ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття, види та значення наукових досліджень у галузі бухгалтерського облікуНа думку багатьох науковців і практиків, нині бухгалтерський облік як наука в Україні перебуває в кризовому стані. Про це свідчить наявність дезінтегративних тенденцій у його розвитку, що пов’язані з появою нових напрямів обліку (стратегічний облік, соціальний облік, екологічний облік, креативний облік, контролінг, облік людського та інтелектуального капіталу, облік трансакційних витрат тощо), яку досі неможливо пояснити у межах існуючої теорії бухгалтерського обліку.

Така ситуація зумовлює потребу у поліпшенні наукової роботи в цій галузі, проведенні нових ґрунтовних наукових досліджень, що мають забезпечити інтеграцію існуючих нових напрямів розвитку бухгалтерського обліку за допомогою побудови єдиної теоретичної конструкції. Окрім того, потрібні постійні дослідження, вдосконалення і практичний бухгалтерський аспект, який більш пов'язаний із щоденною діяльністю обліково-аналітичних працівників у різних галузях економіки країни.

 

 

Дослідження у галузі бухгалтерського обліку – це наукова робота у сфері методології, організації, методики обліково-аналітичного забезпечення господарської діяльності окремих суб’єктів господарювання.

 

 

Здійснюючи наукові дослідження у галузі бухгалтерського обліку, потрібно дати відповідь на два основних питання: як бухгалтерський облік впливає на навколишній світ і як світ впливає на бухгалтерський облік.

Бухгалтерське наукове дослідження є складним і багатогранним процесом, в якому поєднуються організаційні, технічні, економічні, правові і психологічні аспекти вивчення певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів і яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення об’єкта в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Наукове дослідження у галузі бухгалтерського обліку можна описати такою функцією:

Z={Q, Р, І, М, R, Т, С}, (7.1)

де Z – бухгалтерське наукове дослідження;

Q – кінцева мета;

Р – предметна область;

І – інформаційне забезпечення;

М – методичне забезпечення;

R – програмне і технічне забезпечення;

Т – час реалізації задачі;

С – витрати на реалізацію задачі.

Співвідношення перелічених вище елементів у кожному науковому дослідженні має неповторну специфіку, яка зумовлює усе різноманіття наукової діяльності у галузі бухгалтерського обліку. Крім того, наукові дослідження різняться за цільовим призначенням, джерелами фінансування і термінами проведення. Вони потребують різного технічного, програмного, інформаційного і методичного забезпечення.

 

 

Вирізняють такі основні види бухгалтерських досліджень (табл.7.4).

Таблиця 7.4

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.003 с.)