Стаття 12. Функціональне забезпечення діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 12. Функціональне забезпечення діяльностівідповідального за підбір персоналу керівника юридичної клініки

1. На відповідального за підбір персоналу керівника покладено виконання таких функцій:

1a) створити організаційну політику з підбору персоналу юридичної клініки та ініціювати її впровадження до корпоративної культури організації (Ф1);

1b) разом з відповідальним за підбір персоналу керівником, здійснювати аналіз (Ф2):

1b.1) навантаження на плановий період (семестр, рік) наявного персоналу юридичної клініки (Ф2.1);

1b.2) напрямків діяльності юридичної клініки у перспективі (Ф2.2);

1b.3) можливих соціальних замовлень щодо діяльності юридичної клініки (Ф2.3);

1b.4) можливого фінансування проектів юридичної клініки (Ф2.4);

1b.5) плинності кадрів за попередній період, як планової (зміну курсів) так і непланової (Ф2.5);

1c) керувати колегіальним обговоренням керівництва юридичної клініки та узагальненням результатів бланкових форм щодо проведення оцінки кількісного та якісного складу наявного персоналу (Ф3);

1d) проводити особисте запрошення студентів на своїх заняттях (Ф4);

1e) проведити загальне рекламування на своїх заняттях (Ф5);

1f) узагальнювати рекомендації персоналу, викладачів та керівників вузу (Ф6);

1g) разом з представниками керівництва юридичної клініки приймати рішення про оголошення відкритого конкурсу і реклами про нього (Ф7);

1h) на основі попередньої особистої співбесіди з кандидатом (додаток 2 Положення) або за повідомленням представника керівництва юридичної клініки про її результати видати бланки Заяви (додаток 3 Положення) та Листа-рекомендації (додаток 4 Положення), призначити наставника та провести загальне інструктування щодо порядку проходження випробувального строку (Ф8);

1i) приймати до уваги результати психологічного тестування кандидатів (Ф9);

1j) організувати юридичне тестування кандидатів та узагальнення його результатів (Ф10);

1k) проводити наради з представниками керівництва юридичної клініки, наставниками щодо висновків підбору кандидатів (Ф11);

1l) проводити підсумкові співбесіди з кандидатами (Ф12);

1m) разом з представниками керівництва приймати рішення та організовувати урочисте прийняття кандидатів до юридичної клініки (Ф13).

2. За відповідальним за підбір персоналу керівником юридичної клініки закріплюються такі сектори відповідальності:

2a) планування підбору персоналу;

2b) контроль залучення та відбору кандидатів до роботи в юридичній клініці.

3. Напрямками взаємодії з виконання окремих функцій у відповідального за підбір персоналу керівника юридичної клініки визнаються:

3a) Ф1, Ф2.2, Ф2.3, Ф2.4, Ф3, Ф7, Ф8, Ф12, Ф13 — з представниками керівництва;

3b) Ф3, Ф12, Ф13 — з наставниками;

3c) Ф4, Ф9, Ф13 — з психологом;

3d) Ф8, Ф10, Ф12, Ф13 — з кандидатами.

Стаття 13. Функціональне забезпечення діяльності

представників керівництва юридичної клініки

1. На представників керівництва юридичної клініки покладено виконання таких функцій:

1a) разом з відповідальним за підбір персоналу керівником, здійснювати аналіз (Ф1):

1а.1) напрямків діяльності юридичної клініки у перспективі (Ф1.1);

1а.2) можливих соціальних замовлень щодо діяльності юридичної клініки (Ф1.2);

1а.3) можливого фінансування проектів юридичної клініки (Ф1.3).

1b) проведення особистого запрошення студентів на своїх заняттях (Ф2);

1c) проведення загального рекламування на своїх заняттях (Ф3);

1d) разом з відповідальним за підбір керівником юридичної клініки прийняття рішення про оголошення відкритого конкурсу і реклами про нього (Ф4);

1e) проводити співбесіди з особою, яка виявила бажання працювати в юридичній клініці (додаток 2 Положення) та повідомити відповідального за підбір керівника про її результати (Ф5);

1f) повідомлювати відповідального за підбір керівника про враження від проходження випробувального строку кандидатами (Ф6);

1g) в разі згоди відповідального за підбір керівника проводити підсумкові співбесіди з кандидатами (Ф7)

1h) організовувати урочисте прийняття кандидатів до юридичної клініки (Ф8).

2. За представниками керівництва юридичної клініки закріплюється такий сектор відповідальності:

1а) урочистий прийом до юридичної клініки.

