались аліменти в розмірі 1/4 частини його заробітку, через 7 місяців після розірванuя шлюбу Старагап в результаті автодорожньої пригодu зазнала травми і стала інвалідом Ш групи. До січня 2005 року вона працювала, потім за станом здоров’я непрацювала. Оскільки призначена їй по інвалідності пенсія не забезпечувала її матеріально, вона в березні 2006 р. звернулася з вимогою до суду про стягнення з колишнього чоловіка аліментів. Аліменти вона просила присудити в сумі 500 грн., починаючи з січня 2005 р., тобто з часу припинення роботи.

До моменту розгляду справи в суді Старагап вийшла заміж. Колишній чоловік проти позову заперечував (його заробіток - 800 грн. за місяць).

Яке рішення повинен винести суд?

 

 

ЗАДАЧА № 27

Каченко і Діброва жили сумісно, не реєструючи шлюб. У Дібрової була донька трьох років. Коли у них народилася спільна дитина, вони вирішuли зареєструвати шлюб. В момент реєстраціі шлюбу вони заявили, що у них двоє дітей, син і дочка. Працівники РАЦСу вимагали оформити що заяву письмово і обопільно, що й було зроблено.

Через пів року подружжя посварилося і роз’їхалося. Діброва пред’явuла позов npo стягнення аліментів на двох дітей. Каченко заявив зустрічну вимогу про оспорювання батьківства щодо доньки, оскільки фактично батьком її не був і погодився на вмовляння Дібрової записати й доньку на своє ім’я в момент реєстрації шлюбу. Свою вимогу обгрунтував, посилаючись на більшість показів свідків про те, що у Дібрової донька народилася задовго до її знайомства з Каченком.

Яке рішення повинен винести суд?

 

ЗАДАЧА № 28

Громадянин Курундій вступив у зареєстрований шлюб з Дарчук, у якої був син від першого шлюбу. Бажаючи створити сім’ю, чоловік усиновив 6-річного хлопчика, одержавши згоду його кровного батька. Через рік після усиновлення між подружжям почалися конфлікти, які завершилися тим, що Дарчук не розірвавши шлюб, повернулась з сином до першого чоловіка, і вони стали прожuвати однією сім’єю. Через два роки Дарчук пред’явила позов до суду на Курундія про стягнення аліментів на утримання усиновленого хлопчика. Той проти позову заперечував, посилаючись на те, що за таких обставин усиновлення повинно бути припинено.

Яке рішення повинен винести суд?

 

 

ЗАДАЧА №29

Чуклар звернулась з позовом до Сточної про визнання недійсним шлюбу, зареєстрованого між померлим батьком позивача Вальком і відповідачкою. Позивачка вказала, що реєстрація шлюбу була проведена в приміщенні лікарні без дотримання місячного строку з дня подачі заяви до РАЦСу і що цей шлюб фіктивний, бо він укладений напередодні смерті Валька лише для того, щоб позбавити спадщини свого єдиного спадкоємця за законом - брата, з яким померлий знаходився в недобрих стосунках. На суді з’ясувалося, що Валько і Сточна дійсно довгий час були у близьких стосунках. Лікар, викликаний як свідок, показав, що Валько до моменту смерті знаходився при свідомості.

Як слід вирішити справу?

 

 

ЗАДАЧА № 30

Романець, який працював монтажником в ремонтно-будівельному управлінні, при виконанні монтажних робіт на будівництві спортивного комплексу зірвався з риштування і загинув. Встановлено, що нещасний випадок стався з вини адміністрацї, яка не забезпечила належних умов праці.

Вдова загиблого звернулась з позовом до суду з вимогою стягнути з управляння кошти на утримання дитини Романця віком 5 років. Через 1,5 місяці після нещасного випадку, незадовго до розгляду позову, вдова Романця народила дитину.

Хто і в якому обсязі має право на відшкодуванuя шкоди, спричиненої смертю годувальника, при вищеозначених обставинах?

Чи має право на відшкодування шкоди, спричиненої смертю годувальника. 57-річна мати загиблого, яка проживала окремо від сина, одержувала пенсію і не мала за життя Романця ніякої матеріальної допомоги від нього.

 


ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Цивільний процесуальний кодекс України.

