Фандрайзинг, що проводиться юридичними клінікамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фандрайзинг, що проводиться юридичними клінікамиЯвляючись неприбутковими організаціями, юридичні клініки, не виробляючи ніякої продукції, не отримуючи плату за надані послуги, юридичні клініки продовжують успішно функціонувати і навіть розвиватись. У більшості випадків це має місце із-за вдалої діяльності по залученню ресурсів для забезпечення роботи юридичної клініки.

Пошук ресурсів для забезпечення діяльності юридичної клініки передбачає те, що їх за певних умов, у певній кількості хтось дає. Успішне планування забезпечення юридичної клініки ресурсами, а пізніше – витрачання, пов′язується із можливістю їх отримання. Без можливостей у перспективі отримання певних матеріальних ресурсів видається недоцільним і планування їх отримання. Ці можливості існують поряд з кожною юридичною клінікою, тільки їх потрібно знайти, а для цього потрібно проводити певну роботу. Потрібно шукати і знати де, коли, у кого, як і скільки просити, знати що сприяє пошуку ресурсів, а що заважає цьому.

На даний момент юридичні клініки не можуть похвалитися великою різноманітністю заходів щодо залучення ресурсів. Переважною мірою основним способом залучення коштів є складання заявок на отримання гранту для виконання певного заходу. Зазначимо, що і ця діяльність повною мірою себе виправдовує.

Діяльність щодо залучення матеріальних ресурсів для забезпечення діяльності певної організації у більшості випадків має назву фандрайзинг (фандрейзинг), часто такі назви зустрічаються і в літературі, виступах на науково-практичних семінарах, конференціях, круглих столах. Це досить зручне слово, як прижилось в нашому лексиконі із-за широти змісту і короткості висловлення.

Термін “фандрейзинг” (fund raising) походить з англійської і буквально означає вирощування грошей. Виходячи з практики застосування цього терміну у всьому світі, можна сказати, що фандрейзинг - це системний пошук джерел фінансування з метою залучення коштів для реалізації окремих проектів. Фандрайзинг застосовується в багатьох сферах суспільного життя різноманітними суб’єктами для реалізації окремих проектів – правозахисних, природоохоронних, соціальних, комерційних тощо. Сутність цього поняття розкривається через просту схему: з однієї сторони стоїть особа, зацікавлена отримати кошти для фінансування свого проекту (заявник), з іншої – організація, яка може і хоче надати такі кошти (донор)[49]. Діяльність, що проводиться юридичними клініками щодо пошуку матеріальних ресурсів повною мірою відповідає змісту цих понять. В діяльності юридичних клінік також застосовують ці терміни та закономірності фандрайзингової діяльності.

Для належного забезпечення матеріальними ресурсами потрібно правильно організувати вказану діяльність. За загальними правилами успіх цього процесу залежить від організації і порядку діяльності щодо пошуку фінансових, матеріально-технічних ресурсів. Пошук матеріальних ресурсів не може зводитись виключно до пошуку грошей. Окрім грошей також можна шукати можливість безкоштовно отримання:

1. комп′ютерної техніки та необхідного обладнання (комп’ютерів, паперу, ксероксу, принтера, картриджів тощо);

2. канцелярського приладдя;

3. оплати певних рахунків юридичної клініки;

4. придбання чи оренди приміщення;

5. послуг (реклами, друкування, оголошень).

Аналіз діяльності юридичних клінік свідчить про те, що фандрайзинг на даний момент полягає в тому, що керівники шукають оголошені донорами програми, як правило, це правозахисні чи правопросвітницькі програми, участь у яких спроможна взяти конкретна юридична клініка.

Виділяють наступні причини, від яких залежить отримання гранту:

1. актуальність проекту;

2. обґрунтованість та доцільність фінансових витрат;

3. участь у проекті інших організацій та спільне фінансування проекту;

4. наявність позитивних рекомендацій інших донорів, впливових людей чи організацій;

5. позитивна репутація заявника, в тому числі наявність вже позитивно виконаних проектів у минулому;

6. тощо[50].

