ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Плагіат та засоби його пошукуПлагіат – це запозичення чужого тексту без посилання

на його автора. Фактично це привласнення чужих ідей, крадіжка інтелектуального майна.

Згідно з нормами розділу 5 статті 5 Закону України “Про авторське право та суміжні права” від 11.07.2001р. №2627-3, плагіат – це оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором.

Насправді поняттю “плагіат” у наукових дослідженнях досить важко дати точне і повне визначення, адже воно включає в себе широкий спектр дій, починаючи з використання неправильних цитат і закінчуючи крадіжкою чужих робіт та ідей.

Розрізняють такі основні причини плагіату у студентських наукових дослідженнях:

· брак навичків пошуку інформації. Багато студентів не знають, як користуватися бібліотечними каталогами, знаходити потрібні статті у базах даних бібліотек або користуватися іншими довідковими джерелами. Вищі навчальні заклади можуть допомагати своїм студентам набувати таких навичок, співпрацюючи у співробітництві з їхніми бібліотеками. Так, більшість ВНЗ пропонують безкоштовні навчальні семінари, курси, лекції „Орієнтування в бібліотеці”. На таких заняттях ознайомлюються студенти з бібліотекою, навчаються працювати з бібліотечними каталогами та базами даних;

· проблеми оцінювання Інтернет-джерел.Багато студентів не вміють критично оцінити Інтернет-джерела, і це може вплинути на процес пошуку інформації та якість наукової роботи а. Важливо пам’ятати, що в Інтернеті у більшості випадків не існує контролю за якістю матеріалу. Гарними джерелами для студентів є довідники бібліотечної літератури у мережі Інтернет;

· переплутування плагіаторства та перефразування. За даними дослідження, 60% студентів не можуть розрізнити просте перефразування тексту і плагіат. Проблема стає ще серйознішою, коли студентам необхідно перефразувати текст із незнайомими словами та технічними термінами. У дослідженні, опублікованому в “Psychological Reports”, зазначено, що „коли студентам необхідно перефразувати складний технічний текст, для якого в них просто не вистачає належних знань, вони, можливо, навіть не бажаючи цього, вдаються до плагіату”. Нездатність розрізняти плагіат тексту та перефразований текст, а також неправильні джерела цитат часто є причинами ненавмисного плагіаторства;

· плутанина з термінологією. Термінологія – проблема, яка заплутує студентів і викликає в них збентеження та хвилювання. Багато хто з них не розуміє різниці між доповіддю та рефератом, експозицією й аргументацією, темою та тезою. А термінами „аналіз” та „обговорення” взагалі має розпочинатись список термінів усіх часів і народів, що вводять в оману. Інструкції до наукової роботи та поставлені науковим керівником завдання мають бути стислими, чіткими й легкими для розуміння студентом;

· недбале занотовування – дехто ненавмисно вдається до плагіату, здійснюючи попередню дослідницьку роботу. На стадії занотовування перефразований матеріал та цитати дуже легко сплутати, якщо робити це неуважно. Пізніше, вже коли студенти починають писати реферат, вони не можуть розрізнити, який матеріал їх власний, а який – цитата з інших джерел. До того ж, записавши неповну або неправильну бібліографічну інформацію, студнт не зможе потім знайти джерело, з якого взято цитату, щоб переконатися, що він не вдається до плагіату.

Щоб уникнути цієї проблеми, деякі автори занотовують лише прямі цитати. Це дає змогу зрозуміти коли треба перефразовувати, а коли – цитувати.

Інші методи розрізнення прямого цитування і перефразування – ставити літеру „П” біля перефразованого матеріалу, а також зазначати сторінку після кожної нотатки або ж писати в лапках усе, навіть окремі вирази, що переписані слово в слово.

