Стаття 12. Об'єднання туристів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Стаття 12. Об'єднання туристівТуристи з метою реалізації права на відпочинок, волю пересування й інших прав при здійсненні подорожей на основі спільності інтересів можуть створювати суспільні об'єднання в порядку встановленому законодавством Російської Федерації.

Діяльність об'єднання туристів може бути спрямована на організацію й сприяння розвитку самодіяльного туризму, освіта населення в сфері туризму, захист прав і інтересів туристів, формування суспільної думки про діяльність організацій туристської індустрії й рішення інших завдань.

 

Глава VI. ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

 

Стаття 13. Туристські ресурси Російської Федерації

Класифікація й оцінка туристських ресурсів Російської Федерації, режим їхньої охорони, порядок збереження цілісності туристських ресурсів Російської Федерації й заходи для їхнього відновлення, порядок використання туристських ресурсів Російської Федерації з обліком гранично припустимих навантажень на навколишнє природне середовище визначаються відповідно до законодавства Російської Федерації.

 

Глава VII. БЕЗПЕКА ТУРИЗМУ

 

Стаття 14. Забезпечення безпеки туристів

Під безпекою туризму розуміються особиста безпека туристів, схоронність їхнього майна й ненанесення збитку навколишньому природному середовищу при здійсненні подорожей.

Федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму інформує туроператорів, турагентов і туристів про погрозу безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування.

Засобу масової інформації, засновниками (співзасновниками) яким є державні органи, негайно й безоплатно надають федеральному органу виконавчої влади в сфері туризму можливість публікувати інформацію про погрозу безпеки туристів.

Туроператори й турагенты зобов'язані надати туристам вичерпні відомості про особливості подорожей, а також про небезпеки, з якими вони можуть зустрітися при здійсненні подорожей, і здійснити запобіжні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки туристів.

Туроператори й турагенты зобов'язані негайно інформувати органи виконавчої влади й зацікавлених осіб про надзвичайні події з туристами під час подорожі, а також про не туристів, що вернулися з подорожі.

Туристи, що припускають зробити подорож у країну (місце) тимчасового перебування, у якій вони можуть піддатися підвищеному ризику інфекційних захворювань, зобов'язані проходити профілактику відповідно до міжнародних медичних вимог.

Стаття 15. Спеціалізовані служби по забезпеченню безпеки туристів

Надання необхідної допомоги туристам, що терплять нещастя в межах території Російської Федерації, здійснюється спеціалізованими службами, обумовленими Урядом Російської Федерації.

Стаття 16. Захист інтересів російських туристів за межами Російської Федерації у випадках виникнення надзвичайних ситуацій

У випадках виникнення надзвичайних ситуацій держава вживає заходів по захисту інтересів російських туристів за межами Російської Федерації, у тому числі заходу для їхній евакуації із країни тимчасового перебування.

Стаття 17. Страхування при здійсненні туристської діяльності

У випадку якщо законодавством країни (місця) тимчасового перебування встановлені вимоги надання гарантій оплати медичної допомоги особам, що тимчасово перебувають на її території, туроператор (турагент) зобов'язаний надати такі гарантії. Страхування туристів на випадок раптового захворювання й від нещасних випадків є основною формою надання таких гарантій.

Страховим полісом повинні передбачатися оплата медичної допомоги туристам і відшкодування їхніх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування.

Страховий поліс оформляється російською мовою й державною мовою країни тимчасового перебування. На вимогу туриста туроператор (турагент) сприяє в наданні послуг зі страхування інших ризиків, пов'язаних зі здійсненням подорожі.

 

Глава VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Стаття 18. Міжнародні договори Російської Федерації в сфері туризму

Правову основу міжнародного співробітництва в сфері туризму становлять міжнародні договори Російської Федерації, що містяться відповідно до Федерального закону «Про міжнародні договори Російської Федерації».

Стаття 19. Представництво федерального органа виконавчої влади в сфері туризму за межами Російської Федерації

З метою просування туристського продукту на світовому туристському ринку федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму створює представництва за межами Російської Федерації. Порядок створення, діяльності й ліквідації зазначених представництв визначається Урядом Російської Федерації відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації.

 

Глава IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про туристську діяльність

Порушення законодавства Російської Федерації про туристську діяльність спричиняє відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 21. Про набрання чинності справжнього Федерального закону

Справжній Федеральний закон набуває чинності від дня його офіційного опублікування.

