Приватних і туристських поїздок 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приватних і туристських поїздок 

1. Об'єктом страхування є не суперечному законодавству РФ майнові інтереси, пов'язані з оплатою непередбачених витрат, що виникають у Застрахованої особи у зв'язку з його перебуванням у ділових, приватних і туристських поїздках у період дії Договору страхування.

2. Відшкодування витрат може вироблятися шляхом оплати послуг, зроблених у зв'язку з настанням страхового випадку, безпосередньо Застрахованому особі після його повернення до місця постійного проживання, і/або іншої організації (Сервісної компанії), що виконує обов'язку аварійного комісара й, що оплатила на місці ці витрати.

3. Страховими випадками є події, передбачені Договором страхування, з настанням яких виникає обов'язок Страховика по здійсненню виплат страхового відшкодування.

4. Страховою сумою (лімітом страхової відповідальності) є обумовлена Договором страхування грошова сума, у межах якої компенсуються витрати Застрахованого.

5. Якщо витрати на лікування або інші витрати перевищують у цілому ліміт відповідальності за договором, то частка витрат, що перевищує страхову суму, залишається на власному втриманні Страхувальника/Застрахованого.

6. Страховим внеском (страховою премією) є плата за справжнє страхування, що Страхувальник зобов'язаний внести Страховикові відповідно до договору страхування.

7. По всіх ризиках, крім передбачених Договором, період страхування починається й закінчується в строки, зазначені в Договорі, але в кожному разі, не може перевищувати зазначеного в Договорі кількості днів і/або сумарної кількості днів, проведених у поїздці/ах. По ризиках, передбаченим Договором, період страхування починається з дати укладання Договору й триває до дати, зазначеної в якості початку періоду страхування по інших ризиках.

8. Дія Договору не поширюється на територію іноземної держави, громадянином якого є Застрахована особа, або в якому Застрахована особа має реєстрацію. При страхуванні на території РФ як страховий випадок розглядаються події, що відбулися при поїздках за межі стокілометрової зони від місця реєстрації.

9. Страховик не буде робити страхові виплати Застрахованій особі по страхових випадках, які мають страхове забезпечення відповідно до умов будь-якого іншого договору страхування, по якому застраховані аналогічні ризики.

10. Страховик вправі відмовити Застрахованому в оплаті витрат, не погоджених із Сервісною компанією, а також у виплаті страхового відшкодування у випадку, якщо Застрахований відмовився виконувати рекомендації сервісної компанії або порушив їх.

11. Не зізнаються страховими випадками й не покриваються справжнім страхуванням:

а) витрати, що виникли в результаті участі Застрахованого в цивільних хвилюваннях, повстаннях, бунтах, війнах, дійсної служби в будь-яких збройних силах або формуваннях і т.д.;

б) витрати, що виникли в результаті участі Застрахованого в спортивних заходах, проведених на професійному рівні або під час підготовки до офіційних змагань або виступів, або заняття Застрахованого зимовими видами спорту, підводним плаванням і іншими видами активного відпочинку, крім випадків сплати додаткової премії;

в) витрати, що виникли в результаті прямого або непрямого впливу радіоактивного опромінення;

г) витрати, пов'язані з будь-якими ускладненнями здоров'я Застрахованою, викликаною вагітністю; а також пологи, аборти (за винятком змушеного переривання вагітності, що явились наслідком нещасного випадку), а також лабораторні методи обстеження, пов'язані із протіканням вагітності й не є обов'язковими для діагностики й лікування раптового захворювання або травми;

д) витрати пов'язані з нервовими, психічними, хронічними захворюваннями і їхніми загостреннями, наслідками вроджених аномалій і психічною загальмованістю, релаксией і станами, які ще не стабілізувалися й піддавалися лікуванню аж до дати від'їзду, і для яких існує реальний ризик швидкого погіршення;

е) витрати, що з'явилися наслідком самогубства, замаху на самогубство або інші навмисні дії Застрахованого, приведшие до його хвороби або одержання травми;

