Міжнародна готельна асоціаціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародна готельна асоціація 

Вона заснована 18 березня 1946 р. у Лондоні з ініціативи швейцарського суспільства власників готелів. Утворилася шляхом об'єднання функцій Міжнародної асоціації готельних працівників, заснованої в 1869 р. і Міжнародного готельного союзу, заснованого в 1921 р. Устав і існуючі принципи діяльності набули чинності 1 січня 1978 р. Поєднує близько 80 національних готельних асоціацій. Загальна кількість членів Міжнародної готельної асоціації досягає 4500 з 145 країн миру.

Цілями асоціації є: розвиток співробітництва між національними готельними асоціаціями всіх країн миру, захист особистих і професійних інтересів своїх членів, вивчення проблем світової готельної індустрії й міжнародного туризму, участь у розвитку готельної індустрії, сприяння у вивченні професійних питань, пов'язаних з керуванням, міжнародними фінансовими розрахунками, страхуванням, валютним обміном, умовами роботи персоналу, створенням кваліфікаційних систем, видання й обмін інформаційними й довідковими матеріалами, надання комерційної інформації й допомога в урегулюванні фінансових розрахунків з туристськими фірмами.

Діяльність Міжнародної готельної асоціації зосереджена на вивченні проблем, пов'язаних з юридичними аспектами й законодавством, технологічним розвитком, маркетингом, професійною підготовкою кадрів у готельній індустрії. Захищає й відстоює інтереси сфери туристського обслуговування в міжурядових і неурядових організаціях. Члени асоціації одержують інформацію про права й обов'язки при їхніх ділових зв'язках з туристськими агентствами, обмінюються досвідом в області новітніх технологій і обслуговування. Асоціацією організуються щорічні навчальні тури й програми, спеціальні семінари.

Асоціація активно займається видавничою діяльністю: видаються газета про новини в індустрії (виходить двічі на місяць), щорічні довідники: міжнародний довідник по готелях - International Hotel Guide, міжнародний реєстр туристських агентств - World Directory of Travel Agencies, міжнародний реєстр готелів і ресторанів - Hotels and Restaurants International. Ці видання дозволяють орієнтуватися в індустрії гостинності й туризму всім компаніям і організаціям, використовуючи докладну інформацію, викладену в довідниках і спеціалізованих реєстрах. Російські туристичні компанії вже давно оцінили корисність цих видань і з успіхом користуються ними у своїй роботі.

Генеральний конгрес Міжнародної готельної асоціації, скликуваний кожні два роки, є керівним органом. Адміністративні органи - виконавчий комітет і рада. Повсякденна робота проводиться секретаріатом.

 

Міжнародна Асоціація по туризму «АСТУР»

 

Асоціація була заснована в жовтні 1991 р. і поєднує на добровільній основі більше 200 туристських організацій, підприємств і фірм незалежних суверенних держав. У Раду засновників увійшли представники туристської галузі Росії, включаючи представників міст Москви й Санкт-Петербурга, України, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Молдови, Кыргызстана, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану, а також ряд спільних підприємств і банків.

Основними цілями Асоціації є координація діяльності на внутрішньому й міжнародному ринках в інтересах розвитку туризму, а також сприяння в розробці й реалізації спільних проектів і програм. Головне завдання Асоціації - відновлення на території колишнього СРСР єдиного туристського ринку, створення широкої інформаційної мережі, збільшення обсягу пропонованих послуг і їхня диференціація, участь у розробці нормативної бази й стандартизації, подання інтересів і захист прав членів Асоціації в державних органах і організаціях, судах і арбітражі. Крім того, у завдання асоціації входить також створення ефективної мережі комерційних структур у туризмі, підготовка кваліфікованих кадрів і підвищення їхньої кваліфікації, забезпечення високих стандартів обслуговування і якості продукту.