Стаття 22. Приведення нормативних правових актів у відповідність зі справжнім Федеральним законом

Запропонувати Президентові Російської Федерації й доручити Уряду Російської Федерації привести свої нормативні правові акти у відповідність зі справжнім Федеральним законом.

 

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН від 5 лютого 2007 р. № 12-ФЗ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН «ПРО ОСНОВИ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ»

 

Прийнятий Державною Думою 17 січня 2007 року

Схвалений Радою Федерації 24 січня 2007 року

 

Стаття 1. Внести у Федеральний закон від 24 листопада 1996 року № 132-ФЗ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1996, № 49, ст. 5491; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607) наступні зміни:

1) статтю 1 викласти в наступній редакції:

Стаття 1. Основні поняття

У справжньому Федеральному законі використовуються наступні основні поняття:

туризм – тимчасові виїзди (подорожі) громадян Російської Федерації, іноземних громадян і осіб без громадянства (далі – особи) з постійного місця проживання в лікувально-оздоровчих, рекреаційних, пізнавальних, фізкультурно-спортивних, професійно-ділових, релігійних і інших цілях без заняття діяльністю, пов'язаної з одержанням доходу від джерел у країні (місці) тимчасового перебування;

туристська діяльність – туроператорская й турагентская діяльність, а також інша діяльність по організації подорожей;

туризм внутрішній – туризм у межах території Російської Федерації осіб, що постійно проживають у Російській Федерації;

туризм виїзний – туризм осіб, що постійно проживають у Російській Федерації, в іншу країну;

туризм в'їзний – туризм у межах території Російської Федерації осіб, що не проживають постійно в Російській Федерації;

туризм міжнародний – туризм виїзної або в'їзний;

туризм соціальний – туризм, повністю або частково здійснюваний за рахунок бюджетних засобів, засобів державних позабюджетних фондів (у тому числі засобів, виділюваних у рамках державної соціальної допомоги), а також засобів роботодавців;

туризм самодіяльний – туризм, организуемый туристами самостійно;

турист – особа, що відвідує країну (місце) тимчасового перебування в лікувально-оздоровчих, рекреаційних, пізнавальних, фізкультурно-спортивних, професійно-ділових, релігійних і інших цілях без заняття діяльністю, пов'язаної з одержанням доходу від джерел у країні (місці) тимчасового перебування, на період від 24 годин до 6 місяців підряд або здійснююче не менш однієї ночівлі в країні (місці) тимчасового перебування;

туристські ресурси – природні, історичні, соціально-культурні об'єкти, що включають об'єкти туристського показу, а також інші об'єкти, здатні задовольнити духовні й інші потреби туристів, сприяти підтримці їхньої життєдіяльності, відновленню й розвитку їхніх фізичних сил;

туристська індустрія – сукупність готелів і інших засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктів санаторно-курортного лікування й відпочинку, об'єктів громадського харчування, об'єктів і засобів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, лікувально-оздоровчого, фізкультурно-спортивного й іншого призначення, організацій, що здійснюють туроператорскую й турагентскую діяльність, операторів туристських інформаційних систем, а також організацій, що надають послуги екскурсоводів (гідів), гідів-перекладачів і інструкторів-провідників;

туристський продукт – комплекс послуг з перевезення й розміщення, надаваних за загальну ціну (незалежно від включення в загальну ціну вартості екскурсійного обслуговування й (або) інших послуг) за договором про реалізацію туристського продукту;

туроператорская діяльність – діяльність по формуванню, просуванню й реалізації туристського продукту, здійснювана юридичною особою (далі – туроператор);

турагентская діяльність – діяльність по просуванню й реалізації туристського продукту, здійснювана юридичною особою або індивідуальним підприємцем (далі – турагент);

замовник туристського продукту – турист або інша особа, що замовляє туристський продукт від імені туриста, у тому числі законний представник неповнолітнього туриста;

формування туристського продукту – діяльність туроператора за висновком і виконанням договорів із третіми особами, що роблять окремі послуги, що входять у туристський продукт (готелю, перевізники, екскурсоводи (гіди) і інші);

просування туристського продукту – комплекс мер, спрямованих на реалізацію туристського продукту (реклама, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, організація туристських інформаційних центрів, видання каталогів, буклетів і інше);