3. Напрямками взаємодії з виконання окремих функцій у представників керівництва юридичної клініки визнаються:

3a) Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8 — з відповідальним за підбір керівником

3b) Ф8 — з наставниками;

3c) Ф8 — з психологом;

3d) Ф5, Ф7, Ф8 — з кандидатами.

Стаття 14. Функціональне забезпечення діяльності наставників

1. На наставників покладено виконання таких функцій:

1a) провести докладне інструктування щодо порядку проходження випробувального строку (Ф1);

1b) забезпечувати виконання кандидатом завдань випробувального строку (ч. 1, 2 статті 5) (Ф2);

1c) опікуватися справами кандидата і контролювати виконання кандидатом завдань випробувального строку (відмічати виконання кандидатом кожного завдання випробувального строку) (Ф3);

1d) повідомлювати відповідального за підбір керівника про враження від проходження випробувального строку кандидатами (Ф4);

1e) допомагати організовувати урочисте прийняття кандидатів до юридичної клініки (Ф5).

2. За наставниками закріплюється такий сектор відповідальності:

2а) безперешкодне та якісне проходження кандидатами завдань випробувального строку і контроль цієї процедури.

3. Напрямками взаємодії з виконання окремих функцій у наставників визнаються:

3а) Ф4, Ф5 — з відповідальним за підбір керівником юридичної клініки;

3b) Ф5 — з представниками керівництва юридичної клініки;

3c) Ф1, Ф2, Ф3 — з кандидатом.

Стаття 15. Функціональне забезпечення діяльності психолога

1. На психолога покладено виконання таких функцій:

1a) проводити і узагальнювати результати бланкових форм щодо оцінки кількісного та якісного складу наявного персоналу (Ф1);

1b) проводити і узагальнювати результати психологічного тестування кандидатів, доповідати про них керівнику, відповідальному за підбір (Ф2);

1c) організовувати доброзичливий психологічний клімат процедури з підбору персоналу (Ф3);

1d) допомагати організовувати урочисте прийняття кандидатів до юридичної клініки (Ф4).

2. За психологом закріплюється такий сектор відповідальності:

2а) психологічне забезпечення підбору персоналу юридичної клініки.

3. Напрямками взаємодії з виконання окремих функцій у психолога визнаються:

3a) Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 — з відповідальним за підбір керівником юридичної клініки;

3b) Ф3, Ф4 — з представниками керівництва юридичної клініки;

3c) Ф3,Ф4 — з наставниками;

3d) Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 — з кандидатами.

Стаття 16. Організація діяльності кандидата

на прийняття (зарахування) до юридичної клініки

1. На кандидата на прийняття (зарахування) до юридичної клініки покладено виконання таких функцій:

1a) заповнити бланк Заяви на вступ до юридичної клініки (Ф1);

1b) зібрання рекомендацій (Ф2);

1c) виконувати завдання випробувального строку (ч. 1, 2 статті 5) (Ф3);

1d) на вимогу психолога виконати завдання психологічного тестування (Ф4);

1e) на вимогу відповідального за підбір керівника виконати завдання юридичного тестування (Ф5);

1f) просити про допомогу наставників при виникненні питань і проблем під час проходження випробувального строку (Ф6);

1g) проходження співбесіди з відповідальним за підбір керівником або іншим представником керівництва (за його ініціативою) в кінці випробування (Ф7).

2. Напрямками взаємодії з виконання окремих функцій у кандидата на прийняття (зарахування) до юридичної клініки визнаються:

2а) Ф1, Ф5, Ф7 — з відповідальним за підбір керівникоюм юридичної клініки;

1b) Ф7 — з представниками керівництва юридичної клініки;

2с) Ф3, Ф6 — з наставниками;

2d) Ф4 — з психологом.

3. З метою забезпечення порядку роботи організації для кандидата на прийняття (зарахування) до юридичної клініки на час випробувального строку встановлюються такі обмеження-заборони:

3а) самостійно працювати у приміщенні юридичної клініки;

3b) виносити з приміщення юридичної клініки книги з її бібліотечки;

3с) самостійно оформляти документацію юридичної клініки, у тому числі комп’ютерну;

3d) крім випадків дозволу наставника, виносити з приміщення юридичної клініки матеріали справи.

Додаток 1

 

Анкета оцінки

персоналу юридичної клініки для потреб планування підбору персоналу

Дата ___________. Аналізований період ____________________.

