Зміст, форма і строк дії довіреностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст, форма і строк дії довіреностіДовіреність здійснюється тільки в письмовій формі. Вона є іменним документом, а тому в ній обов’язково повинно бути вказано, хто і кому видав довіреність. Вимоги до довіреності:

1. Вона може бути вчинена лише у письмовій формі.

2. Вона має містити необхідні реквізити: вказівку на суб’єкти, місце, дату видачі, тощо.

3. У довіреності має бути зазначений обсяг повноважень, наданий представникові тим, кого представляють.

Згідно ст.245 ЦК форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Поскільки довіреність – це письмовий документ, то вона завжди має письмову форму. Така форма може бути простою письмовою або нотаріально посвідченою. Нотаріальне посвідчення довіреності потрібне, зокрема, на здійснення правочинів нотаріальна форма для яких обов’язкова (наприклад, правочини купівлі або продажу жилих будинків); при видачі довіреності при передорученні. Довіреність нотаріусами посвідчується у порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат” та іншими законодавчими актами.

Строк дії довіреності, який встановлюється у ній, не може перевищувати трьох років. Якщо термін дії у довіреності не вказаний, вона зберігає силу аж до її припинення (ст.247 ЦК). У кожній довіреності обов’язково має бути вказана дата її видачі. Недотримання цієї вимоги законом спричиняє за собою недійсність довіреності, як документа, що підтверджує повноваження представника.

 

 

Припинення представництва за довіреністю

 

 
 

Припинення представництва за довіреністю

  Закінчення її терміну
Скасування довіреності особою, яка її видала
Припинення юридичної особи, що є представником або особою, яку представляють
Смерть фізичної особи, що є представником або особою, яку представляють, недієздатною
Визнання фізичної особи, що є представником або особою, яку представляють, обмежено дієздатною
Визнання фізичної особи, що є представником або особою, яку представляють, безвісно відсутнім
Передоручення

 

Скасування довіреності

Особливим випадком припинення довіреності є її скасування особою, яку представляють (ст.249 ЦК). Довіреність може бути в будь-який час скасована особою, що видала її, а особа, якій була видана довіреність, може в будь-який час відмовитися від неї. Скасування довіреності має юридичне значення для представника і третіх осіб лише в тому випадку, якщо вони були сповіщені про це. Скасування довіреності тягне припинення повноважень представника. Особа, що видала довіреність і згодом скасувала її, зобов’язана сповістити про скасування особу, якій довіреність видана, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність.

 

.Виконайте

Практичне завдання 1

? Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення представництва.

2. В чому значення і яка сфера застосування представництва ?

3. Назвіть підстави представництва.

4. Які повноваження представника ?

5. В чому суть передоручення ?

6. Охарактеризуйте представництво за законом і комерційне представництво.

7. В чому полягає суть представництва за довіреністю ?

8. Що таке довіреність ?

9. Назвіть види довіреності.

10. В якій формі укладається довіреність ?

11. Який строк дії довіреності ?

12. Випадки припинення представництва за довіреністю.

13. Порядок скасування довіреності.

 

СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

 

&Прочитайте

Л –

 

Поняття та юридичне значення строків і термінів у цивільному праві

 

A Інформація

 

Строком визнається визначений період часу, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення (ч.1 ст.251 ЦК У). У цьому разі строк визначається періодом, що обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Початок строку чи його закінчення може визначатися вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Термін – це певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, що має юридичне значення (ч.1 ст.252 ЦК У). Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію яка має неминуче настати.

Час відіграє істотну роль у цивільних правовідносинах. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки їхніх учасників виникають, розвиваються і припиняються у певний час. Дія самих законів також обмежена у часі. Строки, що встановлюються у цивільних правовідносинах як вияв соціального часу, є важливим правовим засобом цілеспрямованого регулювання діяльності громадян та організацій. Строки дисциплінують учасників правових зв’язків, забезпечують чіткість і визначеність у правах та обов’язках суб’єктів.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний його початок (наприклад, спадкодавець помер 20.03, то строк для прийняття спадщини починається з 21.03).

Закінчення строку:

1. Строк, який визначений роками спливає у відповідний місяць та число останнього року строку.

2. Строк, який визначений півроком кварталом, місяцями закінчується у відповідне число останнього місяця строку.

3. Якщо закінчення строку припадає на вихідний чи святковий день, то строк закінчується в перший за ним робочий день.

4. Якщо закінчення строку, що обчислюється місяцями припидає на день, якого немає в місяці, то строк закінчується в останній день цього місяця.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.014 с.)