ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідність освітньо-кваліфікаційних і освітніх рівнів в УкраїніОсвітні рівні Освітньо-кваліфікаційні рівні
Неповна вища освіта Молодший спеціаліст
Базова вища освіта Бакалавр
Повна вища освіта Спеціаліст
Магістр

Характеристикe освітніх рівнів подано на рис. 6.1.

 

 


Рис. Освітні рівні

 

Рис. 6.1. Освітні рівні

 

Молодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні вміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності (рис. 6.2).

Бакалавр – академічний ступінь або кваліфікація, що присуджується особам, які освоїли відповідні освітні програми вищої освіти. Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

В Україні ступінь “бакалавр” – це закінчена базова вища освіта. Після здобуття вченого ступеню бакалавра студент має право працювати за фахом та займати майже будь-які посади, на яких потрібна вища освіта, а також має право вчитися далі і займатися науковою діяльністю. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує здобуття базової вищої освіти за напрямом

 

 


Рис. 6.2. Ознаки освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у галузі бухгалтерського обліку

підготовки та кваліфікації “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти. Програма підготовки бакалавра складається із загальних фундаментальних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, спеціальних дисциплін відповідного напряму підготовки, а також з різних видів практичної підготовки.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра реалізується вищими навчальними закладами II–IV рівнів акредитації. Нормативний термін навчання визначається програмою, але не може перевищувати чотирьох – п'яти років, залежить від форми навчання. Нормативний термін навчання осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки спеціальністю, зменшується на один – два роки.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра. Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах II–IV рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із спеціальностей, що відповідають напряму підготовки бакалавра, у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.

Випускникам коледжів, інститутів, академій, університетів за результатами кваліфікаційної роботи присуджується перший науковий ступінь – бакалавра відповідної спеціальності (рис. 6.3).

 

 

Рис. 6.3. Ознаки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки “Облік і аудит”

У більшості країн світу ступінь бакалавр – це повноцінна, закінчена базова вища освіта або повна закінчена вища освіта залежно від країни. В Україні та країнах колишнього СРСР ступінь “бакалавр” з'явився тільки після розпаду СРСР, і тому часто дехто помилково вважає думка про те, що ступінь “бакалавр” – це неповноцінна або навіть незакінчена вища освіта.

 
 


Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні вміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад певного виду економічної діяльності (рис. 6.4).

 
 

 


Рис. 6.4. Ознаки освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності “Облік і аудит”

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності (рис. 6.5).

 

 


Рис. 6.5. Ознаки освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності

“Облік і аудит”

 

Здобуття кваліфікації магістра можливе також на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста (нормативний термін навчання визначається індивідуальною програмою з урахуванням академічної різниці між освітньо-професійною програмою спеціаліста та магістра, але не може перевищувати одного року). Зазначена освітньо-професійними програмами підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку. Вищий навчальний заклад реалізує освітньо-професійні програми підготовки магістрів за спеціальностями IV рівня акредитації.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.

Питання багатоступеневої підготовки фахівців в Україні не можна вважати остаточно розв’язаним, оскільки, відповідно до документів Болонського процесу, одним ыз головних зобов’язань країн-учасниць є прийняття ними системи прозорих та порівнюваних ступенів (бакалавр – магістр), які можна зіставляти за допомогою додатків до дипломів, у системі двох циклів вищої освіти.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.004 с.)