Історичний огляд бухгалтерського обліку
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Історичний огляд бухгалтерського обліку
 

年 Рік 主要な出来事 Основні події
Фібоначчі вперше ввів арабські цифри, замінив адитивну римську систему числення на десяткову систему числення. Знадобилося 100 років, аби бухгалтери усвідомили її переваги. З поширенням цифр на зміну принципу “приблизності” вводиться принцип “точності”
Зроблено перші спроби державної регламентації обліку в Кастилії (Іспанія), де було встановлено певний порядок заповнення облікових книг. Виданий спеціальний закон, який передбачав обов’язкове щорічне складання звітності керівниками державних підприємств
У муніципальних записах Генуї знайдено перше свідоцтво повної системи подвійної бухгалтерії
У Неаполі написана Бенедиктом Котрульї перша праця з бухгалтерії – “Про торгівлю і досконалого купця”
1492年 1492 コロンブスがアメリカ大陸を発見、 大航海時代の幕開けとなった。Колумб відкрив Америку, Початок епохи Великих географічних відкриттів. バスコダ・ガマのインド航路発見(1498年)、マゼランの世界一周(1519年~1522年)Васко да Гама відкрив морський шлях до Індії (1498 р.), Магеллан здійснив перше всесвітнє плавання (1519 р. – 1522 р.)
1494年 1494 イタリアの修道僧ルカ・パチオリ Luca Pacioli (1445年頃~1514年)が49歳のときに「数学・幾何・比例・比率要論Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita (Everything About Arithmetic, Geometry and Proportion)」を出版し、複式簿記(Double-entry Bookkeeping)をはじめて体系的に紹介した。Італійський чернець Лука Пачолі (бл. 1514 р. – 1445 р.) у віці 49 років публікує свою роботу з математики під назвою “Сума арифметики, геометрії, дробів, пропорцій і пропорційності” (Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita (Everything About Arithmetic, Geometry and Proportion). З’являються публікації про подвійну бухгалтерію, яка започатковує виникнення подвійного запису, яким ми користуємось і нині. 現在われわれが用いている複式簿記とほとんど差異はない。
Дієго дель Кастідло кожен факт господарського життя трактував як договір і розглядав як предмет обліку
Домінік Манчіні класифікував рахунки на “живі” і “мертві”, що в подальшому стало основою поділу рахунків на матеріальні та персональні
В Іспанії був виданий королівський наказ, який вимагав вести облік національного майна за подвійною системою
1600年 1600 英国は、 東インド会社 (East India Company)を創設。У Великобританії засновано Ост-Індську компанію, яка отримала ексклюзивні права на відносини з великими країнами Азії, внесли свій вклад у розвиток комерційних відносин у Великобританії
Виникнення синтетичного та аналітичного обліку (Ж. Саварі)
1709年 1709 Промислова революція. Місто エイブラハム・ダービィがコールブルックデールに製鉄所を創設。Айронбрідж відоме в усьому світі як символ промислової революції. Воно має всі елементи прогресу, що сприяло швидкому розвитку цього промислового регіону у XVIII ст. У 1708 р. було здійснено відкриття Абрахамом Дербі, згідно з яким для виплавки чавуну краще використовувати кокс, а не деревне вугілля. Міст на Айронбрідж – перший міст у світі зроблений із заліза.

