Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника1. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

Стаття, що коментується, спрямована на захист прав замовника у разі виконання роботи з його матеріалу, тому в квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

Вартість речей і матеріалів замовника визначається та оформлюється документально за погодженням сторін або на основі поданих документів, що засвідчують їх ціну.

У разі невідповідності ціни матеріалу дійсності, замовник має право оспорити проведену оцінку матеріалу.

Якщо підрядник під час прийому матеріалів виявить неналежну якість або непридатність

матеріалів для виконання роботи чи інші недоліки, він повинен повідомити про це замовника, що зніме з підрядника відповідальність за наслідки втрати чи пошкодження матеріалів на вказаній підставі.

Підрядник несе відповідальність за збереження та правильне використання наданих йому замовником матеріалів. Якщо з вини підрядника матеріали були втрачені чи пошкоджені, підрядник повинен при погодженні з замовником замінити матеріали на аналогічні та виконати роботу з цього матеріалу в розумний строк.


Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду

1. Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм вибором:

1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості;

Розірвання договору та відшкодування збитків.

У разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати.

3. Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я замовника та інших осіб, може бути пред'явлена замовником або його правонаступником протягом десяти років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така вимога може бути пред'явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку.


У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування* його витрат на усунення недоліків.

На випадок якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, такі як порушення строків виконання замовлення, втрата чи пошкодження матеріалів, результат роботи не відповідає якості, в роботі є певні недоліки чи інше, стаття, що коментується, передбачає право замовника вимагати від підрядника: 1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості. У випадку відсутності чи неможливості виготовити іншу річ з однорідного матеріалу, підрядник сплачує двократну вартість цієї речі; 2) розірвання договору та відшкодування збитків. При розірванні договору розрахунки із замовником у разі підвищення ціни за роботу провадяться виходячи з її вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни — виходячи з вартості роботи на час укладення договору побутового підряду. Гроші, сплачені за роботу, повертаються замовникові у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору — в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

Шкода, заподіяна замовнику, повинна бути відшкодована підрядником у повному обсязі. Тобто це надає право замовнику подати позов про відшкодування не тільки реальної шкоди, а й упущеної вигоди. Крім того, передбачається можливість компенсації замовнику поряд з майновою шкодою й моральної. При цьому компенсація моральної шкоди не залежить не тільки від завданої підрядником майнової шкоди, а й зовсім від наявності у замовника майнової шкоди.

Підрядник повинен відшкодувати замовнику завдані збитки за свій відступ від умов договору чи допущені недоліки в роботі. Крім того, підрядник виплачує замовникові у разі допущення відступу від умов договору неустойку (пеню), якщо це передбачено умовами договору. Якщо підрядник одночасно порушив строки початку та здачі роботи, її етапу, то неустойка сплачується за кожне порушення.

У разі виявлення вад чи фальсифікації замовник має право за власним бажанням вимагати від суб'єкта господарської діяльності - підрядника безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати. Слід зауважити, що замовник має право пред'являти підряднику лише одну з наведених вимог. Окрім того, замовник повинен довести, що такі недоліки виникли до прийняття результату роботи або на підставі, що виникла до цього моменту.

При пред'явленні замовником вимоги про безоплатне усунення недоліків вони повинні бути усунуті протягом 14 днів або за згодою сторін в інший строк.

За кожний день усунення недоліків понад установлений строк (14 днів) замовникові виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості результату робіт. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється від дня видачі замовнику товару після усунення недоліків.

Статтею, що коментується також передбачено, що замовник має право вимагати зменшення ціни за виконану роботу, відшкодування витрат на усунення недоліків коштами замовника чи третіми особами, а також збитків, заподіяних замовнику його відмовою від виконання договору, які повинні задовольнятися в 10-денний строк із дня пред'явлення відповідної вимоги.

Замовник може висунути такі вимоги, якщо недоліки, виявлені протягом гарантійного строку, а у разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) — протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом шести місяців з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого договором.

Підрядник не несе відповідальності за недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого замовника чи внаслідок дії непереборної сили.

Замовник має право пред'явити підряднику вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено — протягом 10 років, якщо в роботі були виявлені істотні недоліки, допущені з вини підрядника, та вони можуть становити небезпеку для життя або здоров'я замовника та інших осіб. Такі вимоги можуть висувати замовник або його правонаступник. Якщо цю вимогу підрядник не задовольнив, то замовник або його правонаступник вправі зажадати або повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування витрат, понесених у зв'язку з усуненням недоліків самотужки чи за допомогою третіх осіб.

Підрядник несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну замовника, що виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт або надання послуг незалежно від знання підрядником їх властивостей.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.01 с.)