Асоціація надає допомогу в розширенні зовнішньоекономічних зв'язків своїх членів, включаючи створення підприємств зі змішаним капіталом, здійснює пошук партнерів, координує взаємодію із транспортними й іншими суміжними підприємствами, допомагає в матеріально-технічному забезпеченні підприємств-членів.

АСТУР здійснює консультаційну економічну і юридичну допомогу, проводить експертні оцінки проектів. Періодично для членів Асоціації проводяться бізнес-клуби, де учасники можуть одержати відповіді на всі їхні питання, що цікавлять.

 

Національні туристські організації

Національна туристська асоціація (НТА)

 

НТА - добровільне суспільне об'єднання, утворене у квітні 1994 р. Основними її цілями є: подання національних інтересів російської туристської індустрії, сприяння розвитку туризму, підвищення якості обслуговування туристів, установлення ділових контактів і співробітництва між членами асоціації, координація діяльності на туристському ринку, захист інтересів членів НТА, просування туристського продукту на міжнародному туристському ринку.

Структурний склад національної туристської асоціації туроператори й турагентства, страхові компанії, асоціації фонди, громадські організації, музеї, готелі, санаторії й оздоровчі комплекси, науково-дослідні й навчальні організації, дитячі організації, засоби масової інформації, транспортні, інвестиційні й охоронні організації, банки. До початку 2007 р. НТА нараховувала понад 250 членів, самими великими з яких є представники Республіки Білорусь, Молдови, деяких регіонів Російської Федерації й закордонних представників з держави Шрі-Ланка.

У цей час основними напрямками діяльності НТА є: участь у роботі з розробки й переробки законодавчої й нормативної бази в сфері туризму й індустрії гостинності, інформаційна підтримка членів асоціації за допомогою видання газети «Туристський вісник», а також каталогу членів НТА на російській і англійській мовах і безкоштовне його поширення на російській і міжнародній туристській виставках, забезпечення пільгової участі в міжнародних туристських виставках, співробітництво з іншими міжнародними туристськими організаціями, сприяння в просуванні туристського продукту і його формуванні між учасниками асоціації, організація регіональних відділень асоціації.

 

Російський союз туриндустрии (РАТА)

 

25 липня 1993 р. була створена Російська асоціація туристських агентств (РАТА), що 2 жовтня 2002 р. пройшла перереєстрацію й одержала нову назву - Російський союз туриндустрии. З 1997 р. РАТА стала повноправним членом Всесвітньої туристської організації. Союз є добровільним некомерційним об'єднанням юридичних осіб, що займаються туристським бізнесом, і створений з метою координації їхньої діяльності, забезпечення захисту їхніх прав і подання спільних нтерес у державному й іншому органах, а також у міжнародних організаціях. РСТ стоїть на захисті корпоративних інтересів своїх членів (сьогодні їх налічується близько 700), здійснює лобіювання й пропаганду туристської галузі. Своїм найважливішим завданням союз ставить створення в країні цивілізованого туристського ринку.

У структуру РАТА сьогодні входить 15 регіональних відділень: «Золоте Кільце», Кримське відділення, Північно-Західне, Тверское, Хабаровське, Південно-Російське, Красноярське, Центрально-Чорноземне, Нижегородське, Бурятське, Удмуртское, Ростовське, « Дон-Рата», Омські й Ставропольське регіональні відділення.

Останнім часом у структурі членів Союзу помітно зросла частка готелів, підприємств санаторно-курортного профілю, страхових компаній, рекламних агентств і туристської преси. З'явилися компанії, що займаються авіа- і автоперевезеннями. Розширюється географія фірм - членів РСТ. На сьогоднішній день у РСТ налічується 400 компаній, що перебувають поза Москвою. Вони представляють інтереси Російського союзу туриндустрии в 62 містах 29 суб'єктів Російської Федерації.

