Візова підтримка в туристському бізнесі 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Візова підтримка в туристському бізнесі 

Як правило, в'їзд у країну й виїзд із її, а також транзитний проїзд через її територію вимагає наявності візи. Віза– є спеціальний дозвіл іноземного уряду, видане конкретній особі на в'їзд в іншу країну, проживання в ній, виїзд із її території й транзитний проїзд через неї. Отже, візи бувають: одноразовими й багаторазовими; індивідуальними й груповими; студентськими; в'їзними, виїзними й транзитними й ін.

Віза на відвідування країни видається на підставі запрошення. Запрошення бувають: службовими (від організації); частками (від іноземного громадянина); гостьовими (від відрядженої особи співвітчизникові); туристськими (відпочинок, лікування, спортивні заходи, навчання й т.д.). Залежно від запрошення видаються різні види віз:

§ ділова віза ( бізнес-віза) видається при оформленні іноземною організацією запрошення організації (визополучателю) іншої держави. Запрошення оформляється в місцевому органі влади.

§ приватна віза видається при оформленні приватною особою (громадянином іноземної держави) запрошення приватній особі (визополучателю) іншої держави.

§ транзитна віза надає визополучателю право проїзду через третю країну в країну основного перебування. Вона видається посольством третьої країни на певну кількість днів після одержання основної візи.

§ робоча віза надає право роботи з наймання за рубежем. Для одержання такої візи сторона, що запрошує, бере контракт із майбутнім працівником, погоджує всі нюанси (умови роботи, проживання, страхування) у місцевій імміграційній службі й, одержавши дозвіл влади, висилає пакет документів майбутньому працівникові. Останній звертається із цими документами в посольство для одержання такої візи.

§ туристська віза – це оцінка в паспорті дипломатичними представниками іноземних держав, що дає право його власникові на тимчасовий в'їзд на територію держави, що выдали йому візу, з метою туризму й відпочинку. Підставою для видачі туристської візи є згода приймаючої турфирмы надати туристові обслуговування по погодженому маршруті в підтверджений термін.

Віза може бути однократної (на однократний в'їзд у країну в певний період часу й на певний строк) і багаторазової. По багаторазовій візі можна перетинати державний кордон кілька разів за певний проміжок часу (за три, шість місяців, рік). У ряді випадків у багаторазовій візі вказуються певне число поїздок і їхня тривалість (наприклад, 10 разів у рік тривалістю два тижні для кожної поїздки).

Візи також можуть бути індивідуальними (проставляються в паспорт туриста) і групові (окремий документ), шенгенские (на в'їзд у країни Шенгенского угоди) і студентські (на навчання) і ін. Існують також і особливі види віз. До таких віз ставляться імміграційні візи з видом на постійне місце проживання й поліцейські візи, які одержують обличчя, що потрапили в країну в силу різних форс-мажорних обставин: терактів, стихійних лих, викрадень літаків, аварій транспортних засобів і ін.

Строк, на який видається віза, залежить від запрошення, на підставі якого вона видається. При заповненні бланка запрошення приймаюча сторона вказує мета відвідування, передбачуваний строк перебування й кількість відвідувань країни. Відповідно до цих даних посольство ухвалює рішення щодо строку видаваної візи. За її оформлення може стягуватися консульський збір.

Консульський збір – установлена грошова сума, одержувана з іноземних осіб консульською установою за видачу візи в країну, що представляється їм. Консульський збір за оформлення візи в різних країнах різний і розмір його може становити до 20-30% вартості поїздки. Строк видачі візи з моменту обігу залежить від міждержавних угод і сформованої практики. Для її одержання необхідно заповнити одну або кілька візових анкет і прикласти до них фотографії встановленого зразка.

Візова анкета – опитний аркуш, заповнюваний особою, що звертається в іноземне дипломатичне представництво за одержанням візи на в'їзд на територію іншої держави. Кількість і зміст питань візової анкети визначаються кожною державою й залежать також від мети поїздки і її тривалості.

Бланки візових анкет (зразок наведений у пункті 15 Додатка) у різних країнах неоднакові. Анкети заповнюються на російській або англійській мовах. У ряді країн у візову анкету потрібно вписувати батьків, подружжя, дітей. Періодично країни посилюють правила одержання віз. Так, при подачі заяви в посольства всі частіше вимагають копію й оригінал внутрішнього паспорта, довідку з місця роботи із вказівкою посади й розміру окладу й т.д. Наприклад, візова анкета США містить 35 пунктів і докладних пояснень російською мовою. При цьому в одержанні візи російським громадянам дуже часто відмовляють.

