Напрям наукового дослідження
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напрям наукового дослідженняНауковий напрям – це сфера наукових досліджень науковця або групи науковців, наукової школи, спрямованих на вирішення значних завдань у певній галузі науки. Структурними одиницями напряму можуть стати проблеми (у тому числі й комплексні), теми і питання.

 

Науковий напрям– це найбільш відпрацьовані і визнані нові теорії або сукупності взаємопов'язаних теорій (методів), що стосуються одного об'єкта досліджень, але ґрунтуються на різних аксіоматичних доктринах та концептуальних засадах.

В Україні, згідно з переліком галузей наук, покладених в основу класифікації наук, розрізняють такі основні напрями наукових досліджень (рис. 9.3).

   
 
 
 

 

 


Рис. 9.3. Загальна класифікація напрямів наукових досліджень

 

Саме за цими науковими напрямами в Україні проводяться наукові дослідження, науковці захищають кандидатські й докторські дисертації, після захисту яких їм присуджуються наукові ступені кандидата або доктора наук за відповідним напрямом.

 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України затверджено перелік спеціальностей з економічних наук, за якими проводяться основні економічні наукові дослідження, проводиться підготовка наукових кадрів відбуваються захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук (рис. 9.4).

 
 

 

 


Рис. 9.4. Класифікація напрямів економічних наукових досліджень

 

Структурними елементами наукового напряму є наукові проблеми і теми.

У рис. 9.5 наведено можливі напрями, проблеми і теми наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку.

НАУКОВИЙ НАПРЯМ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Наукові проблеми
1 2 3 4
Концептуальні засади побудови обліку і контролю витрат на підприємствах лісового господарства в сучасних умовах господарювання Удосконалення організації та методики фінансового обліку витрат на підприємствах лісового господарства Організація та методика контролю витрат на підприємствах лісового господарства   Система формування і передачі облікової інформації на підприємствах лісового господарства
1.1 2.1 3.1 4.1
Сучасний стан облікового забезпечення лісового господарства в Україні Вплив організаційно-технологічних особливостей лісового господарства на побудову обліку витрат Контроль як складова системи управління підприємством Дослідження діючої системи організації обліку витрат на підприємствах лісового господарства
1.2 2.2 3.2 4.2
Тенденції розвитку облікового забезпечення лісового господарства в Україні Вплив організаційно-технологічних особливостей лісового господарства на побудову контролю витрат Внутрішній контроль та функціонування служби контролю на підприємстві Дослідження діючої системи методики обліку витрат на підприємствах лісового господарства
1.3 2.3 3.3 4.3
Комплексний розвиток облікового забезпечення лісового господарства в Україні Концептуальні засади обліку на підприємствах лісового господарства Удосконалення організації внутрішнього контролю на підприємстві Дослідження діючої системи первинного обліку витрат на підприємствах лісового господарства

 

Рис. 9.5. Напрям, проблеми і теми наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.003 с.)