Туристів і організаторів туризму 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Туристів і організаторів туризму 

З 1996 року, згідно ФЗ РФ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації», основною формою забезпечення безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування є страхування. Причому під безпекою туристів розуміється не тільки безпека їхнього життя й здоров'я, але й безпека їхнього майна й завдання збитків навколишньому середовищу.

Поняття «страхування в туризмі», з погляду російського законодавства, необхідно розглянути як універсальний спосіб забезпечення безпеки й захисти майнових інтересів туристів при здійсненні подорожі, а також відповідних туристських організацій при здійсненні туристської діяльності.

Страхування в туризмі, по юридичному визначенню, являє собою відносини між страхувальниками (туристськими організаціями, туристами) і страховиками (юридичними особами будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої законодавством Росії) по захисту майнових (матеріальних) інтересів дієздатних і недієздатних туристів (застрахованих, выгодоприобретателей і третіх осіб) при настанні певних подій (страхових випадків) у період подорожі. Отже, основними сторонами таких відносин є страховики (страхові компанії), страхувальники (туроператори й турагенты) і туристи, що виїжджають за рубіж.

Страхування в туризмі ставиться до ризикових видів страхування, найбільш характерними рисами якого є короткостроковість (не більше напівроку), більший ступінь невизначеності часу настання страхового випадку, різна величина можливого збитку. При цьому страховим випадком називається подія, у результаті якого був заподіяний шкода здоров'ю або майну застрахованого туриста, або інша подія, передбачена договором страхування, з настанням якого страхова компанія зобов'язується надати допомогу й відшкодувати повністю або частково понесені витрати.

У туризмі виділяється порядку 14-16 основних видів ризиків (страхових випадків). Отже, за договором зі страховими компаніями туроператори й турагенты роблять туристам, що виїжджає за рубіж, сприяння по страхуванню різних страхових ризиків:

§ від гострих раптових захворювань;

§ від нещасних випадків;

§ від пропажі багажу або іншого майна;

§ від неможливості здійснення оплаченої поїздки;

§ від відсутності снігу на гірськолижних курортах;

§ на випадок затримки літаків і іншого транспорту при в'їзді або виїзді;

§ на випадок невидачі візи;

§ на випадок настання особистої цивільної отвественности гірськолижників;

§ на випадок поганої погоди під час знаходження туристів на відпочинку;

§ на випадок ненадання або неповного надання туруслуг.

Страхові компанії, у свою чергу, можуть запропонувати страхування ризиків турфирм: фінансового й майнового ризиків, ризику громадянської відповідальності за договором з туристом і т.д. У цей час страхування досить широко поширене в організації як внутрішнього, так і виїзного туризму з ряду причин[125] :

Ø орієнтованість масових турпотоков на країни Близького Сходу й Південно-Східної Азії, навіть короткочасне перебування в які ризиковано для життя, здоров'я й майна туристів;

Ø недовіра туристів до вітчизняних перевізників;

Ø висока страхова культура невеликого сегмента багатих мандрівників, місцем відпочинку яких є розвинені держави;

Ø відсутність додаткових коштів небагатих або бідних туристів для одержання платної медичної допомоги за рубежем при виникненні страхового випадку.

В останні роки послуги страховиків стали невід'ємною частиною будь-якого турпакета. Різні страхові компанії пропонують сучасним туристам багато варіантів (програм) страхування на час перебування в іншому регіоні або країні, серед яких основними є:

§ програма страхування медичних і інших непередбачених витрат громадян, що виїжджають за рубіж або подорожують по території Росії;

§ програма страхування від нещасних випадків на час поїздки;

§ програма страхування витрат на випадок неможливості зробити заздалегідь оплачену поїздку;

§ програма страхування особистого майна громадян на час їхньої відсутності в рідному населеному пункті.

А. А. Гвозденко приводить наступну класифікацію страхування (мал. 7.12.)[126] . По-перше, виділяються чотири основних галузі страхування:

1. Особисте страхування, до якого ставляться об'єкти страхування, майнові інтереси яких пов'язані з життям, здоров'ям і працездатністю туристів.

2. Майнове страхування, об'єктами якого є майнові інтереси, пов'язані з користуванням, володінням, розпорядженням майном і фінансовими ризиками.

3. Страхування відповідальності охоплює майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяного їм шкоди особистості й майну туристів, а також туристської організації.

4. Перестрахування – страхування того самого об'єкта (наприклад, особисте страхування туриста) різними страховиками, що мають відповідні договірні відносини.

По-друге, кожна із зазначених галузей страхування підрозділяється на подотрасли й види. Найбільш повна класифікація страхування і його галузей наведена на малюнку 7.12.

Страхування може бути добровільним і обов'язковим, індивідуальним і груповим. Добровільне страхування здійснюється на підставі договору між турфирмой (страховою компанією) і туристами. Страхування проводиться за допомогою страхового поліса, що охоплює різноманітні ризики. Страхування всіх видів є добровільним. Обов'язкове страхування здійснюється в силу закону країни перебування. Часто медичне страхування є неодмінною умовою одержання візи й, відповідно, стає обов'язковим.

Рис. 7.12. Галузі, подотрасли й види страхування

 

За рубежем у цей час існують дві форми туристського страхового обслуговування: сервісне (ассистанс) і компенсаційне (мал. 7.13.)[127] . Ассистанс – особливий вид міжнародного сервісного обслуговування туристів на території страхування з метою надання їм допомоги на місці в рамках договору страхування. Це найбільш зручний і сучасний вид страхового обслуговування. Компенсаційне страхування передбачає оплату страхових випадків у країні тимчасового перебування самими туристами. Після повернення з поїздки турист протягом 30 днів пред'являє в страхову компанію відповідні документи про понесені витрати й одержує страхове відшкодування.

