Стаття 3. Принципи функціонування юридичної клінікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 3. Принципи функціонування юридичної клініки1. У своїй діяльності юридична клініка керується принципами законності, гуманізму, незалежності в здійсненні своєї діяльності, самоуправління та демократизму в керуванні.

2. Члени юридичної клініки дотримуються принципів юридичної етики.

3. Принципи корпоративної культури юридичної клініки формуються на основі названих у частинах 1 та 2 цієї статті.

Стаття 4. Напрямки діяльності юридичної клініки

1. Юридична клініка реалізовує соціально-правові проекти у таких напрямках:

юридичне консультування;

правопросвітницька та професійно-орієнтаційна діяльність (“Практичне право”);

наукова робота за тематикою, визначеною завданнями юридичної клініки;

психологічне забезпечення діяльності юридичної клініки;

налагодження взаємодії з державними та громадськими організаціями для реалізації завдань юридичної клініки;

організаційно-управлінське та фінансове забезпечення діяльності юридичної клініки.

2. Юридична клініка може виконувати також інші напрямки діяльності, якщо вони відповідають її меті.

Стаття 5. Форми реалізації напрямку

діяльності “Юридичне консультування”

1. Напрямок “Юридичне консультування” передбачає такі форми реалізації:

1.1) надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим громадянам міста Києва та інших регіонів України — шляхом особистого прийому;

1.2) надання юридичних консультацій засудженим, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також іншим громадянам, які не можуть особисто відвідати юридичну клініку — шляхом листування;

1.3) участь у різноманітних акціях із роз’яснення та захисту прав людини.

Стаття 6. Форми реалізації напрямку

діяльності “Правопросвітницька

та професійно-орієнтаційна діяльність”

1. Напрямок “Правопросвітницька та професійно-орієнтаційна діяльність” передбачає такі форми реалізації:

1.1) проведення занять за програмою "Практичне право" ("Street Law");

1.2) діяльність Дискусійного клубу;

1.3) проведення професійно формуючих занять з курсантами і студентами інституту;

1.4) проведення професійно-орієнтаційних занять з неповнолітніми;

1.5) участь у різноманітних акціях з правової просвіти населення.

Стаття 7. Персонал юридичної клініки

1. Юридична клініка функціонує на засадах членства та участі у її діяльності.

2. З-поміж членів юридичної клініки виділяються керівники юридичної клініки, студентські координатори, дійсні члени та члени зі спеціальним статусом.

3. Участь у діяльності юридичної клініки можуть приймати викладачі-куратори юридичної клініки, працівники інституту та інші особи, які допомагають реалізовувати її завдання поза відносинами членства. Організація турбується про залучення до її діяльності практикуючих юристів.

4. Зарахування членів юридичної клініки відбувається за процедурою, визначеною її керівництвом. До моменту зарахування кандидати мають виконати умови відбору та не вважаються її членами.

Стаття 8. Статус членів юридичної клініки

Статус членів юридичної клініки визначається законодавством України та актами інституту і юридичної клініки.

Стаття 9. Керівники юридичної клініки

1. Керівники юридичної клініки діють на засадах колегіальності прийняття рішень та особистої відповідальності за їх виконання, кожен за дорученим йому напрямком.

2. Функції керівників юридичної клініки походять з її завдань та стосуються: загального керівництва юридичною клінікою, формування персоналу юридичної клініки, організації функціонування юридичної клініки на засадах ефективності, управління реалізацією напрямків діяльності юридичної клініки.

3. Особливі функції керівників юридичної клініки можуть визначатись проектами, які виконує організація.

4. Керівники юридичної клініки самостійно діють в межах напрямків її діяльності. Діяльність керівників юридичної клініки патронується ректоратом інституту.

5. Керівників юридичної клініки призначає ректор інституту згідно її проектами.

Стаття 10. Студентські координатори юридичної клініки

1. Студентські координатори — це найбільш підготовлені та спеціально відібрані керівництвом юридичної клініки курсанти і студенти інституту, які відповідають за безпосереднє управління реалізацією окремих напрямків діяльності юридичної клініки та патронуються керівниками юридичної клініки.

2. Студентські координатори керують дорученими їм напрямками діяльності та наділені для цього владними повноваженнями щодо інших членів юридичної клініки.

Стаття 11. Дійсні члени юридичної клініки

1. Дійсні члени юридичної клініки — це курсанти та студенти інституту, що зараховані до юридичної клініки та безпосередньо реалізовують напрямки її діяльності.

2. З числа дійсних членів за рішенням керівників юридичної клініки можуть бути тимчасово виділені члени зі спеціальним статусом, які залучаються лише до окремих напрямків діяльності організації з огляду на виключні особисті обставини або потреби юридичної клініки.