ж) витрати, що виникли внаслідок керування Застрахованою особою літальним апаратом (моторними й немоторним, парашутами всіх типів), будь-яким іншим видом транспортного засобу (крім легкового автомобіля), що вимагає офіційних прав на керування їм;

з) витрати, пов'язані з виконанням Застрахованою особою будь-якого виду роботи, обумовленої трудовими або цивільно-правовими документами (інструкціями);

и) витрати пов'язані із закупівлею/ремонтом засобів медичної допомоги;

к) витрати, пов'язані з відшкодуванням моральної шкоди.

12. Обсяг страхового захисту й програми страхування:

 

  Обсяг страхового Захисту Ліміти відповідальності
12.1. Екстрена медична допомога Страховик сам або через Сервісну компанію оплатить послуги по екстреній медичній допомозі, включаючи, хірургічні й лікарняні послуги, зроблені Застрахованій особі за медичними показниками, необхідність яких з'явилася в результаті нещасного випадку або гострого захворювання в період строку страхування. Даний ризик також передбачає екстрену стоматологічну допомогу в розмірі, що не перевищує зазначених у дужках лімітів. $50000
12.2. Надання медичного встаткування Витрати по прокаті необхідних Застрахованій особі милиць, інвалідних колясок, інших предметів медичного встаткування й допоміжних засобів, якщо дані послуги надаються по призначенню лікаря. Виключення становлять витрати з ремонту засобів медичної допомоги $50000
12.3. Медичне транспортування а) перевезення Застрахованої особи з місця події в одну з найближчих лікарень; б) пряма евакуація Застрахованого з необхідним медичним супроводом до найближчого до постійного місця проживання аеропорту/залізничного вокзалу, з яким є пряме авіа/залізничне сполучення, якщо після проведеного лікування Застрахована особа не може вернутися до місця постійного місця проживання як регулярний пасажир. $50000
12.4. Перевезення останків у випадку смерті У випадку смерті Застрахованої особи під час його перебування за межами його постійного місця проживання Страховик через Сервісну компанію організує й оплатить, у розмірі, що не перевищує зазначені ліміти, репатріацію тіла, розкриття, труна, необхідна для перевезення, і перевезення останків до аеропорту/залізничного вокзалу, найбільш близького до передбачуваного місця поховання, з яким є пряме авіаційне/залізничне сполучення. Витрати на поховання не покриваються. $100000

 

13. Послуги не надаються й/або витрати не відшкодовуються, якщо вони пов'язані з наданням допомоги у випадках:

а) проведення курсу лікування Застрахованого, початого й триваючого під час дії страхування, а також існування медичних протипоказань кваліфікованого лікаря для даної поїздки (подорожі);

б) будь-якої шкоди й/або збитку, що виник у результаті здійснення Застрахованим протиправних дій або пов'язаного із уживанням алкоголю, наркотичних або токсичних речовин, крім наркотичних речовин, які приймалися відповідно до призначення кваліфікованого лікаря й не були пов'язані з лікуванням наркоманії або алкоголізму. У випадку підозри на алкогольне сп'яніння під час настання страхового випадку, медичний персонал, що запідозрив цей факт, документально оформляє його так, як пропонує законодавство країни перебування, а не країни походження туриста, і такий документ потім зізнається органами юстиції країни походження туриста, якщо виникає який-небудь позов регрессного або іншого характеру;

в) медичних оглядів, відходу, послуг або лабораторних методів обстеження, не пов'язаних з раптовим захворюванням і не є обов'язковими для діагностики й лікування;

г) будь-якого протезування, включаючи зубне;

д) якщо поїздка була почата Застрахованим з метою одержання лікування, пов'язаного з виниклою претензією;

е) медичної евакуації або транспортування Застрахованого в результаті незначних хвороб або травм, які піддаються лікуванню по місцю перебування Застрахованого й не перешкоджають продовженню його подорожі;

