ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок формування окремих елементів наукової роботиОсновними структурними елементами наукової роботи є ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки), таблиці, переліки, примітки, виноски, формули, рівняння, посилання та додатки.


Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки)слід розміщувати у науковій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше,або на наступній сторінці. При цьому на dсі ілюстрації обов’язково мають бути посилання d науковій роботі.

 

 

 

 


Якщо ілюстрації створені не автором наукової роботи, необхідно при поданні їх дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права – робити посилання. Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у звіті, мають відповідати вимогам стандартів “Єдина система конструкторської документації” та “Єдина система програмної документації”.

Фотознімки, які за розміром менші за формат А4 мають бути наклеєні або вставлені у текст на аркушах білого паперу формату А4. Під ілюстрацією розміщують її назву і, за потреби, – пояснювальні дані.

Ілюстрацію позначають словом “Рис. __”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад (рис.14.3).

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 14.3 означає третій рисунок чотирнадцятого розділу.

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці і під ними – “Рисунок __, аркуш __”. Ілюстрації, за

 
 

 

 


Рис. 14.3. Схема класифікації спеціальних методів калькулювання

 

необхідності, можуть бути перелічені у змісті із зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони розміщені.


Цифровий матеріал, як правило, подають у вигляді таблиць.Горизонтальні й вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, атакож лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити,якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання у тексті наукової роботи. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках, наприклад (табл. 14.1).

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 14.1 – перша таблиця чотирнадцятого розділу. Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відображати зміст таблиці.

 

 

Таблиця 14.1

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.003 с.)