реалізація туристського продукту – діяльність туроператора або турагента за висновком договору про реалізацію туристського продукту з туристом або іншим замовником туристського продукту, а також діяльність туроператора й (або) третіх осіб по наданню туристові послуг відповідно до даного договору;

екскурсант – особа, що відвідує країну (місце) тимчасового перебування в пізнавальних цілях на період менш 24 годин без ночівлі в країні (місці) тимчасового перебування й использующее послуги екскурсовода (гіда), гіда-перекладача;

екскурсовод (гід) – професійно підготовлена особа, що здійснює діяльність по ознайомленню екскурсантів (туристів) з об'єктами показу в країні (місці) тимчасового перебування;

гід-перекладач – професійно підготовлена особа, що вільно володіє іноземною мовою, знання якого необхідно для перекладу й здійснення діяльності по ознайомленню екскурсантів (туристів) з об'єктами показу в країні (місці) тимчасового перебування;

інструктор-провідник – професійно підготовлену особу, що супроводжує туристів і забезпечує їхню безпеку при проходженні туристських маршрутів;

туристська путівка – документ, що містить умови подорожі, що підтверджує факт оплати туристського продукту і являющийся бланком суворої звітності.

2) у статті 4: а) частини трет і четверту викласти в наступній редакції:

«Державне регулювання туристської діяльності в Російській Федерації здійснюється шляхом:

визначення пріоритетних напрямків розвитку туризму в Російській Федерації;

нормативного правового регулювання в сфері туризму;

розробки й реалізації федеральних, галузевих цільових і регіональних програм розвитку туризму;

сприяння в просуванні туристського продукту на внутрішніх і світовому туристських ринках;

захисту прав і інтересів туристів, забезпечення їхньої безпеки;

сприяння кадровому забезпеченню в сфері туризму;

розвитку наукових досліджень у сфері туризму;

стандартизації й класифікації об'єктів туристської індустрії;

формування й ведення єдиного федерального реєстру туроператорів (далі також - реєстр);

інформаційного забезпечення туризму;

створення сприятливих умов для розвитку туристської індустрії;

надання державних послуг у сфері туризму;

взаємодії з іноземними державами й міжнародними організаціями в сфері туризму, у тому числі через представництва федерального органа виконавчої влади в сфері туризму за межами Російської Федерації.

Державне регулювання туристської діяльності в Російській Федерації здійснює в межах своїх повноважень федеральний орган виконавчої влади, на який покладені функції по проведенню державної політики, нормативному правовому регулюванню, наданню державних послуг і керуванню державним майном у сфері туризму (далі - федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму)»;

б) доповнити частиною п'ятої наступного змісту:

«Порядок надання послуг з реалізації туристського продукту визначається Урядом Російської Федерації»;

3) доповнити статтею 4.1. наступного змісту:

«Стаття 4.1. Умови здійснення туроператорской діяльності.

Єдиний федеральний реєстр туроператорів

З метою захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб здійснення туроператорской діяльності на території Російської Федерації допускається юридичною особою при наявності в нього договору страхування громадянської відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту або банківської гарантії виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту (далі також - фінансове забезпечення).

Всі туроператори, зареєстровані на території Російської Федерації відповідно до Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців», повинні мати фінансове забезпечення, передбачене справжнім Федеральним законом.

Фінансове забезпечення не потрібно для:

організацій, що здійснюють екскурсійне обслуговування на території Російської Федерації протягом не більше 24 годин підряд;

державних і муніципальних унітарних підприємств, а також державних і муніципальних установ, що здійснюють діяльність по організації подорожей у межах території Російської Федерації по встановленою державою цінам з метою рішення соціальних завдань.

На території Російської Федерації реалізацію туристського продукту, сформованого іноземною юридичною особою, індивідуальною підприємцем або організацією, що не є юридичною особою відповідно до законодавства іноземної держави (далі - іноземний туроператор), вправі здійснювати юридичні особи, що мають фінансове забезпечення, отримане в порядку й на умовах, які передбачені справжнім Федеральним законом.

Вимоги, пропоновані відповідно до справжнього Федерального закону до здійснення туроператорской діяльності, також застосовуються відносно юридичних осіб, що реалізують на території Російської Федерації туристський продукт, сформований іноземним туроператором.