До того ж посилатися на Інтернет-джерела дуже важко. По-перше, тому що єдиних правил щодо цього досі не існує. По-друге, Інтернет адреси змінюються. Може бути й так, що веб-сайт змінює свою адресу буквально за ніч. Або ж ці адреси можуть бути занадто довгими, складними й заплутаними.

Однією із головних вимог до наукових статей є їх оригінальність. Проте, для написання наукових робіт автори часто використовують напрацювання інших авторів.

 

 

 


Це природно, тому що цивілізація розвивається у напрямі створення нових знань на базі вже накопиченої інформації. Творці демонструють те, що вже відомо, щоб був зрозумілий їхній внесок у роботу. Це пов’язано з використанням цитат. Авторське право та культурні звичаї вимагають називати авторів, робити на них посилання і вказувати джерело. Проте іноді буває важко визначити, чи є новизна у створеному тексті, чи не є він передруком уже опублікованих робіт або їх частин. Інакше кажучи, чи є в новій науковій роботі ознаки плагіату?

 
 

 


Для відповіді на це запитання можна скористатись сервісами пошуку копій текстів на сайтах в Інтернеті. Ось деякі з них:

1. ISTIO (http://istio.com/rus/text/analyz/). Забезпечує аналіз тексту наукової роботи та пошук плагіату. Цей он-лайн сервіс призначений для виявлення копій текстів або їх частин в Інтернеті, і його можна використовувати для російськомовних та англомовних текстів. Він також дає змогу користувачам визначити розмір тексту, карту тексту, частоту використання окремих слів та деякі інші техніко-літературні параметри статей. Особливістю сервісу є те, що він дає тільки посилання на сайти, але не вказує, у якій частині тексту знайдено збіг.

2. Advego Plagiatus (http://advego.ru/plagiatus/) – це програма для пошуку в Інтернеті плагіату, визначення повних або часткових копій текстового документу. Програма має інтуїтивний інтерфейс, визначає рівень унікальності тексту, вказує на його джерела і пропорцію його збігу. Цей сервіс можна використовувати для російськомовних текстів.

3. Анти-Плагіат (http://www.antiplagiat.ru/QuickCheck.aspx) – це он-лайн сервіс з максимальним об'ємом завантаження тексту не більш як 3000 символів. Він є стандартно застосовуваним засобом для пошуку запозичень при перевірці робіт студентів. Оригінальність робіт перевіряється за власною базою даних сервісу, яка включає понад 10 млн робіт різних авторів і напрямів.

4. База Turnitin (http://turnitin.com) – це англомовний антиплагіатний продукт, що дає змогу здійснювати аналіз текстів і виявляти несанкціоноване копіювання фрагментів з інших джерел. База дає змогу перевіряти роботи студентів, дипломи, дисертації та інші наукові роботи, запобігаючи таким чином порушенню авторських прав. Весь процес відбувається в режимі он-лайн, без використання паперу. Це комплексне рішення для управління написанням студентських та наукових робіт з початку їх створення.

5. База Miratools (http://www.miratools.ru) – загалом те саме, що й попередні, проте дає можливість перевірити україномовні тексти.

В Інтернеті у вільному доступі є ще близько десятка програм, які перевіряють текст на плагіат. Проте більшість їх працюють тільки з англомовними текстами.

Крім того, можна перевіряти текст на плагіат, не користуючись зазначеними сервісами, а використовувати пошукові системи. Для цього необхідно частину тексту (не більш як 100 символів), що перевіряються, взяти у лапки і вставити в рядок пошуку Google, Яндекс або Rambler.

Контрольні запитання

1. Що таке принципи поведінки в науковому співтоваристві?

2. Яким є предметне коло етики науки?

3. Що входить у проблеми етики науки в структурі філософії науки?

4. Хто досліджував етичні проблеми наук?

5. Як характеризують етичні проблеми наук?

6. Що таке відповідальність ученого?

7. Як характеризують поняття “наукова етика”?

8. Назвіть основні етичні принципи наукової діяльності.

