Критерій якості діяльності юридичної клініки – ефективність. Ресурсний менеджмент юридичної клініки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерій якості діяльності юридичної клініки – ефективність. Ресурсний менеджмент юридичної клініки.Кожна організація має на меті досягнення цілей діяльності: від мінімальних і найпростіших до глобальних, які є метою її існування. Досягнута ціль завжди є приємністю, її може зменшити хіба що аналіз того, скільки затрат на це завдання було здійснено. В сучасних умовах вже не можна йти до досягнення конкретних планів безоглядно на витрати щодо їх результатів.

Питання досягнення цілей прямо пов’язане з категорією якості діяльності. Її дослідження дає відповідь на питання: наскільки точно і швидко досягнуто очікувань, скільки для цього витрачено зусиль, яка з цього результату користь для організації.

Показники, які можуть бути узяті за основу при оцінці якості функціонування персоналу організації[37]: результативність, продуктивність, вчасність, ефективність.

Показник результативність загалом означає оцінку досягнення запланованих та інших, важливих для організації результатів. Результативність буде висока, коли вирішено максимальну кількість завдань.

Показник продуктивність виявляється зі співставлення отриманих результатів від роботи персоналу та кількості персоналу і залучених представників взаємодіючих організацій, які досягли цих результатів. Продуктивність буде високою, якщо результати досягнуті мінімальною кількістю виконавців.

Показник вчасність (оперативність) передбачає отримання відповіді на запитання: чи усі заплановані заходи відбулися у визначений час, чи не було запізнень, пропуску визначених термінів тощо. Крім того, у межах цього показника можливо оцінити швидкість виконання поставлених завдань, що є важливим у деяких видах людської діяльності. Вчасність доповнює інші показники якості, вона вважається високою, якщо абсолютна більшість заходів відбувається без запізнень, у відведений час.

Найважливіший показник якості — ефективність, вона виявляється як сукупність вірної послідовності виконання заходів за кожним проектом, співвідношення витрачених зусиль та ресурсів до досягнутих результатів, загальне значення виконуваного проекту у суспільстві.

Усі наведені показники якості діяльності засновані на такій не дуже приємній для творчих працівників основі, як цифра. Саме кількісні позиції визначають якість будь-якої роботи і тому, для тих, хто бажає побачити реальний стан справ у будь-якій діяльності, потрібно вчитися рахувати або шукати того, хто вміє.

Критеріями оцінки персоналу юридичної клініки, який залучений до реалізації напрямку діяльності “Юридичне консультування”, можуть бути:

1. Кількість завершених справ.

2. Кількість справ, які вирішені оперативно або вчасно.

Вчасність визначається процесуальними строками або особливими побажаннями клієнта, дотриманням визначених юридичною клінікою загальних строків роботи.

3. Кількість задоволених консультацією клієнтів.

4. Кількість складених звернень і процесуальних документів, які високо оцінені керівником.

Це положення має додатковий стимулюючий ефект, адже привчає студентів юридичної клініки до творчого нешаблонного мислення.

5. Кількість справ, якісно завершених за дві зустрічі з клієнтом.

Дві зустрічі — це інтерв’ювання і консультування. Якісно вирішена проста справа не має займати багато часу. Виключенням є справи з представництвом, які об’єктивно займають значний часовий проміжок.

6. Кількість справ, вирішених студентом самостійно.

Необхідність викладача контролювати якість вирішення справи не є самоціллю, ця функція має вчити студентів працювати самостійно.

7. Можливо виділяти також негативні критерії, щодо цього напрямку роботи юридичної клініки.

Наприклад, незавершення справи у відведені терміни; незавершення справи з вини консультанта; кількість “програних” справ через неякісну підготовку; кількість незадоволених консультацією клієнтів.

Критеріями оцінки персоналу юридичної клініки, який залучений до реалізації напрямку діяльності “Правопросвітницька діяльність”, можуть бути:

1. Кількість проведених правопросвітницьких занять (розроблених сценаріїв), які високо оцінені керівником або перевіряючими.