Стаття 12. Органи управління юридичною клінікою

1. Для реалізації принципу самоуправління та демократизму в керуванні юридичною клінікою функціонують загальні збори персоналу.

2. Загальні збори персоналу призначаються на початку кожного навчального року для визначення пріоритетів організаційної політики на рік. Збори можуть бути, за ініціативою керівників юридичної клініки, призначені також серед року для вирішення нагальних організаційних питань.

3. Оперативне управління забезпечується керівниками юридичної клініки із залученням студентських координаторів.

4. Для особливих потреб загальними зборами персоналу можуть бути створені також інші колегіальні органи управління, діяльність яких буде визначена локальними актами юридичної клініки.

Стаття 13. Мотивація курсантів і студентів

до роботи в юридичній клініці

1. Результати навчання студентів в клініці оцінюються керівниками юридичної клініки і враховуються при оцінюванні навчальної практики та стажування.

2. Керівництво інституту та юридичної клініки може вводити інші форми стимулювання.

3. За дисциплінарний проступок, допущений членом юридичної клініки, з урахуванням характеру порушення, до нього можуть бути застосовані попередження або відрахування з числа персоналу.

Стаття 14. Діловодство юридичної клініки

1. Для обліку справ та упорядкування архіву, оцінки ефективності діяльності персонал юридичної клініки займається діловодством.

2. Діловодство юридичної клініки складається з чіткого переліку обов’язкових документів і може включати укладання інших документів.

3. Юридична клініка у межах, необхідних для ефективної діяльності, піклується про формування паперового та комп’ютерного архіву свого діловодства.

4. Обов’язковою документацією є облік роботи за напрямком діяльності “Юридичне консультування” (інформація у справі, згода на консультування юридичною клінікою, консультація, облік справ, електронний і паперовий архіви), проведення занять з “Практичного права” (напрямок діяльності “Правопросвітницька та професійно-орієнтаційна діяльність”) (плани і сценарії занять з роздатковими матеріалами, договори про співпрацю, відгуки, електронні та паперові архіви) та організаційної роботи (локальні акти та документи щодо персоналу).

Стаття 15. Документація за напрямком

діяльності “Юридичне консультування”

1. Звернення громадян до юридичної клініки фіксуються у журналі обліку справ юридичної клініки.

2. При попередньому телефонному записі на консультацію заповнюється бланкова форма картка попереднього запису (додаток 2 Положення).

3. Прийом громадян супроводжується заповненням бланкової форми картки прийому громадян (додаток 3 Положення) та підписанням згоди про надання консультації (додаток 4 Положення).

4. По завершенні справи оформлюється лист-консультація (додаток 5 Положення). Якщо у справі складаються процесуальні документи чи інша документація, вони додаються до листа-консультації.

5. При виїзних консультаціях може бути застосована спрощена форма документування (заповнюється лише Інформація у справі — додаток 1 Положення).

6. Для забезпечення якісного юридичного консультування кожному п’ятому клієнту надається для заповнення бланкова форма відгук клієнта (додаток 6 Положення).

Стаття 16. Документування занять

з “Практичного права”

1. Документування занять з "Практичного права" передбачає облік підготовки до занять та облік оцінки занять.

2. Підготовка до занять передбачає складання плану, сценарію та роздаткових матеріалів до кожного заняття.

3. Облік оцінки занять включає заповнення журналу перевірок та рекомендацій до занять з "Практичного права", заповнення форм моніторингу, що передбачені проектами юридичної клініки.

Стаття 17. Документування організаційної

роботи в юридичній клініці

1. Для документування діяльності щодо підбору персоналу юридичної клініки студентами заповнюються бланкові форми заяви (додаток 7 Положення) та листа-рекомендації (додаток 8 Положення).

2. Робота з бібліотекою юридичної клініки фіксується відповідним записом в журналі обліку роботи з навчально–методичною літературою.

3. Інші організаційні документи можуть бути введені органами управління юридичної клініки або походити з її проектів.

Стаття 18. Майно юридичної клініки

1. Приміщення юридичній клініці надає інститут.

2. Витрати організації формуються головним чином за рахунок проектів юридичної клініки, для реалізації яких отримані гранти від державних та недержавних організацій. Кошти на діяльність юридичної клініки можуть бути отримані і від інституту, а також за рахунок благодійних внесків.

3. Комп’ютерна та інша техніка, придбана за рахунок проектів юридичної клініки, після їх реалізації використовується для виконання інших завдань юридичної клініки.

4. Юридична Клініка формує бібліотеку юридичної та наукової літератури щодо своєї діяльності.