Відомості про туроператора, що має фінансове забезпечення, вносяться до реєстру.

У реєстрі втримуються наступні відомості про туроператора:

повне й скорочене найменування російською мовою; якщо в установчих документах туроператора його найменування зазначене на одній з мов народів Російської Федерації й (або) іноземною мовою - також найменування туроператора на цій мові;

адреса (місце знаходження) і поштова адреса;

відомості про засновників туроператора;

серія, номер і дата видачі документа, що підтверджує факт внесення запису про юридичну особу, що здійснює туроператорскую діяльність, у єдиний державний реєстр юридичних осіб;

серія, номер і дата видачі свідчення про постановку на облік у податковому органі, ідентифікаційний номер платника податків;

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, що здійснює туроператорскую діяльність (далі - керівник туроператора);

розмір фінансового забезпечення, номер, дата й термін дії договору страхування громадянської відповідальності за невиконання або неналежне виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту (далі - договір страхування відповідальності туроператора) або банківської гарантії виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту (далі - банківська гарантія), найменування організації, що надала фінансове забезпечення;

сфера туроператорской діяльності (міжнародний туризм, внутрішній туризм, міжнародний і внутрішній туризм);

адреси (місця знаходження) і поштові адреси структурних підрозділів туроператора, що здійснюють туроператорскую діяльність.

Ведення реєстру здійснюється федеральним органом виконавчої влади в сфері туризму.

Відомості про туроператора вносяться до реєстру на підставі заяви туроператора, що представляється у федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму й утримуючої відомості, що підлягають внесенню до реєстру. Зазначена заява складається в писемній формі й засвідчує підписом керівника туроператора або іншої особи, уповноваженого представляти туроператора. При цьому керівник туроператора або інша особа, уповноважене представляти туроператора, указує дані свого паспорта, а при його відсутності - іншого документа, що засвідчує особистість відповідно до законодавства Російської Федерації. Разом із заявою туроператора про внесення відомостей про нього до реєстру представляються документи, що підтверджують відомості про туроператора, що підлягають внесенню до реєстру, або засвідчені в нотаріальному порядку копії цих документів.

Федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму не пізніше п'яти днів від дня надходження заяви туроператора з додатком всіх необхідних документів ухвалює рішення щодо внесенні відомостей про туроператора до реєстру або про відмову у внесенні до реєстру таких відомостей. Зазначені рішення оформляються відповідним актом федерального органа виконавчої влади в сфері туризму. За розгляд заяви туроператора про внесення відомостей про нього до реєстру й за внесення цих відомостей до реєстру плата не стягується.

При зміні відомостей про туроператора, внесених до реєстру, туроператор зобов'язаний не пізніше 10 днів від дня зміни відомостей повідомити про це в писемній формі федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму й представити документи, що підтверджують вірогідність цих змін, або засвідчені в нотаріальному порядку копії цих документів.

У випадку прийняття федеральним органом виконавчої влади в сфері туризму рішення про відмову у внесенні відомостей про туроператора до реєстру це рішення повинне бути мотивоване. Завірена посадовою особою федерального органа виконавчої влади в сфері туризму копія зазначеного рішення, що містить підстави для відмови у внесенні відомостей про туроператора до реєстру, не пізніше дня, що випливає за вдень ухвалення рішення, направляється туроператорові з повідомленням про її вручення або вручається під розписку керівникові туроператора або іншій особі, уповноваженому представляти туроператора.

Підставами для відмови у внесенні відомостей про туроператора до реєстру є: подання недостовірних відомостей про туроператора; невідповідність наявного в туроператора фінансового забезпечення вимогам, передбаченим справжнім Федеральним законом.

Федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму публікує не рідше одного разу в рік у державних періодичних друкованих виданнях, а також розміщає й актуалізує на своєму сайті в мережі Інтернет наступні відомості про туроператора, що втримуються в реєстрі:

повне й скорочене найменування;

адреса (місце знаходження) і поштова адреса;

ідентифікаційний номер платника податків;

розмір фінансового забезпечення, номер, дата й термін дії договору страхування відповідальності туроператора або банківської гарантії, найменування, адреса (місце знаходження) і поштова адреса організації, що надала фінансове забезпечення;

адреси (місця знаходження) і поштові адреси структурних підрозділів туроператора, що здійснюють туроператорскую діяльність.