Продовження додатку 5

年 Рік 主要な出来事 Основні події
1733年 1733 Томас Ньюкомен винайшов паровий двигун, за допомогою якого викачували воду з кам'яновугільних шахт. Одночасно відбулися суттєві зміни у виробництві тканин та одягу. З Індії рулонами почали вивозити бавовняні тканини, а згодом – і бавовну-сирець, з якої англійські ткачі почали самі виробляти тканину. У 1733 р. винайдено верстат нового типу, що значно прискорило процес ткацтва (колишні прядильні колеса занадто повільно виробляли пряжу і вже не задовольняли потреби ткачів). Швидкими темпами почала розвиватися текстильна промисловість
П’єтро Паоло Скалі поділив рахунки бухгалтерського обліку на три групи: власні (капіталу, прибутків і збитків), майнові та розрахункові (дебіторів і кредиторів)
1762年 1762 英国の最も古い商業銀行、ベアリングス・バンク( Barings Bank )創設Заснований найстаріший комерційний британський банк Barings Bank ( Barings Bank )
1769年 1769 ジェームス・ワット (James Watt )が蒸気機関の特許取得。Джеймс Ватт (Джеймс Уатт) запатентував паровий двигун, який почали 工業化で、繊維工場、製鉄業、その他産業が利用し始めた。 використовувати у текстильній індустрії, металургійній промисловості
1773年 1773 ロンドン証券取引所開設 。Відкрито Лондонську фондову біржу. 運河、鉄道、その他施設が巨額の資金を必要とした。Почали будувати канали, залізниці та інші об'єкти, які потребували значного фінансування
1776年 1776 アダム・スミスが「国富論 」の初版本を著す。Вийщла друком праця Адама Сміта “Багатство народів”.「 見えざる手 」(invisible hand)は有名であるが、 租税原則も記している。 Згідно із цією працею розглядається принцип “Невидимої руки”, який є відомим принципом оподаткування
1789年 1789 アメリカ連邦政府樹立。Створено федеральний уряд США. Ратифіковано 革命に勝利し、憲法が批准され、 ジョージ・ワシントン初代アメリカ大統領となる。Конституцію Джордж Вашингтон – перший президент Сполучених Штатів Америки
1792年 1792 Заснована Нью-Йоркська фондова біржа (24 нью-йоркських брокери, що працювали з фінансовими інструментами і укладали угоди, як і їхні лондонські колеги, в кав'ярнях (найвідоміша кав'ярня “Тонтін”) підписали “Угоду під платаном” (англ. Buttonwood Agreement) про створення Нью-Йоркської фондової біржі)
1825年 1825 Відкрито Стоктон-Дарлінгтонcьку залізницю – першу у світі залізницю громадського користування на локомотивній (паровій) тязі
1831年 1831 会計専門家が認められる。 Засновано посаду “професійний бухгалтер” – бухгалтер “офіційний опікун (“офіційний правонаступник”)”.英国1831年破産法が、会計士が「公式の受託人("official Assignees")」となることを政府が公式に認めた。 У Великобританії прийнято закон про банкрутство.
1844年 1844 英国1844年会社法が、正式な登録による業務創設を確立し、すべての上場会社の貸借対照表と勘定の監査をするため年度監査人を選任することを要求した。В Англії виходить серія законів про компанії, відповідно до яких правління акціонерних компаній зобов'язані запрошувати не рідше одного разу на рік спеціальну людину для перевірки бухгалтерських рахунків і звіту перед акціонерами
1854年 1854 デロイト(Deloitte)会計事務所創設。Засновано Товариство бухгалтерів Едінбурга (перше у світі професійне об'єднання громадських бухгалтерів). Одним із творців товариства був Олександр Томас Нівен (Alexander Thomas Niven)
1862年 1862 米国で最初の連邦所得税成立。Створено Службу внутрішніх доходів (Internal Revenue Service) у США