Поряд з позитивами існують недоліки у фандрайзингу. З поміж них варто виділити:

відсутність тактики фандрайзингу;

недоліки у етиці прохання ресурсів;

традиційність підходів у фандрайзингу;

не складання, чи неправильне складання фінансових і творчих звітів;

невелика кількість донорів і програм, що передбачають пожертвування на діяльність юридичних клінік;

невідповідність статусу деяких юридичних клінік правилам донорів щодо підтримки грантерів;

При здійсненні фандрайзингу також можна визначити декілька проблем, які також заважають ефективному фандрайзингу. Такими можна визнати:

корупцію в донорських структурах;

існування “кримінальних“ донорських структур;

обман донорів;

жебракування (виклянчування), шантаж;

нецільове та нераціональне використання коштів;

невиконання програм, або їх виконання у менших розмірах;

запізнення із поданням звітів;

неувага до донора.

Якщо взяти до уваги, що більшість юридичних клінік проводять практично однакову роботу виконуючи подібні функції, діяльність і проекти, що їх подають донорам суттєво не відрізняються. За цих умов неабияка роль відводиться самій процедурі фандрайзингу.

Проведене дослідження показало, що дати кошти і матеріально-технічну підтримку можуть практично всі учасники суспільних відносин, а саме:

 1. фізичні особи;
 2. приватні підприємці;
 3. навчальний заклад;
 4. органи місцевого самоврядування;
 5. міністерства та відомства;
 6. уряди;
 7. фонди;
 8. громадські організації.

Також можна звернутися і до:

 1. фундацій (місцевих, регіональних, національних, міжнародних);
 2. малих та великих підприємств;
 3. місцевих магазинів, супермаркетів;
 4. банків;
 5. місцевих відділів великих фірм;
 6. релігійних установ.

Гроші для забезпечення діяльності юридичних клінік надають переважно юридичні особи. Найбільш внесок у заснування і розвиток юридичних клінік зробили МФ „Відродження” та АВА/CEELI. Вони традиційно спонсорують діяльність юридичних клінік. Проте дещо менше у порівнянні з вищезазначеними організаціями, це роблять навчальні заклади, при яких функціонують юридичної клініки. Відомий випадок підтримки діяльності юридичної клініки Президентом України відповідно до Розпорядження “Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2002 рік”. Бляшину Миколі Степановичу для створення юридичної клініки "PRO BONO" ("Заради добра") і надання безкоштовних консультацій мешканцям Острозького району Рівненської області. Грант становив 6 тисяч гривень.

Проведене дослідження показало, що пошук коштів в середині юридичної клініки (встановлення членських внесків для студентів і викладачів юридичної клініки) не підтримується персоналом юридичної клініки.

Як напрямок діяльності щодо забезпечення матеріальними ресурсами, щоправда дещо менш популярний і ефективний, є цільове звернення до певних посадових осіб грантових органів, підприємств установ і організацій. Невелика ефективність таких звернень пояснюється тим, що, переважно, рішення про надання фінансової підтримки чи допомоги у матеріально-технічному забезпеченні приймається колегіально, а не особисто тією особою, до якої звернулись.

Дослідження фандрайзингу, що проводять юридичнї клініки свідчить, що багато можливостей юридичної клініки та її програмної діяльності повноцінно не використовується, не розробляються нові механізми залучення коштів. Так, одним з перспективних напрямків діяльності щодо пошуку коштів є залучення коштів, отриманих від заповітів. Як зазначають дослідники у Великобританії у 2002 році, найбільша кількість благодійних засобів надходить завдяки заповітам (36,9% всіх доходів), в той час як затрати на цю категорію доходів складають всього 4,6% всіх затрат на фандрайзинг. Також вказується, що найприбутковішим видом фандрайзингу залишаються приватні пожертвування.[51] Зазначимо, що вказані ідеї можуть бути цілком використані й у фандрайзинговій діяльності юридичних клінік України.

До останнього часу і в переважній більшості випадків донори надають пожертвування на започаткування і розвиток діяльності юридичної клініки. Проте все частіше піднімається питання про необхідність самозабезпечення юридичних клінік. Кошти не надаються лише для підтримки їх діяльності.