9. Що поєднує в собі наукова етика?

10. Яке коло проблем охоплює етика наук?

11. Як можна трактувати поняття “етика наукової діяльності”?

12. Що передбачає дотримання етичних принципів у науковій діяльності?

13. Яка характеристика етичного принципу “взаємодія з науковим керівником”?

14. До чого призводить порушення етичних принципів у науковій діяльності?

15. Що таке плагіат?

16. Яким Законом України регулюється питання плагіату?

17. Які основні причини плагіату під час наукових досліджень?

18. Як можна охарактеризувати причину плагіату “брак навичок пошуку інформації”?

19. Що передбачають засоби пошуку плагіату?

20. Який он-лайн-сервіс призначений для виявлення копій текстів наукових робіт або їх частин в Інтернеті?

 

Тести

1. Основні причини виникнення таких етичних запитань у науці:

а) яка правильна поведінка, котру необхідно наслідувати і впроваджувати? яка професійна поведінка є достовірною у наукових дослідженнях?

б) якими є нереалізовані ідеї, котрі бажано втілити в життя? у яких конфліктах потрібно намагатися бути посередником? які дилеми потрібно зрозуміти і розв’язати;

в) які наукові ідеї втілені у наукових дослідженнях? які конфлікти мають бути розв’язані у наукових дослідженнях? які дилеми потрібно зрозуміти та розв’язати?;

г) яких принципів поведінки необхідно дотримуватись у науковому співтоваристві, що визначаються сукупністю морально-етичних цінностей, притаманних цьому виду творчої праці.

 

2. Принцип самоцінності істини (універсалізм) передбачає:

а) орієнтацію дослідника і наукової діяльності на пошук об'єктивного знання, а не на особисті, групові, корпоративні чи національні інтереси;

б) необхідність отримання нових фактів і створення нових гіпотезу певній галузі науки;

в) обов'язкову інформованість дослідника про раніше здобуті в цій галузі науки знання;

г) орієнтацію дослідника і наукової діяльності на особисті, групові, корпоративні чи національні інтереси.

 

3. Правила поведінки, яких мають неухильно дотримуватись усі науковці, у тому числі молоді дослідники, – це:

а) етика наукової діяльності;

б) заняття наукою;

в) етичні принципи;

г) наукова праця.

 

4. Основні причини плагіату під час наукових досліджень:

а) правильне вживання наукової термінології; брак навичок пошуку інформації; проблеми оцінювання Інтернет-джерел;

б) чітке й достовірне занотовування; сплутування плагіаторства й перефразування;

в) зазначення повної і правильної бібліографічної інформації і потім швидкий і легкий доступ до джерела, з якого взято цитату, щоб впевнитися, що науковець не вдавався до плагіату;

г) брак навичок пошуку інформації; проблеми оцінювання Інтернет-джерел; сплутування плагіаторства й перефразування.

 

5. Проблеми етичного смислу наукових досліджень у певних галузях економіки привернули увагу світової наукової спільноти у:

а) 20-ті роки ХІХ ст.;

б) 70-ті роки ХХ ст.;

в) 80-ті роки ХІХ ст.;

г) 50-ті роки ХХ ст.

 

 

6. Наукова етика – це:

а) сукупність установлених і визнаних науковою спільнотою норм поведінки, правил, моралі наукових працівників, зайнятих у сфері науково-технологічної та науково-педагогічної діяльності.

б) наукові праці, пов’язані з усвідомленням того, що на дослідницьку діяльність ученого впливають соціокультурні чинники, зокрема – моральні норми;

в) специфіка моральної регуляції у науковій сфері, а також зведення цінностей, норм і правил у цій галузі;

г) специфічний рід людської діяльності, суть якого – систематичний процес досліджень, спрямований на здобуття знань, що ґрунтуються на перевірених результатах.