Для туристських груп і ділових поїздок у ряді випадків оформляється групова віза, що ставиться на списку туристів або ділових людей. Заява на видачу візи може бути не прийняте з технічних причин, а також у наступних випадках:

§ паспорт недійсний протягом 3-6 місяців після запланованої поїздки;

§ у паспорті немає вільних сторінок для приміщення бланка візи;

§ паспорт зіпсований або можна обґрунтовано підозрювати, що дані, що втримуються в ньому, змінені;

§ у системі даних зафіксована заборона на в'їзд даної особи;

§ прохач візи під час попередніх пребываний вчинив серйозний злочин;

§ прохач дав неправдивих відомість про себе;

§ на підставі діяльності прохача можна припускати, що він може являти загрозу громадському порядку й безпеці;

§ є підстави підозрювати, що прохач візи буде здобувати засобу нечесним шляхом.

При цьому турфирма при укладанні договору з туристом зобов'язана попередити, то вона не несе відповідальності за можливу відмову в наданні візи. У цьому випадку понесений туристом збиток може бути компенсований тільки страховою компанією, якщо інше не записано в договорі страхування. Відмова в одержанні візи викликає величезні моральні й матеріальні витрати як для самих туристів, так і для турфирм.

Турфирмам і туристам, що виїжджають, варто враховувати наступні особливості, пов'язані з візовими формальностями: практично у всіх країнах під час поїздки не можна переоформляти візу, наприклад з туристської на студентську; під час поїздки не можна продовжити строк візи; якщо віза була отримана й проставлена в паспорті, але туристська поїздка не відбулася й перенесена на більше пізніше час, те необхідно спочатку анулювати візу в посольстві, а потім запросити нову.

Причому наявність візи не дає гарантії того, що турист буде в обов'язковому порядку пропущений через границю. У випадку відмови у в'їзді турист не має права на компенсацію за нанесений йому збиток. Усе більше європейських держав жадають від іноземних туристів, що в'їжджають до них, пред'явлення при перетинанні державного кордону крім візи, ваучера й квитка ще коштів, достатніх для цивілізованої поїздки - у середньому це $50 або ?40 на один день перебування.

Видача туристської візи виробляється по клопотанню туристської фірми приймаючої сторони, що забезпечує прийом по погодженому маршруті в підтверджений термін. Турфирмы ділять візи на дві умовні групи: покупні й дозвільні. Для оформлення покупних віз досить зібрати потрібні документи й сплатити внесок. Така віза оформляється автоматично, отже й процедура їхнього одержання досить проста. Дозвільні візи оформляються багатьма країнами Шенгенского угоди, Великобританією, США, Канадою й ін. Наявність документів - це ще не гарантія одержання візи. Часто для громадян нашої країни проводяться співбесіди в посольствах.

Шенгенская віза – туристська поїздка по декількох європейських країнах припускає оформлення всього однієї такої візи. Згідно Шенгенскому угоді, підписаному сімома державами й вступили в силу в 1995 р. туристська віза на в'їзд в одну із країн Шенгенского угоди надає право туристові вільно пересуватися по території інших країн. Зараз Шенгенский союз поєднує більше 15 європейських держав - Австрію, Бельгію, Німеччину, Грецію, Данію, Ісландію, Іспанію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Норвегію, Португалію, Фінляндію, Францію, Швецію й ін.

Документи на шенгенскую візу розглядаються звичайно протягом 15 днів. Набір документів на візу може варіювати залежно від країни в'їзду. У нього входять такі документи: закордонний паспорт, дійсний не менш трьох місяців після закінчення терміну дії візи; внутрішній паспорт і ксерокопії всіх його сторінок; анкета, заповнена англійською мовою; довідка з місця роботи із вказівкою доходу; страховий поліс на весь період поїздки; довідка про обмін валюти на суму до $500.

Уведено два типи шенгенских віз: 1) єдина шенгенская віза для короткострокового перебування (до трьох місяців), що надає право вільно пересуватися по території країн Шенгенского простору; 2) національна в'їзна віза на строк понад три місяці, що дійсна в межах її держави, що видало.

Транзитні візи видаються із правом зупинки й без права зупинки в державі, через територію якого транзитом випливають туристські групи. Транзитна віза із правом зупинки видається на підставі документів, що підтверджують таку необхідність. Найбільше часто такі візи видаються при організації річкових і морських круїзів, автобусних турів по Європі й ін.

Оформлення в'їзної візи для іноземних туристів здійснюється на основі візової підтримки, тобто запрошення від туристської фірми на відвідування іноземної держави. Візова підтримка здійснюється для закордонних турфирм, що направляють туристів у Росію. Таку підтримку мають право робити російські турфирмы, що володіють відповідною ліцензією й референс-номером при консульській службі.