Стаття 19. Герб юридичної клініки

1. Гербом юридичної клініки є червоний щит з білою (срібною) каймою, який по діагоналі перетинають: зправа-наліво та зверху-вниз білий (срібний) меч з золотою (жовтою) рукояттю, зправа-наліво та знизу-вверх палаючий (червоне полум’я) факел з золотою (жовтою) рукояттю. У центрі щита знаходиться символ “Параграф” білого (срібного) кольору.

2. Складники герба символізують:

2а) щит з символом — правозахист і верховенство закону;

2б) меч — приналежність до правоохоронних органів;

2в) палаючий факел — правову просвіту та роботу з засудженими.

 

 

Додаток 1 Положення

 

ІНФОРМАЦІЯ У СПРАВІ

 

« _____ » ____________20___р.

 

Прізвище студента, що вів справу ____________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові клієнта___________________________________

Адреса:__________________________________________________________ ______________________________________________ Тел.______________

Короткий зміст звернення___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(чітко і ясно вказати всі обставини справи та прохання клієнта)

Коротке формулювання відповіді _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(які були розглянуті нормативні акти, якого рішення дійшли тощо)

 

 

Додаток 2 Положення

 

Картка попереднього запису

 

1. Представтесь будь–ласка, вкажіть:

¨ своє прізвище, ім’я та по-батькові _____________________________

¨ вкажіть свій номер телефону по якому ми до Вас можемо подзвонити (пояснити, що у нас комутатор і тому розриває зв’язок через кожні 2 хвилини) __________________________________________________________

2. Представтесь і поясніть умови нашої роботи і надання консультацій (звернення, ім’я та по-батькові, я, П.І.Б. студента, є студентом ЮК КІВС, яка надає безкоштовні юридичні консультації, але консультації надають студенти під контролем викладача. Ми не надаємо консультацій по телефону, тому пропонуємо зараз коротко сформулювати питання і ми Вам призначимо день прийому)

3. Питання______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Інша інформація___________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Дата призначення прийому у приміщенні ЮК КІВС

5. З’ясувати найбільш зручний час зустрічі для клієнта; призначити зустріч, зрозуміло та точно повідомити про це клієнта.

¨ вибрати день прийому не раніше як через день і після 15-00 години.

Увага!!! Прийом не проводиться у четвер і вихідні дні

2. Попросити клієнта на прийом принести всі документи (і їх ксерокопії), що прямо чи опосередковано стосуються вирішення його справи.

3. Передати анкету координатору.

4. Дата телефонного дзвінка (складання анкети попереднього запису)____

5. П. І. Б. студента, який заповнив анкету ______________ підпис_______

6.Повідомити клієнта про місце зустрічі, розповісти йому, як він може потрапити в ЮК.

7.Повідомити студента, який вестиме справу клієнта. Він зобов’язаний ознайомитися з анкетою попереднього запису та надалі керуватися правилами прийому клієнта.

8.Пояснити як добратися, звернути увагу на те, що ми будемо чекати не більше 15 хвилин з домовленого часу.

Додаток 3 Положення

КАРТКА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

“ “ _________200__р. м.Київ

Прізвище, ім’я, по-батькові клієнта __________________________________

Адреса___________________________________________________________

Контактний телефон ___________. Соціальне положення________________

Прізвище ___________________ ___________________ ________________

інтерв’юера студ. координатора викладача-куратора

Юридичне формулювання проблеми__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отримані у справі документи (виключно копії)________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст домовленості ________________________________________________

(призначена повторна зустріч, зв’язок по телефону, відмова у консультації, інше)

Зміст звернення___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(чітко і ясно вказати всі обставини справи та прохання клієнта)


Додаток 4 Положення

 

Юридична клініка Київського інституту внутрішніх справ

 
“ “_________200__р. м.Київ

 

Згода про надання консультації

Цим я підтверджую свою згоду на отримання у юридичній клініці безкоштовних консультацій правового характеру.

При цьому виражаю повну згоду щодо надання консультацій студентами-правниками, які не є професійними юристами.

Мені повідомлено, що у випадку незадоволення отриманими кон-сультаціями, я можу звернутися до професійних юристів (адвокатів), не висуваючи жодних претензій до студентів-правників, якими надано консультації, або до юридичної клініки в цілому.

Також погоджуюсь на використання юридичною клінікою матеріалів мого звернення в навчальному процесі без зазначення моїх ідентифікаційних даних (прізвища, адреси та ін.).

 

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові клієнта та його підпис)

 

Додаток 5 Положення

Лист-консультація

Питання:_________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(короткі, але повні відомості про клієнта та питання, яке його цікавить)

Відповідь:________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(відповідь юридичної клініки з посиланням на використану нормативну базу)

 

« ___ » ___________200_р. Юридична клініка


Додаток 6 Положення

 

Юридична клініка Київського інституту внутрішніх справ

Відгук клієнта

Будь ласка, дайте відповідь на запитання, що наводяться нижче. Будь ласка, не вказуйте свого імені. Інформація, яку Ви надасте, буде використовуватися для оцінки послуг нашої організації і у цілях звітності. Будь ласка, спробуйте щиро відповісти на запитання. Дуже Вам дякуємо!

