ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бібліографічний опис відомчого видання (закон України)  Основна назва : Вид нормативно-правового документу Дата прийняття Реєстраційний номер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   Бібліографічний запис відомчого видання (Закон України) Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Продовження додатку 6

Бібліографічний опис на збірники, що мають загальну назву (матеріали конференції)

Продовження додатку 6  
    1. Відомості про автора 2. Назва матеріалу автора, що міститься у збірнику / 3. Основна назва : 4. Підназва 5. Дата видання . – 6. Місце видання : 7. Видавництво, 8. Кількість сторінок (обсяг сторінок матеріалів автора, що розміщені у збірнику). – Бібліографічний запис на матеріали конференції Чік М. Ю. Аспекти бюджетування в системі управління витратами підприємства / М. Ю. Чік // Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (28 березня 2012 року, Львів). – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. – С. 176–178.

Продовження додатку 6

Бібліографічний опис дисертації

Заголовок бібліографічного запису. Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання : Видавництво, Дата видання. – Кількість сторінок (остання сторінка книжки). – (Основна назва серії ; Номер випуску серії). Бібліографічний запис на дисертацію Корягін М. В. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на хлібопекарних підприємствах (на матеріалах підприємств хлібопекарної промисловості споживчої кооперації України) : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / М. В. Корягін; Львів. комерц. акад. – Л., 1998. – 240 с.

Продовження додатку 6

Бібліографічний опис автореферату дисертації

Заголовок бібліографічного запису. Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання : Видавництво, Дата видання. – Кількість сторінок (остання сторінка книжки). – (Основна назва серії ; Номер випуску серії).   Бібліографічний запис автореферату дисертації Муравський В. В. Облік і аналіз товарів з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / В. В. Муравський ; Львів. комерц. акад.. – Л., 2012. – 21 с.

 

Продовження додатку 6

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.004 с.)