ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад програми наукового дослідження (написання наукової статті)№ з/п Питання дослідження Термін виконання, днів Виконавець
Діагностичний етап
Формулювання провідних ідей Чиж М.М.
Формулювання гіпотези Чиж М.М.
Визначення напряму дослідження Чиж М.М.
Визначення проблеми дослідження Чиж М.М.
Ознайомлення зі станом обраної для дослідження проблеми Чиж М.М.
Накопичення наукових фактів у процесі дослідження Чиж М.М.
Формулювання об’єктів дослідження Чиж М.М.
Визначення предмета дослідження Чиж М.М.
Практичний етап
Вибір теми дослідження Чиж М.М.
Формулювання актуальності дослідження Чиж М.М.
Визначення мети і завдання дослідження Чиж М.М.
Розробка попереднього плану дослідження Чиж М.М.
Пошук і збір інформації Чиж М.М.
Аналіз та інтерпретація інформації Чиж М.М.
Вибір методів дослідження Чиж М.М.
Узагальнюючий етап
Групування та систематизація зібраної інформації Чиж М.М.
Наукове опрацювання зібраної інформації та формування попереднього варіанти наукової роботи Чиж М.М.
Формулювання попередніх висновків, їх апробація та уточнення, внесення коригувань до наукової роботи Чиж М.М.

Продовження табл. 8.1

№ з/п Питання дослідження Термін виконання, днів Виконавець
Складання остаточного плану наукового дослідження Чиж М.М.
Оформлення остаточного варіанта наукової роботи Чиж М.М.
Етап впровадження
Впровадження результатів наукових досліджень в теорію і практику Протягом 3 місяців Чиж М.М.
Оцінка ефективності результатів наукових досліджень Протягом 1 місяця Чиж М.М.

До програми наукового дослідження ставлять такі основні вимоги:

 

 

Наукове дослідження без програми нагадує пошук методом спроб і помилок: витрати енергії часто не виправдовують себе, не дають ні пізнавального, ні взагалі бажаного ефекту. Спроби сформувати питання на стадії аналізу даних, фактів можуть призвести до виникнення сумнівів у дослідника: матеріал (факти, дані) зібрано неповністю, вони не відповідають потребам поставлених завдань, відповіді одержані не на ті питання, що ставились на початку. Як результат, дослідник робить висновок, що в процесі проведеного наукового дослідження зроблено не все і не так, як планувалось, передбачалось, що тепер зробив б все інакше.

 


Усі структурні елементи програми наукового дослідження мають бути чіткими, продуманими відповідно до логіки дослідження і ясно сформульовані. За браком чітко вираженої програми наукового дослідження учасники дослідження втрачають спільну мову, витрачають час на уточнення, звіряння питань, які виникли, якби у них була спільна програма наукового дослідження.


Не можна починати складати план, не уявляючи мети і завдання планованого наукового дослідження. Не слід намагатися формулювати окремі гіпотези, не уявляючи при цьому об'єкта дослідження. Наявність програма наукового дослідження забезпечує чітко і логічно сформульовані мету, завдання, орієнтири, об'єкти, предмети, способи й методи планованого дослідження.

 


Гнучкість програми наукового дослідження підкреслює зв'язок усіх її ланок і елементів в динаміці розвитку процесу наукового дослідження, що зобов'язує систематично проглядати всі розділи, а в разі виявлення помилок, негайно усувати їх. Підготовка програми наукового дослідження – справа не проста, вона вимагає значних витрат часу і зусиль. Практика показує, що розробка програми наукового дослідження деколи забирає більше часу, аніж сам процес її реалізації. Старанно продумана програма наукового дослідження – неодмінна умова її успішної реалізації.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.003 с.)