ж) відбудовного (реабілітаційного) лікування, физио- і мануальної терапії, лікувальної фізкультури, масажу, акупунктури;

з) косметичної й пластичної хірургії (крім випадків, коли пластична хірургія обумовлена травмою в результаті нещасного випадку, що відбувся протягом строку страхування);

и) проведення профілактичної вакцинації, щеплень, дезінфекції, лікарської експертизи;

й) лікування від алкоголізму, наркоманії й токсикоманії;

к) психіатричного лікування;

л) лікування на курорті й у санаторії;

м) науково не загальновизнаних методів обстеження й лікування;

н) звернення до медичної установи з наміром хвороби;

о) придбання не сертифікованих лікарських препаратів;

п) венеричних і передающихся статевим шляхом захворювань, Спида;

р) онкологічних захворювань.

с) лікування, здійсненого родичами Застрахованої особи.

14. Страховик не відповідає за професійні помилки лікарів.

15. Страховик вправі відмовити Застрахованому в оплаті витрат, що виникли через існуючі хронічні або гострі захворювання, про які Застрахованому було відомо або могло бути відомо, по якому він одержав лікування, або які вимагали медичної допомоги безпосередньо перед датою страхування, включаючи загострення й ускладнення, а також їхню діагностику

16. Договір страхування може бути припинений достроково з ініціативи Страхувальника або Страховика.

17. Про намір дострокового припинення Сторони повинні повідомити один одного не пізніше, ніж за 5 днів до дати передбачуваного розірвання.

18. При достроковому розірванні договору страхування з ініціативи кожної зі Сторін, Страховик здійснює повернення частини страхової премії пропорційно неминулому періоду страхування й має право удержати із цієї суми свої витрати в розмірі 30% від страхової премії, отриманої за договором.

19. Усе суперечки підлягають розгляду шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, суперечки розглядаються в судовому порядку відповідно до діючого законодавства РФ.

20. Порядок розгляду заяв про виплату страхового відшкодування:

а) у випадку, якщо Застрахований оплатив свої витрати самостійно, після повернення до постійного місця проживання він подає письмову заяву в ТОВ «Група Ренесанс Страхування».

б) заява повинне бути надане Страховикові в писемній формі Страхувальником або Застрахованим протягом 30 днів після будь-якої події або не пізніше чим через п'ять днів після повернення до місця проживання. Всі свідчення, інформація й докази, запитані Страховиком, повинні бути представлені йому безкоштовно й повинні бути такої форми й такого змісту, як зажадає Страховик. На підставі заяви й представлених документів протягом п'ятнадцяти днів складається акт про страховий випадок, у якому вказується рішення по страховій виплаті;

в) виплата виробляється Страховиком протягом п'яти днів після складання акту про страховий випадок (якщо фінансова документація надана в іноземній валюті, то оплата виробляється в рублях за курсом ЦБ РФ на дату страхового випадку);

г) для відшкодування понесених витрат Застрахований або Страхувальник повинні прикласти до заяви наступні документи: оригінал договору страхування; оригінали документів, що підтверджують факт настання страхового випадку (на фірмовому бланку або з відповідним штампом) із вказівкою прізвища Застрахованого, діагнозу, суті страхового випадку, переліком зроблених послуг, дати надання цих послуг і їхньої вартості, а також інших документів, що обґрунтовують право Страхувальника або Застрахованого на одержання страхового відшкодування.

д) якщо страховий випадок відбувся на території іноземної держави, Страховик вправі зажадати від Застрахованого офіційний документ про перекладний курс національної валюти, у якій оплачені рахунки, у вільно конвертовану валюту, а також офіційний переклад пред'явлених до оплати рахунків і документів на російську мову. Переклад документів здійснюється за рахунок Застрахованої особи.

Справжні умови складені відповідно до «Правил страхування громадян під час ділових, приватних і туристських поїздок», затвердженими наказом Генерального директора ТОВ «Група Ренесанс Страхування».