При зміні зазначених у частині чотирнадцятої справжньої статті відомостей про туроператора, внесених до реєстру, такі відомості розміщаються федеральним органом виконавчої влади в сфері туризму на своєму сайті в мережі Інтернет не пізніше трьох робочих днів від дня одержання таких відомостей.

Інші відомості про туроператора, що втримуються в реєстрі, представляються по письмових запитах державних органів і органів місцевого самоврядування.

За заявою туроператора, відомості про яке внесені до реєстру, федеральним органом виконавчої влади в сфері туризму може бути видане свідчення про внесення відомостей про туроператора до реєстру. Форма свідчення й порядок його видачі визначаються федеральним органом виконавчої влади в сфері туризму.

Федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму виключає відомості про туроператора з реєстру у випадках:

ліквідації туроператора - від дня, що випливає за вдень, коли федеральному органу виконавчої влади в сфері туризму стало відомо про внесення відповідно до Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців» у єдиний державний реєстр юридичних осіб запису про те, що туроператор перебуває в процесі ліквідації, або від дня, що випливає за вдень публікації відповідно до зазначеного Федерального закону рішення про майбутнє виключення туроператора з єдиного державного реєстру юридичних осіб;

припинення діяльності туроператора в результаті його реорганізації, за винятком реорганізації у формі перетворення, - від дня, що випливає за вдень, коли федеральному органу виконавчої влади в сфері туризму стало відомо про завершення відповідно до Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців» реорганізації туроператора;

непредставлення туроператором відомостей про наявність у нього фінансового забезпечення на новий строк - від дня, що випливає за вдень витікання встановленого статтею 17.3. справжнього Федерального закону строку подання відомостей про наявність фінансового забезпечення на новий строк.

Рішення про виключення відомостей про туроператора з реєстру оформляється відповідним актом федерального органа виконавчої влади в сфері туризму. Зазначене рішення повинне бути мотивоване. Завірена посадовою особою федерального органа виконавчої влади в сфері туризму копія рішення, що містить підстави для виключення відомостей про туроператора з реєстру, не пізніше дня, що випливає за вдень ухвалення рішення, направляється туроператорові з повідомленням про її вручення або вручається під розписку керівникові туроператора або іншій особі, уповноваженому представляти туроператора. Рішення про виключення відомостей про туроператора з реєстру набуває чинності від дня його прийняття. Федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму не пізніше трьох днів від дня ухвалення зазначеного рішення розміщає його на своєму сайті в мережі Інтернет.

Рішення про виключення відомостей про туроператора з реєстру може бути оскаржене в суді»;

4) статтю 5 викласти в наступній редакції:

«Стаття 5. Стандартизація й класифікація об'єктів туристської індустрії

Стандартизація й класифікація об'єктів туристської індустрії здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації»;

5) абзац п'ятий статті 6 викласти в наступній редакції:

«відшкодування збитків і компенсацію моральної шкоди у випадку невиконання умов договору про реалізацію туристського продукту туроператором або турагентом у порядку, установленому законодавством Російської Федерації»;

6) статті 9 і 10 викласти в наступній редакції:

«Стаття 9. Загальні умови формування, просування й реалізації туристського продукту

Туристський продукт формується туроператором за його розсудом виходячи з кон'юнктури туристського ринку або за завданням туриста або іншого замовника туристського продукту (далі - інший замовник).

Туроператор забезпечує надання туристам всіх послуг, що входять у туристський продукт, самостійно або із залученням третіх осіб, на яких туроператором покладає виконання частини або всіх його зобов'язань перед туристами й (або) іншими замовниками.

Туроператор несе передбачену законодавством Російської Федерації відповідальність перед туристом і (або) іншим замовником за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту (у тому числі за ненадання або неналежне надання туристам послуг, що входять у туристський продукт, незалежно від того, ким повинні були виявлятися або виявлялися ці послуги).

Туроператор відповідає перед туристами або іншими замовниками за дії (бездіяльність) третіх осіб, якщо федеральними законами й іншими нормативними правовими актами Російської Федерації не встановлено, що відповідальність перед туристами несе третю особу.

Туроператор відповідає перед туристами й (або) іншими замовниками також за дії (бездіяльність), зроблені від імені туроператора його турагентами в межах своїх обов'язків (повноважень).