Продовження додатку 5

年 Рік 主要な出来事 Основні події
18731873年明治6年   Фукудзава Кічі вважають 福沢諭吉が「 帳合之法 」を出版し、日本ではじめて西洋の簿記を紹介。ббатьком японської бухгалтерії, який увів у практику створення акціонерних компаній в Японії і ведення бухгалтерського обліку за західним зразком.
1880年 1880 英国勅許会計士協会の統計では、 創設時の1880年に948人の勅許会計士が記録されている。英国勅許会計士協会(ICAEW)の歴史参照Засновано Інститут присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW) у Великобританії, що займається розробкою правил і стандартів бухгалтерської діяльності
1890年 1890 Винайдено табулятор Холлеріта, перший автоматичний обчислювальний пристрій, який застосовували з метою прискорення обробки інформації
1896年 1896 Утворено Асоціацію аудиторів, а в 1896 р. у штаті Нью-Йорк законодавчо регламентовано аудиторську діяльність. Вже тоді посаду аудитора міг обійняти дипломований бухгалтер, який успішно склав іспит за фахом та отримав ліцензію на право займатися аудиторською діяльністю
1902年 1902 JPモーガンは、アメリカで最初の10億ドルの会社、USスチール(カーネギー・スチールを買収した後に)を創った。 Законодавчо підтверджено ідею консолідації фінансової звітності. Американська компанія “United States Steel Company” опублікувала свою консолідовану фінансову звітність, до якої було додано підтвердження аудиторської компанії “Price Waterhouse”, про те що “звітність була перевірена та знайдена коректна”
1904年 1904 米国セントルイスで、米国、英国、スコットランド、オランダ、カナダが参加して初めての会計士世界会議が開催された。У Сент-Луїс США відбувся перший Всесвітній конгрес бухгалтерів ( 第10回会計史世界会議・2004年参照) (США, Великобританії, Шотландії, Голландії, Канади)
1909年 1909 У США в米国連邦企業物品税法( Federal corporate excise tax )の成立は、会計士の活躍場面を広げた。ведено податок на прибуток; податкові правила передбачають розумну (обґрунтовану) знижку вартості, що амортизується, що виключається з доходу до розрахунку податку
1909年 1909 Присвоєно перші рейтинги (кредитні) облігаціям американських залізничних компаній Джоном Муді, засновником нині всесвітньо відомого та авторитетного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Створення системи стандарт-кост – Ч. Гаррісон
1916年 1912 Введено калькуляцію продукції на основі повної собівартості (А. Кальмес)
1919年 1919 ドイツ経営学の著名な学者シュマーレンバッハ (Prof. Dr. Eugen Schmalenbach)が「 動的貸借対照表論 (Dynamische Bilanz)」を出版。Відомий німецький учений з питань управління Schmalenbach (проф., доктор Schmalenbach) розробив “динамічну теорію балансу (Dynamische Bilanz)”, для того щоб зрозуміти зв'язок між прибутком і збитком у балансі за певний період
1923年1923 Дональдсон Браун, якого часто називають батьком сучасної системи обліку, був призначений скарбником, а Альфред Слоун – президентом компанії General Motors. Слоунівська позиція щодо фінансового менеджменту полягала в досягненні максимальної рентабельності інвестованого капіталу для акціонерів
1929年 1929 Біржовий крах 1929 р. – обвальне падіння цін акцій, яке розпочалось у Чорний четвер 24 жовтня 1929 р. і набуло катастрофічних масштабів у наступні два дні – Чорний понеділок 28 жовтня і Чорний вівторок 29 жовтня. Цей біржовий крах, відомий також як крах Уолл-стріт, став початком Великої депресії

Продовження додатку 5

年 Рік 主要な出来事 Основні події
1930年 1930 ジョージ・オリバー・メイ ( 米国会計の父と言われる )を委員長とする米国公認会計士協会(AIA、現AICPA)の特別委員会は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)の株式上場委員会と共同作業に着手し財務情報の開示の改善を目指した。Створено СAP – Committee on Accounting Procedure – Комітет з процедур бухгалтерського обліку – орган з стандартизації бухгалтерського обліку у США. Тут почали розробляти систему національних загальновизнаних стандартів бухгалтерського обліку та звітності – GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), “батьком” якої вважають Джороджа Олівера. GAAP набули поширення в Канаді, Англії, Мексиці, Італії та інших країнах.
1933年 1933 Новий курсルーズベルト大統領のニューディール政策 。 Президента Рузвельта.1933年証券法と1934年証券取引法が、財務会計を含む、金融市場を規制するため、証券取引委員会( SEC )を創設した。 Базова структура нового курсу (наприклад, соціальне забезпечення, банківське страхування, розвиток ринку цінних паперів) діяла протягом усього століття. Підписано закон про цінні папери. Він поклав початок створенню системи федерального регулювання і нагляду за фінансовим ринком. Відповідно до Закону корпорації були зобов’язані реєструвати цінні папери, що випускаються до початку торгівлі на фондовій біржі. Комісія з цінних паперів і бірж мала дуже широкі повноваження. Отже, емісійна діяльність корпорацій була поставлена під контроль держави基本的なニューディールの構造(例えば、社会保障、銀行業務保険、証券規則)は続けられて、世紀を通して広がった。
Зародження системи директ-костинг (Дж. Харіс)
1938年 1938 Американський інститут дипломованих громадських бухгалтерів (AICPA) – професійна організація практикуючих дипломованих громадських бухгалтерів. Ця організація бере активну участь у розробці стандартів обліку в США. До складу AICPA входять спеціальні комітети, що прийняли документи з основних принципів бухгалтерського обліку: Комітет з бухгалтерських процедур, Комітет з термінології, Комітет з бухгалтерських принципів.
1940年 1940 米国会計学会(AAA)の委嘱を受けてペイトン教授とリトルトン教授は、1940年、共著「企業会計基準序説(An Introduction to Corporate Accounting Standards)」を出版し米国会計界に多大な影響を与えた。Американська бухгалтерська асоціація бухгалтерів (AAA) опублікувала “Основи корпоративних стандартів бухгалтерського обліку”, авторами яких були професори Патон та Літлтон
Утворено перші професійні бухгалтерські організації на Тайвані
1949年 1949 На підприємствах Японії з'явилися стандарти бухгалтерського обліку, засновані на американських стандартах
1950年 1950 IBMが電算機開発開始し、1953年に会計に電算機の使用が可能となる。Розроблено комп'ютеризовані машини, створено ЕОМ, який дає змогу використовувати автоматизацію у бухгалтерському обліку.
1950年 1950 Японський парламент затвердив спеціальний закон “Про норми контролю і порядок його здійснення”. На основі цього закону Консультативним комітетом з раціоналізації промисловості були видані: Положення про внутрішній контроль на підприємстві (1951) і Правила (процедури) щодо здійсненню контролю (1953), що діють з невеликими доповненнями і змінами і сьогодні
Метод ресібл-центр (центр відповідальності) (Д. Хіггінс)
1953年 1953 米国、最初の「一般に認められた会計原則(GAAP)編纂」Група експертів під керівництвом Родиса Стоуна, декана факультету прикладної економіки Кембриджського університету розробила першу стандартну СНР ООН
1959年 1959 米国、会計原則審議会( APB )創設。Комітет з бухгалтерських процедур (Committee on Accounting Procedures – CAP) замінили Радою з принципів бухгалтерського обліку (Accounting Principles Board – APB)