 

7. Дотримання етичних принципів студентами у науковій діяльності передбачає:

а) взаємодію з науковим керівником, з партнерами, з колегами;

б) взаємодію з науковцями, зі студентами, з науковим керівником;

в) взаємодію з доцентами, з професорами, зі студентами;

г) взаємодію з викладачами з інших кафедр, з партнерами, з колегами.

 

8. Плагіат – це оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є його автором, відповідно до:

а) Закону України “Про наукову діяльність”;

б) Закону України “Про науково-технічну діяльність”;

в) Закону України “Про авторське право”;

г) Закону України “Про авторське право та суміжні права”.

 

9. Аналіз і осмислення етичних проблем науки подану в роботах:

а) Аристотеля, Декарта, Канта, І. Фролова, Б. Юдіна, С. Пастушного;

б) І. Фролова, Б. Юдіна, С. Пастушного, Р. Карпінської, А. Мамзіна;

в) Т. Вільямсона, Й. Леду, А. Кларка, Р. Груша, І. Фролова, Б. Юдіна;

г) Д. Аддісона, С. Джонсона, В. Ідаль, Р. Карпінської, А. Мамзіна.

 

10. Основні етичні принципи наукової діяльності, які визнаються більшістю вчених:

а) закритість наукових результатів, самоцінність істини, орієнтованість на новизну наукового знання;

б) науково-популярний скептицизм, орієнтованість на новизну наукового знання, свобода наукової творчості;

в) самоцінність істини, орієнтованість на новизну наукового знання, свобода наукової творчості;

г) закритість наукових результатів, науково-популярний скептицизм, орієнтованість на наукове знання, що визначене іншими науковцями.

11. Не можуть відрізнити просте перефразування тексту від плагіату:

а) 60% студентів;

б) 30% студентів;

в) 10% студентів;

г) 70% студентів.

 

12. Згідно з етичним принципом “взаємодія з науковим керівником” передбачає:

а) студент не повинен цінувати свого керівника, але повинен знати його навантаження і стан здоров'я;

б) студенту не слід узгоджувати плани своїх наукових пошуків і звітувати за власною потребою перед науковим керівником;

в) студенту не cлід повідомляти керівника про свої труднощі, але потрібно скиглити про перешкоди у науковій діяльності;

г) студент має досконало знати монографічні та інші значні публікації свого керівника, пам'ятні дати, посади, регалії, досягнення свого керівника, довіряти інтуїції свого керівника.

 

13. Від ученого очікують бездоганної вимогливості до достовірності матеріалу, коректності у використанні робіт своїх колег, логіки аналізу, обґрунтованості висновків – це:

а) відповідальність ученого;

б) обов’язки вченого;

в) права вченого;

г)завдання вченого.

 

14. Основні норми наукової етики:

а) норми щодо недотримання правила відбору даних, що діють у конкретній науковій дисципліні;

б) норми щодо надійної організації захисту та зберігання рефератів, курсових робіт;

в) норми щодо впевненості у своїх результатах власних і роботи свого колективу;

г) норми, що регулюють повсякденну наукову діяльність, стосунки між колегами і співробітниками, публікацію результатів.

 

15. Науковий керівник – це вчений, який:

а) погодився на важкий інтелектуальний труд: спрямовувати хід дисертаційного дослідження, аналізувати, вичитувати та коригувати текст дисертації;

б) консультує викладачів однієї кафедри у визначених галузях науки;

в) дає консультації для студентів, аспірантів та асистентів;

г) консультує студентів під час написання курсових та дипломних робіт.

16. Наукова етика поєднує у собі:

а) права та обов’язки наукових працівників, наукову чесність, чесність в управлінні науковими колективами, конфлікт інтересів;

б) дотримання моральних і наукових норм і стандартів;

в) відсутність офіційних скарг у галузі науки;

г) наукову гідність, правдивість, справедливість.

