Окрім названих, сьогодні українську національну бухгалтерську школу представляють багато інших видатних учених.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Окрім названих, сьогодні українську національну бухгалтерську школу представляють багато інших видатних учених.Із здобуттям Україною незалежності у 1991р. розвиток української наукової школи став на самостійний шлях.

Київську столичну школу започаткував відомий в Україні та за її межами проф. П. П. Німчинов. Своїми науковими здобутками, підготовкою висококваліфікованих кадрів з бухгалтерського обліку Київська школа відома в усьому світі. Тут працюють кращі наукові сили держави, а її вчені допомагають розвитку регіональних наукових шкіл.

Основний напрям школи – розвиток теоретико-методологічних аспектів обліку і контролю, аналізу та аудиту.

 

 

Створена на початку 1970 р. доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професором Житомирського державного технологічного університету Ф. Ф. Бутинцем за активної підтримки його вчителів – проф. П. П. Німчинова та проф. І. В. Малишева. Житомирська наукова школа – це добровільне творче об’єднання дослідників, які мають загальну ідею і стиль дослідницької роботи. Послідовники вчителя – його учні – викладачі кафедр бухгалтерського обліку і контролю, аналізу і статистики, фінансів Житомирського державного технічного університету, які розвивають ідеї школи.

Напрям Житомирської наукової школи – виявлення і розв’язання проблем теорії, методології та організації бухгалтерського обліку, аналізу і контролю з урахуванням соціально-суспільних інтересів та національних традицій. З цієї проблематики доц. Ф. Ф. Бутинець свого часу опублікував у московських виданнях понад 40 наукових праць, видав велику кількість навчально-методичної літератури, а пізніше захистив докторську дисертацію.

На початку 90-х років XX ст. проф. Ф. Ф. Бутинець очолив новостворену кафедру в Житомирському інженерно-технологічному інституті (тоді це була Житомирська філія Київського політехнічного інституту), і школа поновила свою діяльність. За активної підтримки керівництва інституту школа розвивається швидкими темпами. У 1997 р. відбувся перший випуск фахівців з обліку і аудиту, а наприкінці 2001 р. сім її випускників (С. В. Бардаш, Т. А. Бутинець, Н. Г. Виговська, С. В. Івахненков, Н. М. Малюга, О. М. Петрук, Л. В. Чижевська) захистили кандидатські дисертації.

З 1999 р. учні Житомирської наукової школи захистили понад 55 кандидатських і 10 докторських дисертацій. Школа видала більше 35 монографій, 80 навчальних посібників.

 


Створена професором І. П. Житною. Основним напрямом школи є дослідження проблем економічного аналізу та актуальних економічних проблем використання виробничого потенціалу. Наукові досягнення Луганської школи відіграли вирішальну роль у тому, що вперше за багаторічну історію Луганщини була створена координаційна рада регіонального відділення Національної академії наук України, до якої увійшли сім відділень з перспективних наукових напрямів. Це створює передумови як для розвитку фундаментальної науки, так і для вирішення актуальних завдань сучасного економічного розвитку країни і є гарантією того, що наука буде і надалі важливою складовою інтелектуального життя університету, міста та й усього регіону.

 


Школу очолює проф. В. О. Озеран. В ній активно працюють професори Я. А. Гончарук, П. О. Куцик, І. М. Павлюк, B. C. Рудницький, Б. Ф. Усач, І. Й. Яремко, доценти К. І. Редченко, М. В. Корягін та ін.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.003 с.)