Продовження додатку 5

年 Рік 主要な出来事 Основні події
1973年 1973 国際会計基準委員会(IASC)が米国FASB創設の2日前の6月29日に創設された。Утворено Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standard Committee — IASC). Угода підписана професійними організаціями Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, США, Франції та Японії
1975年 1975 ビル・ゲイツとポール・アレンによりマイクロソフト社を設立。 Пол Аллен заснував Microsoft разом з Біллом Гейтсом. Перший успішний персональний комп'ютер スティブ・ジョッブスがアップル・コンピュータを設立、2年後にアップルⅡを公表し、初めて成功したパーソナル・コンピュータとなった。 Apple Computer
1977年 1977 ドイツで開催された第11回会計士世界会議で国際会計士連盟(IFAC)が創設された。 Німеччина провела 11-й Всесвітній конгрес бухгалтерів. Було засновано Міжнародну федерацію бухгалтерів (МФБ)
1979年 1979 А電子表計算を公表。мериканські релігійні організації сформували Євангельський комітет із фінансової звітності з метою встановлення стандартів фінансової звітності. Це сприяло підвищенню довіри суспільства до ділових операцій релігійних організацій
1986年 1986 サッチャー首相のもたらしたビッグ・バン(金融市場改革) Прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер здійснила “великий вибух” (реформа фінансового ринку)
1998年 1998 Прийнято міжнародні стандарти та принципи регулювання ринку цінних паперів на щорічних зборах IOSCO
2000年 2000 欧州委員会は、2005年までに国際会計基準を域内のすべての上場会社に適用する方針を公表 Європейська Комісія оприлюднилауказ про введення МСФЗ з 2005 р. для компаній, акції яких котируються на міжнародних фондових ринках; деякі організації використовують МСФЗ при складанні власної національної звітності (Міжнародна організація комісій з цінних паперів, Міжнародний Олімпійський комітет, ОЕСР та багато інших)
2002年 2002 Прийнято закон Сарбейнса-Окслі, відомий також як “Закон про реформу відкритих акціонерних товариств і захист інвесторів” (англ. Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act) (у Сенаті США), та “Закон про корпоративну і аудитну звітність і відповідальність” (в Палаті представників США) (англ. Corporate and Auditing Accountability and Responsibility Act). Закон Сарбейнса-Окслі (англ. Sarbanes–Oxley), Sarbox або SOX – це федеральний Закон США, який установив нові або вдосконалені стандарти для всіх американських рад управління публічними компаніями (англ. public company boards). Він названий на честь сенатора США Пола Сарбанеса (демократ від Меріленду) і представника США Майкла Дж. Окслі (республіканець від Огайо). Рада зі стандартів бухгалтерського обліку (США) підписує з лондонською Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) Меморандум про взаємопорозуміння. Мета співпраці — конвергенція US-GAAP і системи міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ-IFRS)
2005 і донині Процес інтеграції вітчизняного обліку із зарубіжним, перехід на міжнародні стандарти обліку (міжнародні стандарти фінансової звітності)

ДОДАТОК 6

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.005 с.)