 

17. Брати участь у визначенні шляхів розвитку науки і техніки,проводити наукові дослідження, навчання в рамках своєї професійної діяльності – це:

а) основні принципи роботи наукових працівників;

б) основні права і обов’язки наукових працівників;

в) основні рекомендації для діяльності наукових працівників;

г) основні норми роботи наукових працівників.

 

18. Співпраця наукових колективів полягає в тому, що:

а) повинна бути забезпечена самостійність наукових результатів, що тягне за собою заборону оприлюднення результатів, які є чиєюсь власністю;

б) при перевірці наукових результатів має дотримувалась вимога їх невідтворюваності;

в) результати наукових досліджень, не повинні бути оголошені й розповсюджені;

г) результати окремих наукових досліджень, можуть бути оголошені, обговорені та інтегровані в загальний масив наукового знання, незалежно від ієрархічних міркувань.

 

19. Основною рекомендацією для наукового керівника щодо налагодження міжособистісних взаємин зі студентом є:

а) думки і погляди наукового керівника мають збігатись із поглядами студента;

б) новизна, оригінальність внеску студента у розв’язання певної наукової проблеми мають втілюватись у стандартні схеми побудови науково-експериментальної діяльності;

в) студент – це потенційний науковець, який прагне не зупинятися у своєму фаховому зростанні, мріє про те, щоб отримані ним наукові результати давали користь людям. Така особистісна позиція заслуговує на повагу;

г) науковий зв’язок з керівником після завершення наукової роботи означає його невдячність, оскільки отримані уроки добра він може нести далі по життю, допомагаючи іншим, здійснюючи подальший науковий пошук.

 

20. Для відповіді на запитання “чи є у науковій роботі ознаки плагіату?” можна скористатись сервісами пошуку копій текстів на сайтах в Інтернеті:

а) Google; ISTIO; Advego Plagiatus;

б) Rambler; Advego Plagiatus; Анти-Плагіат;

в) ISTIO; Advego Plagiatus; Анти-Плагіат;

г) Yandex; Google; ISTIO.

 

Практичні завдання

1. Покажіть і охарактеризуйте у вигляді таблиці права і обов’язки наукових працівників з наведенням прикладів:

  Характеристика Приклад
Права наукових працівників    
Обов’язки наукових працівників    

2.Покажіть у вигляді таблиці різновиди основних етичних принципів:

Вид етичних принципів Характеристика Приклад

3. Наведіть приклади основних причин плагіату під час наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку.

 

Рекомендована основна література

1. Кант И. Лекции по этике / И. Кант. – М. : Республика, 2000. – 431 с.

2. Лозовой В. О. Етика: навч. посіб. / В. О. Лозовой, М. І. Панов, О. А. Стасевська та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.

3. Мовчан В. С. Етика : навч. посіб. / В. С. Мовчан. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 483 с.

4. Хоружий С. С. Криза класичної європейської етики в антропологічній перспективі / С. С. Хоружий // Етика науки. – М. : Іфра. – 2007. – С. 85–97.

5. Штанько В. И. Философия и методология науки : учеб. пособ. для аспирантов естественнонаучных и технических специальностей / В. И. Штанько. – Харьков : ХНУРЕ, 2002. – 292 с.

 

Додаткова література

1. Анти-Плагіат [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.antiplagiat.ru/QuickCheck.aspx.

2. Петренко І. Питання виявлення плагіату літературного твору в умовах розвитку інформаційних технологій / І. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 4. – С. 57–60.

3. Advego Plagiatus “Перевірка унікальності тексту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://advego.ru/plagiatus.

4. ISTIO “Сервіс аналізу текстів і сайтів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://istio.com/rus/text/analyz.

5. Resnik B. David. What is Ethics in Research & Why is it Important? by David B. Resnik, Ph.D [Електронний ресурс] / – Режим доступу : http://www.niehs.nih.gov/ research/resources/bioethics/whatis/.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.02 с.)