Будь ласка, вкажіть:

a) Ім’я студента: _____________________________________________________________

b) Тип наданих Вам послуг (будь ласка, відмітьте усе, що стосується Вашого випадку):

__ консультація

__ складання юридичного документа

__ представництво в суді

__ представництво в адміністративному органі

__ інше (будь ласка, поясніть) __________________________________________________

1. Чи був студент ввічливим і професійним у ставленні до Вас? Так ___ Ні ___

Якщо ні, то розкажіть, що саме Вас не влаштувало:

_________________________________________________________________________

2. Чи Ви чітко зрозуміли після консультації, які є юридичні шляхи вирішення Вашого питання? Так ___ Ні ___

Ваш коментар:

3. Чи поснив Вам студент юридичну процедуру (тобто, яку допомогу наша організація може надати Вам, яких слід очікувати результатів і чим Ви, можливо, ризикуєте)? Або, якщо ми не маємо можливості взятися за Вашу справу, то чи пояснили Вам, які на те причини?

Так ___ Ні ___

Ваш коментар:_______________________________________________________

4. Якщо передбачаються подальші юридичні консультації, то чи пояснив Вам студент наступний крок, і коли його очікувати? Так ___ Ні ___

Ваш коментар:__________________

5. Чи Ви звернетеся до нас знов, якщо у Вас виникне інше юридичне питання?

Так ___ Ні ___

Ваш коментар:_______________________________________________________

Додаток 7 Положення

Керівнику юридичної клініки

Київського інституту внутрішніх справ

від ________________________________

____________________________________

(П.І.Б., курс, група, № студентського квитка)

З А Я В А

Прошу зарахувати мене в юридичну клініку на___________________

_________________________________________________________________

(вказати семестр (семестри) протягом якого студент бажає займатися в клініці)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(коротко викласти головні мотиви, якими керується студент при написанні заяви)

Випробувальний термін розпочато ______, наставник ____________.

Випробувальний термін завершено ______ ____________.

(підпис керівника)

Завдання на випробувальний термін:

1. Опрацювати не менше 10 раніше вирішених справ та особисто вирішити не менше 3 юридичних справ;

2. Відвідати не менше 5 занять з “Практичного права”;

3. Пройти підсумкову співбесіду з керівником юридичної клініки.

Для успішного завершення випробувального терміну пропонується отримати три листи-рекомендації.

При задоволенні моєї заяви я зобов’язуюсь:

- брати участь у заняттях з формування готовності та розвитку персоналу юридичної клініки;

- брати участь згідно з графіком у прийомі громадян, які звертаються в клініку за юридичною допомогою;

- брати участь у проекті "Практичне право";

- дотримуватись у своїй роботі норм Положення про юридичну клініку та інших актів і розпоряджень керівництва юридичної клініки.

Я розумію, що порушення цих зобов’язань тягне за собою відрахування з юридичної клініки.

У випадку успішного завершення навчання в клініці робота в юридичній клініці враховується при оцінюванні навчальної практики та стажування. На прохання студента, йому може бути дана характеристика за час роботи у юридичній клініці.

« ____ » ____________20___р. Підпис____________

 

Додаток 8 Положення

Лист-рекомендація

кандидата до юридичної клініки Київського інституту внутрішніх справ

____________________________________________ виявив (ла) бажання працювати у юридичній клініці Київського інституту внутрішніх справ.

Згідно з Положенням про юридичну клініку (наказ ректора від . .2003 №_____) прохання заповнити цей лист-рекомендацію, у якому дати оцінку кандидату.

Лист-рекомендацію може скласти будь-яка особа, котра знає кандидата (радимо кандидату заручитись листами-рекомендаціями від викладачів та керівників, від працівників юридичної клініки).

Характерна позитивна якість Характерна негативна якість Найбільш характерна якість Ваша думка з приводу можливості працювати у ЮК Прізвище, посада та підпис автора рекомендації
           

Додатковий коментар (за бажанням):

 

Характерна позитивна якість Характерна негативна якість Найбільш характерна якість Ваша думка з приводу можливості працювати у ЮК Прізвище, посада та підпис автора рекомендації
           

Додатковий коментар (за бажанням):

 

Характерна позитивна якість Характерна негативна якість Найбільш характерна якість Ваша думка з приводу можливості працювати у ЮК Прізвище, посада та підпис автора рекомендації
           

Додатковий коментар (за бажанням):

 

 

ЛОКАЛЬНІ АКТИ ЮК КНУВСПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.024 с.)