 

 

АНКЕТА ТУРИСТА

Для заповнення обов'язкові всі пункти

 

ДАТА ЗАЇЗДУ _______________

МАРШРУТ______________________________________

 

1. Ф. И. О.________________________________________________________________________________

2. Дівоче прізвище _______________________________________________________________________

3. Дата народження __________________________________________________________________________

4. Місце народження, область _________________________________________________________________

5. Громадянство ____________________________________________________________________________

6. Ф. И. О. батьків, дата народження батько____________________________________________________________________________________

мати (дівоча прізвище матері - для Угорщини)________________________________________________

7. Родиний стан: холост, незаміжня, одружений, замужем, у розлученні, удів(а).

Ф. И. О. дружина (чоловіки)_________________________________________________________________

Дата народження __________________________________________________________________________

Місце народження, область _________________________________________________________________

Громадянство ____________________________________________________________________________

Місце проживання дружина/дружини (прописка) у цей час ______________________________

_______________________________________________________________________________________

8. Ф. И. О. дитини до 18 років ________________________________ Дата народження _________________

Місце народження__________________ Громадянство___________________________________________

9. Серія, № закордонного паспорта___________________________________________________________

10. Ким виданий______________________________________________________________________________

11. Де виданий_______________________________________________________________________________

12. Термін дії: з ________________ по______________________________________________________

13. Домашня адреса (бажано з поштовим індексом)__________________________________________

__________________________________________________________________________________________

14. Домашній телефон (прохання вказувати код міста)___________________________________________

15. Місце роботи в цей час__________________________________________________________

Адреса роботи____________________________________________________________________________

телефон__________________ займана посада___________________________________________

16. Попереднє місце роботи, адреса, телефон (для Італії)_______________________________________

__________________________________________________________________________________________

17. Коли й де востаннє просили Шенгенскую візу: країна, строк в'їзду, виїзду: ______________

Турист, що виїжджає в країни Шенгенского Угоди по туристській путівці, зобов'язаний

· не порушувати строки перебування за кордоном, зазначені у в'їзній візі;

· не звертатися із проханням про надання притулку в країнах Шенгенского Угоди;

· не звертатися із проханням про надання роботи;

· не порушувати законодавства країн Шенгенского Угоди;

· мати всі витрати по власному життєзабезпеченню (крім послуг, зазначених у туристській путівці) самостійно;

· не займатися проституцією, торгівлею спиртними й тютюновими виробами на території країн Шенгенского Угоди

· строго додержуватися інструкцій керівника групи на всьому протязі маршруту. У випадку запізнення до відправлення автобуса з вини туриста, незалежно від причин, що викликали запізнення, фірма відповідальності не несе. Всі фактичні витрати здійснюються за рахунок туриста.

У випадку невиконання вищевказаних пунктів, зобов'язуюся в 30-денний строк відшкодувати туристській фірмі всі додаткові витрати, пов'язані з моїм перебуванням на території країн Шенгенского Угоди.

Я згодний/згодна з передачею моїх зазначених у справжній заяві анкетних даних компетентним органам країн Шенгенского Угоди, наскільки це необхідно для видачі візи.

Я завіряю, що справжня анкета заповнена мною сумлінно, правильно й повністю.

Неправдиві відомість, незалежно від можливого по законодавству держав-учасників Шенгенского Угоди залучення до кримінальної відповідальності, спричиняють відмова у видачі візи або її анулювання.

Я знаю, що наявність візи є тільки однієї з передумов для в'їзду на територію країн Шенгенского Угоди. У випадку відмови прикордонних служб мені у в'їзді я не маю права на компенсацію за нанесений збиток. Туристська фірма не відповідає за затримку видачі візи посольством через перевірку документів туриста або внутрішніх причин роботи посольства.

Із правилами ознайомлений.

«____»_________________________200__м. Підпис _________________________

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.132.40 (0.008 с.)