В 1999 р. МЗС Росії ввів єдину форму підтвердження про прийом іноземних туристів. Підтвердження являє собою бланк єдиного зразка, заповнений по всіх графах і завірений підписом відповідальної особи й печаткою туристської фірми Росії. Причому окрема форма існує для прийому індивідуального туриста й для прийому групи іноземних туристів (мал. 7.16., 7.17.).

 

  ПІДТВЕРДЖЕННЯ № ____ про прийом іноземного туриста   Кратність візи___________________________ Громадянство_____________________________ В'їзд із____________ Виїзд до______________ Прізвище_________________________________ Ім'я, по батькові (імена)_____________________ _________________________________________ Дата народження____________ Піл____________ Номер паспорта___________________________ Ціль поїздки_____________________________ Маршрут і місця розміщення_______________ _________________________________________ _________________________________________ Приймаюча організація, її адреса, № референса____________________________________ _________________________________________ _________________________________________ Додаткові відомості__________________ _________________________________________   М. П. Підпис__________   Дата_____________   КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН ПІДТВЕРДЖЕННЯ № ____ про прийом іноземного туриста   Кратність візи___________________________ Громадянство_____________________________ В'їзд із____________ Виїзд до______________ Прізвище_________________________________ Ім'я, по батькові (імена)_____________________ _________________________________________ Дата народження____________ Піл____________ Номер паспорта___________________________ Ціль поїздки_____________________________ Маршрут і місця розміщення_______________ _________________________________________ _________________________________________ Приймаюча організація, її адреса, № референса____________________________________ _________________________________________ _________________________________________ Додаткові відомості__________________ _________________________________________   М. П. Підпис__________   Дата_____________  

 

Рис. 7.16. Індивідуальне підтвердження про прийом іноземного туриста

 

  ПІДТВЕРДЖЕННЯ № ____ про прийом групи іноземних туристів   № групи (по обліку приним. організації)____ Кратність візи____________________________ Громадянство______________________________ В'їзд із____________ Виїзд до______________ Прізвище Ім'я Дата рожд. № пасп. Гражд. ________ ______ __________ ________ _______ ________ ______ __________ ________ _______ ________ ______ __________ ________ _______ Маршрут і місця розміщення_______________ _________________________________________ _________________________________________ Організація, її адреса, № референса__________ _________________________________________ Додаткові відомості__________________ _________________________________________   М. П. Підпис__________   Дата______________ КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН ПІДТВЕРДЖЕННЯ № ____ про прийом групи іноземних туристів   № групи (по обліку приним. організації)____ Кратність візи____________________________ Громадянство______________________________ В'їзд із____________ Виїзд до______________ Прізвище Ім'я Дата рожд. № пасп. Гражд. ________ ______ __________ ________ _______ ________ ______ __________ ________ _______ ________ ______ __________ ________ _______ Маршрут і місця розміщення_______________ _________________________________________ _________________________________________ Організація, її адреса, № референса__________ _________________________________________ Додаткові відомості__________________ _________________________________________   М. П. Підпис__________   Дата______________

 

Рис. 7.17. Підтвердження про прийом групи іноземних туристів

 

Туристські фірми зобов'язані:

§ установлювати контакти з посольствами закордонних країн і уточнювати вимоги, пропоновані до одержання туристських віз;

§ надання в посольство або консульство необхідного пакета документів, що характеризують туристське підприємство: копії ліцензії, договорів з партнерами, списки груп, страхові поліси, проїзні документи й т.д.;

§ знати основні правила й порядок своєчасного й правильного оформлення іноземних віз і доводити дану інформацію до туристів;

§ перевірити відповідність термінів дії віз і дат початку й закінчення тура й відрегулювати виникаючі проблеми;

§ попереджати всіх туристів, що виїжджають, про закінчення дії іноземної візи в день завершення туристської поїздки;

§ попередити туриста, що фірма не несе відповідальності за можливу відмову від надання візи або в її продовженні.

Всі країни миру залежно від їхнього відношення до візових формальностей можна розділити на наступні групи:

1. Країни з безвізовим режимом, для відвідування яких потрібно тільки дійсний цивільний паспорт або інший документ - країни СНД.

2. Країни з безвізовим режимом, для відвідування яких потрібен туристський ваучер - Куба, Хорватія, Боснія й Герцеговина й ін.

3. Країни, візу яких можна придбати по прибуттю - Туреччина, Єгипет, Таїланд.