Рис. 7.13. Схема особистого страхування туристів, що виїжджають за рубіж

 

Найбільш важливим і затребуваної туроператорами є програма страхування медичних і інших непередбачених витрат міжнародних або внутрішніх туристів. Придбання відповідній даній програмі страхування поліса є майже завжди необхідною умовою здійснення закордонної поїздки. Наприклад, страховий поліс потрібно для одержання візи в ряд країн миру.

Страховий поліс мандрівника являє собою номерний бланк суворої звітності. На паспортній частині поліса, тобто на його обкладинці, повністю вказуються назва страхової компанії і її закордонний сервисной компанії (Medical Assistance Company). В основній частині поліса проставляються реквізити страхувальника; ім'я, прізвище й дата народження туриста; територія дії поліса; розмір страхової суми; розмір збитку, що не відшкодовується - безумовна франшиза ( страхова сума, що неповертається, що турист самостійно сплачує за медичну допомогу в країні тимчасового перебування відповідно до правил страхування в деяких російських страхових компаніях); об'єкт страхування; правила страхування; ризики, за які несе відповідальність страхова компанія; інші умови договору й підпису сторін.

Страховими випадками по даній програмі страхування вважаються будь-які виниклі в туриста витрати на його медичне обслуговування під час поїздки. Страховим випадок не вважається, якщо додаткові витрати на медичне обслуговування туриста наступили:

§ не на території країни або регіону дії страхового поліса;

§ раніше або пізніше терміну дії страхового поліса;

§ у результаті алкогольного або наркотичного сп'яніння туриста, суицидальных дій і покалічення;

§ у результаті протиправних дій туриста;

§ у результаті навмисних дій туриста, спрямованих на настання страхового випадку;

§ у результаті ускладнень хронічного захворювання.

При настанні страхового випадку під час закордонної поїздки туриста, він або особа, що представляє його інтереси повинні подзвонити по зазначеному в страховому полісі телефону. Це телефон Центра допомоги сервісної компанії - закордонного партнера російського страховика, що підписав з ним договір про взаємну підтримку застрахованих у місцях їхнього тимчасового перебування ( assistance-компанії).

На іншому кінці проведення телефону, зазначеного в страховому полісі перебуває російськомовний оператор з медичним утворенням, якому постраждалий турист повинен повідомити своє прізвище й ім'я, термін дії поліса, місцезнаходження й номер телефону, по якому з ним негайно зв'яжеться представник сервісної компанії, а також докладний опис виниклої проблеми й види необхідної допомоги. Протягом максимум години до потерпілого виїде лікар з найближчої медичної установи, бригада швидкої допомоги, літак або вертоліт санавиации, або буде зазначена адреса найближчого медучреждения, куди потерпілий зможе звернутися для безкоштовного рішення своєї проблеми. У більшості випадків від потерпілого потрібне пред'явлення поліса лікареві.

Якщо ж турист був змушений оплатити медичні послуги під час відпочинку, то він зобов'язаний взяти чек про їхню оплату й пред'явити його страховій компанії для наступного відшкодування витрат. У кожному разі медична допомога виявляється застрахованому безкоштовно в розмірі, що не перевищує страхову суму.

Крім суми покриття, при покупці страхового поліса туриста варто проінформувати про те, які медичні послуги за рубежем страховою компанією не оплачуються відповідно до правил страхової програми, а саме: послуги стоматолога (особливе протезування зубів); пластична хірургія, лікування загострень хронічних захворювань, лікування венеричних захворювань, Спида; лікування травм і захворювань, що виникли з вини туриста; алкогольне й наркотичне сп'яніння й деякі інші випадки.

Багато страхових компаній (наприклад, Військово-страхова компанія) своїм застрахованим туристам на час їхнього перебування на закордонних курортах пропонує наступні страхові програми:

§ Транспорт-Клас – поліс, що дає застрахованому безкоштовну організацію медичного транспортування, організацію репатріації тіла у випадку смерті застрахованого;

§ Економ-Клас – на додаток до перерахованого в полісі транспорт-класу послугам гарантує застрахованому оплату медичних витрат;

§ Бізнес-Клас – крім названих вище послуг, гарантує оплату послуг і екстрений стоматологической допомоги;

§ VIP-Клас – гарантує всі вищевказані послуги, а також передбачає організацію відвідування родича у випадку госпіталізації, організацію дострокового повернення застрахованого до місця постійного проживання в екстреній ситуації, організацію доставки додому дітей застрахованого, організацію юридичного захисту застрахованого, організацію допомоги при втраті документів.

Організація страхування туристів від непередбачених медичних витрат під час подорожі по території Росії аналогічна вищенаведеному страхуванню туристів, що виїжджають за рубіж. Розмір страхових тарифів програми страхування туристів від непередбачених медичних витрат залежить від тривалості терміну дії поліса (чим він довше, тим нижче тариф), від розміру суми страхового покриття, від переліку послуг, надаваних за рахунок страхової компанії при настанні страхового випадку.

Приміром, тарифи Військово-страхової компанії залежно від типу програми страхування, терміну дії поліса й суми страхового покриття виглядають так (таблиця 7.5.):

 

Таблиця 7.5.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.215.230 (0.007 с.)