Стаття 163. Відкриття судового засіданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 163. Відкриття судового засідання1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа розглядатиметься.

2. Секретар судового засідання доповідає судові, хто з викликаних у справі осіб з'явився в судове засідання, чи вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не з'явився, та повідомляє причини їх не­явки, якщо вони відомі.

3. Суд встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє пов­новаження представників.

1. Починаючи з цієї статті і до ст. 173 ЦПК містить правила, що регулюють підготовчу частину судового засідання.

її завданням є підготовка необхідних умов для успішного роз­гляду і вирішення цивільної справи. Всі питання, що вирішують­ся у даній частині судового засідання, та всі процесуальні дії цієї частини можна звести у чотири групи: а) чи можна при даній явці осіб, які беруть участь у справі, розглянути цю цивільну справу (перевірка їх явки, питання про наслідки неявки та ін. - статті 169, 170 ЦПК); б) чи можна даному суду розглядати цю цивільну справу (вирішення питань про відводи і самовідводи - статті 18-25 ЦПК); в) чи можна при даних доказах розглядати цю справу (перевірка


явки і вирішення питань про наслідки неявки свідків, експертів); г) роз'яснення учасникам процесу їх процесуальних прав і обов'язків (статті 170 та ін. цього Кодексу).

2. Головуючий відкриває судове засідання у час, зазначений в ухвалі про призначення справи до розгляду. Він повідомляє, яка справа розглядатиметься, хто є позивачем, відповідачем, третіми особами.

3. Коментована стаття визначає порядок перевірки явки учас­ників процесу і є важливим правилом, тому що створює умови для успішного розгляду і вирішення справи, як правило, в одному су­довому засіданні. Питання про те, хто з'явився чи не з'явився у судове засідання, з'ясовує секретар судового засідання. Він же і доповідає судові про це, а також щодо того, які є відомості про причини неявки до суду учасників процесу. З урахуванням обста­вин цієї доповіді та за правилами статей 162, 170 цього Кодексу суд вирішує питання про можливість подальшого розгляду справи.

4. Після доповіді секретаря судового засідання про явку учасни­ків суд встановлює особи учасників процесу, які з'явилися. У не­обхідних випадках для встановлення осіб тих, хто з'явився, голо­вуючий може вимагати пред'явлення документів, які посвідчують особу. Якщо у справі беруть участь представники сторін або третіх осіб, вони повинні пред'явити суду документи, які посвідчують їх повноваження (доручення, виписки з рішень або постанов і т. ін.).

Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача

1. Головуючий роз'яснює перекладачеві його права та обов'язки, встановлені цим Кодексом, і попереджає перекладача під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний пере­клад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

2. Головуючий приводить перекладача до присяги: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки пере­кладача, використовуючи всі свої професійні можливості".

3. Текст присяги підписується перекладачем. Підписаний пере­кладачем текст присяги та розписка приєднуються до справи.

1. Ця стаття регламентує порядок роз'яснення перекладачеві його прав і обов'язків. Як видно, ця процесуальна дія провадиться відразу ж після відкриття судового засідання, тобто однією з пер-194


ших. Закон передбачає це для того, щоб особи, які не володіють мовою, на якій ведеться судочинство, вже з самого початку розумі­ли все, що відбувається у даному процесі.

2. До прав перекладача належать його право на винагороду за роботу, витрати, пов'язані з переїздом, наймом житла (див. ко­ментар до статей 55 і 86 цього Кодексу), право відмовитися від обов'язків перекладача з поважних причин (недостатні знання цієї мови, хвороба і т. ін.). у коло обов'язків перекладача вхо­дять точний і повний переклад даних про кожну процесуальну дію суду, пояснень, показань, висновків і виступів учасників про­цесу. Головуючий повинен попередити перекладача про кримі­нальну відповідальність за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

3. Коментована стаття містить текст присяги перекладача, яки дається ним у судовому засіданні і ним підписується. Підписаний текст присяги та розписка (вважаємо, що таке дублювання можна виключити) приєднуються до справи.

Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання

1. Свідки видаляються із зали судового засідання у відведені для цього приміщення.

2. Судовий розпорядник вживає заходів щодо того, щоб свідки, які допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав.

 

1. Ця стаття передбачає необхідність видалення свідків із залу судового засідання до початку розгляду справи по суті у відведене для цього приміщення. Така дія має на меті запобігання впливу обставин справи, які починає досліджувати суд, на відомості, яки­ми володіють свідки. В іншому разі їх дані про обставини справи можуть зазнати змін.

2. Свідки, що з'явилися у судове засідання, видаляються з зали судового засідання з таким розрахунком, щоб вони не могли спос­терігати за ходом судового розгляду. Головуючий у засіданні суду повинен виключити можливість спілкування допитаних свідків із недопитаними. Це правило передбачене для того, щоб уникнути одержання від недопитаних свідків змінених показань. Судовий розпорядник вживає заходів до того, щоб свідки, які допитані су­дом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.003 с.)