4. Країни з ліберальним візовим режимом, які видають дозвільні візи в короткий термін за невелику плату при наявності закордонних паспортів, запрошень, анкет - Албанія, Алжир, Індонезія, Марокко, ПАР і інші.

5. Країни з помірковано ліберальним візовим режимом, для відвідування яких потрібне виконання спеціальних умов - довідка про обмін і наявність валюти, довідка про доходи, наявність квитків в обидва кінці, оплачена бронь у готелі й ін. - Кіпр, Мексика, Німеччина, Італія, Аргентина, Бразилія, Ізраїль і т.д.

6. Країни, для відвідування яких обов'язкова страховка із сумою страхового покриття не менш $15000 (країни Південної Європи), $25000 (інші держави ЄС), $50000 (США, Канада, Японія, Австралія).

7. Країни із твердим візовим режимом, для одержання віз яких потрібні додаткові формальності - відомості про найближчих родичів, свідоцтва про народження дітей, довідка з місця навчання або роботи, довідка про нерухомість, кредитні карти й банківські довідки - Великобританія, Данія, Швейцарія, США, Австралія.

8. Країни ризику, для відвідування яких потрібно спеціальний медичний сертифікат, наявність особливих щеплень, довідки про стан здоров'я - Камерун, Кенія, Камбоджа й ін.

9. Країни, що не видають туристських віз - Катар, Мавританія, Палестина, Саудівська Аравія, Бахрейн і ін.

 

Контрольні питання

 

1. Які фактори впливають на ріст індустрії туризму в сучасний період?

2. Приведіть приклади різних точок зору на зміст індустрії туризму й гостинності.

3. Як співвідносяться між собою індустрія туризму, дозвілля й гостинності?

4. Як взаємодіють між собою різні компоненти індустрії туризму?

5. Які об'єкти варто відносити до матеріально-технічної бази туризму?

6. Дайте визначення поняттю «гостинність» і постарайтеся виділити найважливіші особливості даного сектора бізнесу.

7. Яка роль транспортних послуг у туристському бізнесі?

8. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів.

9. Які існують форми взаємодії туристських фірм і авіакомпаній?

10. Які особливості організації чартерних авіаперевезень?

11. Розповідайте про існуючі авіаційні тарифи.

12. Проаналізуйте сучасний стан і тенденції розвитку світового круїзного ринку.

13. Які існують форми круїзних подорожей?

14. Як класифікують річкові круїзи?

15. Особливості організації залізничних перевезень туристів.

16. Як організуються перевезення туристських груп автобусним транспортом?

17. Перелічите найважливіші риси готельних послуг.

18. Стандартна класифікація засобів розміщення туристів.

19. Як класифікують засобу розміщення туристів?

20. Перелічите й охарактеризуйте основні підприємства розміщення туристів.

21. Які існують моделі організації готельної справи?

22. Охарактеризуйте сформовані у світовій практиці моделі гостинності.

23. Узагальнена класифікація туристських підприємств харчування.

24. Розглянете найважливіші типи підприємств харчування, використовуваних у практиці організації туристських подорожей.

25. Які виділяють варіанти («плани») харчування туристів?

26. Які особливості організації харчування туристів при готелях?

27. Які підприємства утворять індустрію дозвілля й розваг?

28. Охарактеризуйте найважливіші типи підприємств досугово-розважальної сфери.

29. Що таке анімація, і які функції вона покликана виконувати?

30. Які існують різновиду рекреаційної анімації?

31. Основні типи туристської анімації і їхня характеристика.

32. Що таке екскурсія, і яка її сутність?

33. Які ознаки властиві будь-якої екскурсії?

34. Приведіть приклади різних класифікацій екскурсій.

35. Які форми екскурсійного обслуговування використовує у своїй роботі туристське підприємство?

36. Які особливості побудови й структури екскурсійних програм обслуговування?

37. Які виділяють етапи розробки екскурсійних послуг?

38. Розповідайте про особливості послуг супроводу, зустрічі-проводи, трансферу.

39. Перелічите страхові ризики, які найбільшою мірою властиві туристському бізнесу.

40. Які найважливіші особливості страхового обслуговування в туристському бізнесі?

41. Які виділяють галузі, подотрасли й види страхування туристів і туристських організацій?

42. Розглянете найбільш важливі форми туристського страхування.

43. Страхові тарифи й особливості їхнього формування.

44. Що таке віза, і які існують види віз?

45. Які особливості оформлення туристських віз?

46. Що таке Шенгенская віза?

47. Види Шенгенских віз і особливості їхнього оформлення.

48. Які виділяють групи країн залежно від їхнього відношення до візових формальностей?


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.175.165.101 (0.011 с.)