Визначення юридичного складу справиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення юридичного складу справиУ різних юридичних ситуаціях фактичні обставини виявляють себе по-різному. Вони можуть бути представлені описово, коли в тому чи іншому документі чи матеріалах викладається, що відбулося, і перед юристом розгортається весь ряд подій, дій, суб’єктів та їх відносин. Подібна ситуація виникає після вдало проведеного збирання інформації у справі, коли юрист на початковому етапі зміг зорієнтуватися у предметі опитування та з’ясував все коло обставин, що мають юридичне значення у даній справі.

Проте, клієнти часто розповідають про свої проблеми настільки детально, що юристу доводиться докладати чималих зусиль, щоб визначити, що саме з повідомленого клієнтом має значення для справи.

У цій ситуації варто застосувати такі правила:

1) з’ясувати, якого результату прагне досягти клієнт;

2) визначити, які дії необхідно вчинити та які засоби потрібно використати для досягнення позитивного результату;

3) визначити, що з потрібного наявне.

З’ясування результату, якого прагне досягти клієнт, передбачає встановлення юристом суті правової проблеми. Як правило, відповідь на дане запитання юрист повинен одержати від клієнта у процесі його опитування. Якщо ж юрист аналізує справу за документальними матеріалами, він повинен з’ясувати результат, досягнення якого необхідне для клієнта, на початку ознайомлення шляхом швидкого перегляду відповідних документів без детального їх вивчення.

Наприклад, у ситуації, описаній у наведеній вище фабулі цивільної справи, правова проблема клієнта пов’язана з необхідністю забезпечення реалізації Н. права власності на куплені нею ¾ частини квартири. Опитуючи Н., юрист із повідомленої нею інформації може прогнозувати проблеми, пов’язані із запобіганням діям О. і М., направленим на вчинення перешкод Н. у користуванні власністю, потребою встановлення конкретного порядку користування жилим приміщенням тощо.

У ситуації, що випливає з наведеної фабули кримінальної справи, правова проблема клієнта пов’язана з необхідністю повного спростування пред’явленого П. обвинувачення шляхом забезпечення перевірки достовірності його показань. Одержавши у процесі бесіди з П. інформацію щодо вчинених ним дій, юрист має можливість прогнозувати проблеми, пов’язані з потребою одержання тих або інших доказів у справі шляхом заявлення відповідних клопотань (наприклад, заявлення клопотання про призначення товарознавчої експертизи, направленої на визначення ціни автомобіля) тощо.

Наслідком аналізу юристом фактичної основи є побудова короткої фабули справи, в якій повинні знайти відображення відповіді на питання про те, коли, де, хто, що та як (за яких обставин чи в який спосіб) вчинив. Фабула справи у лаконічній формі та в доступний спосіб містить у собі зміст юридично значимої інформації. Завдяки насиченню правовим змістом фабула справи містить чітке викладення суті юридичної ситуації. Вона формується на основі повідомленої клієнтом інформації про зміст його правової проблеми, зібраної юристом інформації з інших джерел (з показань чи пояснень інших осіб, які приймають участь у справі, тощо).

Фабула справи включає в себе два аспекти: об’єктивний і суб’єктивний. Об’єктивний аспект полягає у включенні до неї фактичних обставин справи, які встановлені на підставі документів, показань і пояснень осіб, які приймають участь у справі, з інших джерел. Суб’єктивний аспект полягає у визначенні юристом, який здійснює аналіз фактичної основи справи, кола обставин справи, що підлягають включенню до фабули справи, надання юристом певної інтерпретації тих або інших фактичних обставин справи. Об’єктивний і суб’єктивний аспекти фабули справи тісно взаємопов’язані. Так, формулюючи фабулу конкретної справи, юрист пропонує свій суб’єктивний погляд на подію. При цьому він повинен базуватися на зафіксованих у справі фактах, які мали місце, та використовувати їх у незалежності від свого відношення до них.

З’ясування кола обставин, які потрібно встановити для вирішення проблеми клієнта, передбачає звернення юриста до відповідних нормативних актів, які регулюють дане питання. Так, у наведеній цивільній справі необхідно встановити: належність продавцям на момент укладення договору купівлі-продажу їх часток, дотримання порядку укладення, форми та змісту договору купівлі-продажу нерухомого майна, підтвердження факту розрахунку покупця з продавцями, наявність обставин, які можуть вплинути на вирішення справи тощо. В описаній кримінальній справі юристу потрібно з’ясувати: наявність у П. на момент придбання автомобіля розпорядницьких функцій, джерело коштів, за які було придбано автомобіль, існування заборони на придбання автомобілів, вартість автомобіля, наявність обставин, які можуть виключити кримінальну відповідальність П. або пом’якшити його покарання, тощо. Іншими словами, мова йде про з’ясування юридичного складу справи.

Зрештою, коли з’ясовано юридичний склад, кожен його елемент потребує наповнення обставинами реальної дійсності, які відносять до справи і, відповідно, виступають як юридичні факти. Результати такої обробки інформації у цивільній і кримінальній справах можна проілюструвати у вигляді наступних таблиць.