 

1. Назвіть найважливіші напрямки діяльності юридичної клініки за аналізований період ______________________________________________________ ________________________________________________________________________

2. Назвіть 3 найбільш якісно працюючих представників керівництва юридичної клініки та дайте мінімальний коментар свого рішення:

1)________________________________________________________________,

2)________________________________________________________________,

3)________________________________________________________________.

3. Назвіть 3 найбільш якісно працюючих студентів юридичної клініки за напрямком “Юридичне консультування” та дайте мінімальний коментар свого рішення:

1)________________________________________________________________,

2)________________________________________________________________,

3)________________________________________________________________.

4. Назвіть 3 найбільш якісно працюючих студентів юридичної клініки за напрямком “Практичне право” та дайте мінімальний коментар свого рішення:

1)________________________________________________________________,

2)________________________________________________________________,

3)________________________________________________________________.

5. Назвіть 3 найбільш цінних працівників юридичної клініки та дайте мінімальний коментар свого рішення:

1)________________________________________________________________,

2)________________________________________________________________,

3)________________________________________________________________.

6. Назвіть (обов’язково) 3 найменш цінних працівників юридичної клініки та дайте мінімальний коментар свого рішення:

1)________________________________________________________________,

2)________________________________________________________________,

3)________________________________________________________________.

7. Оцініть за 10-ти бальною шкалою функціонування персоналу юридичної клініки за аналізований період: __________.

8. Назвіть Ваші особисті плани щодо роботи у юридичній клініці (зважте свої слова)__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

9. Назвіть Ваші побажання щодо підбору та якісної організації діяльності персоналу юридичної клініки ______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Напишіть своє прізвище та поставте підпис_________________ _________

 

Додаток 2

Орієнтовний перелік питань

на співбесіду з кандидатом на прийняття до юридичної клініки

1. Яка Ваша найближча і довгострокова мета у житті?

2. Чому Ви вирішили працювати у юридичній клініці?

3. Хто міг би дати Вам найкращу рекомендацію і чому?

4. Хто міг би дати про Вас якнайгірший відгук і чому?

5. Які предмети Ви більше/менше всього любили/не любили в школі/вузі? Чому?

6. Які оцінки Ви в основному отримували в школі/інституті?

7. Чи Ви брали участь у якій-небудь діяльності поза навчанням? Чому?

8. Як Ви плануєте свою кар'єру після закінчення навчання у вузі?

9. Назвіть Ваших улюблених учите­лів/викладачів у середній школі/вузі? Чому ви їх любили/не любили?

10. Розкажіть, як Ви організовуєте свої заняття у час навчання в вузі?

11. Як Ви проводили канікули, коли вчилися в шко­лі/вузі?

12. Чи плануєте Ви під час навчання у вузі одночасно десь працювати? Де, чому і чи не заважатиме це бажаній Вами роботі в юридичній клініці?

13. Серед обов'язків, які, як нам хотілося б, Ви виконуватимете, є три найважливіші (прийом звернень від клієнтів та їх вирішення, підготовка та проведення занять правового характеру з дітьми, наукова діяльність). Яким досвідом Ви володієте для вирішення цих задач? Коли Ви вирішили, що хочете бути фахівцем у цій сфері?

14. Чи є у Вас інший досвід або знання, які були б корисні нашій організації?

15. Як би Ви описали ідеального юриста (адвоката)? Працівника? Колегу? Заступника? Керівника?

16. Який Ви, на Вашу думку, юрист? Працівник? Колега? Заступник? Керівник?

17. З якими людьми Вам важко/легко працювати? Чому?

18. В яких ситуаціях, пов'язаних з роботою, Ви відчуваєте себе найбільш комфортно/напружено?

19. Чого б Ви хотіли уникнути у роботі в юридичній клініці?

20. Чи готові Ви працювати безкоштовно? Чому?

21. Опишіть свій досвід подолання якої-небудь проблеми у професійній (навчальній) сфері?

22. За що Вас хвалили/критикували?

23. В чому полягає відповідальність керівника, підлеглого?

24. Як Ви відноситеся до того, що Вашу роботу контролюють?

25. Як Ви відноситеся до роботи ввечері?

26. Яке Ваше найвище досягнення на­ сьогодні? Чому?

27. Чим Ви кращі за інших? Що, по-Вашому, є найсильнішою Вашою стороною?

Додаток 3

 

Керівнику Юридичної клініки Київського інституту внутрішніх справ

від ________________________________

___________________________________

(П.І.Б., курс, група)

________________________ __________

№ конт. телефонів дата народження

 

З А Я В А

Прошу зарахувати мене в юридичну клініку на період __________________

_________________________________________________________________

(вказати семестр (семестри) протягом якого студент бажає займатися в клініці)

з мотивів ________________________________________________________ _________________________________________________________________

(коротко викласти головні мотиви, якими керується студент)

Випробувальний строк розпочато _________, наставник ____________.