4. Сімейний кодекс.

5. Господарський кодекс України.

6. Повітряний кодекс України.

7. Кримінальний кодекс України.

8. Кодекс торговельного мореплавства України.

9. Житловий кодекс України.

10. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 № 1576.

11. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14.02.92 № 2114.

12. Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 20.12.91 № 2009.

13. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.92 № 2460.

14. Про споживчу кооперацію: Закон України від 17.07.97 № 469.

15. Про власність: Закон України від 07.02.91 № 697 із змінами і доповненнями.

16. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.91 № 2654 з змінами і доповненнями.

17. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.91 № 1201 із змінами і доповненнями.

18. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91 № 1956 із змінами і доповненнями.

19. .Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.91 № 1977 в редакції Закону України від 01.12.98 № 284.

20. Про інформацію: Закон України від 02.10.92 № 2657.

21. Про заставу: Закон України від 02.10.92 № 2654.

22. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 № 2694.

23. Про нотаріат: Закон України від 02.09.93 № 3425.

24. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.93 №3687.

25. 19. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.93 №3688.

26. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.93 №3689.

27. Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину
незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду: Закон України від 01.12.94 №266.

28. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.93 № 3792 в редакції Закону України від 11.07.01 № 2627.

29. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 05.07.94 № 80.

30. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.96 № 448.

31. Про лізинг: Закон України від 16.12.97 № 723.

32. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.99 № 752.

33. Про приватизаційні папери: Закон України від 06.03.92 № 2173.

34. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19.06.92 № 2482.

35. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.92 № 2171.

36. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.92 № 2269.

37. Про поставки продукції для державних потреб: Закон України від 22.12.95 № 493.

38. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 № 959.

39. Про транспорт: Закон України від 10.11.94 № 232.

40. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.06.96 №192.

41. Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.96 №273.

42. Про страхування: Закон України від 07.03.96 № 85.

43. Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24.12.93 №3807 із змінами та доповненнями.

44. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.99 № 784.

45. Про іпотеку: Закон України від 05.06.03 № 898.

46. Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки: Указ Президента України від 23.02.01.

47. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.91 № 2471.

48. Про використання векселів в господарському обороті України: Постанова Верховної Ради України від 17.06.92 № 2470.

49. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.92 № 2471.

50. Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування, спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.93 № 706.

51. Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування громадської відповідальності власників транспортних засобів: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.96 № 1175.

52. Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг": Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.01.

53. Про судову практику у справах про визнання громадян обмежено дієздатними чи недієздатними із змінами і доповненнями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.72 № 3 // Збірник постанов Верховного Суду України. - К., 1995.

54. Про деякі питання, що виникли в судовій практиці щодо застосування Кодексу про шлюб та сім'ю України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.06.73 № б із змінами.

55. Про судову практику в справах про виключення майна з опису: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.08.76 № 6 (із змінами і доповненнями).

56. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.85 № 2 із змінами.

57. Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної робітнику ушкодженням здоров'я, пов'язаної з виникненням ним трудових обов'язків: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.93 № 472.

58. Про заходи щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706 "Про затвердження Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії*": Наказ Міністерства внутрішніх справ № 642 від 18.10.93.

59. Умови і правила здійснення підприємницької діяльності по виробництву, ремонту і реалізації спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, виготовленню і реалізації спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів, створенню та
утриманню стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів і штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів: Затверджено наказом МВС України від 18.10.93 № 643.

60. Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі і гідності громадян та організацій: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.09.90 № 7.

61. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.72 №3.

62. Про судову практику в справах про визнання угод недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.04.78 №3.

63. Про практику розгляду судами громадських справ за позовами про відшкодування збитків: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92 № 6.

64. Про судову практику у справах про відшкодування морально (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31,03.95 № 4.

65. Про судову практику за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.95 №20.

66. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Наказ Держпатенту України від 28.07.95 № 116.

67. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та порядок видачі свідоцтв. Наказ Держпатенту від 05.12.1995 №180.

68. Правила опіки та піклування в Україні від 15.07.1971.- К.: Вища школа 1978.

69. Положение о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления от 25.07.1988 - М.: Юридическая литература, 1988Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.06 с.)