Досвід пошуку коштів та матеріально-технічного забезпечення свідчить, що варто використовувати всі напрямки своєї діяльності (“Практичне право“, юридичне консультування, їх поєднання, наукову діяльність, тощо), а також складові цієї діяльності (співпраця, звіти, спільне проведення акцій, виконання певних програм). При цьому потрібно враховувати той фактор, що цією діяльністю мають бути зацікавлені грантодавці з різних міркувань.

Досвід діяльності у сфері фандрайзингу переконує нас в тому, що найбільш поширеною формою фандрайзингу є написання проектів. Проте кошти можна отримати за допомогою і внаслідок:

1. особистого прохання чи пропозиції надати певні матеріальні ресурси;

2. письмового звернення;

3. здійснення оголошень у засобах масової інформації;

4. здійснення оголошення на вулиці;

5. проведення спеціального заходу;

6. обговорення проблем матеріального забезпечення юридичної клініки з клієнтами тощо.

Видається, що ефективним рішенням буде і поєднання вказаних заходів. Проте варто зазначити, що велике значення при цьому має правильність і послідовність, наполегливість у пошуці.

У контексті цього можна запропонувати ряд правил, які стануть корисними у пошуці і отримання матеріальних ресурсів:

1. перш ніж іти до донора потрібно знати законодавство, які плюси і мінуси він може мати при здійснені пожертвування (наприклад, при сплаті податків; рекламі організації та її престижу);

2. варто попіклуватися чи буде він мати будь-які проблеми;

Про донора варто знати:

1.його юридичний статус;

2.адресу розташування;

3.прізвище, ім’я та по-батькові керівника, його індивідуальні особливості та професійні вимоги;

4.пріоритети організації чи особи донора;

5.чи здійснював пожертвування для юридичних клінік і які результати це мало;

6.думку про вашу організацію;

7.інформацію про діяльність донора;

8.які результати діяльності юридичної клініки зацікавлять;

9.що може надати донор (яку суму чи які матеріально-технічні ресурси).

При собі потрібно мати:

§ інформацію про юридичну клініку, що розкриває кількісні і якісні показники її роботи;

§ рекомендаційні листи, вирізки із газет, дипломи, відгуки клієнтів.

Цілі, на досягнення яких просяться гроші повинні бути вагомими, а аргументи щодо необхідності підтримки - переконливими. Як правило, в таких випадках, потрібно зазначити інформацію юридичні клініки України та про вашу юридичну клініку, її завдання, досягнуті результати, для чого просяться гроші, хто ще бере участь у реалізації проекту, який результат для суспільства, донора матиме цей захід. Доцільно продемонструвати, які конкретні результати будуть отримані від реалізації задуманого. Варто також зазначати, що планується зробити після завершення фінансування;

§ необхідно показати прозорість діяльності юридичної клініки, запропонувати переглянути фінансові і творчі звіти;

§ важливим фактором у прийнятті рішення відіграватимуть листи клієнтів, звернення громадян щодо необхідності вирішення завдань, передбачених вашим проектом;

§ варто також було продемонструвати певні графіки діаграми, як аналіз діяльності вашої організації;

§ зазначте, що при визначенні кошторису фінансової підтримки ваша юридична клініка завжди намагається визначити реальні суми та оптимально їх використати;

§ обґрунтуйте донору, що відхилення підтримки може призвести до небажаних результатів, не лише для клініки, а й окремих людей і суспільства в цілому.

 

  1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Інститут 21% 31% 9% 45%
МФВ - - 78% 0%
АВА/CEELI - - 0% 53%
МФВ та АВА/CEELI 76% 66% - -
Інше 3% 3% 13% 2%
Разом 100% 100% 100% 100%

 

Успішність фандрайзингу також залежить від його організаційної складової. Крім вказаної інформації для успішного фандрайзингу також необхідно:

мати повний список усіх можливих джерел фінансування;

§ знати періодичність і орієнтовний час оголошення конкурсів для подання заявок на фінансування;

§ знати та мати досвід роботи у сфері фандрайзингу і розробці проектів;

§ мати добре підготовлений проект чи проекти і план фандрайзингу.