Просування й реалізація туристського продукту турагентом здійснюються на підставі договору, що міститься між туроператором і турагентом. Турагент здійснює просування й реалізацію туристського продукту від імені й з доручення туроператора, а у випадках, передбачених договором, що укладається між туроператором і турагентом - від свого ім'я.

У договорі, що міститься між туроператором і турагентом, повинні втримуватися:

умови просування й реалізації турагентом туристського продукту;

повноваження турагента на здійснення угод з туристами й (або) іншими замовниками від імені туроператора;

умова, що передбачає можливість (неможливість) висновку турагентом субагентских договорів;

порядок взаємодії туроператора й турагента у випадку пред'явлення їм претензій туристів або інших замовників за договором про реалізацію туристського продукту;

умова, що передбачає можливість здійснення виплат туристам і (або) іншим замовникам страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або сплати грошової суми по банківській гарантії у випадку укладання договору про реалізацію туристського продукту між туристом і (або) іншим замовником і турагентом;

взаємна відповідальність туроператора й турагента, а також відповідальність кожної зі сторін перед туристом і (або) іншим замовником за непредставлення або подання недостовірної інформації про туристський продукт, за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту.

Стаття 10. Особливості реалізації туристського продукту

Реалізація туристського продукту здійснюється на підставі договору, що міститься в писемній формі між туроператором і туристом і (або) іншим замовником, а у випадках, передбачених справжнім Федеральним законом, між турагентом і туристом і (або) іншим замовником. Зазначений договір повинен відповідати законодавству Російської Федерації, у тому числі законодавству про захист прав споживачів.

До істотних умов договору про реалізацію туристського продукту ставляться:

повне й скорочене найменування, адреса (місце знаходження), поштова адреса й реєстровий номер туроператора;

розмір фінансового забезпечення, номер, дата й термін дії договору страхування відповідальності туроператора або банківської гарантії, найменування, адреса (місце знаходження) і поштова адреса організації, що надала фінансове забезпечення;

відомості про туриста, а також про іншого замовника і його повноваження (якщо турист не є замовником) в обсязі, необхідному для реалізації туристського продукту;

загальна ціна туристського продукту в рублях;

інформація про споживчі властивості туристського продукту - про програму перебування, маршруті й про умови подорожі, включаючи інформацію про засоби розміщення, про умови проживання (місці знаходження засобу розміщення, його категорії) і харчування, послугах з перевезення туриста в країні (місці) тимчасового перебування, про наявність екскурсовода (гіда), гіда-перекладача, інструктора-провідника, а також про додаткові послуги;

права, обов'язки й відповідальність сторін;

умови зміни й розірвання договору;

відомості про порядок і строки пред'явлення туристом і (або) іншим замовником претензій до туроператора у випадку порушення туроператором умов договору;

відомості про порядок і строки пред'явлення туристом і (або) іншим замовником вимог про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або вимог про сплату грошової суми по банківській гарантії, а також інформація про підстави для здійснення таких виплат за договором страхування відповідальності туроператора й по банківській гарантії.

Інші умови зазначеного договору визначаються за згодою сторін.

Умови подорожі й загальна ціна туристського продукту вказуються в туристській путівці, що є невід'ємною частиною договору про реалізацію туристського продукту.

Кожна зі сторін вправі зажадати зміни або розірвання договору про реалізацію туристського продукту у зв'язку з істотною зміною обставин, з яких виходили сторони при укладанні договору.

До істотних змін обставин ставляться:

погіршення умов подорожі, зазначених у договорі й туристській путівці;

зміна строків здійснення подорожі;

непередбачений ріст транспортних тарифів;

неможливість здійснення туристом поїздки з незалежних від його обставин (хвороба туриста, відмова у видачі візи й інші обставини).

Претензії до якості туристського продукту пред'являються туристом і (або) іншим замовником туроператорові в писемній формі протягом 20 днів від дня закінчення дії договору й підлягають розгляду протягом 10 днів від дня одержання претензій»;

7) главу IV доповнити статтею 10.1. наступного змісту:

«Стаття 10.1. Особливості реалізації туристського продукту турагентом

Справжня стаття застосовується до відносин, що виникають між туристом і (або) іншим замовником і турагентом, від свого ім'я реализующим туристський продукт, сформований туроператором, за договором про реалізацію туристського продукту. До даних відносин застосовуються положення статті 10 справжнього Федерального закону, якщо інше не встановлено справжньою статтею.

