Покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару.Якщо недоліки товару виявлені покупцем після спливу гарантійного строку або строку придатності, продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до передання йому товару або з причин, які існували до цього моменту.

Стаття, що коментується, містить у собі положення, згідно з яким покупець має право пред'явити вимоги у зв'язку з недоліками товару, за умови, що недоліки виявлені в строки, що встановлені цією статтею, якщо Інше не встановлено договором або законом.

Законодавцем досить повно визначені строки виявлення недоліків та врегульовано порядок пред'явлення вимог у зв'язку з недоліками проданого товару. Так, якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк його придатності, вимоги у зв'язку з цього недоліками можуть бути пред'явлені покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років. Тобто у даному випадку законодавець зазначає, що такі недоліки повинні бути виявлені протягом розумного строку (який встановлюється у кожному випадку окремо у залежності від особливостей товару та характеру самих недоліків), при цьому встановлений певний час, впродовж якого можна пред'явити вимоги щодо недоліків товару продавцю — два роки.


При аналогічних умовах, але стосовно нерухомого майна, що є предметом договору купівлі-продажу, встановлюється інший строк — в межах трьох років від дня переданий товару покупцеві. Якщо законом або договором купівлі-продажу передбачений більший строк, то слід застосувати норму закону, що регулює дане питання, або відповідний пункт договору купівлі-продажу.

Стаття, що коментується, також передбачає випадок, коли встановити день передання нерухомого майна неможливо в силу певних обставин, або якщо покупець володів нерухомим майном до укладання договору купівлі-продажу. Тоді зазначені строки необхідно обчислювати від дня укладання договору. Тобто у даному випадку, навіть якщо покупець отримав від продавця нерухоме майно раніше, ніж було укладено договір купівлі-продажу, то строк для виявлення недоліків та строк для пред'явлення вимог з цього приводу, обчислюється все одно від дати укладання договору.

Якщо товар перевозився або був відправлений поштою, то в даному випадку строк для виявлення недоліків товару обчислюється від дня одержання товару в місці його призначення. Тобто, якщо продавець відправив товар поштою або якщо товар перевозився (засобами покупця чи продавця — у залежності від того, як зазначено у договорі купівлі-продажу), то тільки після отримання покупцем зазначеного товару у місці-його призначення, і починає обчислюватися строк для виявлення недоліків товару.


Якщо на товар, що є предметом договору купівлі-продажу, встановлено гарантійний строк, то покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, які були виявлені протягом цього строку. Покупець повинен пред'явити продавцю певні документи, що засвідчують факт купівлі (технічний паспорт, документ, що його замінює тощо). У свою чергу продавець повинен або усунути виявлені недоліки, або виконати інші передбачені законодавством дії за вибором покупця (усунути недоліки, замінити товар на інший товар належної якості або повернути сплачені за товар гроші).

При продажу комплектуючих виробів може бути встановлений гарантійний строк однаковий як на основний виріб, так і на комплектуючі засоби, але не завжди. У зв'язку з цим законодавцем передбачено, якщо на комплектуючі вироби встановлено гарантійний строк меншої тривалості, ніж на основний виріб, покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками комплектуючого виробу, якщо ці недоліки були виявлені протягом гарантійного строку на основний виріб.

При цьому, якщо на комплектуючі товари встановлений гарантійний строк більшої тривалості, ніж на основний виріб, покупець має право пред'являти вимогу у зв'язку з недоліками комплектуючого виробу впродовж гарантійного строку, навіть якщо гарантійний строк на основний виріб уже закінчився.

Стаття, що коментується, передбачає, що покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару. Товар, на який встановлено строк придатності, продавець повинен передати покупцю з таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до закінчення строку придатності. У свою чергу покупець, при виявлені недоліків у товарі, який він набуває відповідно до договору купівлі-продажу, повинен пред'явити продавцю вимоги щодо недоліків товару у строк придатності зазначеного товару.

Якщо ж недоліки товару були виявлені покупцем після спливу гарантійного строку або строку придатності, то продавець у такому випадку може нести відповідальність, передбачену законодавством. Але лише у тому випадку, коли покупець доведе, що недоліки виникли не під час користування (зберігання тощо) цим товаром покупцем чи третіми особами, а доведе, що такі недоліки виникли ще до передання йому товару або якщо ці недоліки є наслідком обставин, які існували до цього моменту.

Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару

1. До вимог у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність в один рік, яка обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 680 цього Кодексу, а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк придатності), — від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності).

При порушенні прав, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу, покупець має право звернутися до судових органів з вимогою про захист своїх порушених прав.

Відповідно до статті, що коментується, строк позовної давності становить один рік. При цьому позовна давність щодо вимог у зв'язку із недоліками проданого товару обчислюється від дня виявлення недоліків у межах, що встановлені попередньою статтею, тобто в межах двох років (якщо на товар не встановлено гарантійний строк або строк придатності), а відносно нерухомого майна — в межах трьох років, якщо договором або законом не встановлено більший строк. Якщо ж на товари, що є предметом договору купівлі-продажу, встановлений гарантійний строк (строк придатності), то позовна давність обчислюється від дня їх виявлення у межах гарантійного строку (строку придатності). Встановлений у даній статті строк позовної давності розповсюджується на вимоги з приводу недоліків проданого товару, всіх учасників договору купівлі-продажу — як громадян, так і юридичних осіб.

Стаття 682. Комплектність товару

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що відповідає умові договору купівлі-продажу щодо комплектності.

Якщо договором купівлі-продажу не встановлено умов щодо комплектності товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

Під комплектністю розуміється така єдність складових частин виробу, яка забезпечує можливість використання його за прямим призначенням, а в спеціально передбачених випадках - також і можливість належного догляду за ним, його зберігання та ремонту. До комплекту можуть входити запасні частини і обладнання. Комплектність визначається стандартами, технічними умовами, прейскурантом, а при відсутності в них вказівок про це — договором купівлі-продажу. У останньому випадку комплектність повинна бути охарактеризована в договорі купівлі-продажу по суті шляхом перерахування необхідних складових частин продукції (товарів), приладів тощо.

Вказівка у договорі купівлі-продажу (шляхом посилання на стандарти, технічні умови чи шляхом її характеристики по суті) комплектності продукції (товарів) має істотне значення для визначення ціни продукції, яка повинна бути передана покупцю відповідно до умов договору купівлі-продажу. Все, що входить до комплекту, оплачується, при відсутності застереження про інше, встановленою на продукцію (товари) ціною останньої. Запасні частини, приладдя і т.д., що не входять до комплекту, оплачується окремо.

Новелою ЦК є положення, відповідно до якого, якщо договором купівлі-продажу не встановлена комплектність товару (продукції), продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

Стаття 683. Комплект товару

Якщо договором купівлі-продажу встановлений обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товару у комплекті (комплект товару), зобов'язання є виконаним з моменту передання продавцем усього товару, включеного до комплекту.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 271; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.006 с.)