У рамках РСТ утворені комітети із внутрішньому туризму; дитячому й молодіжному туризму; інформаційним технологіям; страхуванню в туризмі й секретаріат по міжнародній діяльності РСТ. Були визначені наступні цілі РСТ:

· захист колективних інтересів членів Союзу;

· вплив на вироблення представницькими й виконавчими органами влади РФ правовий, економічної й соціальної політики, що відповідає професійним інтересам членів Союзу, а також сприяння її ефективної реалізації;

· протидія монополізму в туристській діяльності;

· сприяння розвитку туристських підприємств, ринку туруслуг і цивілізованих ринкових відносин у Росії;

· захист інтересів національних виробників туристських послуг;

· сприяння створенню сприятливих фінансово-економічних умов для членів Союзу;

· подання інтересів членів Союзу в туристських міжнародних неурядових організаціях.

Виходячи з поставлених цілей, Союз визначив основні завдання:

· залучення інтелектуальних, фінансових, організаційних і інших ресурсів членів Союзу для найкращої реалізації професійних інтересів;

· участь у розробці державних і місцевих правових нормативних актів;

· виконання функцій колективного замовника;

· правовий захист інтересів туристських підприємств - членів Союзу;

· організація інформаційної, консультативної й методичної допомоги;

· створення банків даних інших інформаційних систем, що сприяють ефективній роботі членів Союзу;

· взаємодія з організаціями, що мають відношення до туризму, подання колективних інтересів членів Союзу;

· подання інтересів членів Союзу в органах державної влади;

· здійснення рекламної й редакційно-видавничої діяльності;

· організація й проведення семінарів, симпозіумів, виставок, ярмарків з метою обміну й реалізації досягнень членів Союзу.

 

Російська готельна асоціація (РГА)

 

РГА - суспільна некомерційна організація, створена в 1997 р. і об'єднуючого підприємства, що займаються готельним бізнесом. Засновниками РГА є ГАО «Москва», Російський союз туриндустрии (РАТА), АТ «Рада по туризму й екскурсіям Санкт-Петербурга» і ін. РГА є членом ВТО й Міжнародної асоціації готельного й ресторанного бізнесу (IH&RA). У РГА входять близько 50 готелів з Москви, Санкт-Петербурга, Калінінграда, Ярославля, Сочі, Рязані й ін.

Основні цілі РГА:

· сприяння розвитку вітчизняної готельної індустрії, готельних підприємств, ринку готельних послуг, активному просуванню їх на внутрішньому й міжнародному ринках;

· установлення й підтримка корпоративних відносин, що сприяють розширенню ділових і професійних контактів;

· участь у розробці й реалізації національних і міжнародних програм і проектів у готельній сфері.

Основними завданнями РГАвизнані:

· захист інтересів національних виробників готельних послуг;

· подання інтересів російського готельного бізнесу й членів Асоціації в органах державної влади РФ, в інші, у тому числі регіональних, органах влади, у національних і міжнародних організаціях, пов'язаних з готельною індустрією й міжнародною туристською діяльністю;

· протидія монополізму в готельній діяльності, підтримка підприємницької діяльності й інвестиційної активності в готельному бізнесі;

· рекламно-інформаційна, видавнича, конгрессная й виставочна діяльність, реалізація спільних програм і проектів, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності й просуванню готельних послуг;

· сприяння створенню сприятливих фінансово-економічних умов для членів Асоціації.

Членами асоціації можуть бути будь-які юридичні особи, признающие цілі й завдання асоціації, що здійснюють свою діяльність у готельній сфері або сприятливі їй, що приймають активну участь у діяльності асоціації й зацікавлені в здійсненні ділових зв'язків, як між собою, так і з аналогічними організаціями й фірмами закордонних країн. В асоціації встановлюються наступні види членства:

· дійсні члени асоціації – російські юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у сфері готельного господарства;

· асоційовані члени асоціації – російські й закордонні юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у суміжні з готельної галузях.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.014 с.)