Договір про реалізацію туристського продукту, що міститься між туристом і (або) іншим замовником і турагентом, поряд з умовами, передбаченими статтею 10 справжнього Федерального закону, повинен також включати:

повне й скорочене найменування, адреса (місце знаходження) і поштова адреса турагента;

інформацію про те, що особою (виконавцем), що робить туристові й (або) іншому замовникові послуги з договору про реалізацію туристського продукту, є туроператор;

інформацію про можливість туриста у випадку виникнення обставин, зазначених у статті 17.4. справжнього Федерального закону, звернутися з письмовою вимогою про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або про сплату грошової суми по банківській гарантії безпосередньо до організації, що надала туроператорові фінансове забезпечення»;

8) статтю 14 викласти в наступній редакції:

«Стаття 14. Забезпечення безпеки туризму

Під безпекою туризму розуміються безпека туристів (екскурсантів), схоронність їхнього майна, а також ненанесення збитку при здійсненні подорожей навколишньому середовищу, матеріальним і духовним цінностям суспільства, безпеки держави.

Федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму інформує туроператорів, турагентов і туристів (екскурсантів) про погрозу безпеки туристів (екскурсантів) у країні (місці) тимчасового перебування, у тому числі шляхом опублікування відповідних повідомлень у державних засобах масової інформації. Зазначене опублікування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації про засоби масової інформації для опублікування обов'язкових повідомлень.

У випадку виникнення обставин, що свідчать про виникнення в країні (місці) тимчасового перебування туристів (екскурсантів) погрози безпеки їхнього життя й здоров'я, а дорівнює небезпеки заподіяння шкоди їхньому майну, турист (екскурсант) і (або) туроператор (турагент) вправі зажадати в судовому порядку розірвання договору про реалізацію туристського продукту або його зміни.

Наявність зазначених обставин підтверджується відповідними рішеннями федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до федеральних законів.

При розірванні до початку подорожі договору про реалізацію туристського продукту у зв'язку з настанням обставин, зазначених у справжній статті, туристові й (або) іншому замовникові вертається грошова сума, рівна загальній ціні туристського продукту, а після початку подорожі - її частина в розмірі, пропорційному вартості не зроблених туристові послуг.

При укладанні договору про реалізацію туристського продукту туроператор, турагент зобов'язані представити туристові й (або) іншому замовникові достовірну інформацію:

про правила в'їзду в країну (місце) тимчасового перебування й виїзду із країни (місця) тимчасового перебування, включаючи відомості про необхідність наявності візи для в'їзду в країну й (або) виїзду із країни тимчасового перебування;

про основні документи, необхідних для в'їзду в країну (місце) тимчасового перебування й виїзду із країни (місця) тимчасового перебування;

про небезпеки, з якими турист (екскурсант) може зустрітися при здійсненні подорожі;

про митні, прикордонні, медичні, санітарно-епідеміологічні й інші правила (в обсязі, необхідному для здійснення подорожі);

про місце знаходження, поштових адресах і номерах контактних телефонів органів державної влади Російської Федерації, дипломатичних представництв і консульських установ Російської Федерації, що перебувають у країні (місці) тимчасового перебування, у які турист (екскурсант) може звернутися у випадку виникнення в країні (місці) тимчасового перебування надзвичайних ситуацій або інших обставин, що загрожують безпеки його життя й здоров'я, а також у випадках виникнення небезпеки заподіяння шкоди майну туриста (екскурсанта);

про адресу (місці перебування) і номері контактного телефону в країні (місці) тимчасового перебування керівника групи неповнолітніх туристів (екскурсантів) у випадку, якщо туристський продукт містить у собі організований виїзд групи неповнолітніх туристів (екскурсантів) без супроводу батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників;

про національні й релігійні особливості країни (місця) тимчасового перебування;

про інші особливості подорожі.

Туристи (екскурсанти), що припускають зробити подорож у країну (місце) тимчасового перебування, у якій вони можуть піддатися підвищеному ризику інфекційних захворювань, зобов'язані проходити профілактику відповідно до міжнародних медичних вимог.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 156; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.79.149 (0.116 с.)