2. Кількість ініціатив, які були впроваджені у правопросвітницьку діяльність юридичної клініки.

Наприклад, нові тренінгові модулі, нові організаційні правила, нові інтерактивних методів та прийомів тощо, які оцінюють вклад конкретного члена організації.

3. Кількість схвальних оцінок щодо роботи працівника від представників організацій-партнерів, особи, яка перевіряла заняття від юридичної клініки, або учнів.

Важливими показниками оцінки діяльності є якісне виконання окремих керівних функцій, що пов’язані з довготривалими зобов’язаннями організації.

Цей пункт вже оцінює якість управлінської праці виконавців. Високою майстерністю є, наприклад, тривале якісне консалтингове обслуговування організації-клієнта, особливо, коли воно пов’язане з командною роботою. Щодо правопросвітньої роботи аналогічним досягненням є розробка комплексного тренінгу, командне проведення програми правової просвіти у певному закладі.

Названі основи оцінки діяльності персоналу пов’язані з іншим напрямом управлінської науки — ресурсним менеджментом, нагадаємо, що персонал теж є ресурсом.

Категорія людські ресурси означає сукупність задіяних виконавців до якої-небудь функції і зустрічається у багатьох джерелах менеджменту[38].

У сучасному ресурсному менеджменті вже не головним є економне використання ресурсів, краще — ефективне. Традиційно виділяється пряма пропорція для результату: чим більше вкладено, тим більше отримаєш.

До речі, робота юридичної клініки є одним із винятків цього правила. Адже мінімальні затрати на координацію волонтерської праці студентів, без особливих вкладів, порівняно з працівниками юридичними фірм, у їх мотивацію і розвиток, часто дає високий результат у діяльності: виграні справи, вищий рівень педагогічної майстерності, ніж у педагогів. Можливо тому держава підтримує існування юридичних клінік — це майже безкоштовне розв’язання соціально-юридичних проблем в суспільстві.

Ресурси організації потрібно планувати. Кожен напрям діяльності юридичної клініки має передбачати фінансовий план його забезпечення. Поширені статті обов’язкових витрат, виходячи з досвіду діяльності юридичних клінік: обладнання (технічні пристрої), оплата праці (здебільшого лише основних організаторів), офісні витрати (орендна плата, канцелярські і поштові витрати, витратні матеріали для роздрукування тощо), витрати на інформаційні джерела (книги, періодика, Інтернет), витрати на спеціальні результати (видання, проведення тематичних акцій тощо).

У плані ресурсного забезпечення повинно бути передбачено[39]:

1. Які матеріальні ресурси потрібно придбати.

2. Які ресурси наявні в юридичній клініці.

3. Які ресурси можна безоплатно залучати.

Наприклад, деякі матеріальні ресурси можуть безкоштовно надати організації, які є партнерами у певному проекті, заході, програмі.

4. На яких матеріальних ресурсах можна зекономити, замінити дешевшими аналогами без втрати якості результатів.

5. Які особливі характеристики необхідно врахувати при залученні ресурсів.

Наприклад, технічні пристрої мають бути сумісними між собою і простими в обслуговуванні, малозатратними, інколи доцільно подбати про завчасне придбання ресурсів (перед здорожчанням поштових витрат, при рідкісності певних ресурсів).

6. На яких умовах доцільно залучати матеріальні ресурси (придбання, оренда).

Отже, будь-яка діяльність організації має бути прорахована. Вклад кожного працівника, залученого до виконання кожного напрямку роботи юридичної клініки може і повинен бути оцінений, ресурсні витрати мають бути обґрунтовані. У підсумку це дозволить скласти повну оцінку роботи її персоналу, і побудувати відповідні рейтинги юридичних клінік, а отже, підвищувати якість роботи кожної такої організації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.004 с.)