 

Визначення юридичного складу у цивільній справі

Юридичний склад Фактичний склад
існування права власності на момент укладення договору купівлі-продажу - власниками квартири на момент укладення договору були О., В., М. і Г., кожному з яких належало частка у розмірі ¼ її частини; - продавцями за договором виступили О., М. і Г., яким в сукупності належало ¾ квартири
продаж ¾ квартири - 01.12.2002 р. О., М. і Г. продали Н. ¾ частини квартири; - договір купівлі-продажу було складено, підписано і посвідчено в 1-й Київській державній нотаріальній конторі м. Києва, зареєстровано в реєстрі за № 111
проведення розрахунку покупця за ¾ квартири під час укладення договору купівлі-продажу Н. заплатила О., М. і Г. грошовий еквівалент 16 тисяч доларів США, що становило договірну ціну, досягнуту за домовленістю сторін, за ¾ квартири
виселення продавців з ¾ квартири та вселення у дану частину квартири покупця - після укладення договору купівлі-продажу М. виписався з квартири, О. перепрописалася та пересилалася в ¼ частину квартири, належну її сестрі В. – кімнату жилою площею 9,8 кв. м., звільнивши для Н. дві кімнати квартири жилою площею 14,9 кв. м. і 14,8 кв. м., що відповідало купленій нею частці; - Н. прописалася в ¾ квартири, почала вносити платежі з квартплати і комунальних послуг, зробила в належних їй ¾ квартири ремонт
наявність обставин, які можуть вплинути на вирішення справи О. і М. стверджують, що: - договір купівлі-продажу ¾ квартири було підписано ними внаслідок обману з боку Н.: О. і М., підписуючи договір, були впевнені, що продають ¼ частину квартири, а не ¾ частини, нотаріус не роз’яснила їм наслідків укладення договору купівлі-продажу, М. нічого не розумів, О. не читала договір, грошей за квартиру вони не отримали; - договір купівлі-продажу квартири вони склали внаслідок застосуванням до них з боку Н. насильства, погроз про фізичну розправу, збігу тяжких обставин

 

Визначення юридичного складу у кримінальній справі

Юридичний склад Фактичний склад
придбання автомобіля 08.02.2007 р. П. дав розпорядження працівникам бухгалтерії управління Державного казначейства в Запорізькій області перерахувати на розрахунковий рахунок товариства "Семенковський і К" 62 тисячі гривень за придбання автомобіля ВАЗ-2109
наявність у П. на момент придбання автомобіля розпорядницьких функцій на момент придбання автомобіля П. займав посаду начальника управління Державного казначейства в Запорізькій області, яка передбачає наявність розпорядницьких функцій: П. виступав розпорядником бюджетних коштів в обласному управлінні Державного казначейства
джерело коштів, за які було придбано автомобіль 62 тисячі гривень, за які придбано автомобіль, було вилучено з бюджету
існування заборони на придбання автомобілів чинними на момент купівлі автомобіля нормативно-правовими актами була встановлена заборона на придбання державними установами, які мали борги по заробітній платі перед своїм працівниками, легкового автотранспорту
вартість автомобіля автомобіль ВАЗ-2109 було придбано за 62 тисячі гривень
наявність обставин, які можуть виключити кримінальну відповідальність П. або пом’якшити його покарання - відсутність в обласного управління Державного казначейства в Запорізькій області заборгованості по заробітній платі перед працівниками та виділення коштів для придбання автомобіля в межах кошторису; - ціна автомобіля, перерахована обласним управлінням Державного казначейства в Запорізькій області на розрахунковий рахунок товариства "Семенковський і К", не є завищеною та з урахуванням комплектації відповідає цінам, які існували на день придбання автомобіля

 

Варто зауважити, що до юридичних фактів не потрібно відносити судження та умовиводи сторін. Судженням є розумовий акт, який виражає відношення того, хто висловлює думку, до певного факту чи групи фактів. Умовиводом є міркування, у ході якого з одного або декількох суджень виводиться нове судження, яке логічно випливає із посилок.

Судженням у наведеній цивільній справі є твердження О. і М. про те, що Г. (померла співвласниця ¼ частки квартири) також прагнула визнання договору купівлі-продажу недійним. Судженням у кримінальній справі є зроблений слідчим без проведення товарознавчої експертизи висновок про те, що автомобіль був придбаний за завищеною ціною.

Умовиводом у цивільній справі є твердження О. і М. про те, що якби Г. була жива на момент подання ними позовної заяви, вона б підтвердила, що договір купівлі-продажу належної їй частки квартири нею було підписано внаслідок застосування з боку Н. обману, погроз про фізичну розправу та збігу тяжких обставин. Умовиводом у кримінальній справі є твердження слідчого про те, що придбавши автомобіль за явно завищеною ціною, П. привласнив 15 тисяч гривень бюджетних коштів, чим заподіяв шкоду державі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.004 с.)