Організація діяльності щодо пошуку коштів вимагає багато зусиль та часу, і очевидно, що здійснювати подібну діяльність може лише особа, яка обізнана в усіх сферах діяльності юридичної клініки. Зазвичай такою особою є лише керівник юридичної клініки. Однак, не виключається участь інших осіб, проте, виходячи із досвіду фандрайзингу, допомагати можуть і інші, виконуючи при цьому допоміжну чи контролюючу функцію. При цьому передбачається поєднання рівноцінної праці різних осіб.

На міжнародному семінарі щодо фандрайзингу[52], були висловлені наступні думки-правила щодо організації і проведення фандрайзингу:

§ немає безвихідних ситуацій;

§ необхідно спланувати фандрайзинг;

§ працювати швидко;

§ випереджати конкурентів;

§ мати індивідуальний підхід;

§ обговорювати справи;

§ якщо нічого не дають, то попросити стілець на якому сиділи;

§ чіткий розподіл обов′язків;

§ інформувати про свою діяльність донорів;

§ потрапити у потрібний час у потрібне місце;

§ назвати “правильну“ суму;

§ імпровізувати;

§ якщо не гроші, то інші варіанти допомоги;

§ знайти інтереси кожного донора;

§ організувати кооперацію, партнерство;

§ правильно підготувати донорів;

§ приходити із готовими документами;

§ подавати рекомендації і звіти про діяльність;

§ не забувати дякувати донорам;

§ не просити гроші на нездійсненні ідеї;

§ вчитись фандрайзингу у дітей;

§ гроші можна просити всюди;

§ нагадати про те, що ви уже були підтримані;

§ проявляти наполегливість (приходити ще);

§ мати підтримку влади;

§ залишати пам′ять про себе і свою організацію (візитки, рекламні проспекти, журнали тощо);

§ робити те, що входить до компетенції діяльності організації;

§ бути кращим у певній галузі права чи напрямку діяльності;

§ працювати ефективно і приносити більш високими, чим у інших, результати;

§ розвивати імідж організації (юридичної клініки);

§ урізноманітними джерела доходів;

§ зміцнювати можливості щодо збору ресурсів;

§ навчати здійсненню фандрайзингової діяльності;

У зв’язку із цим можна виділити деякі основні етапи ефективного фандрайзингу[53]:

1. Відбір потенційних грантодавців.Для з’ясування можливостей грантодавців необхідно провести дослідження політики, напрямків фінансування, програм, особливостей підтримки і фінансування грантодавцем тощо. Якщо у грантодавця є чітка політика благодійності, то її потрібно ретельно проаналізувати і дотримуватись. Якщо ваш проект не потрапляє до пріоритетних напрямків програми, конкурсу тощо, то краще проект не подавати, адже за таких умов мало шансів на успіх.

Джерелами інформації про грантодавців можуть бути: звіти грантодавця, бесіди з персоналом організації грантодавця, буклети, публікації в пресі та інформація з інших джерел масової інформації, розповіді знайомих тощо.

Разом з тим варто попіклуватись щоб і грантодавець знав і про вашу юридичну клініку. З цією метою радимо провести певні заходи щодо ознайомлення грантодавця з її діяльністю. Доцільним видається крок щодо представлення грантодавцю вашої юридичної клініки іншою особою, наприклад, організацією-партнером, яка користується повагою і авторитетом в організації-грантодавця. Можна попросити цю особу провести перший етап переговорів із донором щодо підтримки вашого проекту.

2. Телефонний дзвінок до грантодавця.Для встановлення чи закріплення контакту з представником організації грантодавця варто зробити дзвінок для уточнення чи пояснення наявної інформації.

3. Зустріч з потенційним грантодавцем.Перед зустріччю необхідно чітко визначитися з метою, що повинна бути досягнута по закінченню зустрічі (що ми хочемо від цього візиту: отримати інформацію, заручитись підтримкою, розказати про юридичну клініку, отримати гроші тощо). Для цього потрібно підготувати необхідні матеріали. При зустрічі повинні бути зразки публікацій про юридичну клініку, проспекти, буклети, візитки юридичної клініки, відео- та фотоматеріали про її діяльність. На зустріч можна принести певні сувеніри (значки, чашки, наклейки). Доцільним на даному етапі видається залучення психолога для роботи з грантодавцем.

