АКТИ АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АКТИ АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІКСТАНДАРТИ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 2005

 

Асоціація юридичних клінік України з метою:

· забезпечення єдиного підходу до організації діяльності юридичних клінік в Україні,

· відмежування юридичних клінік від інших форм об’єднань студентів та молодих юристів, які надають юридичну допомогу населенню,

· формування професійних навиків юриста у студентів вищих юридичних навчальних закладів та факультетів,

приймає такі Стандарти юридичних клінік.

Стаття 12. Поняття юридичної клініки

Юридична клініка – це формування, яке створюється для правозахисної і правопросвітницької діяльності та функціонує на базі вищого навчального закладу (ІІІ – IV рівня акредитації, що здійснює підготовку спеціалістів за напрямком «Право»), за ініціативою вищого навчального закладу (чи громадської організації у співпраці з вищим навчальним закладом), до складу якого входять студенти, викладачі, фахівці-практики.

Стаття 13. Мета та завдання юридичних клінік в Україні

Метою діяльності юридичних клінік є забезпечення практичної підготовки студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів до професійної діяльності, сприяння розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних проблем.

Завданням юридичних клінік є:

1) забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспектами юридичної професії;

2) надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення та неприбутковим організаціям;

3) проведення правопросвітницької роботи.

Стаття 14. Принципи та методи діяльності юридичних клінік в Україні

Юридична клініка діє на принципах:

1) законності;

2) об’єктивності;

3) безвідплатності надання правової допомоги;

4) повного інформування клієнта про правила роботи юридичної клініки;

5) конфіденційності;

6) компетентності та добросовісності.

Методами діяльності юридичних клінік є:

1) застосування інтерактивних методик;

2) безпосередня участь студентів у реальній юридичній практиці під керівництвом викладів або(та) фахівців практиків.

Стаття 15. Організаційно-правові форми діяльності юридичних клінік

Юридична клініка функціонує у вигляді структурного підрозділу юридичного вищого навчального закладу чи факультету, або як формування при юридичному вищому навчальному закладі чи факультеті.

Юридична клініка, що функціонує у вигляді структурного підрозділу юридичного вищого навчального закладу чи факультету, перебуває у підпорядкуванні відповідного юридичного вищого навчального закладу чи факультету.

Юридична клініка, що функціонує у вигляді формування при юридичному вищому навчальному закладі чи факультеті, організовує відносини з юридичним вищим навчальним закладом чи факультетом на основі договору.

Юридична клініка, що функціонує у вигляді формування при юридичному вищому навчальному закладі чи факультеті може бути юридичною особою.

Стаття 16. Забезпечення навчального процесу у юридичних клініках

Навчальний процес у юридичних клініках забезпечується через організацію викладання спецкурсу з основ юридичної клінічної практики та залучення до роботи у клініці викладачів юридичного вищого навчального закладу чи факультету.

Метою спецкурсу з основи юридичної клінічної практики є навчання студентів юридичного вищого навчального закладу чи факультету правилам організації та надання правової допомоги населенню.

Навчальна програма спецкурсу з основи юридичної клінічної практики розробляється на основі такого примірного тематичного плану:

 

Тема
 1. Юридичні клініки: історія становлення та розвитку, їх мета і завдання.
 1. Професійна етика у діяльності юридичних клінік.
 1. Основи менеджменту юридичної клініки.
 1. Діловодство та документування у юридичній клініці.
 1. Юридична техніка.
 1. Психологічні особливості роботи з клієнтом у юридичних клініках.
 1. Інтерв’ювання (опитування) клієнта.
 1. Аналіз справи та вироблення позиції у справі.
 1. Консультування клієнта.
 1. Альтернативні способи вирішення правових спорів.
 1. Представництво інтересів клієнта у органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях.
 1. Представництво інтересів клієнта у судах.
 1. Правопросвітницька робота як напрям діяльності юридичної клініки.
 1. Теми по спеціалізованих напрямах роботи юридичних клінік (наприклад, практичне право).

 

Спецкурс з основ юридичної клінічної практики підлягає включенню до навчальних планів юридичного вищого навчального закладу чи факультету.

Метою залучення до роботи у клініці викладачів юридичного вищого навчального закладу чи факультету є допомога та контроль за роботою студентів у клініці.

Стаття 17. Вимоги до організації роботи юридичних клінік

Прийом клієнтів повинен вестися в приміщеннях, які дозволяють забезпечити конфіденційну обстановку.

Юридична клініка повинна ознайомити клієнта з особливостями надання правової допомоги, інформувати його про години роботи клініки.

Юридична клініка повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи відмову у такому прийнятті.

Клієнту повинна бути забезпечена можливість подати керівнику юридичної клініки свій відгук про якість наданої йому правової допомоги.

Юридична клініка повинна забезпечити належні та безпечні умови праці.

Юридична клініка може видавати студентам-консультантам сертифікати про успішне проходження клінічного юридичного навчання.

Стаття 18. Вимоги до студентів які працюють у клініці

До роботи у клініці можуть залучатися лише студенти юридичних вищих навчальних закладів чи факультетів, які пройшли конкурсний відбір.

У роботі з клієнтом студенти повинні дотримуватись конфіденційності та правил етики, прийнятих юридичною клінікою.

Кожен студент-консультант повинен звітуватися про проведену по справі роботу.

Всі підготовлені студентом проекти консультацій та правових документів вручаються клієнту після погодження їх з викладачем-куратором.

Стаття 19. Вимоги до клієнтів

Клієнтом юридичної клініки може бути лише особа, яка не має змоги оплатити послуги професійного юриста, чи неприбуткова організація.

Стаття 20. Вимоги до документів юридичних клінік

Кожна юридична клініка здійснює свою діяльність на підставі засновницьких документів, у яких повинна бути визначена організаційно-правова форма юридичної клініки, її структура і органи управління, мета та завдання діяльності юридичної клініки, характер та обсяг правової допомоги, яка надається юридичною клінікою.

У юридичній клініці ведеться реєстраційний журнал або(та) картотека клієнтів.

У юридичній клініці повинен бути список студентів, викладачів та фахівців-практиків, які працюють у ній, графік їх чергувань.

У юридичній клініці ведуться журнали вхідної і вихідної кореспонденції.

У юридичній клініці повинні бути адреса організацій, де особи, звернення яких не можуть бути прийняті юридичною клінікою до розгляду, зможуть отримати платну чи безоплатну правову допомогу.

Стаття 21. Управління юридичною клінікою

Управління юридичною клінікою здійснюється на підставі засновницьких документів юридичної клініки.

Стаття 22. Фінансування діяльності юридичної клініки

Юридична клініка, що функціонує у вигляді структурного підрозділу юридичного вищого навчального закладу чи факультету фінансується за рахунок ресурсів відповідного вищого навчального закладу чи факультету, або інших джерел.

Юридична клініка, що функціонує у вигляді формування при юридичному вищому навчальному закладі чи факультеті фінансується за рахунок ресурсів вищого навчального закладу чи факультету, громадських та інших організацій.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.005 с.)