Випробувальний строк завершено _________ _____________.

(підпис відповідального керівника)

Завдання на випробувальний строк (згідно статті 5 Положення):

1. Ознайомитись з локальними актами, що визначають діяльність юридичної клініки.

2. Опрацювати не менше 3 архівних справ (з усвідомленням ходу їх вирішення) та особисто вирішити не менше 1 нової справи.

3. Відвідати не менше 5 занять (тренінгів, прогонів) з “Практичного права” (див. оголошення на дошці).

4. Ознайомитись з методиками активного викладання занять правничого змісту.

5. Пройти підсумкову співбесіду з керівництвом ЮК.

Для успішного завершення випробувального строку пропонується отримати три листи-рекомендації. Про виконання завдань випробувального строку потрібно повідомляти наставника для їх фіксації.

При задоволенні моєї заяви я зобов’язуюсь:

- приймати участь у заняттях з формування готовності та розвитку персоналу юридичної клініки;

- приймати участь у відповідності з графіком у прийомі громадян, які звертаються в клініку за юридичною допомогою;

- приймати участь у проекті "Практичне право";

- дотримуватись у своїй роботі норм Положення про юридичну клініку та інших актів і розпоряджень керівництва юридичної клініки.

Я розумію, що порушення цих зобов’язань тягне за собою відрахування з юридичної клініки.

У випадку успішного завершення навчання в клініці робота в юридичній клініці враховується під час оцінювання навчальної практики та стажування. За вимогою може бути надана характеристика за час роботи у юридичній клініці.

Дата _____________ Підпис ____________

Додаток 4

 

Лист-рекомендація

кандидата до Юридичної клініки Київського інституту внутрішніх справ

 

____________________________________________ виявив (ла) бажання працювати у Юридичній клініці Київського інституту внутрішніх справ.

 

Згідно з Положенням про юридичну клініку (наказ ректора від 7.12.2003р. 836) прохання заповнити цей лист-рекомендацію, у якому дати оцінку кандидату.

Лист-рекомендацію може скласти будь-яка особа, яка знає кандидата.

Радимо кандидату залучитись листами-рекомендаціями від викладачів та керівників, від працівників юридичної клініки.

Характерна позитивна якість Характерна негативна якість Найбільш характерна якість Ваша думка з приводу можливості працювати у ЮК Прізвище, ініціали, посада та підпис автора рекомендації
           

Додатковий коментар (за бажанням):

 

Характерна позитивна якість Характерна негативна якість Найбільш характерна якість Ваша думка з приводу можливості працювати у ЮК Прізвище, ініціали, посада та підпис автора рекомендації
           

Додатковий коментар (за бажанням):

 

Характерна позитивна якість Характерна негативна якість Найбільш характерна якість Ваша думка з приводу можливості працювати у ЮК Прізвище, ініціали, посада та підпис автора рекомендації
           

Додатковий коментар (за бажанням):

Додаток 5

 

Лист оцінки проходження кандидатом випробувального строку

(заповнюється наставником або іншими уповноваженими суб’єктами підбору)

 

Кандидат________________. Наставник________________.

Завдання випробувального строку Оцінка та дата виконання завдання кандидатом, прізвище та підпис уповноваженого суб’єкта підбору
Ознайомлення з локальними актами юридичної клініки та методиками активного викладання занять правовничого змісту    
   
   
Опрацювання 5 архівних справ за напрямком “Юридичне консультування”      
     
Вирішення 1 нової справи за напрямком “Юридичне консультування”    
   
   
Відвідання 5 заходів (занять, тренінгів, прогонів) за напрямком “Практичне право”        
     
Інші завдання та виявлені порушення  

Ступінь розвитку значимих здібностей та якостей кандидата:

Назва Бал (1-10), коментар Підпис і прізвище Назва Бал (1-10), коментар Підпис і прізвище
Загальна та юридична обізнаність     Вміння спілкуватися    
Наполегливість     Організованість    
Активність     Пунктуальність    
Оперативність     Артистизм    
Кмітливість     Доброзичливість    

Висновок і підпис наставника ________________________________________ ________________________________________________________________________

Коментар і підпис психолога _________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатковий коментар _______________________________________________ ________________________________________________________________________

Рішення і підпис відповідального керівника _________________________________ ____________________________________________________________________________________

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.015 с.)