Варто визначитися з часом зустрічі, який повинен бути оптимальним для контакту. Не потрібно забувати про позитивне і добре ставлення з першого моменту зустрічі: вітання, слова вдячності, в тому числі за зустріч, зазначення позитивної діяльності грантодавця, висловлювання надій, що зустріч буде цікавою, корисною і вигідною грантодавцю.

Зацікавлення грантодавця можна викликати професійною, лаконічною, наочною інформацією. Для цього можна запропонувати наступні правила.

Презентація і демонстрація проекту (програми).

Ø потрібно використовувати предмети, що звернуть увагу, викличуть бажання участі в проекті і утримуватимуть інтерес грантодавця: схеми, таблиці графіки, макети, інші наочні зображення, альбоми, фото;

Ø акцентувати увагу на моментах, які можуть бути корисними та вигідними грантодавцю;

Ø спонукати до прийняти рішення;

Ø мати набір альтернативних варіантів участі донора.

При виникненні непорозумінь, подолати їх можна наступним чином: попросити роз’яснити суть заперечень, ставити запитання так, щоб грантодавець сам відповідав на свої заперечення, прагнути спростувати обгрунтованність заперечень чи перетворити його в додатковий аргумент на користь надання коштів. Дієвим для грантодавців також являється повідомлення про часткову підтримку проекту.

 

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА ЛІКБЕЗ

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА: ВІД "А" ДО "Я"

Стаття з “Довідника з фандрейзингу” який підготовлено Творчим центром Каунтерпарт.- К. “Кит”, 2004. – 153с.

Написання проектної заявки - це одна з найбільш важливих навичок у фандрейзинговому репертуарі. Для більшості невеликих організацій відмінність між доброю та поганою заявкою така ж сама, як між успіхом та провалом.

Планування проектної заявки

Роздумуючи над структурою заявки, Вам необхідно взяти до уваги:

· до кого Ви подаєте заявку;

· які пріоритети та інтереси в того, до кого Ви подаєте заявку;

· яка процедура подання та відбору заявок в того, до кого Ви звертаєтесь;

· що Ви плануєте розповісти тому, до кого подаєте заявку, про себе/свою організацію;

· коли Ви плануєте надіслати заявку.

Існує декілька факторів, на які треба звернути увагу при плануванні проектної заявки:

· Аплікаційна форма. Перш за все Ви повинні встановити, чи вимагає донор заповнення спеціальної аплікаційної форми або стандартної. Немає нічого більш образливого, ніж витратити чимало часу, скласти дійсно чудову заявку та виявити, що донор вимагає заповнення заявки спеціально-встановленого формату.

· До скількох донорів Ви плануєте звертатись. Якщо Ви надсилаєте заявку до декількох донорів, звісно Ви намагатиметесь звернутись особисто до кожного. Найлегший спосіб – мати стандартний супроводжувальний лист до Вашої заявки. Цей лист може містити згадки про випадки контактування з донором в минулому та відповідність Вашого проекту інтересам та основним принципам донора, а також (якщо це доречно у Вашому випадку), яку користь буде мати донор від співпраці.

· Розмір донорської організації: Великі донорські організації, більшість донорських фондів та програм, які фінансуються урядом, будуть зацікавленні в отримані дуже детальних заявок. Це обумовлено тим, що вони отримають величезну кількість заявок від різноманітних організацій, і такі установи шукають не тільки чудові ідеї, а й переконливі докази необхідності фінансової підтримки та професіоналізму у виконанні проекту, для того, щоб впевнитись, що запропонована ідея дійсно варта фінансування. Такі вимоги до деталізації заявки існують через те, що донорські організації, які отримують фінансування від уряду, насамперед використовують кошти платників податків. Таким донорським установам потрібно звітуватись за ефективність використаних ресурсів і перед урядом, і перед платниками податків. Менші донорські установи, до яких належать невеликі донорські фундації та компанії, просто не мають часу читати гори паперів. Вони вимагають, щоб інформація подавалась у більш стислій та простій формі – одна або дві сторінки. Якщо їм буде необхідна додаткова інформація – будьте певні, вони звернуться до Вас. Спочатку ж Ви повинні намагатись вмістити усю важливу інформацію в коротенькому листі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.016 с.)