ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хронологія використання подвійного запису та подвійної бухгалтерії у різних країнах світу у різні часиПеріод Характеристика
І тис. н.е. Найдавніші згадки про використання системи подвійного запису в Центральних Андах (Перу, Болівія) як способу ведення обліку
І–ІІ ст. до н.е. Давня Греція – батьківщина подвійного запису (дослідження Г. Нерра, К. Гільярда)
І ст. Давній Рим – місце виникнення подвійного запису (дослідження Г. Нібура, К.Ю. Циганкова)
ІХ–ХІІ ст. Застосування подвійного запису в бухгалтерському обліку в ісламських країнах
ХІІІ ст. Подвійний запис – винахід італійських купців, які здійснювали торгівлю у трикутнику Генуя – Венеція – Флоренція
ХІІІ ст. Збережені документи, які відповідають формі подвійного запису, що належали флорентійському купцеві Аматіно Мануці
XIV ст. Подвійний запис використовувався у бухгалтерських журналах торговельного дому флорентійських торгівців – братів Фіні
XIV ст. Франческо де Марко Датіні використовував діаграфічний спосіб (подвійний запис) складання балансу
XIV ст. Джованні де Біччі з сімейства Медічі представив подвійний запис у родинному банку Медічі
XV ст. Манускрипт “La Riegola de Libro (1439 р.)” містить основи подвійного запису з прикладами
XV ст. Купці та підприємці Венеції уже широко використовували систему подвійного запису. Лука Пачолі, чернець і співробітник Леонардо да Вінчі, першим кодифікував систему подвійного запису у підручнику з математики (1494 р.)

7) показ достовірності здобутих результатів, наприклад:

 


8) найбільш важливий висновок до цього блоку, наприклад:

 

 


Завершальним етапом статті є підведення підсумків. Висновок має містити коротке формулювання результатів, отриманих у процесі роботи. Автор дослідження підсумовує результати осмислення теми, робить узагальнення і рекомендації, які витікають з його роботи, підкреслює їх практичну значущість, а також визначає основні напрями подальшого дослідження в цій галузі знань. У цьому розділі обговорюють здобуті результати, порівнюють їх з результатами досліджень інших науковців, з літературними даними. Частково цей розділ є дзеркальним відображенням вступу. Потрібно інтегрувати одержані наукові дані в уже існуючі, зазначити, що змінилося у світовій науці після їх одержання. Наприклад:

 


 

 

У кінці наукової статті подають перелік використаної літератури – книг, журналів, статей, нормативних документів із зазначенням основних реквізитів.

Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, треба пронумерувати в порядку згадування про них у тексті. Список літератури необхідно наводити наприкінці статті бібліографічним списком джерел мовою оригіналу згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Питання оформлення літературних джерел у науковій роботі розкрито у темі 14.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.003 с.)