ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження у галузі бухгалтерського облікуПроцес наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку складається з комплексу окремих етапів, що здійснюються у певній послідовності та є взаємопов’язаними. У науковій літературі є різні підходи до визначення переліку та послідовності етапів проведення науково-дослідної роботи.

 


Можна виокремити такі етапи типового наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку:

1. Формулювання провідних ідей.

2. Формулюваня гіпотези.

3. Визначення напряму дослідження.

4. Визначення проблеми дослідження.

5. Ознайомлення зі станом обраної для дослідження проблеми.

6. Накопичення наукових фактів у процесі дослідження.

7. Вибір теми дослідження.

8. Формулювання об’єктів дослідження.

9. Визначення предмета дослідження.

10.Формулювання актуальності дослідження.

11.Визначення мети і завдання дослідження.

12.Розробка попереднього плану дослідження.

13.Пошук і збір інформації.

14.Аналіз та інтерпретація інформації, опрацювання наукових джерел з досліджуваної проблеми.

15.Вибір методів дослідження.

16.Групування та систематизація зібраної інформації.

17.Наукове опрацювання зібраної інформації та формування попереднього варіанта наукової роботи.

18. Формулювання попередніх висновків, їх апробація та уточнення, внесення коригувань до наукової роботи.

19. Складання остаточного плану наукового дослідження.

20. Оформлення остаточного варіанта наукової роботи.

21. Впровадження результатів наукового дослідження в теорію й практику, оцінювання їх ефективності.

Схематично логіку процесу наукового дослідження наведено на рис. 8.1.

 
 


Рис. 8.1.Етапи типового наукового дослідження у галузі

бухгалтерського обліку

 

 

Програму наукового дослідження складають на початку будь-якого наукового дослідження й визначають його межі і структуру, обумовлюючи тим самим змістову цінність, якість і терміни отримання нової наукової інформації.

 

Програма наукового дослідження – це науковий фундамент, який регламентує всі етапи і стадії підготовки, організації та проведення наукового дослідження. Пояснюється це визначальним впливом програми дослідження на використання тих чи інших методів, логіки, техніки, процедур та принципів для досягнення дослідницької мети.

Програма наукового дослідження виконує такі функції (рис. 8.2).

 

 


 


Рис. 8.2. Функції програми наукового дослідження

 

Програма наукового дослідження складається з таких етапів: діагностичного, прогностичного, практичного, узагальнюючого та етапу впровадження (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.003 с.)