Класифікація основних видів наукових досліджень у галузі
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація основних видів наукових досліджень у галузіБухгалтерського обліку

Види наукових досліджень Характеристика
Нормативні Мета – розробка методики бухгалтерського обліку як у цілому, так і у розрізі окремих господарських операцій. Науковці, що проводять такі дослідження, прагнуть розробити та запровадити “правильні” стандарти бухгалтерського обліку
Позитивні З’явилися у 1960-х роках. Основною метою є вивчення впливу інформації фінансових звітів підприємств на ринкову вартість їх акцій. За результатами таких досліджень на сьогодні розроблено декілька гіпотез, що пояснюють співвідношення між показниками фінансової звітності та ціною акцій на фондовому ринку. Такі дослідження пояснюють і пропонують практику ведення бухгалтерського обліку
Кількісні Передбачають використання цифрових даних обліково-аналітичної системи підприємства. Більшість наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку використовують лише цифрові показники. Наприклад, у разі виконання наукової роботи на тему “Вплив інформації фінансової звітності на ринки капіталів” вчений має зібрати дані фінансових звітів підприємств і дослідити кореляцію між ціною акцій і формуванням балансових показників цих підприємств.
Якісні Передбачають використання кількісних і якісних даних обліково-аналітичної системи підприємства. Призначені для поліпшення якості бухгалтерського обліку й фінансової звітності як у цілому, так і на окремих підприємствах
Прикладні Призначені для швидкого вирішення конкретних, переважно вузьких, бухгалтерських проблем
Фундаментальні Передбачають розробку нових бухгалтерських знань на більш високому, методологічному, рівні. Результати таких досліджень, переважно стосуються облікової системи країни в цілому, а самі дослідження виконуються під час написання дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Описові Лише аналізують вже існуючу наукову, статистичну та аналітичну інформацію, порівнюють її та вивчають тенденції змін
Аналітичні На відміну від попередніх, передбачають не лише описові підходи, а й власну глибоку аналітичну розумову діяльність дослідника, за результатами якої пропонуються нові ідеї, гіпотези, формули, залежності, а також вдосконалюються окремі елементи методу бухгалтерського обліку. В аналітичних дослідженнях учений не просто аналізує історично сформовані підходи до певного об’єкта, а й пропонує власні розробки у цьому ж напрямі. Наприклад, у наукових дослідженнях, присвячених оцінюванню вартості запасів підприємства, окрім описових даних, необхідно запропонувати власні підходи до відображення запасів у фінансовій звітності конкретних підприємств, зміни до існуючої облікової політики.

 

Основною класифікацією усіх бухгалтерських наукових досліджень є їх поділ на нормативні та позитивні. У минулому столітті дослідження в галузі бухгалтерського обліку, що здійснювались у різних країнах до 1960-х років, були переважно нормативними. Їх основною метою було досягнення гасла – “правильний” бухгалтерський облік. У цей період з’явились численні наукові журнали, що публікували результати досліджень у галузі бухгалтерського обліку, наприклад:

– у Росії: “Счетоводство” (1888 р.), “Коммерческое образование” (1909 р.), “Вестник института государственных бухгалтеров-экспертов” (1928 р.), “Бухгалтерский учет” (1937 р.);

– в США: “Journal of Accountancy” (1905), “Accounting Review” (1926).

Після цього періоду? починаючи з 60-х років ХХ ст. світові бухгалтерські наукові дослідження набули позитивної динаміки, тобто почали глибоко вивчати, яким має бути бухгалтерський облік.

Існують також інші варіанти класифікації наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку (рис. 7.7).

 
 

 


Рис. 7.7. Класифікація видів наукових досліджень у бухгалтерському обліку

 

Дослідження у галузі бухгалтерського обліку відігравали і відіграють істотну роль у створенні нових знань. Саме завдяки їм виникають нові погляди на вирішення проблемних обліково-аналітичних питань, а також можливості визначити нові проблемні сфери (рис.7.8).

 
 

 

 

 

 


Рис. 7.8. Основні напрями використання результатів бухгалтерських

наукових досліджень

 

Закордонні вчені виділяють три основних значення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку:

· вони є базою для розробки нормативних документів у галузі бухгалтерського обліку, їх вдосконалення та оновлення;

· їх використовують на практиці (посадові особи під час прийняття управлінських рішень використовують як практичні, так і науково-теоретичні дані);

· мислення дослідників (наукова думка) впливає на стан та розвиток навчальної та практичної роботи у певних видах економічної діяльності.

Наукові дослідження у галузі бухгалтерського обліку доцільно здійснювати не у будь-яких напрямах, а лише у найбільших вагомих, які мають значення для теорії і практики розвитку бухгалтерського обліку і є актуальними на певний момент часу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.005 с.)